Onder Windows 8.1 Mail werken sommige links niet!
15de editie
22 februari 2018
BEZOEK ONZE SITE:
 
 
INHOUDSOPGAVE:
Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Wijkraad Overbos, in het kader van het nieuwsbrievenproject van de gemeente Haarlemmermeer.
Technische ondersteuning: Nwsbrf.nl.
 
Belangstellenden ontvangen deze nieuwsbrief per e-mail.
Voor geïnteresseerden zonder e-mail wordt een “papieren” exemplaar beschikbaar gesteld.
 
Contact
E-mail:
 
Postadres:
Muiderbos 212
2134 SZ  Hoofddorp
 
Telefoon: 06-51157854
Sociale media
 
Volg Wijkraad Overbos op Twitter en Facebook
 
    
 
Deel deze nieuwsbrief met anderen
 
ºººººº
Geïnteresseerd in het welzijn in onze wijk?
Lijkt het je leuk om mee te helpen tijdens het zomerfeest?
 
Meld je aan
 
bij Wijkraad Overbos
 
Wij kunnen altijd een helpende hand gebruiken!
Openstelling bussluis Floriande
Geen voorbeeld van vlekkeloze participatie
 
 
“Het is een gelopen race!”, was de conclusie van wijkraad Overbos na de eindevaluatie van 6 december 2017.
Volgens de metingen die tijdens het proefjaar uitgevoerd zijn, valt de verkeersoverlast in Overbos “reuze mee”. Daarom is er geen reden om de permanente openstelling van de bussluis terug te draaien. Deze conclusie werd al rondverteld door de indiener het voorstel, voordat alle betrokken partijen tijdens de eindbespreking op de onderzoeksgegevens hadden kunnen reageren.
Naast de bewaren tegen de openstelling zelf heeft wijkraad Overbos ook een aantal kritiekpunten aangaande het gevolgde participatietraject.
  • De gemeente heeft veel te weinig tijd ingeruimd voor reacties op de aangedragen informatie.
  • De wijkraad heeft bovendien lang moeten wachten en veelvuldig moeten aandringen om al het toegezegde cijfermateriaal (tellingen, e.d.) ook werkelijk boven tafel te krijgen. De wijkraad had dit materiaal nodig om zijn standpunt te kunnen onderbouwen.
  • Over de op dat moment bekende tellingen, waaronder de nulmetingen aan het begin van de proef, was reeds opgemerkt dat een gemiddelde verkeersdrukte over 24 uur weinig zegt, wanneer de klachten die bij de wijkraad binnen komen, vooral over de spitsuren gaan. Bovendien werden voor de nulmetingen waarden uit 2015 gebruikt.
  • Daarnaast had de wijkraad tijdens de eerste bijeenkomst voorgesteld ook metingen te houden met betrekking tot fijnstof en geluid. Al deze voorstellen worden door de gemeente al meteen afgewezen omdat men langs theoretische weg reeds berekend had dat er geen overschrijding van de vastgestelde normen zouden zijn.
Door deze gang van zaken is de indruk ontstaan dat het hele beslissingsproces eigenlijk al ruim van te voren afgerond was ten gunste van permanente openstelling.
Hoewel het gebiedsmanagement de uiteindelijke beslissing steunt, is men ook daar niet helemaal gelukkig met hoe een en ander gelopen is. In onderling overleg tussen de wijkraad en het gebiedsmanagement is besloten om hieruit de nodige leerpunten te distilleren en deze toe te passen bij volgende trajecten.
 
Zomerfeest op 30 juni 2018
 
Inschrijving kramen begint op 17 april
 
Het wijkfeest met de braderie van Hoofddorp-Overbos vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 juni van 10.00-17.00.
 
 
Wijkraad Overbos is reeds gestart met de voorbereidingen.
U kunt als een van de eersten een kraam reserveren op
 
dinsdag 17 april tussen 19.00 en 21.00 uur
in De Boskern, Liesbos 24 Hoofddorp
 
Daarna kunt u reserveren via zomerfeest@wijkraadoverbos.nl
De huurprijs is € 25,00 per kraam.
 
Wij hopen u weer te zien op de braderie.
 
Interview nieuwe gebiedsmanager
Provinciale werkervaring, maar geen provincialisme
 
Gebiedsmanager
Barbara Verbeek
 
Op 1 januari van dit jaar is Jo-Else Seinstra afgelost als gebiedsmanager door Barbara Verbeek.
Barbara komt uit een andere bestuurslaag, die van de provincie Noord Holland, maar is ervan overtuigd dat zij de daar opgedane ervaring in het bij elkaar brengen en houden van zeer verschillende partijen ook kan toepassen in haar nieuwe functie. Daarnaast kan zij putten uit haar eerdere werkervaring bij de sociale dienst als het om inzicht gaat in hoe maatregelen van de overheid de levens van individuele mensen kunnen beïnvloeden.
Na de eerste kennismaking is wijkraad Overbos optimistisch over de komende samenwerking.
 
De wortels
Barbara is in 1966 geboren in Delft. Toen zij acht jaar oud was, verhuisde het gezin naar Enschede. In het begin was het voor haar niet makkelijk om daar te integreren. De buurt bestond uit mensen die elkaar al generaties lang kenden en de kinderen om haar heen spraken met een zwaar Twents accent. Die vonden het heel grappig wanneer zij iets in het haar vertrouwde Nederlands zei.
Barbara heeft nooit echt Twents leren praten, maar kan het wel goed verstaan. Zij is daar blijven wonen tot zij de middelbare school afgerond had.
 
Studies
Voor haar studie ging zij eerst naar Utrecht, waar zij een jaar geschiedenis studeerde. Dit bleek voor haar toch niet de juiste richting te zijn. Om zichzelf alvast financieel te kunnen redden haalde zij ook een Schoevers diploma, waardoor zij nu sneller en automatischer kan typen dan anderen kunnen schrijven.
Vervolgens heeft zij in Amsterdam rechten gestudeerd, richting bestuurskunde.
 
 
Woninginbraken in Overbos flink toegenomen
Misdaadcijfers Overbos over heel 2017
 
Deze cijfers komen van wijkagent Marco Burgman. De toename in woninginbraken geldt volgens hem niet alleen voor Overbos, maar voor heel Hoofddorp.
“Vooral het zogenaamde kerntrekken is erg hot!”, aldus onze wijkagent. “Google maar eens op kerntrekken op youtube (b.v. deze link) en je ziet hoe makkelijk ze binnen komen. Voor circa € 50 per deur, exclusief montage, voorkom je snel een inbraak.”
 
01-01-2017 t/m 31-12-2017. Aantal inbraken
= inclusief pogingen
 
Woninginbraken: 29
 
Diefstal bromfiets: 10
 
Diefstal fiets: 10
 
Diefstal auto: 6
 
Auto inbraken: 11
 
 
 
 
In 2016: 18.
 
In 2016: 15
 
In 2016: 11
 
In 2016: 5
 
In 2016: 8
 
 
Contactgegevens wijkagent Overbos, Marco Burgman.
E-mail: marco.burgman@politie.nl
Twitter: @POL_MBurgman
Tel: 06-53332359
 
Twitter basisteam Haarlemmermeer: @POL_Hmeer
Facebook: Politie Haarlemmermeer
 
Interview Kitty Schönhage-Van der Pal
Een 89-jarige die niet over zich heen laat lopen
 
Na een flink aantal verhuizingen en een roerig leven is Kitty Schönhage-Van der Pal in 1994 in Overbos neergestreken. Daar ontpopte zij zich al spoedig als steun en toeverlaat van de oudere mensen in haar omgeving.
 
Ook nu haar gezondheid haar de nodige beperkingen oplegt, doet zij wat zij kan. Bij misstanden klimt zij in de pen en neemt geen genoegen met uitvluchten.
De opkomst van het digitale tijdperk is niet aan haar voorbijgegaan; zij gebruikt e-mail en zit op Facebook. Wel vindt zij dat bedrijven en instanties niet zomaar aan iedereen communicatie via het internet mogen opleggen.
Hoogste tijd voor een interview met deze interessante vrouw.
 
“Amsterdam is mijn stad niet!”
Kitty is geboren in Amsterdam-Noord. Amsterdams chauvinisme is haar echter vreemd. “Amsterdam is mijn stad niet!”, laat zij weten. Haar vader was machinist op een van de grote stoomveerponten over het IJ. Toen zij zes jaar was, verhuisde het gezin naar Sloten, van een bovenwoning naar een huis met een (moes)tuin. Dat beviel haar stukken beter.
Tijdens de oorlog werkte Kitty als kapster. Direct na de oorlog kwam zij te werken bij de distributiedienst (veel zaken waren toen nog op de bon).
 
“Nooit bij mijn kinderen intrekken”
In 1947 trouwde zij. Dit betekende dat zij haar baan bij de distributiedienst kwijtraakte. Zo ging dat toen nog. Kitty werd huisvrouw. Haar moeder woonde bij haar in, iets wat Kitty niet makkelijk vond, aangezien zij niet zo goed met haar kon opschieten. Zij heeft zich toen reeds heilig voorgenomen om zelf later nooit bij een van haar kinderen in te trekken.
 
 
Meerwaarde Dichtbij
Team West stelt zich voor
 
 
Vlnr: Aysun Aydemir, Mary van der Drift, Wendy Amsing, Mustapha el Moumene, Rachelle Paalvast, Sonja Droog, Erik Schoe, Sandy Frederiks.
 
‘Pluspunt’ in Overbos
 
Bij MeerWaarde kunt u terecht voor vragen op het gebied van welzijn, zorg, vrijwilligerswerk, vrijetijdsbesteding, ondersteuning en hulp. Deze welzijnsorganisatie werkt daarbij samen met de verschillende organisaties die actief zijn binnen Haarlemmermeer.
Team West bestrijkt Overbos, Floriande en Boseilanden. Om de inwoners van dit gebied goed van dienst te kunnen zijn, onderhoudt MeerWaarde in Overbos een zgn. ‘PlusPunt’. Op deze plek kunt u voor alle bovengenoemde diensten terecht, zonder een afspraak te hoeven maken. Mocht de vraag die u heeft meer aandacht nodig hebben, dan wordt een vervolgafspraak gemaakt.
 
Om enkele voorbeelden te geven van de vragen die wij krijgen:
  • U hebt aanpassingen nodig aan uw woning. Dan kijken wij samen met u naar de mogelijkheden.
  • U wilt beroep doen op een van de regelingen van de gemeente Haarlemmermeer, aanvragen van een DigiD of het aanvragen van huur- of zorgtoeslag. Ook daar kunnen wij u bij helpen.
Wel wordt van u verwacht dat u actief meedoet om de vraag zo goed mogelijk op te lossen.
 
‘PlusPunt Overbos’ is gevestigd in Sociaal Cultureel Centrum De Boskern, Liesbos 24 en is geopend op:
maandag    09.30 – 12.30 uur
dinsdag      09.30 - 12.30 uur
donderdag  13.00 – 16.00 uur.
Op andere dagen/tijden kunt u ons bereiken via e-mail: pluspuntoverbos@meerwaarde.nl of telefonisch: 06-57619738.
 
Cursus ‘Zeker Bewegen’
Hoe valletsel te voorkomen
 
Team Sportservice Haarlemmermeer nodigt inwoners van Hoofddorp uit om deel te nemen aan de 5-weekse cursus ‘Zeker Bewegen’.
De groepslessen staan in het teken van fit worden en
   
soepel bewegen voor 60+’ers. Tijdens de cursus speelt ook het thema valpreventie een belangrijke rol.
 
 
Voorafgaand aan de start van de 5-weekse cursus organiseert coördinator Daphne Tervelde twee informatiebijeenkomsten, waarin zij de noodzaak en invulling van de lessen toelicht. “Bewegen is gezond, daar bestaat geen twijfel over. Door er vroeg bij te zijn, kunnen we een hoop valletsel voorkomen. Daarom starten we deze cursus”, aldus Tervelde.
Jaarlijks belanden 88.000 ouderen na een struikelincident op de eerste hulp.
Uit onderzoek blijkt dat personen die regelmatig bewegen, 50% minder kans hebben op valletsel.
 
Doordat de deelnemers in een veilige omgeving afwisselende en interactieve oefeningen volbrengen, zullen zij zekerder bewegen. De lessen zijn in groepsverband en na de les is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
De eerste cursus start op maandag 12 maart bij Zorgcentrum Horizon in Hoofddorp.
De tweede cursus start op donderdag 19 april bij Sportschool ABC Kops in Hoofddorp.
 
Informatiebijeenkomsten
Heeft u interesse om deel te nemen aan de cursus ‘Zeker Bewegen’ of wilt u meer informatie? Dan bent u welkom op de informatiebijeenkomst op 5 maart of 12 april. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van € 1,- gevraagd. Meld u aan voor de informatiebijeenkomst via Team Sportservice Haarlemmermeer.
 
Landelijke Opschoondag 2018
 
Op zaterdag 24 maart is het Landelijke Opschoondag, het moment om samen je buurt schoon te maken en zodoende voor meer bewustzijn rondom zwerfafval te zorgen.
 
 
Meedoen is vaak hartstikke leuk en is eigenlijk heel eenvoudig. Ook de wijkraad doet mee en is van plan het wijkpark onderhanden te nemen met papiergrijpers en vuilniszakken.
Houd onze facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Ga je zelf iets ondernemen of wil je meedoen met een schoonmaakactie bij jou in de buurt, check dan www.supportervanschoon.nl
 
 
Wat wordt huisstijl samengevoegde gemeentes?
Burgers kunnen kiezen tussen 3 stijlen
 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer gaan vanaf 1 januari 2019 samen verder als één gemeente.
Bij de nieuwe gemeente hoort een nieuw ‘gezicht’, een nieuwe huisstijl.
Alle inwoners en ondernemers kunnen hun voorkeur uitspreken voor een van de drie conceptontwerpen voor een nieuwe huisstijl.
 
 
Drie ontwerpbureaus hebben een ontwerp gemaakt. De drie ontwerpen zijn tot 25 februari te zien op
 
 
Stemmen op uw favoriet kan tot en met 26 februari via diezelfde link.
 
Agenda’s De Ark en De Boskern
De Ark
De Boskern
Voor nadere details zie: Website De Ark
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Voor nadere details zie: Website De Boskern
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Markt-In
Elke dinsdag 13.30-16.00
Vrije inloop (drankje, spelletje)
Elke vrijdag 14:00-20:00
Wereldwinkel
Elke 1e en 3e zondag vd maand rond kerkdienst
Elke 2e en 4e dinsdag 13.30-16.00
Het Praathuis
(= samen eten)
Elke vrijdag 17:30-20:00
Repair Café
Elke 3e woensdag vd maand 13.30-16.00.
Gym Sportservice
Elke vrijdag 09:30-10:30
Wandelen voor Uganda (2018)
20 km: 24-02, 31-03, 28-04, 26-05, 30-06, 28-07, 25-08, 29-09, 27-10, 24-11, 29-12
Wandelen Sportservice
Elke maandag, woensdag en donderdag 09:30-11:00
Taizévieringen
2018: 25-03, 30-09, 25-11
Bridge (vrije inloop)
Dames bridge
Elke maandag 13:00-17:00
Om de week woensdag 13:00-17:00
Zanggroep 'De Ark'
Dinsdagavonden 19:30-20:30
Klaverjassen
Elke maandag 19:30-22:00
Elke dinsdag 13:00-17:00
Elke donderedag 19:30-23:00
 
 
Kickboxen voor vrouwen
Elke maandag 18:30-19:30
Elke vrijdag 18:30-19:30
 
 
Scootmobiel club Elke vrijdag 12:00-14:00
 
 
Samen eten
Zondag 17:30 18-02,15-04,20-05
 
 
Hobbyclub
Elke dinsdag 13:30-16:00
 
 
 
Biljarten
Elke dinsdag, woensdag en donderdag 09:00-12:00
 
 
Darten
Elke donderdag 19:00-23:00
 
 
Handwerkclub
Elke maandag 09:30-12:00
 
 
Chinese Dans
Elke woensdag 14:00-17:00
 
 
Meer bewegen voor ouderen
Elke donderdag 09:00-11:30
 
 
Fibro gym
Elke donderdag 10:00-11:00
 
 
Tai Chi Roy
Tai Chi Shui
Woensdag 09:30-10:30
Woensdag 09:45-10:45
 
 
Erbij horen Sportservice
Woensdag 09:30-10:30
 
 
Mindfulness
Dinsdag om de week 19:30-22:00
 
 
Financieel Café
(inloopspreekuur)
Elke donderdag 13:00-15:00
   
Pluspunt (Meerwaarde)
T: 06–57619738
E: pluspuntoverbos
@meerwaarde.nl
Elke maandag: 09:00–12:30
Elke dinsdag: 09:00–12:30
Elke donderdag: 13:00–16:00
Op andere dagen/tijden uitsluitend op afspraak.
    SASA
Zondag 13:00-16:00 25-02,11-03,25-03,08-04,22-04,06-05,27-05
    Bingo
Zondag 13:00-17:00 18-03 en 29-04
    Workshop Tarot (€15)
Zondag 4 maart 13:00-17:00
    NL DOET
Zaterdag 10 maart
    Paasbrunch
Maandag 2 april 13:00-17:00
    Moederdag
Zondag 13 mei 13:00-17:00
 
 
Vervolg van ‘Interview nieuwe gebiedsmanager’
 
Sociale dienst
Een baan als jurist trok haar niet aan. Na haar studie ging zij werken bij de sociale dienst, waar zij opklom tot leidinggevende. Uit deze periode heeft zij een sterke betrokkenheid overgehouden met hoe mensen geholpen of gehinderd kunnen worden door maatregelen van de overheid. Deze betrokkenheid hoopt zij nu als gebiedsmanager weer te kunnen oppakken.
 
Bij de provincie Noord Holland
Na zo’n tien jaar sociale dienst is zij overgestapt naar het provinciaal bestuur van Noord Holland, waar zij aangesteld werd als beleidsadviseur en later bevorderd tot senior beleidsadviseur.
In de praktijk was zij vooral projectleider op de afdeling Ruimtelijke Inrichting. Zij heeft zich in die hoedanigheid onder meer beziggehouden met de verbetering van de waterkwaliteit in het Marker- en IJmeer. In de loop van de tijd heeft zij ook wel een en ander meegekregen over stedelijke ontwikkeling.
Zij droeg in haar functie vooral zorg voor het bijeenbrengen en -houden van alle betrokken partijen. Ook leverde zij een onderbouwing aan voor het degenen die een ministerie of de Tweede Kamer warm moesten houden voor een project. Andersom gaf zij ook weer berichten en trends uit de politiek door binnen de projectorganisaties. Zelf formuleert zij het als: “... signalen van buiten naar binnen en van binnen naar buiten laten gaan”. Zij heeft dit werk 15 jaar gedaan.
 
... en nu Hoofddorp West
Hoewel het denkniveau bij de provincie vrij abstract is, meent zij haar ervaringen goed te kunnen gebruiken bij het managen van Hoofddorp West. Ook het welzijn en welbevinden in onze wijk wordt bepaald vanuit meerdere niveaus en schaalgroottes, van de luchthaven Schiphol tot de inrichting van bepaalde straat.
Barbara vervult haar nieuwe functie sinds 1 januari. Zij is nog druk bezig met het verzamelen van informatie en zich inlezen in dossiers. Zij wil vooral graag weten wat de mensen in haar gebied beweegt. Het management team heeft haar tot nu toe hierbij geweldig geholpen. Zodra de weersomstandigheden dit toelaten, wil zij op de fiets het gebied verder verkennen.
 
Wie is Barbara verder?
Barbara woont in Amstelveen, is getrouwd en heeft twee dochters van resp. 18 en 16 jaar, die beiden dit jaar eindexamen doen.
Samen met haar man is zij actief bij de hockeyvereniging van haar dochters. Als het even kan, loopt zij eenmaal per week hard (5 - 10 km.).
Zij leest graag misdaadromans, mits het verhaal ook enige psychologische diepgang heeft. De drijfveren van mensen blijven haar interesseren.
Een levensmotto is voor haar: “Sta open voor elkaar en ga in gesprek!”
 
Vervolg van ‘Interview Kitty Schönhage-Van der Pal’
 
Later heeft zij weer opnieuw als kapster gewerkt in Amsterdam-Noord, maar de reisafstand, inclusief de oversteek met het ‘Bootje van Bergmann’, was bezwaarlijk.
Het gezin bleef in Sloten wonen tot hun woning in 1957 moest wijken voor de nieuwbouwplannen van Amsterdam. (Het gerucht gaat dat Amsterdam in die tijd ook nog probeerde de Olympische Spelen binnen te halen, en dat ze de ruimte in Sloten daarvoor goed konden gebruiken.)
Zo kwam zij tegen haar zin met man, kinderen en moeder opnieuw in een bovenwoning in Amsterdam terecht.
 
“Je neemt het altijd met je mee”
Kitty kreeg twee dochters en een zoon. In november 1968 werd het gezin door een zware slag getroffen: Haar oudste dochter kwam op 19-jarige leeftijd om bij een ernstig verkeersongeval. “Je neemt het altijd met je mee ...”, zegt zij hierover. Haar man trok zich daarna terug in stilzwijgen over deze gebeurtenis.
 
“Graan voor Visch: een verademing”
In 1979 kwam het gezin via een woningruil tussen drie partijen terecht in een benedenwoning in Graan voor Visch. Kitty had weer een tuintje. “Het was een hele verademing.”, vertelt zij.
 
“Ik was te bijdehand”
In 1988, Kitty was toen 59, overleed haar man. Door dit verlies kreeg zij een tijd lang gezondheidsproblemen. Zij werkte in die tijd bij een bank op de telexafdeling. Met haar cheffin kon zij het slecht vinden. Die vond haar "te bijdehand" en probeerde Kitty, gebruikmakend van haar ziekte, eruit te werken. Maar dat liet Kitty zich niet zomaar aandoen. Uiteindelijk wist zij het voor elkaar te krijgen dat zij vervroegd kon uittreden met behoud van salaris tot en aan haar 65ste.
 
“Overbos: ik hield mij eerst afzijdig”
Toen zij 65 werd, verhuisde zij naar een seniorenwoning Overbos. Zij vond dit huis eigenlijk te klein, maar legde zich bij de situatie neer. Zij had aanvankelijk moeite om in haar nieuwe omgeving te wennen en was geneigd zich wat afstandelijk op te stellen tegenover haar buurtgenoten. Maar al gauw ontdekte zij dat zij veel kon betekenen voor een aantal mensen in haar straat. Zij reed nog auto en kon zo makkelijk anderen meenemen om boodschappen te doen. Ook ondersteunde zij mensen bij het regelen van allerhande zaken.
Zo groeide zij van een afzijdige alleenstaande uit tot een steun voor haar omgeving, met veel aanloop en nog steeds goede contacten.
 
“Niet zoveel energie meer”
In 2006 werd Kitty geopereerd aan haar galblaas. Dit bleek het begin te zijn van een periode van getob met interne klachten, die uitmondde in een laatste operatie in 2013.
Sindsdien voelt zij zich minder energiek. Toch zien wij tegenover ons een opgewekte vrouw zitten, die vertelt dat zij nog steeds graag allerlei zaken zelf regelt.
 
“Praat mij niet van RegioRijder”
Geheel passend bij haar aard heeft Kitty afgelopen jaar stevig actie gevoerd tegen RegioRijder. Vooral na de zomervakantie was de dienstverlening ver beneden peil. Medische indicaties ('moet voorin zitten in gewone auto') werden vaak genegeerd, de chauffeurs kwamen veel te laat of te vroeg en toonden zich vaak totaal onverschillig tegenover hun klanten. Zij lieten bijvoorbeeld een keer iemand plompverloren staan, omdat het busje vol was, zonder ook maar enige oplossing aan te bieden. Zij heeft hierover toen een aantal brieven geschreven.
De toestand is inmiddels een eind verbeterd, vertelt zij ons.
 
“Still getting my kicks with «Route 66»”
Kitty heeft tegenwoordig wat meer hulp nodig, maar woont nog steeds zelfstandig. Zij doet de kleine dingen nog allemaal zelf en loopt veel met haar rollator. “Dat is goed voor de gezondheid”, zegt zij.
Zij is een trouwe bezoekster van ‘t Praathuis in De Boskern, waar zij de sfeer heel gezellig vindt. Ook zingt zij nog in het swingende, 95 personen sterke koor «Route 66» van Rob van Dijk. De wekelijkse repetities geven haar heel veel vreugde.
 
Wij hopen dat zij nog lang door blijft swingen.
 
Wijkraad Overbos, Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer