Nieuwsbrief 11 juli 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Met de stichting MIND, MIND Korrelatie, 19 lidorganisaties, 40 regionale organisaties, 25 familie- en naastenraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Meer tijd voor overgang beschermd wonen naar alle gemeenten
 
 
Er komt meer tijd voor de overgang van beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle gemeenten. De overheveling start pas in 2022 en er wordt tien jaar de tijd voor genomen. Die tijd is nodig om alle voorwaarden voor een goede overgang te realiseren: een breed aanbod aan woonvoorzieningen, mogelijkheden voor participatie, langdurende zorg en ondersteuning in de thuissituatie. Of ook de maatschappelijke opvang naar alle gemeenten zal gaan is nog onzeker. Dat hangt af van een evaluatie die over vier jaar zal plaatsvinden.
 
Aanpak wachttijden ggz levert onvoldoende op, kentering blijft uit
 
Staatssecretaris Blokhuis is hoopvol gestemd naar aanleiding van recente publicatie van cijfers van de wachttijden in de ggz, zo gaf hij onlangs aan in een brief aan de Tweede Kamer. MIND is echter teleurgesteld over deze cijfers, want de echte kentering die noodzakelijk is om mensen tijdig de zorg te bieden die zij nodig hebben, lijkt nog heel ver weg.
 
Cliëntenraden beschermd wonen willen garanties voor langdurige zorg
 
 
Vorige week ging de kogel door de kerk: ggz-cliënten krijgen vanaf 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat is een groot succes, want hiermee krijgen mensen met zware psychische problematiek eindelijk het recht op levenslange en levensbrede zorg. Toch zijn er naast alle vreugde ook nog zorgen over de uitvoering. Cliëntenraden beschermd wonen stuurden hierover een brief naar minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis. De cliëntenraad van Leviaan nam het voortouw voor de brief; elf andere cliëntenraden hebben de brief meteen ondersteund.
 
Hoe steun je vrienden met een depressie? De Abi app biedt tips
 
Als iemand een depressie heeft, vindt de omgeving het vaak lastig om de juiste steun te bieden: wat kun je beter wel of niet doen en zeggen? De Abi app geeft tips en informatie over hoe je ervoor kunt zorgen dat iemand met een depressie zich gehoord en gezien voelt. De Abi app is er dankzij de steun van honderden lopers van de MIND Blue Monday run en hun supporters. Zij liepen op 21 januari, de zogenaamde 'Blue Monday', hard om geld op te halen voor de Abi app. 
Lees verder
 
Oproep: wie wil meedoen aan een onderzoek naar kwaliteit in de ggz?
 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Universiteit Maastricht doen samen met MIND een onderzoek naar de ontwikkeling van risico-indicatoren in de geestelijke gezondheidszorg. Een indicator is een onderwerp dat een beeld van de kwaliteit van zorg geeft, bijvoorbeeld: is er in behandelingen wel of niet een behandelplan aanwezig.
Leden van het ggz-panel van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid zullen een uitnodiging ontvangen voor dit onderzoek. Wil je ook meedoen, maar ben je nog geen lid van het ggz-panel van MIND Landelijk Platform? Dan kun je je hier aanmelden: https://wijzijnmind.nl/steunmind/ggzpanel
 
MIND Korrelatie biedt overbruggingshulp als de therapeut op vakantie is
 
 
 
Mensen die vanwege de zomervakantie tijdelijk niet terecht kunnen bij hun eigen hulpverlener kunnen deze zomer in aanmerking komen voor overbruggings-gesprekken bij MIND Korrelatie. Soms zijn hulpverleners tot vijf weken weg en hebben ze geen vervanger. Dan kan MIND Korrelatie die tijd met hun cliënten overbruggen door hen bijvoorbeeld te helpen de week door te komen. Daarnaast is MIND Korrelatie iedere werkdag van 9-18 uur voor iedereen die daar behoefte aan heeft bereikbaar voor hulpvragen.
 
The Holland Project: nieuw perspectief voor dak- en thuisloze jongeren
 
Het was prachtige televisie: The Amsterdam Project en The Rotterdam Project. Beau van Erven Doorens gaf dak- en thuislozen de kans om hun leven weer op de rit te krijgen, met 10.000 euro én persoonlijke begeleiding op maat. En het werkte. Staatssecretaris Blokhuis gaat nu hetzelfde concept toepassen: 13 gemeenten, 65 dak- en thuisloze jongeren, 650.000 euro en maatwerkbegeleiding. Alleen geen camera’s.
 
Hoe bevorder je sociale inclusie? De publicatie 'Droom en daad' geeft voorbeelden en tips!
 
‘Droom en Daad’ is een project van Werkplaats Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De opbrengst van deze inventarisatie wordt gebruikt in de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In deze meerjarenagenda werken diverse landelijke organisaties een aantal jaren samen om te komen tot sociale inclusie voor mensen die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
 
RINO Zuid zoekt ervaringsdeskundigen die zich willen bijscholen voor inzet in de basis-ggz
 
 
Met de module ‘Ervaringsdeskundige in de basis-ggz en het sociaal domein’ bevorderen we de inzet van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met burgers en professionals. Elke lesdag start met een themaochtend waarbij gastdocenten hun expertise delen. RINO Zuid heeft de module, op initiatief van FAMEUS en Indigo, samen met Markieza ontwikkeld. Deze module gaat op 19 september van start. Ben jij een ervaringsdeskundige of een professional die wil samenwerken met ervaringsdeskundigen? Je leest hier meer!
 
Geef jij wel eens een gastles over een ggz-onderwerp en wil je je meer leren over effectief gastdocentschap?
 
Organisaties en individuen die aangesloten zijn bij MIND ondernemen veel om (aanstormende) professionals in de sector zorg en welzijn voor te lichten over thema’s die voor hen belangrijk zijn, bijvoorbeeld over psychoses, zelfbeschadiging, eetproblemen, maar ook herstel of het samenwerken met naasten. Dit gebeurt vaak via gastlessen. Niet iedereen weet hoe je zo'n gastles geeft of hoe je daarmee een verschil kan maken.
MIND biedt daarom in samenwerking met PGO Support de cursus ‘Meer impact met je gastles’ aan. Deze cursus duurt twee hele dagen en er is een terugkommiddag. De eerst volgende ronde is dit najaar, met cursusdagen op 10 september en 8 oktober. Begin 2020 is er weer een nieuwe ronde. Geïnteresseerd om mee te doen? Stuur dan een e-mail naar moniek.reckman@wijzijnmind.nl, onder vermelding van 'cursus Meer impact met je gastles'. Vol is vol, maar bij voldoende interesse gaan we wellicht deze cursus vaker organiseren. 
 
Federatie Vaktherapeutische Beroepen zoekt leden voor haar patiëntenraad
 
 
De Federatie Vaktherapeutische Beroepen wil graag meer input vanuit patiëntenvertegenwoordigers ontvangen bij projecten/activiteiten op het gebied van werkveld, onderwijs en onderzoek van/door de vaktherapeutische beroepen. Heb jij affiniteit met vaktherapie (bijv. creatieve therapie, danstherapie, muziektherapie of psychomotorische therapie)? En heb je een brede kijk op het patiëntenperspectief, kun je meedenken over strategie en beleid? Meld je dan bij Dwayne Meijnckens via dwayne.meijnckens@wijzijnmind.nl. Hij gaat graag met je in gesprek en vertelt je meer.
 
Derde editie van Last Man Standing raakt jong en oud
 
Het was weer een geweldige editie van Last Man Standing dit jaar! Er was zon, een lach en een traan, muziek, een fantastisch publiek, maar bovenal waren er 300 helden die op de houten palen in het water stonden om een statement te maken. Want met zijn allen willen wij psychische problemen bij jongeren voorkomen en openheid over psychische problemen bevorderen. Deze dag (her)beleven? Bekijk hier de aftermovie!
 
Nieuwe brochure 'Help! Psychose in de familie'
 
Als een familielid, partner of vriend een psychose krijgt, heeft dat grote gevolgen. Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor familie en naasten. ‘Help! Psychose in de familie’, de nieuwe online brochure van MIND Ypsilon, geeft antwoord op veel vragen. Over de aandoening en het zorgaanbod, maar vooral over wat familie en naasten kunnen doen. Hoe ga ik om met mijn partner of zoon, met zijn hulpverlener en hoe blijf ik zelf overeind?
De brochure is gratis te downloaden via: https://www.ypsilon.org/psychose. Een geprint exemplaar is - zolang de voorraad strekt – gratis verkrijgbaar via de https://www.ypsilon.org/webwinkel
 
Themabijeenkomsten MIND
 
 
24 juli: ambulantisering en sociale inclusie
(MIND i.s.m. VNG)

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gaat op 24 juli in gesprek met MIND-organisaties over ambulantisering en sociale inclusie. De VNG heeft recentelijk besloten om aan te sluiten bij het Hoofdlijnenakkoord GGZ. Daardoor wordt het voor de betrokken partijen mogelijk om in gezamenlijkheid werk te maken van echte participatie en sociale inclusie voor burgers met een achtergrond van psychiatrische problemen. 
Regionale cliënten- en familieorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. Hierbij gaat het onder andere om de inzet van ervaringskennis, ervarings-deskundigen, cliëntondersteuning en de verdere ontwikkeling van zelfregie- en herstelinitiatieven. Wil je erbij zijn? Meer info en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op deze pagina.

23 augustus: themabijeenkomst 'Nederland separeervrij in 2020!'
(Georganiseerd door MIND Kamer Cliëntenraden; ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom). Meer informatie vind je hier
 
REGIE IN DE REGIO
 
Leergang Maatschappelijk Ondernemen succesvol afgerond: deelnemers zeer enthousiast!
 
Dinsdag 2 juli was de laatste dag van de leergang 'Maatschappelijk Ondernemen' bij MIND in Amersfoort. De 22 deelnemers kwamen uit het hele land vanaf oktober om samen een ‘learning community’ te vormen die zich verdiepte in zaken als de positionering, financiën, bedrijfsvoering, de mensen en organisatie van regionale herstelinitiatieven. De School voor Publieke Waarden van het IPW verzorgde de leergang met inspirerende docenten uit aanpalende maatschappelijke initiatieven en ervaren managers uit de zelfregie- en herstelbeweging.
De deelnemers ontvingen allemaal een certificaat voor hun deelname aan deze leergang. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen of er een tweede leergang georganiseerd kan worden. Mocht dat het geval zijn, dan zullen wij dat via deze nieuwsbrief aankondigen.
 
31x inspiratie voor betere samenwerking tussen ggz en werk & inkomen
 
Een van de projectleiders die hebben meegewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten en ggz-instellingen was Erna Arnoldus van het zelfregiecentrum Venlo.
Het boekje met haar interview en nog 30 andere inspirerende verhalen is te vinden op:

Ook interessant: het LCR e-magazine staat voor een groot deel ook in het teken van werk. Over Open hiring, Beschut werk, begeleiding van hoogopgeleide mensen met een beperking, jobcoaching (wat is het écht) en sociale ondernemingen. Met veel tips voor cliëntenraden. Lees hier het magazine 
 
Samen Sterk zonder Stigma zoekt samenwerking!
 
Samen Sterk zonder Stigma en MIND werken aan een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dat doen wij op meerdere manieren. Een daarvan is om regionale organisaties/initiatieven te ondersteunen om een (de)stigma-aanpak en -activiteiten te ontwikkelen. Samen Sterk zonder Stigma krijgt regelmatig de vraag wat ze te bieden heeft en hoe dit ook is in te zetten door regionale en lokale organisaties. Dat juichen we toe! Wil je met Samen Sterk zonder Stigma samenwerken aan (de)stigma? Ga dan naar de vragenlijst en vul deze in: het kost je ongeveer 5 minuten. 
 
In het kort...
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400