Nieuwsbrief 6 juni 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 18 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Ervaringsdeskundigen adviseren staatssecretaris Blokhuis
 
 
Ervaringsdeskundigen Yessica en Jason maakten 20 mei kennis met staatssecretaris Paul Blokhuis. Yessica had ouders met psychische problemen, Jason is transgender en heeft in de gesloten jeugdzorg gezeten. Het komende jaar denken ze als ervaringsdeskundigen mee met Paul Blokhuis en vertellen ze hem waar kansen liggen en waar ze tegenaan lopen. Deze samenwerking staat ook bekend als 'kennercadeau'. Als MIND zijn we er trots op dat we een rol konden spelen in het koppelen van Yessica en Jason aan Paul Blokhuis.
 
Informatie- en discussiebijeenkomsten Wvggz
 
 
 
Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Deze vervangt de huidige Wet Bopz. 
Om je zo goed mogelijk te informeren over deze wet organiseert MIND, samen met de Stichting PVP en de Landelijke LSFVP, een drietal informatie- en discussiebijeenkomsten over de Wet Verplichte ggz onder de titel "Verplicht, maar niet onmondig!" De volgende bijeenkomsten vinden plaats op maandag 24 juni & maandag 23 september 2019 van 13.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort. Meer info en aanmelden
 
Subsidieoproep ZonMW 'Voor elkaar'
 
Goede ideeën om een samenwerkingsverband tussen verschillende cliënten- of naastenorganisaties op gang te brengen? Het ZonMW-programma ‘Voor Elkaar!’ heeft een subsidieoproep ‘Netwerksubsidies’ ter waarde van €5.000 om de samenwerking te stimuleren.
Meer info

 
Kom kijken bij Last Man Standing!
 
Vind jij op een paal staan net iets teveel van het goede, maar lijkt het je wel leuk om te komen kijken en te komen aanmoedigen? Je bent van harte welkom op 22 juni! Bekijk hier de aftermovie van vorig jaar.
Je zult je zeker niet vervelen: Jasper Demollin presenteert de dag en er is muziek van The Resonates, partyband Nu We D'r Toch Zijn, singer-songwriter Jave en vele anderen. En niet te vergeten DJ Tobias Camman, een kampvuur, springkussen, ijsjes, kraampjes en nog veel meer… En als uitsmijter: geniet om 18u op het strand na bij het kampvuur met de paalstaanders, supporters en ons met een lekker drankje, bbq en muziek. Reserveer via deze link jouw bbq-bordje voor maar € 10,50.

Voor meer info, kijk op www.lastmanstanding.nl

 
Lancering MIND Young Studio
 
 
Eva, Jesse, Romy en Nynke, 4 jongeren die zelf te maken hebben (gehad) met psychische problemen, lanceerden deze week het online platform MIND Young Studio om andere jongeren te helpen om te gaan met hun psychische problemen en het taboe hierop te doorbreken. De jongeren, die zelf ervaring hebben met onder meer depressie, angst en burn-out, publiceren series op Youtube en Instagram om jongeren bijvoorbeeld te vertellen wat er nu écht waar is over psychische klachten. Ook duiken ze in hun eigen verleden en praten over hun ervaringen. Lees verder
 
Goede voorbeelden gevraagd in het kader van depressiepreventie
 
 
Niet alle mensen die somber of depressief zijn, gaan naar de huisarts. Maar het is wel belangrijk dat huisartsen en praktijkondersteuners goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden om depressie (of terugval) te voorkomen. Bijvoorbeeld lotgenotengroepen, inzet van (familie)ervaringsdeskundigen of preventieve activiteiten voor cliënten en hun familie, zoals cursussen. Of andere mogelijkheden. Werkt jouw lokale of regionale organisatie samen met huisartsen of praktijkondersteuners ggz in de regio? Ben je betrokken bij samenwerkingsprojecten of ken je die? Laat het ons dan s.v.p. weten via een mail aan Debora.Korporaal@wijzijnmind.nl of 
Christien.vanderHoeven@wijzijnmind.nl 
 
Hoe staat het met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland? 
 
 
Het VN-verdrag Handicap is in 2016 geratificeerd door Nederland en bevat voor de achterban van MIND zeer belangrijke artikelen. Het gaat hierbij o.a. om dwang en drang (art. 15), wonen (art. 19), werk (art. 27) en bestaanszekerheid (art.28). Recentelijk is gestart met de ontwikkeling van de NGO-Rapportage over de stand van zaken. Is Nederland op de goede weg?
De onderzoekers, Jacqueline Schoonheim  jacquelineschoonheim@gmail.com & José Smits jcsmits@dds.nl zijn bezig met bronnenonderzoek en stellen input daarbij zeer op prijs. 
Via deze link kom je bij artikelen van het VN-Verdrag en hetgeen tot nu toe als stand van zaken is verzameld.
Voor meer informatie: steven.makkink@wijzijnmind.nl 
 
REGIE IN DE REGIO
 
Vouchers voor inzet expertise beschikbaar voor regio's
 
 
Het organiseren van ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ begint bij een helder beeld van de regio: Wat doen we goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft deze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar? Ter ondersteuning bij het in kaart brengen van de regionale opgave heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door het RIVM een basisdataset laten ontwikkelen. Met behulp van deze interactieve website kan inzicht worden verkregen in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

 
Terugblik werkconferentie 'Wie durft? Zelfregie- en herstelwaarden borgen in de regio'
 
 
Op 17 april heeft de werkconferentie Wie durft? Zelfregie- en herstelwaarden borgen in de regio plaatsgevonden. We kunnen constateren dat er de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts zijn gemaakt en steeds meer gemeenten het belang inzien van zelfregie- en herstelinitiatieven voor en door ervaringsdeskundigen en de ontwikkeling faciliteren. De borging blijft financieel een lastige puzzel en brengt ook succesvolle zelfregie- en herstelorganisaties in de overlevingsstand. 
 
Werksessies Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
 
Op 13, 17 en 20 juni worden door COMO (Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang) werksessies georganiseerd voor iedereen die persoonlijk ervaring heeft met de maatschappelijke opvang en/of met beschermd wonen en direct betrokkenen, zoals cliëntvertegenwoordigers en -belangenbehartigers. 
Het ministerie van VWS heeft met de ‘Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ de ambitie gesteld dat iedereen in Nederland de ruimte moet krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen en op eigen wijze mee te kunnen doen in de samenleving. 
Tijdens de komende werksessies in juni 2019 willen wij jullie informeren en met elkaar in gesprek over de acties die in de Meerjarenagenda zijn geformuleerd. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het voorkomen van huisuitzettingen, straatadvocatuur en onafhankelijke cliëntondersteuning.
 
Handreiking inzet ervaringsdeskundigheid in wijkteams
 
Hoe kun je zelfregie en empowerment van wijkbewoners met psychosociale problemen ondersteunen? De gratis publicatie handreiking Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in sociale wijkteams die door het Trimbos-instituut is ontwikkeld, bevat geleerde lessen en praktische aanwijzingen voor succesvolle samenwerking tussen sociaal werkers en ervaringsdeskundigen.
In zes pilot-gemeenten (Arnhem, Amsterdam, Enschede, Gouda, Utrecht, Zutphen) bundelden wijkteams en zelfregiecentra de krachten. De samenwerking tussen sociaal werkers en ervaringsdeskundigen droeg bij aan gezamenlijke individuele ondersteuning van bewoners, nieuwe groepsactiviteiten (zoals themabijeenkomsten en herstelgroepen) en wederzijdse kennisuitwisseling en consultatie (zie factsheet De kracht van ervaring).
 
 
In het kort...
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400