Onder Windows 8.1 Mail werken sommige links niet!
22ste editie
4 oktober 2019
BEZOEK ONZE SITE:
 
 
INHOUDSOPGAVE
Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Wijkraad Overbos, in het kader van het nieuwsbrievenproject van de gemeente Haarlemmermeer.
Technische onder-steuning: Nwsbrf.nl.
 
Belangstellenden ontvangen deze nieuwsbrief per e-mail.
Voor geïnteresseerden zonder e-mail wordt een “papieren” exemplaar beschikbaar gesteld.
 
Contact
E-mail:
 
Postadres:
Muiderbos 212
2134 SZ  Hoofddorp
 
Telefoon: 06-51157854
Sociale media
 
Volg Wijkraad Overbos op Twitter en Facebook
 
     
 
Deel deze nieuwsbrief met anderen
 
Wijkschouw 2019
Veel uitleg, weinig aanpassingen
 
Op 6 september heeft in Overbos de jaarlijkse wijkschouw plaatsgevonden. Het schouwteam bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente (groenbeheer, gebiedsbeheer) en wijkraad Overbos. De lijst met door de wijkraad aangedragen aandachtspunten is daarbij doorgenomen.
 
 
Kenmerkend voor deze jaarlijkse ontmoeting is dat de onderlinge sfeer vriendelijk en ontspannen is, maar dat de discussie over door de wijkraad aangevoerde wensen en kritiekpunten meestal verzandt in de uitleg van regels en kwaliteitsnormen, waaraan de gemeente zich gebonden acht.
Ook het feit dat de uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed is aan een aannemer, blijkt snelle correcties nogal eens in de weg te staan. De aannemer is weliswaar contractueel verplicht te voldoen aan door de gemeente gestelde kwaliteitsnormen, maar de controle hierop kan de gemeente door beperkte menskracht slechts steekproefgewijs uitvoeren. Men is daarnaast aangewezen op meldingen door ons, wijkbewoners.
 
Onkruid in de straat
Met betrekking tot de veelgehoorde klacht dat er momenteel in de straten teveel onkruid groeit, werd tijdens deze schouw het volgende uitgelegd:
 
A. Dit is (nog steeds) een gevolg van het stoppen met de chemische bestrijding (roundup); het onkruid groeit nu des te harder.
 
B. Uitgaande van de normen die het landelijk kennisplatform CROW propageert, blijkt de gemeente “niveau C” aan te houden. Dan mag bij bestrating met klinkers 25% per 100 m2 bedekt zijn met onkruid; bij stoeptegels is dit 40%.
Het gemeentebestuur heeft, met instemming van de raad, voor dit C-niveau gekozen i.v.m. een noodzakelijke bezuiniging op de onderhoudskosten.
Inmiddels is echter wel gebleken dat Meerlanden deze zomer een fikse achterstand heeft opgelopen bij de onkruidbestrijding. Op aandringen van wethouder Steffens gaat men nu met extra inzet een inhaalslag maken.
 
Voor wie geïnteresseerd is in de CROW kwaliteisnormen:
 
Een meer uitgebreide beschrijving van tijdens de schouw behandelde punten vindt u verderop.
 
 
Wijkraad Overbos zoekt nieuwe voorzitter
 
 
De huidige voorzitter van wijkraad Overbos is onlangs verhuisd naar een woning buiten onze wijk. Conform het reglement kan hij dan niet langer voorzitter zijn.
 
Om deze reden is wijkraad Overbos op zoek naar een NIEUWE VOORZITTER (m/v).
Gegadigden kunnen zich melden bij het secretariaat:
 
Alle wijkraadsleden zijn vrijwilligers. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal “portefeuillehouders”. (Dit zijn wijkraadsleden die zich toeleggen op een specifiek terrein: Groen & Milieu, Ruimtelijke ordening & Veiligheid, Sociaal Domein, Media & Communicatie.
Om de wijkraad goed te laten draaien en een door andere betrokken partijen gewaardeerde rol te laten spelen, worden aan de voorzitter eisen gesteld qua inzetbaarheid, slagvaardigheid en beschikbare tijd.
Wat de interne organisatie betreft, dient hij/zij ervoor te zorgen dat alle activiteiten vlot en adequaat gecoördineerd worden, terwijl ook zaken als statuten en huisregels aan een grondige makeover toe zijn.
De voorzitter treedt naar buiten op als eerste vertegenwoordiger van de wijkraad. Hij/zij zorgt o.m. voor het onderhouden en uitbreiden van een netwerk. Deze positie bevat flinke uitdagingen, en vraagt om een sociaal vaardige persoon die graag zijn/haar tanden in iets zet.
 
Van kandidaten die deze boeiende uitdaging willen aannemen, wordt verwacht dat zij:
 • de wijk Overbos een warm hart toedragen en in Overbos te wonen.
 • zich graag als vrijwilliger inzetten 
 • geïnteresseerd zijn in het verbeteren en handhaven van de leefbaarheid in de wijk
 • een proactieve instelling hebben en de ontwikkelingen in de wijk op de voet willen volgen
 • enige bestuurlijke ervaring hebben, dan wel bereid zijn zich hierin bij te laten scholen
De wijkraad heeft het volgende te bieden:
 • een enthousiast, actief en onderling hartelijk team dat inmiddels een goede reputatie heeft opgebouwd bij de instanties waarmee samengewerkt wordt
 • een werkomgeving waar men qua organisatie en presentatie graag naar een “professioneel niveau” streeft
 • mogelijkheden tot ontplooiing door het volgen van cursussen en workshops en het opdoen van veel ervaring
 • een uitgebreid netwerk binnen Haarlemmermeer
 
Snoeiacties in de wijk
Te snoeien esdoorn
Vlak na het snoeien
Twee jaar na de snoei
 
Van Peter Sindelka, beheerder van het groen in Haarlemmermeer, ontvingen wij het volgende bericht aangaande snoei- en plantacties in onze wijk.
 
Veldesdoorns Leenderbos
Langs het Leenderbos staan tegen de achterkanten van de tuinen grote veldesdoorns (Acer campestre). Deze veldesdoorns zijn oorspronkelijk als struiken geplant. Echter, inmiddels zijn deze uitgegroeid tot bomen. Hier komen bij de gemeente veel klachten over binnen wegens schaduw in de achtertuinen.
 
Het doel van deze groenstrook is een gesloten beplanting tussen tuinen en het Leenderbos te creëren. Dit lukt nu maar ten dele: Doordat de struiken zo hoog worden, ontstaat er schaduw en daardoor komen er juist open plekken aan de onderzijde.
 
Plakoksels
Onlangs is een van deze veldesdoorns, die staat achter Steinerbos 14, uit elkaar gewaaid. Dit kwam omdat er in deze boom zogenaamde “plakoksels” aanwezig waren.
Een “plakoksel” (of iets fraaiere term “kleeftak”) is een verschijnsel waarbij een tak of een zijstam min of meer tegen de hoofdstam “geplakt” zit in plaats van de gebruikelijke vergroeiing van beide delen.
Tussen stam en plakoksel is het houtweefsel en bastweefsel niet goed aangehecht, met als risico dat de zijstam of tak vervroegd afscheurt of breekt.
 
De gemeente heeft geconstateerd dat er in meerdere Esdoorns deze zogenaamde plakoksels aanwezig zijn. Om uitbreken te voorkomen, zullen bij verschillende Esdoorns de kronen worden verkleind. Dit zal in het begin een wat kaler beeld geven. Echter, deze esdoorns zullen hiervan goed herstellen.
 
Snoeien en terugzetten van bomen
De eerste bomen achter Steinerbos 18 tot 56 zijn inmiddels terug gesnoeid.
 
Verderop langs het Leenderbos worden er bomen terug gezet. Om het groenbeeld te garanderen worden niet alle esdoorns dit jaar gesnoeid.
 
‘Overbos Vitaal’ begint nu echt
Brieven met oproep voor test rondgestuurd
 
Het project ‘Overbos Vitaal’, gericht om het verbeteren van de gezondheid van senioren (65-85 jaar) door deze in beweging te krijgen (of te houden), begint nu echt op stoom te komen. Alle senioren in de wijk hebben van de gemeente een brief ontvangen waarin zij uitgenodigd worden om op 12 oktober deel te nemen aan een fitheidstest. (Een succesvolle actie: inmiddels is deze dag helemaal volgeboekt.)
Het is de bedoeling dat de deelnemers n.a.v. het testresultaat een vrijblijvend aanbod krijgen voor een bewegingsactiviteit die bij hen past.
 
 
Om de fitheidstest vlot te kunnen laten verlopen, heeft de organisatie nog steeds vrijwilligers nodig.
Indien u op deze dag helpt, zult u ingezet worden als begeleider bij een van de verschillende testjes. Voorafgaand ontvangt u uitleg over de test.
 
Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Celine van Loe, projectleider Team Sportservice Haarlemmermeer:
023-2055506 of
 
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!
 
Tijdelijke vervanging sociaal makelaar
Mary van der Drift, de vaste sociaal makelaar van Overbos, gaat tot het eind van dit jaar een collega vervangen bij Home Start. Gedurende deze periode wordt zij, op haar beurt, vervangen door Hannelore de Vries.
 
Wij hopen in een volgende editie van de nieuwsbrief nader kennis met haar te kunnen maken.
 
Zij gaat op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn in De Boskern.
 
Nooit meer Golden Paradise
 
Na 33 jaar onze wijkbewoners voorzien te hebben van een gelegenheid om gezellig uit eten te gaan en maaltijden van goede kwaliteit af te halen, heeft het populaire restaurant ‘Golden Paradise’ op 15 september definitief de deuren gesloten.
Inmiddels heeft ons ook het droeve bericht bereikt dat de eigenaar, de heer Chiu Tin Tang overleden is.
 
Afgelopen woensdag heeft de rouwauto nog even stilgehouden bij het restaurant.
De vaste klanten kenden de heer Tang als een zeer opgewekte en innemende man. Namens Nieuwsbrief Overbos wensen wij zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke periode.
 
Daarnaast willen wij hier ook graag met een glimlach terugdenken aan alle keren dat wij over die 33 jaar in het restaurant, en dan vooral het afhaalgedeelte, gezeten hebben.
 
Wij gaan de het restaurant en zijn vriendelijke personeel zeker missen!
 
Column Lodewijk Kamps
Lodewijk Kamps,
dierenarts
 
 
Deal or no deal?
 
Ik had weekenddienst en het was de hele avond al ontzettend druk. Grappig genoeg hoefden we bijna geen “eigen” patiënten te helpen, maar belden er vooral mensen die weten dat we een spoedkliniek zijn. Ik was bezig om alle opnamedieren klaar te maken voor de nacht, de kattenbakken te legen en de medicijnen te geven, toen de telefoon weer ging. Ik keek op de klok en zag dat het halftwaalf was.
“U moet me helpen”, hoorde ik het meisje zeggen. Dit was geen vraag, dit was een opdracht. “Mijn moederpoes heeft 5 jongen gekregen en nu is ze weggelopen. De kittens moeten melk hebben anders gaan ze dood.”
Wij hebben meestal een doos melkpoeder op voorraad, dus ik kon haar gelukkig helpen. Ze woonde in Hoofddorp-Noord en het was al laat.
Ik schatte in dat ik nog maar een paar minuten werk te doen had en stelde dus voor dat we elkaar halverwege in Zwaanshoek, waar ik woon, zouden ontmoeten om daar de melkpoeder te overhandigen. Dan hoefde zij niet helemaal naar Hillegom te rijden en ik hoefde vooral niet op de praktijk op hen te gaan wachten. Een typische win-win situatie. Dacht ik.
 
Ik maakte een pakket klaar met de melkpoeder en de drinkflesjes en reed naar de rotonde. Het was pikdonker. Ik zette mijn knipperlichten aan. Van iedere auto die eraan kwam dacht ik dat het hem was. Maar iedereen reed door.
Totdat er een geblindeerde BMW naast mij stopte. Het raam ging langzaam open, dreunende basmuziek schetterde door de stille avond en er zaten twee dreigend kijkende, kaalgeschoren sportschooljongens in. Ik vreesde het ergste. Maar één van de twee vroeg netjes articulerend: “Heeft u een probleem? Kunnen we u ergens mee helpen?” Vooroordelen kunnen lastig zijn.
 
Ik belde de melkpoederklant en ze vertelden dat ze onderweg waren. Even later zag ik weer koplampen aan komen. Ik hoopte dat zij het waren. Maar van dichterbij zag ik dat het de politie was. Zij stopten eveneens.
“Hebben wij een probleem, meneer?” vroegen zij.
‘Nee hoor, ik wacht hier op iemand.”
Ze fronsten hun wenkbrauwen. “Om half één ‘s nachts?”
“Ja, ik moet een pakketje afgeven”, zei ik redelijk zorgeloos en naïef.
“Mogen wij dat dan even zien?”, vroegen de agenten.
“Het is maar melkpoeder, hoor”, zei ik en toen besefte ik het gevaar. De ene agent riep om op gedempte toon om versterking, terwijl de dichtstbijzijnde de pot met witte poeder opende. Ik hoorde de ander in de mobilofoon zeggen dat ze een dealer te pakken hadden.
Er kwamen twee fietsers(!) aan die bij mijn auto stopten. “Bent u de dierenarts met de melkpoeder voor mijn kat?” vroeg het meisje, dat door haar vader begeleid werd. Ze waren op de fiets gekomen! Ongelofelijk. Daarom duurde het zo lang. Opgelucht door de ultieme escape legde ik nu overtuigender aan de politie uit wat er aan de hand was.
 
Het duurde tot vier uur voordat ik sliep. De volgende keer spreek ik gewoon op de praktijk af.
 
Nieuwe beheerder in De Boskern
Anga Veldhuizen, van kleuterjuf tot sociaal beheerder
 
Interview: Niels Smith
 
Anga Veldhuizen,
sociaal beheerder van De Boskern
 
 
“Ik werk graag met vrijwilligers”
 
Sinds het vertrek van Annet Kock vervult Anga Veldhuizen inmiddels al weer enkele weken de functie van sociaal beheerder van De Boskern. We vonden het de hoogste tijd om eens nader kennis met haar te maken.
 
Net als haar voorgangster heeft Anga al een veelzijdige en interessante loopbaan achter de rug. Hieraan voegt zij nu het beheerderschap van een wijkcentrum toe.
 
Het is heel rustig in De Boskern, wanneer ik die middag aan een tafeltje plaatsneem.
Twee oudere heren zijn bezig een biljartpartij af te ronden. Een paar jongeren hebben zich bij de deur relaxed over hun stoelen gedrapeerd en in het leestafel- en keukengedeelte zijn een paar vrouwen bijna geruisloos in de weer.
Even later nemen de biljarters plaats aan de bar voor een biertje.
 
Precies op tijd komt Anga binnenlopen voor het interview. Zij heeft zojuist de visitekaartjes opgehaald die bij haar nieuwe functie horen.
Ik heb de eer het eerste kaartje in ontvangst te mogen nemen.
Anga is een vijftiger die je aankijkt met een vriendelijke, open blik waarin levenservaring doorschemert.
In De Boskern is zij aangesteld voor 24 uur per week, verspreid over 4 dagen. Daarnaast is zij bedrijfsleider van de voedselbank in Haarlem en werkt zij op vrijdagavonden als gastvrouw in het dorpshuis van Spaarndam.
In al deze functies werkt zij met vrijwilligers. Dit gaat haar goed af: “Ik werk graag met vrijwilligers”.
 
Anga is in Haarlem geboren en woont, na periodes in Amsterdam, Eindhoven en Spaarndam, nu ook weer in deze stad. Toch zegt zij de voorkeur te geven aan wonen op het platteland. Zelfs onze wijk Overbos vindt zij eigenlijk te druk, al is zij wel opgetogen over het vele groen dat zij hier heeft aangetroffen.
 
Begonnen als kleuterjuf
Als meisje wilde zij heel graag kleuterjuf worden. Deze ambitie heeft zij vervuld. Na haar opleiding (PA) kon zij niet meteen aan de slag. Zij heeft toen eerst nog de opleiding sociaal werk gedaan. Maar daarna heeft zij daadwerkelijk een paar jaar gewerkt op een kleuterschool in Amsterdam.
 
Toen zij hier wat op uitgekeken raakte, ging zij als management assistent, later office manager, werken bij een internetbedrijf dat juist een periode van enorme groei doormaakte. In dat kader heeft zij toen nog een opleiding gevolgd in office management. De sfeer in dit levendige bedrijf vond zij aanvankelijk geweldig, maar toen de zaak overgenomen werd door een Amerikaans bedrijf dat ook een Amerikaanse bedrijfscultuur invoerde, raakte zij haar enthousiasme kwijt.
 
Bij haar was ondertussen het besef gegroeid dat zij zich heel erg thuis voelde in het mensen begeleiden die een “afstand tot de arbeidsmarkt” hebben. Zo kwam zij terecht bij de Bedrijf Re-integratiedienst IJmond. Men begeleidde daar o.m. herintredende huisvrouwen.
 
Helaas had zij een tijdelijk contract, maar in de 2-3 jaar dat zij daar werkte, bouwde zij een groot netwerk op, dat haar nog steeds van pas komt.
 
Uiteindelijk keerde zij terug naar haar oude metier van onderwijzeres. Zij werkte 7 jaar met veel plezier op een basisschool in Beverwijk, totdat zij geveld werd door een ziekte die haar ± 2 jaar in de lappenmand hield.
 
Voedselbank
Als onderdeel van haar eigen re-integratietraject kwam zij vervolgens als vrijwilligster te werken bij de voedselbank Haarlem. Zij maakte daar op de directie zo'n gunstige indruk dat men haar na drie maanden vroeg om als bedrijfsleider in dienst te komen.
 
Spaarndam
Na deze baan bij de voedselbank ongeveer 8 jaar fulltime vervuld te hebben, besloot Anga een stapje terug te doen en ging zij in deze functie parttime werken.
Daarnaast kwam zij in dienst bij Maatvast en belandde in het dorpshuis van Spaarndam, waar zij voornamelijk de rol van gastvrouw had. Om dit goed te kunnen doen, haalde zij haar horeca diploma.
 
En nu ...
De Boskern is haar eerste officiële sociaal beheerderbaan. Duidelijk is dat zij hier veel profijt kan hebben van de ervaringen die zij in haar loopbaan tot nu toe opgedaan heeft. Haar eerste indruk van De Boskern, haar assistent en de hier werkzame vrijwilligers is heel positief.
Het bij deze functie horende administratieve werk beschouwt zij als een noodzakelijk kwaad.
In het leiding geven en begeleiden werkt zij het liefst face-to-face of via de telefoon; over e-mailen is zij minder enthousiast.
 
Zij vindt dat haar voorgangster De Boskern heeft uitgebouwd tot een goed wijkcentrum en wil graag deze lijn voortzetten. Zij zou zich graag willen inzetten voor groepen met vrouwen die relatief nieuw in Nederland zijn en zich hier nog niet helemaal kunnen thuis voelen. Zij hoopt ook jongeren wat meer naar dit centrum te kunnen trekken. Nu zie je hier voornamelijk oudere mensen. Maar misschien is dat ook wel een min of meer juiste afspiegeling van deze vergrijzende wijk.
 
Leven en wonen
Na 17 jaar met veel genoegen in Spaarndam gewoond te hebben, zit Anga nu al weer 2 jaar in Haarlem. Uit een eerder huwelijk heeft zij 4 zoons. Alleen de jongste (25) woont nog bij haar.
Als hobby's heeft zij: volleybal, yoga en rommelmarkten.
Haar levensmotto is “Carpe Diem” (pluk de dag).
 
Tijdens het interview komt een vriendin (van de voedselbank) bij ons in de buurt zitten. Deze wil graag kwijt dat zij Anga als een erg inspirerende en verbindende vrouw heeft leren kennen. Wij hopen dat we dit in het reilen en zeilen van De Boskern gaan terugzien.
 
Agenda’s De Ark en De Boskern
De Ark
De Boskern
Voor nadere details zie: Website De Ark
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Voor nadere details zie: Website De Boskern
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Markt-In
Elke dinsdag 13.30-16.00
Meditatief moment: 14:00
Vrije inloop (drankje, spelletje)
Maandag-vrijdag 09:00-17:00
Wereldwinkel
Elke 1e en 3e zondag vd maand rond kerkdienst
Elke 2e en 4e dinsdag 13.30-16.00
Het Praathuis
(= samen eten)
Elke vrijdag:
inloop 14:00-20:00
eten:  17:30-20:00
Repair Café
Elke 3e woensdag vd maand 13.30-16.00.
Sasa 
Elke dinsdag vrije inloop
13:00-16:00
Zondagen om de 14 dagen (13-10) 
13:00-16:00 (€ 3,00) spelletjesmiddag
Wandelen voor Uganda (2019)
20 km: 26-10,30-11,28-12
Wandelen Sportservice
Elke maandag en donderdag
09:30-11:00
Taizévieringen
2019: niet verder bekend
Bridge (vrije inloop)
Elke maandag 13:00-17:00
 
Zanggroep 'De Ark'
Repetities: dinsdagavonden
19:30-20:30
Optreden: Meestal tijdens dienst
2de zondag van de maand
Klaverjassen
Elke maandag 19:30-22:00
Elke dinsdag 13:00-17:00
 
Creatieve ochtend
Elke woensdag 10:00-12:00
Nederlandse les
('Mooi Nederlands')
Elke maandag 13:00-14:00
 
 
Scootmobiel club Elke vrijdag 12:00-14:00
 
 
Huiswerk begeleiding
Elke woensdag 14:00-18:00
 
 
Hobbyclub
Elke dinsdag 13:00-16:00
 
 
 
Biljarten
Elke dinsdag, woensdag en donderdag 09:00-12:00
Donderdag ook 13:00-16:00
 
 
Darten en sjoelen
Elke donderdag 19:30-23:00
 
 
Handwerkclub
Elke maandag 09:30-12:00
 
 
Chinese spel en dans
Elke woensdag 13:00-16:30
 
 
Meer bewegen voor ouderen
Elke donderdag 09:00-11:30
 
 
Fibro gym
Elke donderdag 10:30-11:30
 
 
Tai Chi Roy
Tai Chi Shui
Elke woensdag 09:30-10:30
Om de week woensdag en vrijdag 09:45-10:45
 
 
Erbij horen Sportservice
COPD
Elke woensdag 09:30-10:30
 
Elke vrijdag 09:30-10:30
 
 
Mindfulness
Dinsdag 19:30-22:00
 
 
Financieel Café
(inloopspreekuur)
Elke donderdag 13:00-15:00
   
Pluspunt (Meerwaarde)
T: 06–57619738
E: pluspuntoverbos
@meerwaarde.nl
Elke maandag: 09:30–12:30
Elke dinsdag: 09:30–12:30
Elke donderdag: 13:00–16:00
Op andere dagen/tijden uitsluitend op afspraak.
   
Yoga
Stoelyoga
Elke vrijdag 10:30-11:30
Elke vrijdag 09:30-10:30
   
Vrouwen van Overbos 
Elke vrijdag 10:30-12:00
   
Samen eten op zondag
Bingo
Gezellige middag
06-10
 
27-10
20-10
   
 
Wijkraad Overbos, Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer
Vervolg ‘Schouw 2019’
 
Een greep uit de punten voor de wijkschouw 2019:
 • Kruising Sparresholm-IJweg: Het streven is overbodige verkeersborden weg te halen. Hier staat een bord met de tekst dat rechts voorrang heeft. Binnen een 30 km zone heeft rechts altijd voorrang, tenzij anders aangegeven. Dit gele bord met zwarte letters valt onder de categorie tijdelijke waarschuwingen, en had al eerder weggehaald moeten worden. In de discussie kwam naar voren dat dit deel van het Sparresholm ook de af- en aanvoer verzorgt van het nabij liggende kerkgebouw. Dit is recentelijk verhuurd aan een nieuwe gemeenschap, waardoor er kans is op veel verkeer van menesen die nog niet vertrouwd zijn met de omgeving. Om deze reden is besloten het bord voorlopig toch maar te laten staan.
 • Kruising Hunzebospad-IJweg (bij busbaan): Het fietspad dat hier ligt, had altijd voorrang op het IJwegverkeer. Dit is tegen de zin van de wijkraad in gewijzigd. De naastliggende busbaan heeft namelijk nog steeds voorrang. (IJwegverkeer maakt hier gebruik van een VRI, intelligente verkeersregelinstallatie.) Dit kan tot misverstanden leiden. Antwoord gemeente: De voorrang voor het fietspad is hier gewijzigd omdat de verkeerslichten voor de busbaan vrijwel altijd groen uitstralen, mede doordat er weinig verkeer meer is op die busbaan. Dit leverde eigenlijk méér gevaar op voor de fietsers, aangezien de focus van auto- en motorrijders op de IJweg verkeer gericht is op de VRI. De haaietanden voor het fietspad kunnen daardoor minder aandacht krijgen. Bovendien kruist iets verderop in Toolenburg het fietspad met de Frankenburgsingel, waar fietsers ook voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de singel.
 • Leenderbos-Liesbos rotonde: Een punt waar nogal eens ongelukken met fietsers gebeuren. Hier heerste aanvankelijk het misverstand dat het fietspad om de rotonde overal twee richtingen kende en slechts één klein deel hierop een uitzondering vormde (1-richtingsverkeer). Deze situatie leek te rechtvaardigen dat het uitzonderlijke deel voorzien zou worden van 1-richtingsborden. Bij nadere beschouwing bleek echter dat het 2-richtingsdeel de uitzondering vormt: aan de Liesbos (Tolheksbos) zijde van de rotonde mag men 2 richtingen op fietsen. Alle andere delen van het fietspad om de rotonde zijn 1-richting, hetgeen door de smallere inrichting en dwangpijlen op het wegdek ook aangegeven is. Daar moet iedereen dus netjes rechtsom gaan, zoals bij een rotonde hoort.
 • Fietspad langs N201, oversteek IJweg: Instelling verkeerslichten voor fietsers. Het voorstel is om deze lichten standaard op groen te laten staan, totdat er kruisend verkeer komt. Nu staat het standaard op rood en moet door de fietser met de hand op groen gezet worden, ook als er op dat moment helemaal geen kruisend verkeer is. Dit leidt bij veel fietsers tot de op zich foute reactie het verkeerslicht te negeren, wanneer men geen kruisend verkeer ziet. Helaas blijkt dit verkeerslicht onder de provincie ( ... N201) te vallen, dus zullen we die instantie hiervoor moeten benaderen.
 • Maaibeleid 1: Er wordt nog steeds met grof geweld gemaaid/geklepeld, met grote machines in kleine oppervlakken. Gevolg: Stukken worden volledig omgewoeld i.p.v. gemaaid, alsmede soms verzakking bij slootkanten. De gemeente besteedt onderhoud uit en heeft te weinig menskracht voor intensieve controles. Als men een fout ontdekt, wordt de aannemer wel aangesproken en moet deze op eigen kosten de schade herstellen. Veel ontdekkingen van fouten hangen af van meldingen door de wijkbewoners. Dus blijven melden.
 • Maaibeleid 2: Geconstateerd werd dat het soms erg lang duurt voordat het afgemaaide gras opgeruimd wordt. Er blijkt een afspraak te bestaan dat dit een week moet blijven liggen omwille van het “ecologisch herstel”, d.w.z. diertjes e.d. moeten een nieuw heenkomen kunnen vinden. Toch kennen wij situaties waarin de uitvoerders pas komen opruimen als de wind het afgemaaide gras al flink verspreid heeft. Soms zien we ook iemand van dit bedrijf met een grasblazer in de weer, terwijl het hard waait. We hebben erop gewezen, dat de wijkbewoners geneigd zijn vooral de gemeente hierop aan te kijken.
 • Stootranden en hekken: Scheefstaande of anderszins beschadigde stootranden en hekken geven de wijk een armoedig aanzien. Ook hier kijkt de gemeente erg naar het kostenplaatje. Men wil niet het risico lopen dat een hersteld object even later al weer geraakt is. Toch stelt men het op prijs als wijkbewoners meldingen hierover doen, liefst met foto van aansprakelijk voertuig (!).
 • Tunnel Overbos Noord N201/IJtocht Onze vraag is waarom wordt dit niet in 1 keer opgeknapt wordt, i.p.v. af en toe een stukje. Dit is de entree van Hoofddorp voor langzaam verkeer. Het geheel maakt een verlopen indruk en is zeker geen visitekaartje. Vanuit het bos is het nog erger. Slecht fietspad, hobbelig voetpad overgroeiende struiken en een grauwe smerige onderdoorgang van de N201. Het laat zien dat hetr geheel ontworpen is op basis van de ideeën van toen, en dat er, ondanks verbeterde inzichten, al jaren bijna niets meer aan gedaan is. Onoverzichtelijk en valgevaarlijk. Antwoord: De hele tunnel is van de Provincie. De gemeente heeft is alleen verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud en hebben een deel aan de Overboszijde inderdaad zojuist van een verfje voorzien.