NieuwsFlits 2 april 2020
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
De ontwikkelingen in de coronacrisis volgen elkaar snel op. We merken allemaal de invloed op het dagelijks leven en op de gezondheidszorg. Daarom sturen we voorlopig elke donderdag een NieuwsFlits om je te informeren over belangrijk en/of interessant nieuws vanuit MIND.
 
De coronacrisis leidt tot meer psychische klachten
 
De kans op besmetting met het COVID-19 virus en de genomen maatregelen om het virus onder controle te krijgen, leveren veel mensen stress op. Voor de 1 miljoen Nederlanders die al te maken hadden met psychische klachten, geldt dit nog eens extra. De helft van hen geeft aan meer last te hebben van bijvoorbeeld angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen. Een derde van de respondenten weet niet hoe zij de komende periode moet doorkomen. Zij verwachten vaker dan gemiddeld dat ze de komende tijd geen zorg of hulp meer krijgen, voelen zich eenzamer, ervaren minder hulp van mensen uit hun netwerk. Zo blijkt uit onderzoek onder ons ggz-panel.
 
Steun in coronatijd via wijzijnmind.nl/corona 
 
Duizenden mensen weten de pagina inmiddels te vinden en hebben er baat bij: de coronaverzamelpagina www.wijzijnmind.nl/corona. 
Er staan tips voor contact, hulp, advies en tijdverdrijf. De pagina wordt regelmatig aangevuld met nuttige en handige informatie, ook voor kinderen en jongeren. 
 
Richtlijn GGZ en Covid-19 om verspreiding te voorkomen
 
Vanaf begin deze week heeft de geestelijke gezondheidszorg een eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland en beschikbaar op ggzstandaarden.nl.
MIND is blij dat de richtlijn er nu is; het geeft veel duidelijkheid voor in de eerste plaats de zorgverleners in de ggz (waar de richtlijn voor bedoeld is), maar zeker ook voor cliënten en naasten. Er is ook goed rekening gehouden met hun perspectief in deze coronatijden. Hoofdstuk 16 van de richtlijn is daarvan een mooi voorbeeld. Laten we hopen dat hiermee voorlopig tegemoet kan worden gekomen aan een aantal knelpunten waar cliënten en naasten in de afgelopen weken tegenaan zijn gelopen.
 
Ook richtlijn voor dak- en thuislozen gepubliceerd
Na de coronarichtlijn voor de ggz is er ook een richtlijn voor dak- en thuislozen gepubliceerd. Hierin staat dat voldoende ruimtes voor nachtopvang beschikbaar moeten zijn, waarbij mensen de vereiste afstand van 1,5 meter kunnen aanhouden. Indien nodig moeten extra ruimtes in gebruik genomen worden, zoals gymzalen of andere gebouwen die nu niet in gebruik zijn. Ook stelt de richtlijn dat er voldoende plekken voor dagopvang moeten zijn waar mensen terecht kunnen om warm te worden, een maaltijd te krijgen of ondersteuning te krijgen. Verder gaat de richtlijn uitgebreid in over hoe te handelen bij ziekteverschijnselen en in gevallen waarin het coronavirus wordt vastgesteld. Lees meer
 
Maatregelen Tweede Kamer voor kwetsbare huishoudens
 
Als gevolg van het coronavirus heeft de overheid een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Stichting Werkplaats COMO (CliëntenOrganisaties Maatschappelijke Opvang) vindt het belangrijk dat de mensen die baat kunnen hebben bij deze maatregelen hier zo spoedig van op de hoogte zijn. Help je mee (soms moeilijk bereikbare) mensen hierover te informeren?
  • Huisuitzettingen: Er worden tijdelijk geen huisuitzettingen gedaan. (Tenzij er sprake is van criminele activiteiten of extreme overlast). 
  • Energie: Er worden tijdelijk geen mensen afgesloten van energie. 
  • Drinkwater: Er worden tijdelijk geen mensen afgesloten van drinkwater. Mochten mensen al van drinkwater afgesloten zijn dan kunnen zij het drinkwater opnieuw laten aansluiten door contact op te nemen met hun waterleidingbedrijf. 
Hulp nodig?  Neem contact op met de gemeente en vraag om onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze maatregelen zijn op 26 maart 2020 aangekondigd in een kamerbrief door minister van Veldhoven. 
 
MIND Korrelatie verruimt openingstijden
 
Vanaf begin deze week zijn de openingstijden voor telefonische hulp door de hulplijn MIND Korrelatie in verband met de coronacrisis tijdelijk verruimd naar 9:00 tot 22:00 uur. Ook is telefonische hulp gratis voor mensen die psychische hulp nodig hebben tijdens deze crisis. MIND Korrelatie doet dit in ieder geval tot 1 juni 2020, of zolang de coronacrisis duurt. De hulpverlening wordt ook uitgebreid naar ondersteuning van medewerkers van het Rode Kruis, die de hele dag heftige gesprekken voeren over corona. 
 
Oranje Fonds stelt hulpfonds in voor sociale initiatieven
 
Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de coronacrisis. Het Oranje Fonds reserveert zelf 3,5 miljoen euro in het hulpfonds om sociale initiatieven te ondersteunen. Het Fonds doet daarnaast een beroep op collega fondsen, bedrijven, diverse organisaties en particulieren om een bijdrage te doen. Zo kan er gemeenschappelijk alles aan gedaan worden om te voorkomen dat mensen er alleen voor staan. 
 
Familievertrouwenspersonen staan klaar voor naasten
 
De familievertrouwenspersonen staan ook tijdens de coronacrisis klaar voor naasten van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Je kunt er onder andere terecht met vragen en problemen rond bezoek, verlof, gedwongen zorg en contact met behandelaars.
Hulp- en advieslijn: (0900) 333 2222 (10ct pm) of kijk op www.familievertrouwenspersonen.nl  
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400