12 november 2018
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 18 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Keuzewebsite Kiezenindeggz.nl is live!
 
Donderdag 8 november lanceerde MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en de ggz-sector de nieuwe keuze ondersteunende website kiezenindeggz.nl. De lancering werd gedaan bij Stichting Kernkracht in Gouda door Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS en Hannah Weerkamp, ervaringsdeskundige en betrokken bij de ontwikkeling van Kiezen in de ggz. 
 
Breng je stem uit voor de MIND Antonie Kamerling Award
 
De documentaire Alicia en de series #jesuisdepri en True Selfie zijn de drie genomineerden voor de Antonie Kamerling Award 2018, een prijs die MIND uitreikt aan een uiting die het afgelopen jaar openheid over psychische problemen heeft bevorderd. Met de Award vraagt MIND aandacht voor het (levens)belang om jezelf te durven en kunnen uiten bij psychische problemen. In 2017 was psychiater Menno Oosterhoff de winnaar, met zijn boek Vals Alarm.  
Je kunt t/m 22 november je stem uitbrengen op jouw favoriete uiting via wijzijnmind.nl/antonie
 
Nieuwsupdates aanpak wachttijden
 
Overal in Nederland vinden activiteiten plaats om wachttijden in de ggz terug te dringen. Het is belangrijk dat cliënt- en familievertegenwoordigers daar goed betrokken bij zijn. Om hun inbreng te faciliteren is een (beperkt) budget beschikbaar. Indienen van plannen hiervoor kan nog! Ook kun je je abonneren op nieuwsupdates via www.wegvandewachtlijst.nl
 
Online masterclass over dwang door Menno Oosterhoff
 
 
 
Op dinsdag 27 november 2018 geeft psychiater Menno Oosterhoff op initiatief van Psychologie Magazine en MIND een online masterclass over dwangstoornissen en dwanghandelingen. 
De masterclass is niet alleen bedoeld voor mensen met een dwangstoornis, maar ook voor mensen die ‘alledaagse dwanghandelingen’ hebben zoals kleding op kleur hangen, diverse keren checken of het gas wel écht uit is, alleen op witte stoeptegels lopen, etc. De masterclass is ook nuttig voor mensen die iemand in hun omgeving hebben met een dwangstoornis en willen weten hoe ze hiermee om kunnen gaan. Lees meer
 
Seminar Through the looking glass 
 
 

"Het einde van de individualiserende, medicaliserende psychiatrie is in zicht", aldus psychiater Niels Mulder, die dit eerste (gratis) seminar op 27 november bij MIND zal inleiden. Hij schetst een visie op de wijze waarop problemen van burgers met een psychische kwetsbaarheid het beste tegemoet kunnen worden getreden. Problemen moeten volgens hem met name daar worden opgepakt daar waar ze tot uiting komen, daar waar ze ontstaan. In de sociale, maatschappelijke context van de burger. 
Seminar bijwonen en meedenken over de psychiatrie van de toekomst? Lees dan hier verder en meld je aan
 
Wat vind jij van de vragenlijst 'Mijn kwaliteit van leven'?
 
Ruim 54.000 mensen hebben inmiddels de vragenlijst ‘Mijn Kwaliteit Van Leven’ ingevuld. MIND zoekt mensen die dit hebben gedaan en/of die willen vertellen wat zij van deze vragenlijst vinden, zodat deze verder ontwikkeld kan worden. De uitkomsten van de vragenlijst gaan naar gemeenten en geven hen inzicht in de (gezondheids) situatie en de behoeften van hun burgers. De lijst wordt ook gebruikt in zorginstellingen. De vragenlijst vind je via de website www.mijnkwaliteitvanleven.nlDaar staan ook voorbeelden van de uitkomsten. Invullen kan nog.
 Laat s.v.p. weten wat je van deze vragenlijst vindt via een mail naar: Debora.Korporaal@wijzijnmind.nl
 
REGIE IN DE REGIO
 
Herstelspecialprijs 2018 kent 11 winnaars
 
 
Ook dit jaar kon er in het kader van de Herstelspecial weer 100.000 euro worden verdeeld onder inspirerende herstel-/zelfregie-initiatieven. In totaal deden 34 initiatieven een aanvraag, waarvan 11 de Herstelspecial 2018 hebben gewonnen.
De jury bestond uit: Wilma Boevink - topvrouw Herstelbeweging, Ab Klink van VGZ, Marjan ter Avest - directeur/bestuurder MIND en Joep Verbugt - bestuurder GGZ Nederland.
 
Adviespunt Ervaringsdeskundigheid live!
 
 
Sinds begin oktober 2018 is de het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid in de lucht, ontwikkeld door de VN-Alliantie: Ieder(in), MIND, Per Saldo, Coalitie voor Inclusie en LFB. Het Adviespunt helpt gemeenten, bedrijven en andere organisaties bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Ga hier naar het adviespunt:
Dag van de Ervaringsdeskundige op 1 april in Twente!
Na Venlo, Groningen en Heiloo zal rond 1 april 2019 de Dag van de Ervaringsdeskundige plaatsvinden in Twente. Ervaringswerkers uit zes organisaties gaan de organisatie op zich nemen: Wopit, MensdoorMens, Ixta Noa, RIBW GO, Intact en Bureau Herstel Mediant. Exacte datum en locatie worden nog bekend gemaakt. E.e.a. is te volgen op de website www.dvded.nl.
 
Draaiboek 'Welkom in je wijk'
 
 
 
Hoe kun je als gemeente en/of wijk iets doen aan de stigmatisering van buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid? Samen Sterk Zonder Stigma heeft een draaiboek ontwikkeld als hulpmiddel en inspiratiebron. 
 
 
Zelfregiecentra in the picture
 
Vriendendiensten Deventer heeft een filmpje gemaakt over haar Zelfregiecentrum, waarin ook de gemeente het belang onderstreept. Bekijk hier het filmpje

In Almelo heeft de jarenlange inspanning van Chantal Soepboer om een herstelinitiatief van de grond te krijgen eindelijk succes. In september is MensdoorMens, vrijplaats voor zelfregie en herstel gestart in een voormalig schoolgebouw. Belangstellenden kunnen zich bij haar aansluiten. Lees meer 
 
In het kort...
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400