Nieuwsbrief 15 mei 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 18 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Informatie- en discussiebijeenkomsten Wvggz
 
De eerste bijeenkomst op 15 mei werd goed bezocht: zo'n 60 (vertegenwoordigers van) cliënten en naasten woonden de bijeenkomst bij MIND in Amersfoort bij en deden actief mee in een levendige discussie over de nieuwe wet en de gevolgen van de invoering ervan.
 
Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Deze vervangt de huidige Wet Bopz. De bedoeling van de nieuwe wet is om de rechtspositie van burgers te verbeteren als er sprake is van een gevaar voor jezelf of voor de omgeving vanwege psychische problemen. De persoon zelf en zijn naasten krijgen meer mogelijkheden om mee te denken over de wijze waarop het gevaar afgewend kan worden. Het streven is om het gebruik van dwang, bijvoorbeeld in de vorm van gedwongen opnames, terug te dringen.  
Meer informatie over deze wet vind je op onze themapagina: https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz
Om je zo goed mogelijk te informeren over deze wet organiseert MIND, samen met de Stichting PVP en de Landelijke LSFVP, een drietal informatie- en discussiebijeenkomsten over de Wet Verplichte ggz onder de titel "Verplicht, maar niet onmondig!" De volgende bijeenkomsten vinden plaats op maandag 24 juni & maandag 23 september 2019 van 13.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort. Meer info en aanmelden
 
Enquête: hoe ga je om met depressie? 
 
 
MIND wil nagaan hoe mensen omgaan met somberheid en depressie en wat ze doen om zo min mogelijk klachten te hebben. En wat dit betekent voor hun naasten. Deze enquête is onderdeel van een project in het landelijk Meerjarenprogramma depressiepreventie.  
Heb jij ervaringen met zorgverleners in de eerstelijn, zoals huisarts, praktijkondersteuner ggz (POH-ggz) en psycholoog? Wat vond je goed en wat kan er beter?
Doe mee en vul de vragenlijst in (ca. 15 min) 

 
Met je rolstoel op een paal tijdens Last Man Standing
 
Ja, het kan echt! Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen, laten we 4 rolstoelplateaus bouwen. Uiteraard zorgen wij voor de benodigde begeleiding tijdens de dag. Er is inmiddels 1 rolstoelpaal gereserveerd, dus er zijn nog 3 plekjes vrij.
Last Man Standing is een uniek evenement waarbij 300 mensen zo lang mogelijk op een paal gaan staan voor een mentaal gezonde jeugd. Wil je meer weten of je aanmelden? Kijk op deze pagina of mail dan naar iris.nijkamp@wijzijnmind.nl 
 
Enquête gezondheidapps laat divers beeld zien
 
In de ggz wordt steeds meer gebruikgemaakt van apps en e-healthtoepassingen, waarmee mensen kunnen werken aan hun (mentale) gezondheid. Daarom hebben we een enquête onder ons ggz-panel uitgezet om te achterhalen of mensen gebruikmaken van gezondheidapps, met welk doel ze dit doen en wat ze belangrijk vinden om met vertrouwen deze apps te kunnen gebruiken. Ruim 1100 mensen vulden de vragenlijst in.
 
Deelnemers gezocht voor focusgroep over wonen
 
Het Verwey-Jonker Instituut doet in opdracht van de overheid onderzoek naar wonen met een beperking. Wat hebben mensen nodig? En wat zijn de knelpunten bij het zoeken en vinden van geschikte woningen? Eind mei worden verschillende focusgroepen georganiseerd (o.a. voor mensen met autisme en andere psychische aandoeningen) om door te praten over wonen met een beperking. Meer info en deelnemen
 
REGIE IN DE REGIO
 
Programma Inspiratiedag 21 mei bekend! Nog enkele plaatsen beschikbaar, aanmelden kan t/m 17 mei
 
 
Voor de MIND Inspiratiedag op dinsdag 21 mei zijn er nog zo'n tien plaatsen beschikbaar voor ondernemende ervaringsdeskundigen in zelfregie en herstel. De dag wordt gehouden bij The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht van 10 tot 16 uur. Je kunt er leren van succesvolle initiatiefnemers van zelfregie- en herstelinitiatieven, inspiratie opdoen bij frisse starters en bij de andere deelnemers. Deelsessies over het borgen van een peer-omgeving en vrije ruimte; ondernemen vanuit de WIA. Informatie vergaren over stigmabestrijding; het inzetten van (familie-)ervaringsdeskundigheid; de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven. Kijk hier voor het programma en om je aan te melden (s.v.p. uiterlijk 17 mei)
 
Opening Herstelplein Apeldoorn
 
Op donderdag 6 juni vanaf 13.30 uur is de officiële opening van Korak, het Herstelplein Oost-Veluwe in Apeldoorn. Na een aantal jaren voorbereiding en een aantal maanden hard werken van de kartrekkers kunnen ze nu hun mooie locatie en herstelaanbod presenteren. Alle geïnteresseerden zijn welkom om de opening bij te wonen. Het adres is Jean Monnetpark 77, 7336 BB Apeldoorn.
De naam Korak betekent "stap" in het Servisch, een bijdrage van Darko Cvetic, die samen met Willeke Keyman en Sarah-Kim Vroegindeweij kartrekker is van Korak.
Het webadres is www.korak.nl, (nog gedeeltelijk "under construction"). Informatie bij info@korak.nl

 
In het kort...
 • Nog enkele plaatsen in training 'Samen deskundig' van Steunpunt GGZ Utrecht. Training begint in september. Meer info in deze informatiefolder
 • Inschrijving voor Eupati-opleiding geopend: voor patiëntvertegenwoordigers die hun stem willen laten horen bij geneesmiddelenonderzoek. Meer info
 • Vrijdag 17 mei lezing 'Trage vragen, wijsheid en herstel' van Herstel & Filosofie met Harry Kunneman en Leni Tas. Meer info en aanmelden
 • Verhalenwedstrijd over psychische kwetsbaarheid; initiatief van uitgeverij Toby Vroegh. Meedoen? Lees hier de voorwaarden voor deelname
 • Deelnemers gezocht voor onderzoek naar nieuwe behandelmethode voor OCS (Obsessieve compulsieve stoornis). Meer info: http://www.arriba-studie.nl/
 • Trainingen 'Verbinding vanuit u' van trainingsburo OctUs. Meer informatie:
  info@OctUs-trainingen.nl of jantienbosma@refun.nl
 • Gedichtenbundel 'Nog niet verloren' van Sidy van Gemert nu te koop bij Boekscout, met gedichten over leven met psychische problemen. Meer info 
 • 30 en 31 mei: The Summit over herstelondersteunende omgevingen; meer info
 • vacature Team ED Amsterdam: coördinator Nieuw West. Meer info
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400