Nieuwsbrief 12 maart 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Bijeenkomsten uitgesteld door coronavirus
 
Helaas moeten we vaststellen dat het coronavirus ook onze activiteiten beïnvloedt. In lijn met de adviezen (o.a. vanuit het RIVM) hebben wij besloten om alle geplande activiteiten in maart op te schorten.
Wij gaan hiervoor op zoek naar nieuwe data, zodra die bekend zijn laten we dit weten via onze websites en nieuwsbrieven. 
 
De volgende activiteiten en evenementen worden in ieder geval uitgesteld:
- MIND Familie-/Naastendag 14 maart
- Bijeenkomst Ervaringskennis 18 maart
- Bijeenkomst MIND in de Regio 18 maart
- Meetup Tegenlicht Eemhuis Amersfoort 18 maart
- Bijeenkomst Wlz in Eindhoven 23 maart
- Concert S10 in Carré 25 maart
- Bijeenkomst Wlz in Zwolle 30 maart
Mensen die zich voor een van deze bijeenkomsten hebben ingeschreven, zijn of worden hiervan per mail op de hoogte gesteld. 
 
Actieplan ggz: deze punten moeten er volgens MIND in
 
Vorige week verstreek het ultimatum dat staatssecretaris Blokhuis stelde voor de ggz-sector om met een plan van aanpak te komen om de problemen in de ggz aan te pakken. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP roepen staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid op dat hij zo snel mogelijk ingrijpt in de geestelijke gezondheidszorg. Behalve de roep om aan te pakken, zijn oplossingen noodzakelijk. Een aantal belangrijke punten moet in het plan van aanpak staan, vindt MIND. 
 
Zorgprestatiemodel, de stand van zaken
 
In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. En met niet meer administratie dan nodig is. Het Zorgprestatiemodel moet beter en sneller inzicht geven in zorguitgaven en maakt een einde aan bijvoorbeeld de dbc’s en het tijdschrijven.
 
Nieuw online platform: Sterk door werk!
 
Sterk door Werk is een nieuw platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met toeleiding en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die de mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
 
ZonMw: 'Voor elkaar!' Subsidie voor eigen regie-projecten
 
Organisaties die verbonden zijn aan MIND kunnen bij ZonMw subsidie aanvragen voor projecten die eraan bijdragen dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking en hun naasten beter in staat zijn om, naar eigen vermogen, het leven te leiden dat aansluit bij hun behoeften en wensen. Het onderwerp van de aanvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, zorg en welzijn, onderwijs, vervoer en vrije tijd. Per project is maximaal € 100.000,-  beschikbaar. De deadline is op 9 april 2020 om 14.00 uur. 
 
#Openup-week MIND & 3FM
 
Vier op de tien jongeren met psychische klachten schamen zich hiervoor, blijkt uit onderzoek van 3Vraagt. Dat moet echt anders! Daarom organiseren MIND en 3FM voor de vierde keer samen de #openup-week. De hele week delen via de radio en social media video's en verhalen van jongeren die te maken hebben (gehad) met psychische klachten. 
Ook interessant:
Interview met Henk Mathijssen, voorzitter van Plusminus, over openheid en jezelf laten zien.
 
MIND Young Studio seizoen 3 van start gegaan!
 
Na een succesvol tweede seizoen is het nu de beurt aan de derde lichting van de MIND Young Studio-redactie om zich in te zetten voor jongeren met psychische klachten. Op het YouTubekanaal van de Studio zullen wekelijks video’s verschijnen waarin jongeren open zijn over (hun) psychische problemen. Seizoen 3 zit bomvol nieuwe energie, concepten en ideeën. Bekijk de MIND Young Studio hier: https://www.instagram.com/mindyoungstudio/ of op Youtube: https://www.youtube.com/mindyoungstudio
 
Nieuwe voorzitter Samen Sterk zonder Stigma
 
Fred Paling neemt plaats aan de bestuurstafel als voorzitter van Samen Sterk zonder Stigma. Daarmee neemt deze stichting die zich inzet voor gelijkwaardigheid voor mensen met een psychische aandoening, afscheid van oud-voorzitter Victor Vladár Rivero, psychiater, oud-lid van de Raad van Bestuur van de Parnassia Groep. “Onze dankbaarheid naar Victor is niet in woorden uit te drukken, maar ik ben ook verheugd over de toekomst. Wat belangrijk is: onze nieuwe voorzitter draagt uit dat destigmatisering van maatschappelijk belang is, dus óók buiten de zorg en ggz,’ aldus Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk zonder Stigma.
 
Manifest: meebeslissen moet de norm worden
 
Nieuw beleid en nieuwe voorzieningen moeten standaard ontwikkeld worden in samenspraak met de mensen om wie het gaat en hun organisaties. Dat is de boodschap van het Manifest Meedenken en meebeslissen, dat is vastgesteld op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Ieder(in), MIND en Patiëntenfederatie Nederland.
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari bespraken ongeveer 200 genodigden de stand van zaken vijf jaar na de decentralisaties. Ze constateerden dat veel regelingen en voorzieningen nog steeds niet passend zijn. 
 
Basis lobbytraining voor cliënten- en familieraden
 
Op 25 mei en 18 juni organiseren wij een tweedaagse training belangenbehartiging bij MIND in Amersfoort. De focus ligt op communicatie en uitleg wet Wmcz. Deze training is bedoeld voor ervaringsdeskundige(n) / cliënten- en familieraden van ggz-instellingen die een stevige(re) gesprekspartner van directie en bestuur willen zijn. Niet alleen binnen maar ook buiten de instelling.
 
Wetsvoorstel resultaatgericht indiceren: cliënt heeft weinig te vertellen
 
Het kabinet wil resultaatgericht indiceren in de Wmo mogelijk maken. De afgelopen weken kon iedereen reageren op een concept wetsvoorstel daarvoor. MIND vindt het wetsvoorstel slecht uitgewerkt. Cliënten hebben weinig te vertellen en worden afhankelijker van hun zorgaanbieder.
 
Samenwerking MIND en GGz Centraal in MIND-atlas
 
Ggz-aanbieder GGz Centraal gaf enige tijd geleden aan dat zij mensen beter wil gaan informeren over het bestaan van organisaties waar cliënten en naasten baat bij zouden kunnen hebben. GGz Centraal wilde hiervoor een kaart ontwikkelen, totdat men ontdekte dat MIND al een soortgelijke kaart heeft: de MIND-atlas. Dit was de start van een mooie samenwerking.
 
 
Neem een psychiater in behandeling op NVvP-congres dat verplaatst is naar 17-19 juni 
 
Het congres van de NVvP is in verband met het corona-virus van 1-3 april verplaatst naar 17-19 juni 2020.
De stand van MIND op het congres biedt dit jaar volop de gelegenheid om met psychiaters in gesprek te gaan. Presenteer jouw organisatie/visie/werkwijze, poneer een stelling, fungeer als blikopener, stel jouw ervaringskennis laagdrempelig beschikbaar. De reiskosten worden vergoed. Belangstelling? Boek dan een dagdeel via communicatie@wijzijnmind.nl 
MIND is ook present met twee workshops die door mensen uit de achterban zijn ontwikkeld. Op woensdag 17 juni om 14.00 uur de workshop W9 'Precies, de psychiatrie kan niet zonder familie/naasten'. Op vrijdag 19 juni om 8.30 uur de workshop W54 'Het beknopte moreel beraad: de wet Verplichte ggz verplicht tot frequente ethische toetsing'.
Kijk voor meer informatie over het congres op https://www.nvvp.net/voorjaarscongres
De MIND-achterban kan voor een sterk gereduceerd tarief dit congres bezoeken: € 25,- per dag. Wil je van deze regeling gebruik maken? Gebruik dan deze link.
Voor meer informatie: steven.makkink@wijzijnmind.nl
 
 
In het kort...
  • Online schrijfhulp voor naasten; schrijf over je ervaringen en de invloed die de psychische kwetsbaarheid van je naaste op jou heeft (gehad).
    Meer informatie vind je hier.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400