Nieuwsbrief 12 augustus 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Met de stichting MIND, MIND Korrelatie, 19 lidorganisaties, 40 regionale organisaties, 25 familie- en naastenraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Derde ketenconferentie Wet verplichte ggz 12 september
 
 
Op donderdag 12 september 2019 vindt er weer een ketenconferentie plaats over de voorbereiding op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De conferentie wordt gehouden in het Beatrixtheater in Utrecht en is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in deze wet, die op 1 januari 2020 van kracht wordt. Meer info over de wet is te vinden op deze pagina: https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz
 
 
Wvggz-informatiebijeenkomst bij MIND op 23 september

MIND organiseert samen met o.a. de Stichting PVP en de LSFVP buiten de ketenconferenties om enkele verdiepende informatie- en discussiebijeenkomsten over de Wet Verplichte ggz onder de titel "Verplicht, maar niet onmondig!" De volgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 23 september 2019 van 13.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort. 
 
MIND themabijeenkomst 'Weg van dwang' 23 augustus
 
In 2016 hebben MIND, 14 zorgaanbieders en vele anderen het Dolhuys Manifest ondertekend, waarin is vastgelegd dat separeerruimtes per 1 januari 2020 moeten zijn afgeschaft. Het blijkt zeer moeilijk te zijn om deze ambitie waar te maken. Op de MIND-themabijeenkomst 'Weg van dwang!' van vrijdag 23 augustus 2019 van 12.00-15.00 uur in Amersfoort gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:
  • Wat zegt Het VN Verdrag Handicap over dwang & drang? College Rechten van de Mens - Jonneke Faber
  • Het Dolhuys Manifest - Stand van zaken & het vervolg - Tom van Mierlo - voorzitter HIC Nederland, bestuurder Reinier van Arkel
  • Nieuwe ambities m.b.t. het terugdringen van dwang en drang - met o.a. Philippe Delespaul - hoogleraar zorginnovatie ggz
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via clientenraden@wijzijnmind.nl (zonder trema op de e!)
 
Wetenschappelijk onderzoeksrapport 'In de geest van open science' beschikbaar
 
 
Graag brengen we het onderzoeksrapport 'In de geest van open science – Publieke betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie' onder de aandacht. Het is vooral interessant voor de cliënten- en familieorganisaties die actief participeren in wetenschappelijk onderzoek. Het Rathenau Instituut heeft onderzocht hoe het cliënten- en naastenperspectief bij wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie vorm krijgt. Het gaat met name over de vraag tot welke meerwaarde het leidt en tegen welke knelpunten het aanloopt. Het rapport is hier te lezen: https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/de-geest-van-open-science.
 
Ride for MIND haalt geld op voor MIND Young Academy
 
Op 7 september 2019 is Ride for MIND: een motortocht die op verschillende plekken in Nederland georganiseerd wordt. Het doel? Met elkaar zoveel mogelijk aandacht vragen voor psychische problemen bij jongeren. En een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor de MIND Young Academy: een scholenproject om psychische problemen bespreekbaar te maken in de klas. 
 
Subsidieoproep ZonMw Voor Elkaar!
 
De tweede ronde van de subsidieoproep Voor Elkaar! is geopend. Tot 13 september kunnen organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische)ziekte, beperking, psychische problemen of naasten aanvragen indienen. Omdat het een open oproep is kun je zelf het onderwerp bepalen. De te financieren projecten moeten er aan bijdragen dat mensen het leven kunnen leiden dat aansluit bij hun behoeften en wensen. Aanvragen kan tot maximaal 100.000 euro per project door organisaties voor en door mensen met een ziekte of beperking of hun naasten. Meer informatie:
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400