5 februari 2018
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 16 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Nieuwe website en logo MIND Landelijk Platform 
 
 
Neem ook eens een kijkje op
 
Afgelopen week hebben wij onze nieuwe website en ons nieuwe logo officieel in gebruik genomen. Hiermee sluit MIND Landelijk Platform mooi aan bij de andere partners van MIND. Op de nieuwe website, die in de plaats is gekomen van platformggz.nl en onderdeel uitmaakt van het digitale 'huis' van MIND, vind je informatie en nieuws over belangenbehartiging, actuele beleidsthema's, activiteiten voor en door zelfregie-initiatieven, (samenwerkings)projecten met andere organisaties in de zorg (landelijk & regionaal) en onderzoeksrapportages. Op de homepage staat een welkomstbericht met een rondleiding door de site.
 
Ook de nieuwsbrief vanuit het platform heeft een opfrisbeurt gekregen en wordt vanaf heden gecombineerd met nieuws vanuit 'Regie in de Regio', zie het speciale blok iets verderop in de nieuwsbrief. Wil je 'm niet ontvangen? Meld je dan af via de link onderaan.
 
Staatssecretaris wijst gemeenten op wettelijke plichten inzake maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Staatssecretaris Blokhuis heeft een brief naar alle gemeenten toegestuurd om hen te wijzen op hun wettelijke verplichtingen. Daarbij is een factsheet toegevoegd waarin is uitgelegd wat de landelijke toegankelijkheid precies inhoudt en welke afspraken zijn gemaakt om die in de praktijk uit te voeren. 
 
 
 
 
 
In de wmo is vastgelegd dat iemand die maatschappelijke opvang of beschermd wonen nodig heeft, zich daarvoor bij elke gemeente kan melden. De praktijk is echter dat gemeenten regelmatig mensen weigeren. Ze willen alleen een plek bieden aan mensen die al een binding hebben met de regio. 

Onderzoek van het Trimbos-instituut in de maatschappelijke opvang heeft uitgewezen dat het gaat om een structureel probleem. In het onderzoek werden mystery guests ingezet. In 49 procent van de gevallen werden zij door een gemeente geweigerd. Hoe groot het probleem bij beschermd wonen precies is, is niet bekend, maar dat ook daar de wettelijke plicht van landelijke toegang vaak niet wordt nagekomen is zeker.
 
 
 
Vooraankondiging Spotlightbijeenkomst 22 maart
Thema: "Voor het eerst patiënt: herkennen, erkennen en leren omgaan met de nieuwe situatie"
 
Krijg je voor het eerst te maken met een aandoening of ziekte bij jezelf of in je familie, dan staat je leven op zijn kop. Ineens verandert er veel. Er komen nieuwe zorgen en uitdagingen bij.
 
In de spotlightbijeenkomst op 22 maart bespreken we met welke uitdagingen de nieuwe patiënt en zijn naasten te maken kunnen krijgen en geven we tips hoe daarmee om te gaan. Zorgethicus en ervaringsdeskundige Alastair Niemeijer zal deze bijeenkomst inleiden met zijn persoonlijke verhaal. 

 
Ervaringen en deelnemers gezocht!
 
 
 
 
 
 
 
 
HAMLETT studie
De HAMLETT studie onderzoekt of de huidige richtlijnen voor het gebruik van antipsychotica het beste resultaat geven, of dat het beter is om de medicatie al eerder te gaan afbouwen. Hierover worden cafébijeenkomsten georganiseerd.
Deelnemen? Lees meer op deze pagina of bezoek de website www.hamlett.nl
 
Enquête over ervaringen in de kinder- en jeugdpsychiatrie 1945-2015 (Verwey-Jonker Instituut)
In Nederland waren tussen 1945 en 2015 ongeveer 60 instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP). Kinderen en jongeren die door autisme, angst- of eetstoornissen of een andere psychiatrische aandoening niet (meer) thuis konden wonen, werden daar opgenomen. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de ervaringen van deze jeugdigen in het verleden. Deelnemen aan dit onderzoek
 
Meldactie Regiebehandelaar
Heb jij of een familielid/naaste in 2017 zorg (behandeling) via de basis-ggz of de specialistische ggz ontvangen? Dan vernemen we graag jouw ervaringen. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 10 minuten. Start met invullen
 
Film over zorgstandaarden
 
De ggz is volop in beweging. Helpen die vernieuwingen je om je werk goed te kunnen doen?
In de film "Kwaliteitsstandaarden in de ggz: illusie of noodzaak?" komen vier experts aan het woord, waaronder Henk Mathijssen van de VMDB.

Nieuwe Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) nu beschikbaar! 
Mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor psychische aandoeningen. Deze mensen krijgen lang niet altijd de zorg die ze nodig hebben. De nieuwe Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) helpt behandelaren om psychische stoornissen bij deze groep patiënten beter te herkennen, diagnosticeren en behandelen.
 
REGIE IN DE REGIO
 
Verkiezingsbudget voor regionale organisaties!
 
Er is vanuit MIND voor 2018 een budget beschikbaar voor regionale cliënten- en familieorganisaties om activiteiten te ondernemen in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Dit geldt ook voor de regionale afdelingen van landelijke cliënten- en familieorganisaties. De aanvragende organisaties kunnen een financiële bijdrage ontvangen van maximaal € 1.000,-. Eind 2017 is in een eerdere ronde al door 11 organisaties succesvol een beroep gedaan op het verkiezingsbudget.

Lees hier welke activiteiten voor financiering in aanmerking komen
 
MIND Atlas van cliënten- en familieorganisaties
 
Afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het maken van de MIND Atlas: een kaart waarop heel veel cliënten- en familieorganisaties vanuit het hele land te vinden zijn. MIND hoopt hiermee een belangrijke bijdrage te kunnen leveren in het vinden en betrekken van allerlei organisaties.  

Wil je ook op de kaart met jouw organisatie, wil je een wijziging doorgeven of mis je iets op de kaart? Om op de kaart te komen heb je wel een concreet adres nodig. Stuur je suggestie of wijziging aan communicatie@wijzijnmind.nl..
 
Wachtlijst voor congres Samen werken aan sociale inclusie is opgeheven!
 
De belangstelling voor het congres Samen werken aan sociale inclusie op 15 maart aanstaande was overweldigend. Binnen korte tijd was het maximum aantal deelnemers bereikt en kwamen aanmelders op de wachtlijst terecht. Om tegemoet te komen aan de vele belangstellenden is het gelukt om de capaciteit op te schalen. Het is dus weer mogelijk om je aan te melden. 
 
Agenda
 
Voortaan vind je alle activiteiten van MIND en en andere interessante bijeenkomsten van bijvoorbeeld regionale- en lidorganisaties op de website. 
Op mindplatform.nl vind je agenda-items, maar surf ook eens naar de andere MIND-sites, zoals wijzijnmind.nl. Het kan zijn dat daar nog meer activiteiten te vinden zijn. 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een relatie van ons bent. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 2400