18 juli 2018
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 16 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Hoofdlijnenakkoord ggz 2019 - 2022!
 
 
Het heeft wat tijd en moeite gekost, maar we hebben een mooi Hoofdlijnenakkoord ggz 2019 – 2022! 
Vanaf ongeveer april dit jaar is onder regie van VWS een traject van onderhandelingen gestart dat moest leiden tot een akkoord met daarin afspraken op hoofdlijnen over waar we met de ggz in de komende jaren heen willen. Op hoofdlijnen omdat veel dingen nog verder worden uitgewerkt in afzonderlijke projecten, akkoorden en andere afspraken. Voor MIND was dan ook de belangrijkste inzet om "haakjes" te krijgen in het Hoofdlijnenakkoord om nadere afspraken te kunnen maken over zaken die voor ons van wezenlijk belang zijn. 
 
Wachttijden ggz vragen om veel intensievere aanpak
 
 
 
Een jaar nadat partijen in de ggz afspraken maakten om wachttijden aan te pakken is er nog bar weinig resultaat geboekt. De wachttijden zijn nog even lang als voorheen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft dan ook een zeer kritisch rapport geschreven over één jaar aanpak wachttijden ggz. Inmiddels hebben gezamenlijke ggz-partijen een vervolgaanpak wachttijden gepresenteerd.
 
Keurmerk 'Familieminded' uitgereikt aan GGz Centraal
 
 
Familie en naasten zijn belangrijke samenwerkingspartners én een bron van informatie binnen de psychische gezondheidszorg. Steeds meer zorgaanbieders zien dit in. Het is dan ook niet meer de vraag óf er met familie wordt samengewerkt, maar hoe en in welke mate. En daar heeft de afdeling Kastanjehof van GGz Centraal in Amersfoort een uitstekend antwoord op gevonden. Zij kregen hiervoor op 12 juli als eerste het keurmerk ‘Familieminded’ uitgereikt door de mensen om wie het gaat: familie en naasten.
 
Cliëntondersteuning bij een complexe hulpvraag
 
 
Minister De Jonge heeft medio juli de lang verwachte brief over onafhankelijke cliëntondersteuning naar de Tweede Kamer gestuurd. De extra gelden die dit kabinet uittrekt aan cliëntondersteuning zullen voor een belangrijk deel ten goede komen aan kwetsbare burgers met een complexe hulpvraag die zelfstandig moeilijk hun weg kunnen vinden in de wereld van zorg en welzijn. Onder hen in ieder geval dak- en thuislozen en mensen met een licht verstandelijke beperking.
 
Last Man Standing met 150 deelnemers groot succes
 
 
 
Zaterdag 23 juni 2018 stonden 150 helden op een paal bij het Schellinkhouter strand om aandacht te vragen voor psychische problemen bij jongeren. En om geld op te halen voor de MIND Young Academy: een scholenproject dat psychische klachten bespreekbaar maakt in de klas. De teller stond aan het einde van de dag op € 50.123,- Een geweldig bedrag! Toch riep hoogleraar psychiatrie UMCG Robert Schoevers op het opgehaalde bedrag in de nasleep te verdubbelen. En daar gaat psychiater Menno Oosterhoff zich sterk voor maken met de campagne ‘Last Man Standing krijgt een staartje’. Lees hier Menno's blog.
 
Meldactie Wonen: hoe bevalt jouw huis en omgeving?
 
Deze meldactie is een initiatief van MIND, Iederin en Patiëntenfederatie Nederland. 
 
Goed wonen betekent dat je je écht thuis voelt in je woning en je woonomgeving. Je voelt je er overwegend prettig, beschermd en/of veilig, ook als je een kwetsbaarheid, aandoening of beperking hebt.
In wetten en verdragen is vastgesteld dat iedereen vrij is om te kiezen waar hij/zij wil wonen en met wie. Maar werkt dat ook zo in de praktijk? Kun jij wonen met wie en zoals je wilt? Welke ervaring heb je met veranderingen in jouw woonsituatie en met verhuizen? 

Laat het ons weten en vul de vragenlijst in!
 
 
In het kort...
 
REGIE IN DE REGIO
 
Geld voor herstelinitiatieven
De prijs wordt bijeengebracht door GGZ-instellingen die van elke ingekochte DBC door Coöperatie VGZ één euro afdragen.
 
Samen met Coörporatie VGZ reikt MIND elk jaar de herstelspecial uit, een geldprijs (van maximaal 25.000 euro) voor initiatieven of projecten die helpen met herstel bij psychische problemen. Het budget als geheel bedraagt 100.000 euro. Wil je met jouw initiatief kans maken op de herstelspecial? Meld dan nu je project aan via de website van VGZDit kan tot 1 augustus 2018.
De ANBI-status is in eerste instantie niet noodzakelijk.
Eind augustus 2018 maken we de nominaties bekend.
 
Onderzoek naar collectieve belangenbehartiging
 
 
MIND en PGOsupport onderzoeken de omvang van de collectieve belangenbehartiging in de regio. Naast een landelijk scholingsprogramma biedt PGOsupport sinds 2017 ook ondersteuning en scholing aan regionale organisaties aan. Met deze enquête willen we in beeld krijgen waar de behoefte ligt aan ondersteuning in de regio. Met de uitkomsten kunnen we de regionale belangenbehartigers, afdelingen van cliëntenorgani-saties en regionale organisaties (nog betere) ondersteuning, advies en scholing aanbieden. 
Ga naar de vragenlijst 
 
Aanmelding gestart voor Leergang Maatschappelijk Ondernemen
 
 
Als vervolg op het onderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven komt er een Leergang Maatschappelijk Ondernemen voor startende en 'tweede generatie'-initiatiefnemers van zelfregie- en herstelinitiatieven. In deze leergang leer je wat het inhoudt om een 'maatschappelijke onderneming' zoals je zelfregie- of herstelinitiatief te runnen.
 
Opening Zelfregiecentrum Raalte en Herstelacademie Delfland
 
Op 4 juni jl. opende Zelfregiecentrum Raalte haar deuren. Iedereen is er welkom voor een kop koffie of voor herstel- of andere activiteiten. Een indicatie is niet nodig en er is ook geen eigen bijdrage. Mensen die het centrum bezoeken (buurtbewoners, vrijwilligers, GGZ-ervaringswerkers/ ervaringsdeskundigen en andere belangstellenden) zijn in samenwerking met een coördinator vanuit Vriendendiensten Deventer verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het centrum. 
Herstelacademie Delfland ging op 20 juni van start. Het nieuwe onderdeel Herstelacademie van Doel Delfland bevindt zich midden in de samenleving van Delft en biedt kosteloos en zonder dat je een indicatie nodig hebt zelfhulp, educatie en steun van medebezoekers. Zij wordt geleid door mensen die zelf ervaring hebben met psychische problematiek: ervaringsdeskundigen. Deze mensen zijn door Doel Delfland opgeleid om mensen te helpen. Meer informatie vind je hier
 
Op weg naar herstel met Herstelreizen
 
Heb je een moeilijke periode achter de rug en krabbel je weer langzaam op? Zou je graag een bijzondere reis willen maken, maar durf je dat nog niet op eigen houtje? Dan is Herstelreizen.nl misschien interessant voor jou. Herstelreizen.nl is opgericht door ervaringsdeskundige/coach Maarten Muis. Samen met andere ervaringsdeskundigen organiseert hij wisselende groepsreizen en individuele reizen voor mensen die in behandeling zijn geweest in de GGZ.
De reizen gaan naar allerlei landen: van Frankrijk en Portugal tot Thailand. Ook uitjes in Nederland zijn mogelijk. Je maakt de reis met Maarten of een andere ervaringsdeskundige die de reis organiseert, begeleidt en jou coacht.  
Kijk voor meer op informatie op www.herstelreizen.nl
 
Infoblad Omgevingsvisie en toegankelijkheid
 
Voor lokale belangenbehartigers hebben MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland een informatieblad gemaakt over de Omgevingsvisie, een instrument waar gemeenten mee aan de slag gaan en waarin participatie een belangrijke peiler is.
De Omgevingsvisie is richtinggevend voor al het beleid over de natuurlijke en gebouwde omgeving. Belangenbehartigers kunnen hiervoor belangrijke thema's inbrengen. Denk aan voldoende geschikte woningen, toegankelijkheid en veiligheid.
Het informatieblad is hier te downloaden 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz). Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400