5 juni 2018
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 16 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Nieuwe maatregelen in strijd tegen lange wachttijden
 
 
 
Er komen nieuwe maatregelen om lange wachttijden in de ggz tegen te gaan. Vorig jaar spraken ggz-partijen af dat de wachttijden voor 1 juli 2018 tot binnen de zogenoemde Treeknormen zouden zijn teruggebracht. De laatste cijfers laten zien dat er nog geen noemenswaardige vooruitgang is geboekt. Wachttijden is een complex probleem en de oplossing vereist een lange adem. Maar er is ook veel meer inzet van zorgaanbieders en zorgverzekeraars nodig dan in het afgelopen jaar geleverd is, vindt MIND.
 
De paal op voor meer openheid
 
 
Op 23 juni organiseert MIND een uniek event: Last Man Standing. Hierbij gaan naar verwachting zo'n 250 mensen zo lang mogelijk op een paal staan in het Markermeer. MIND wil met Last Man Standing openheid rondom psychische klachten stimuleren en zoveel mogelijk geld ophalen voor de MIND Young Academy (MYA): een scholenproject om psychische problemen bespreekbaar te maken. 
 
Wil jij (alleen of samen met jouw collega's) ook openheid stimuleren? En meehelpen om zoveel mogelijk jongeren een mentaal gezonde jeugd te geven? Meld je dan aan via www.lastmanstanding.nl
 
MIND Familie- en naastendag op 6 oktober!
 
 
Na het succes van vorig jaar organiseren we op zaterdag 6 oktober weer een MIND Familie- en naastendag in Amersfoort. Een dag die je niet wilt missen als je familie of naaste bent van iemand met een psychische kwetsbaarheid of aandoening.
In de ochtend is er een plenair deel met interessante sprekers. ’s Middags zijn er informatieve én ontspannende workshops. Tussendoor en na afloop is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.
De MIND Familiedag komt tot stand door samenwerking van organisaties die verbonden zijn aan MIND, de beweging voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Binnenkort meer informatie via onze website.
 
Nieuw convenant: meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk
 
 
Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen. Werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Op 24 mei, tijdens het Kennis- en Participatiefestival, hebben GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties, waaronder MIND, hun handtekening gezet onder afspraken die eraan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en het werk ook houden. In lijn hiermee kondigden het kabinet en UWV aan hiervoor extra geld uit te trekken.
 
Meerjarenagenda beschermd wonen vastgesteld
 
 
 
Op 24 mei is de meerjarenagenda voor de toekomst van beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgesteld. Elf partijen, waaronder MIND en de Werkplaats COMO, hebben de agenda gezamenlijk ontwikkeld en gaan nu aan de slag met de uitvoering. De meerjarenagenda bouwt voort op de visie van de Commissie Dannenberg op de toekomst van beschermd wonen. Deze visie gaat uit van een ‘beschermd thuis’: mensen zijn onderdeel van de samenleving, doen volwaardig mee en krijgen tegelijk de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben om zich te kunnen handhaven.
 
Uitnodiging Psycafé Utrecht, thema afbouwen van medicijnen na vroege psychose (Hamlett-studie)
 
Wie meer te weten wil komen over de HAMLETT studie en het afbouwen van medicijnen na een vroege psychose is van harte welkom op 25 juni in Psycafé Utrecht. Deze bijeenkomstwordt georganiseerd namens Ypsilon (familie- en naastenvereniging) en het HAMLETT-studieteam en is bedoeld voor cliënten en hun familie/naasten. Kijk op www.hamlett.nl voor meer informatie over de HAMLETT-studie.
 
 
Presentatie boek 'Therapiewinst' 15 juni

Alle deelnemers ontvangen het boek (in het Nederlands: 'Therapiewinst') gratis.
 
Op 15 juni van 14-17 uur wordt in De Nieuwe Liefde in Amsterdam de vertaling van het boek 'Thrive' gepresenteerd. 
Marjan ter Avest, directeur van MIND, zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
De boekpresentatie is toegankelijk voor behandelaren, cliënten, politici, onderzoekers, journalisten, ggz-professionals en andere geïnteresseerden. 

Lees meer
 
REGIE IN DE REGIO
 
Aanbod informatiebijeenkomst VN-verdrag wonen
 
 
Wil je aan de slag met het VN-verdrag handicap en dit inzetten om goed wonen voor iedereen te kunnen realiseren? Organiseer dan in het najaar een informatiebijeenkomst voor de regionale belangenbehartigers van mensen met een beperking of een psychische kwetsbaarheid, of voor de adviesraden sociaal domein of huurderscommissies in jullie regio. Wij kunnen je hierbij faciliteren. Meer weten? Neem dan z.s.m. contact op met Christien.vanderHoeven@wijzijnmind.nl of Greetje.Senhorst@wijzijnmind.nl
 
9 juni: training voor jongeren 'Vergroot je invloed'
 
 
Op 9 juni organiseert NJR de gratis training 'Vergroot je invloed' voor jongeren die meer betrokken willen raken bij de lokale politiek.
Dus wil jij specifieke (jongeren)belangen behartigen, meer in contact komen met de gemeente en jouw achterban en deze contacten verstevigen?
Kijk dan hieronder voor meer info en meld je aan: 
 
20 juni: conferentie Koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning
 
 
Op woensdag 20 juni organiseren de VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie de slotconferentie Koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning. Op deze conferentie doe je de laatste kennis op over ontwikkelingen rondom cliëntondersteuning, worden er goede voorbeelden getoond en laten de initiatiefnemers zien wat het afgelopen jaar is gedaan in het kader van het Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning!
 
25 juni: Bijeenkomst Movisie over beschermd wonen
 
Op maandag 25 juni organiseert Movisie een landelijke bijeenkomst over beschermd wonen, waarin inzichten en kennis met elkaar gedeeld worden. Belangenbehartigers die lokaal en regionaal bezig zijn met de invulling van effectieve voorwaarden voor langer thuis wonen zijn van harte uitgenodigd.
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz). Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400