Extra Nieuwsbrief 23 april 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 18 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Tweede Kamer in debat over wachtlijsten 24 april
 
Op 24 april debatteert de Tweede Kamer over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. MIND heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin MIND de balans opmaakt van twee jaar aanpak wachttijden. De druk op regio’s om iets te doen aan de lange wachttijden is steeds meer toegenomen. Toch zijn veel regio’s te laat en te traag aan de slag gegaan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars lieten soms na om hun verantwoordelijkheid te nemen. MIND wil nu dat in elke regio de grootste zorgverzekeraar de verantwoordelijkheid neemt voor de aanpak, zodat partijen niet langer naar elkaar kunnen blijven wijzen.
 
Onderzoeksrapport: mensen met ernstige psychische aandoeningen niet goed geholpen
 
 
De zorg en hulp zijn onvoldoende toegerust op patiënten met een ernstige psychische aandoening. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een snoeihard rapport dat afgelopen week onder de titel ‘Zorg voor veiligheid’ verscheen. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en MIND Ypsilon werkten beide mee aan de totstandkoming. Zij zien zich gesteund door het rapport en dringen erop aan om haast te maken met de aanbevelingen. “De systeemfouten, verkeerde prikkels en obstakels waar de Raad in het rapport op wijst, geven gezamenlijk een ontmoedigend beeld. Er is iets fundamenteel mis in de ggz dat juist de mensen met zware en complexe problematiek het slechtst geholpen worden”, aldus Marjan ter Avest, directeur van MIND.
 
Publieksevent Zeeuws-Vlaanderen
 
 
Onder de titel 'Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen', worden inwoners van Zeeuws-Vlaanderen uitgenodigd om op zaterdag 18 mei naar het Zwincollege te komen in Oostburg. Een initiatiefgroep uit de regio heeft hier van 13.00 tot 17.00 uur een event georganiseerd waar je kennis kunt maken met de wereld van mensen met een psychiatrische ziekte. Hans Dorrestijn speelt er zijn voorstelling "Goeienavond Toos". Er staan workshops, lezingen en een kennismarkt op het programma. Irene van de Giessen van de Zeeuwse stichting HerstelTalent is de dagvoorzitter. Het event is gratis toegankelijk.
Meer informatie: eventoostburg@gmail.com
 
Inspiratiedag voor ervaringsdeskundigen 21 mei
  • Ontmoet geestverwanten 
  • Leer van succesvolle zelfregie- en herstelinitiatieven 
  • Laat je inspireren door frisse starters 
  • Leg je plannen voor aan experts 
  • Laat je informeren over starten vanuit de uitkering en over cursus- en scholingsmogelijkheden 
 
Heb jij er wel eens aan gedacht om zelf iets op te starten? Een herstelinitiatief of zelfregiecentrum in je eigen woonplaats bijvoorbeeld? Of ben je actief bij een herstelacademie, zelfregiecentrum of Regionale Cliëntenorganisatie en wil je iets nieuws ontwikkelen? Bijvoorbeeld een logeerhuis gerund door ervaringsdeskundigen of voorlichting aan politie of een andere beroepsgroep? Kom dan met je ideeën en plannen op dinsdag 21 mei naar de landelijke inspiratiedag van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. 

Tijd: 10-16 uur. 
Plaats: The Colour Kitchen, Utrecht 
Dagvoorzitter: Sonja Visser, Zelfregiecentrum Venlo en Weert 
 
Bedoeld voor: ervaringsdeskundigen (met of zonder opleiding; ook familie/naasten); medewerkers van herstelacademies en zelfregiecentra; belangenbehartigers van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
Geef bij aanmelding ook je motivatie op.
 
 
Terugblik werkconferentie 'Wie durft?'
 
Op 17 april heeft de werkconferentie Wie durft? Zelfregie- en herstelwaarden borgen in de regio plaatsgevonden. We kunnen constateren dat er de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts zijn gemaakt en steeds meer gemeenten het belang inzien van zelfregie- en herstelinitiatieven voor en door ervaringsdeskundigen en de ontwikkeling faciliteren. De borging blijft financieel een lastige puzzel en brengt ook succesvolle zelfregie- en herstelorganisaties in de overlevingsstand. Zorgverzekeraars hebben vanuit de wet- en regelgeving te geringe mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling. De grote meerderheid van de aanwezigen was van mening dat de initiatieven te positioneren zijn tussen zorg en sociaal domein in, wat financiering vanuit beide domeinen zou rechtvaardigen. Op de conferentie hebben de deelnemers nieuwe inzichten opgedaan, kennis verworven en contacten gelegd. Binnenkort komt het verslag van de conferentie beschikbaar. Informatie bij Greetje.Senhorst@wijzijnmind.nl.
 
Meedenken en meepraten over vernieuwing in de ggz?
 
Meld je aan voor de samendenksessies van Bijzondere Breinen! Brainstormen over een andere ggz: hoe moet die eruit zien? Innovatieve oplossingen bedenken voor een vastgeroest systeem, dat nog steeds top-down georganiseerd en bestuurd wordt. Grijp je kans en zorg dat ook jouw stem gehoord wordt. Want de opbrengsten van de samendenksessies verdwijnen niet in een la! De sessies vinden de komende maanden plaats in Leiden, Amersfoort, Zwolle, Alkmaar,  Groningen, Arnhem, Venlo en Tilburg.
 
Voor meer informatie en aanmelden:
https://samendenkenggz.nl/
Het project is mogelijk gemaakt door ZonMw in het kader van het programma 'Voor elkaar!' en wordt uitgevoerd door leden van de Centrale Cliëntenraad Rivierduinen, Facebookgroep De Nieuwe GGz & Bijzondere Breinen https://samendenkenggz.nl/over-ons/  
 
Onderzoek naar achtergronden zelfdoding jongeren
 
Onderzoekers vragen om hulp bij benaderen ouders overleden jongeren
 113 Zelfmoordpreventie is gestart met een verdiepend spoedonderzoek naar de achtergronden van zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar die overleden in 2017. In dat jaar overleden 81 jongeren, 33 meer dan in 2016. Het ministerie van VWS is geschokt over de stijging en heeft de opdracht gegeven aan een onderzoeksgroep, waar ook MIND aan deelneemt, uit te voeren en in september aanbevelingen te presenteren.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400