NieuwsFlits 19 maart 2020
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
De ontwikkelingen in de coronacrisis volgen elkaar snel op. We merken allemaal de invloed op het dagelijks leven en op de gezondheidszorg. Daarom sturen we voorlopig elke donderdag een NieuwsFlits om je te informeren over belangrijk en/of interessant nieuws vanuit MIND.
 
Cliënten en ggz op zoek naar nieuw evenwicht
 
In de afgelopen drie dagen is de ggz zoekende naar oplossingen voor ontstane knelpunten om de nodige zorg voor mensen met psychische problemen te blijven garanderen. Bij MIND krijgen we signalen vanuit cliënten en naasten dat veel behandelingen worden opgeschort, inloopcentra de deuren sluiten en huisartsen niet bereikbaar zijn. 
We maken ons ongerust over alle mensen die in mogelijke psychische en psychosociale nood en in een isolement dreigen te raken. Daarom vragen we bij VWS, ggz-instellingen en jeugdzorg aandacht voor de ontstane problemen en dringen we aan op alternatieven qua zorg die geboden kunnen worden en prioriteit voor de acute ggz. Het risico van een toename van crisissituaties, gedwongen opnames, persoonlijke ontregeling of verward gedrag, moeten we met vereende krachten proberen te beheersen.
Lees verder
 
Ervaar jij problemen in het krijgen van psychische zorg?
 
Laat het ons dan weten! Wij zijn benieuwd in hoeverre de huidige situatie van coronacrisis het krijgen van psychische zorg voor volwassenen en jongeren beïnvloedt. Denk bijvoorbeeld aan zaken als geen contact met hulpverlening kunnen krijgen of moeizaam toegankelijke alternatieve vormen van hulp (zoals digitaal). Deze signalen kunnen we dan direct doorzetten naar de instanties die er mogelijk iets aan kunnen doen.
Geef je ervaring(en) s.v.p. door per email aan communicatie@wijzijnmind.nl. Alvast hartelijk dank!
 
MIND biedt online steun in coronatijd 
 
Voor veel mensen is dit nu een verwarrende en beangstigende periode. Er is onzekerheid en er leven veel vragen. MIND is maandag gestart met een speciale ‘coronapagina’ https://wijzijnmind.nl/corona, met informatie, tools en initiatieven voor en door mensen met psychische problemen. Verder biedt MIND dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur een livestream samen met Stichting Out of the Box TV. In deze virtuele huiskamer voeren we gesprekken, delen mensen hun ervaringen, worden kijkersvragen beantwoord en komen deskundigen langs. De link naar de livestream vind je hier

Wie komen er deze dagen langs op de livestream? 
Vandaag (donderdag 19 maart) was er een gesprek over angst en dwang met drs. Marjolein Bus, prof. dr. Lisbeth Utens van de Bascule en ervaringsdeskundige Addy Nooitgedacht van de ADF Stichting. Met een afvaardiging van Ypsilon was er een gesprek over familie en naasten. 

Morgen, 20 maart, komt Everdien Boesveld langs om over de Stadskamer Doetinchem te vertellen en is er een gesprek over bipolaire stoornissen met prof. dr. Ralph Kupka en Siebe Haagsma van de lotgenotenlijn PlusMinus. 

 
Bredere aanpak nodig voor wachtenden in de ggz
 
Het plan van aanpak dat vorige week door de ggz-instellingen en zorgverzekeraars, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland aan de staatssecretaris is aangeboden, biedt perspectief voor cliënten die hoogcomplexe zorg nodig hebben. Volgens de makers van het plan gaat het om 250 tot 300 mensen. Maar MIND schat op basis van de signalen die zij ontvangt, dat er veel meer schrijnende gevallen zijn. 
 
De staatssecretaris en de makers van het plan geven te kennen dat het aantal van 300 cliënten geen bovengrens is. MIND rekent op de toezegging dat alle mensen met een dringende zorgvraag via de zes regiotafels direct in zorg komen. MIND gaat dit strak monitoren. Mensen die andere ervaringen hebben, kunnen zich melden bij ons Nationaal Zorgnummer. Lees verder
 
Bijeenkomsten Wlz uitgesteld
 
Vanwege de coronacrisis heeft MIND de voorlichtings-bijeenkomsten van 23 maart, 30 maart en 6 april over de Wet langdurige zorg (Wlz) afgelast. In april wordt gekeken wanneer nieuwe bijeenkomsten gepland kunnen worden. 
De Wlz staat vanaf 1 januari 2021 open voor ggz-cliënten. Dit jaar indiceert het CIZ al cliënten voor de Wlz. De voorbereidingen zullen  nu ook verstoord worden door het coronavirus. We houden u op de hoogte. Voor vragen en signalen kunt u terecht bij Nic Vos de Wael, Nic.vosdewael@wijzijnmind.nl 
 
Zelfregie- en herstelcentra vinden nieuwe manieren om contact te houden
 
De zelfregie- en herstelcentra zijn nu gesloten, maar de medewerkers en vrijwilligers doen hun stinkende best om op andere manieren contact te houden met de bezoekers en deelnemers. Zo horen we dat ze iedereen persoonlijk bellen of mailen, telefonisch bereikbaar zijn, kaartjes sturen aan diegenen van wie ze een adres hebben. Als ze een buitenruimte hebben houden ze een uurtje inloop in de open lucht met de stoelen anderhalve meter van elkaar. Dit voor de mensen die niet via andere middelen contact kunnen hebben. Voor mensen die geen telefoon hebben worden goedkope toestellen aangeschaft. 
De facebook- en whatsappgroepen worden veelvuldig gebruikt. Hobbymiddelen worden meegegeven naar huis om dan via facebook de resultaten te delen. Omdat de creativiteit nog lang niet is uitgewoed, zullen we iedereen via onze website (www.mindplatform.nl) op de hoogte houden wat er bedacht wordt, ter inspiratie. 
 
MIND Young Studio is er voor jongeren - zeker nu!
 
De MIND Young Studio maakt al bijna een jaar content voor jongeren met psychische klachten. Normaal gesproken doen ze dit op YouTube, maar de komende weken zullen ze extra veel op Instagram aanwezig zijn om jongeren daar te ondersteunen, entertainen en om ervaringen uit te wisselen. Er zijn livestreams, vlogs en tips die je helpen om deze periode ook mentaal door te komen. Je kunt met al je vragen bij de Studio terecht. Laat vooral ook weten wat jij de komende tijd nodig hebt.
We deelden op YouTube ook een korte video met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=T8mxgc47JHA
 
Gratis live online trainingen 'Zelfredzaamheid voor jongeren en ouders'
 
Het ZonMw-project Stand Up biedt gratis -live online- trainingen op het gebied van zelfredzaamheid aan voor jongeren met diverse culturele achtergronden die te maken hebben (gehad) met ggz-problematiek en voor ouders van deze doelgroep. Heb je interesse? Check de flyer en geef je hier snel op voor een groep op een dag die jou schikt.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400