Nieuwsbrief
 

 27 maart 2020
 
MontClair is onderdeel van de Raetsheren Groep en is gespecialiseerd in Corporate Insurance & Employee Benefits.
 
CONTACT
 
+31 (0)35 5286 120 info@montclair.nl
 
Marathon 6
1213 PK Hilversum
 
Postbus 141
1200 AC Hilversum
 
DEZE NIEUWSBRIEF DOORSTUREN?
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie of geinteresseerde van MontClair.
 
Wilt u uw gegevens wijzigen of geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dit kan onderaan deze nieuwsbrief.
Bijzondere tijd vraagt om aandacht op elk niveau
 
Wij kunnen ons voorstellen dat de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) tot vragen zullen leiden. De afgelopen dagen hebben wij ook al veel vragen over dekking door deze uitbraak van onze relaties ontvangen. In principe bieden verzekeringen geen dekking omdat er geen sprake is van materiële schade. Uitbraak van een wereldwijd virus is een geval van overmacht.
 
Wel willen wij belangrijke onderwerpen specifiek bij u onder de aandacht brengen:
 
Opslag / voorraadmanagement
 
Doordat goederen mogelijk langer in opslag blijven kan de maximale verzekerde waarde per locatie worden overschreden. Daarom is het belangrijk om de waarde van de voorraad te controleren en daar waar nodig aan te laten passen op uw brand- en/of transportverzekering (met verblijfsdekking).
 
Aansprakelijkheid
 
Op dit moment zien wij mooie initiatieven ontstaan waarbij bedrijven hun personeel, bedrijfsruimte, producten en of productiecapaciteit aanwenden of in dienst stellen van het bestrijden van het Coronavirus. Dit heeft invloed op de hoedanigheid als bedrijf en uw aansprakelijkheid als werkgever. Om die reden verzoeken wij u om deze veranderingen aan ons door te geven. Wij kunnen dan in overleg met verzekeraars om te zorgen dat de juiste dekking wordt gerealiseerd.
 
Met betrekking tot thuiswerken is het als werkgever ook belangrijk om de juiste faciliteiten aan te bieden omdat dit onder uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als werkgever valt. U kunt dit op verschillende manieren aanpakken. Hierbij 10 tips om thuiswerken zo productief en prettig mogelijk te maken:
 
 
Bereikbaarheid & Dienstverlening
 
MontClair blijft onverkort bereikbaar voor al haar relaties, omdat wij ons er terdege van bewust zijn dat het Coronavirus op uw organisatie veel impact kan hebben en tot vragen kan leiden. Voor wat betreft persoonlijke afspraken zal er altijd eerst telefonisch contact met u zijn om de mogelijkheden tot het voeren van een gesprek te bepalen. Hierbij valt te denken aan telefoongesprekken maar ook aan video conferencen, Skype of WhatsApp. 
 
Wij doen er alles aan om onze dienstverlening ongehinderd aan u te kunnen blijven verlenen. Waarbij wij met u mee kunnen denken over zaken als bedrijfscontinuïteit, crisis management planning, vertragingsschade, verzuimmanagement en alle andere zaken die u juist nu treffen.
 
Heeft u nog vragen?
 
Neemt u dan contact op met ons. Primair aanspreekpunt is uw accountmanager. Wij staan de komende periode klaar om u waar mogelijk te helpen en te begeleiden.
 
Namens onze directie en medewerkers wensen wij u de komende tijd veel sterkte en succes.