Extra Nieuwsbrief 25 februari 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 18 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
'In de spotlight': inspirerende voorbeelden ter versterking van eigen regie nu gebundeld
 
Van 2016 tot en met 2018 organiseerden MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) acht Spotlightbijeenkomsten rond actuele thema’s in de zorg. Elke bijeenkomst had dezelfde opzet. Eerst een korte inleiding op het thema en daarna steeds enkele presentaties van goed werkende instrumenten van, voor en door patiënten/cliënten en naasten die veel breder kunnen worden toegepast. Zo maakten vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties kennis met tal van nieuwe apps en programma’s voor de ondersteuning van hun eigen achterban. Alle gepresenteerde instrumenten zijn nu gebundeld in een overzichtelijk e-magazine: 'In de Spotlight'. 
 
Pleidooi MIND voor kinderen die onnodig thuis zitten
 
 
Op 21 februari vergaderden de Vaste Kamercommissies VWS en OCW gezamenlijk over de problematiek rondom kinderen en jongeren die zowel geen zorg als geen onderwijs krijgen.
De afgelopen vier jaar zijn er heel veel verschillende onderzoeken en meldacties gedaan naar het gebrek aan passende zorg. Afgelopen week verscheen het onderzoek van “Jeugdhulp doen we samen” met daarin opnieuw de conclusie dat er kinderen onnodig vaak uitvallen van school, of thuis zitten omdat ze niet op tijd psychische zorg krijgen. Vier jaar na dato is er nog weinig veranderd. Dat moet anders, vindt MIND. 
 
Ixta Noa wint landelijke vrijwilligersprijs
foto: Ruud van der Graaf
 
Vrijdag 15 februari is Ixta Noa uitgeroepen tot de landelijke winnaar van de ‘Meer dan Handen- vrijwilligersprijs 2019’. De prijs werd uitgereikt door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge. De 'Meer dan handen'-vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VNG, LSA Bewoners en de VriendenLoterij. De organisatie ligt in handen van Movisie. Met deze prijzen krijgen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties de erkenning en waardering die zij verdienen voor hun belangeloze inzet. 
 
Vragen over zorg? Check de Kennisbank van het Nationale Zorgnummer 
 
Worden mijn medicijnen vergoed? Wie kan mij verder helpen als ik het niet eens ben met mijn hulpverlener? Waar kan ik terecht als ik te maken heb met psychische klachten en op zoek ben naar werk? Wordt mijn behandeling vergoed door de verzekering? 
Ben je op zoek naar antwoorden op dergelijke vragen over zorg of ondersteuning? Check de Kennisbank van het Nationale Zorgnummer. De kennisbank is ook zeer geschikt voor cliëntenorganisaties die zelf een hulplijn hebben. Zo kunnen zij mensen uit hun achterban verder helpen met het vinden van antwoorden op hun vragen.
 
Jarenlange lobby voor toegang Wlz wordt beloond
 
Het is eindelijk zover. Ook ggz-cliënten kunnen (vanaf 2021) aanspraak gaan maken op de Wet Langdurige Zorg (Wlz). MIND heeft hier met andere cliënt- en familieorganisaties jarenlang voor geknokt. Het is zoals Bert Stavenuiter van MIND Ypsilon zegt ‘de kroon op heel lang werken’. Vorige week maakte staatssecretaris Blokhuis bekend dat de regering heeft ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel.
 
'Hey het is oké'-campagne vraagt aandacht voor angst
 
In het voorjaar start de campagne van 'Hey het is oké' over angst- en paniekklachten. Deze campagne vraagt aandacht voor angst en paniek via t-shirts en verhalen van ervaringsdeskundigen op social media, tv-reclame en online media.
Durf jij het aan om mee te werken aan de campagne en te figureren in een tv-commercial in een t-shirt met jouw angst- of paniekstoornis? Wil jij vertellen over je eigen angstklachten? Stuur dan een mail naar projecten@adfstichting.nl met je naam, geslacht, leeftijd, korte beschrijving van je angststoornis en een foto van jezelf.
 
Innovatieve projecten gezocht!
 
 
 
In het ZonMw-subsidieprogramma ‘Voor elkaar!’ kunnen patiënten- en gehandicaptenorganisaties projectsubsidies aanvragen. Op 21 februari is een tweede subsidieoproep van dit programma gestart: een ‘open oproep’ voor innovatieve projecten. De aanvrager bepaalt zelf waar het project over gaat, als het maar bijdraagt aan de kernwaarden van sociale inclusie en gelijkwaardigheid & empowerment en eigen regie. Bij zo’n open oproep dien je eerst een projectidee in. Dit kan tot 21 maart a.s. Bij een positief advies kun je vervolgens een uitgewerkte aanvraag indienen. 
 
Nieuwe infobladen over passend onderwijs
 
 
 
MIND, Ieder(In) en de Patiëntenfederatie Nederland hebben drie informatiebladen ontwikkeld op het thema passend onderwijs. De informatiebladen richten zich op de randvoorwaarden voor kinderen met een beperking om naar school te gaan, op de rol die ouders kunnen spelen om passend onderwijs te realiseren voor hun kinderen en op de invloed dat het type school (speciaal of regulier) heeft op de sociale contacten van kinderen met een beperking. De informatiebladen zijn geschikt voor iedereen die werkt aan passend en inclusief onderwijs.
 
In het kort...
  • Niets over ons, zonder ons (VN-verdrag en ervaringsdeskundigheid); lees hier de nieuwsbrief
  • 12 maart: Meet Up Informatieberaad Zorg over beveiliging in de zorg.
    Aanmelden kan hier
  • 12 april: congres LSR 'De patiënt aan het roer'. Lees meer
  • 11 mei: Publieksdag Cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Lees meer
  • Terugblik congres 'All inclusive' (Phrenos): lees hier het verslag
  • Korte films voor naasten over hoe je gesprekken met een behandelaar beter kunt laten verlopen: bekijk ze hier op de website van Naasten in kracht.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400