13 september 2018
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 16 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
MIND Familie-/Naastendag 6 oktober

Het thema van de Famile-/Naastendag is: ‘Welke rol speel jij?’
 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar!
Ben jij naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid of aandoening? Kom dan op 6 oktober naar het Corderius College in Amersfoort voor de MIND Familie-/Naastendag.
In de ochtend is er een plenair deel met interessante sprekers. ’s Middags zijn er informatieve én ontspannende workshops. Tussendoor en na afloop is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Deze dag komt tot stand door samenwerking van organisaties die verbonden zijn aan MIND, de beweging voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten.
 
MIND Kennisagenda: Top-10 onderzoeksprioriteiten 

 
Er wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar psychische aandoeningen. Maar nog te weinig naar facetten die volgens ggz-cliënten en naasten veel meer impact kunnen hebben: denk aan het effect van langdurig gebruik van psychofarmaca op de gezondheid, of de relatie tussen leefstijl en een psychische aandoening. Samen met cliënten, naasten, familieleden en adviesbureau SiRM is een top-10 onderzoeksprioriteiten vastgesteld.
 
Hoe bepaal je wat belangrijk is in je leven?
 
 
 
In de afgelopen jaren hebben de samenwerkende patiënten- en cliëntenkoepels MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland diverse projecten en instrumenten ondersteund die de kwaliteit van zorg voor mensen met een psychische of fysieke aandoening verbeteren. Zo nu en dan zetten we een project in de schijnwerpers via een interview met de initiatiefnemers. In de zomer spraken we met Inge van den Broek van Harteraad (Voorheen de Hart&Vaatgroep). Harteraad heeft in 2017 online tool (watertoedoet.info) ontwikkeld die mensen helpt met het benoemen van wat zij belangrijk vinden in hun leven. Lees hier het interview
 
Kijkje in de keuken bij 'Kiezen in de ggz'
 
 
 
In november gaat de keuzewebsite ‘Kiezen in de ggz’ live.
In de komende weken wordt nog hard gewerkt om laatste zaken te realiseren. Maar je kunt nu al een kijkje nemen en ook nog je feedback geven. 
Vertel ons wat prettig werkt, maar zeker ook wat verbeterd kan worden aan de website. Feedback geven werkt erg gemakkelijk: rechts op de website vind je steeds een feedbackknop. Ga hier naar de website:
beta.kiezenindeggz.nl/zoeken
 
Digitale ondersteuning bij psychische problemen
 
De smartphone, computer, tablet en smartwatch zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Al die digitale hulpmiddelen zijn niet alleen handig bij sociale activiteiten en kennisvergaring, maar ze kunnen ook helpen beter grip te krijgen én te houden op je eigen leven als je te maken hebt met psychische klachten. 
Om te laten zien wat je allemaal met e-health kunt, hebben we deze digitale publicatie gemaakt. 
 
Regie voeren over je eigen leven is niet altijd makkelijk, zeker niet als je last hebt van psychische klachten. Daarom hebben we op onze website de themapagina '(Her)pak je eigen regie: 10 tips’ gemaakt. Deze pagina staat vol nuttige links, suggesties en filmpjes.
Daarnaast is er een pagina speciaal voor hulpverleners met tips en verwijzingen naar cursussen en methodieken. Die pagina vind je hier.
 
ADF-stichting 50 jaar: jubileumcongres 22 september
 
De ADF-stichting (Angst, Dwang en Fobie) bestaat 50 jaar! Op 22 september 2018 organiseert de stichting een Jubileumcongres in Driebergen.
Op deze dag staat de samenwerking tussen patiënt en therapeut centraal. Het wordt een dag van uitwisseling van ervaringen, informatie over de nieuwste behandelmethodes en een feestelijke afsluiting. Iedereen is van harte welkom!
 
 
Spotlightbijeenkomst 27 sept: Eigen regie: zelf kiezen, samen beslissen
 
 
 
Het is een populair onderwerp in alle soorten en maten van zorg die we in Nederland kunnen vinden: kan ik meepraten over mijn behandeling? Wat heb ik te kiezen, wat vind ik zelf dat goed bij mij past? Waar kan ik terecht en ook: waar wíl ik terecht? 
Er zijn veel hulpmiddelen in opkomst die de zoekende patiënt of cliënt kan helpen om zijn eigen regie te voeren, om zelf te kiezen en om voldoende kennis te krijgen om samen met de hulpverlener te beslissen over het zorgproces. Tijdens deze Spotlightbijeenkomst in Utrecht besteden we hier uitgebreid aandacht aan.
 
Meedenken over de psychiatrie van de toekomst?
 
Onder het motto 'Psychiatrie van de toekomst' organiseert de NVvP van 3-5 april 2019 weer een Voorjaarscongres
Vanuit MIND Landelijk Platform willen we met een discussiebijeenkomst hieraan bijdragen. 
Eén van de opties is om samen met Floortje Scheepers – hoogleraar innovatie in de ggz bij UMC Utrecht de mogelijkheden te verkennen van 'blended psychiatrie'.
Het gaat hierbij om het samenspel van ervaringskennis, professionele en wetenschappelijke kennis. 
Lees hier een recentelijk interview met Scheepers.
Heb je ideeën over onze inbreng op dit thema? Laat het s.v.p. uiterlijk 20 september weten aan:Steven.Makkink@wijzijnmind.nl
 
In het kort...
 • Werkwijzer voor soepele overgang van ggz-instelling naar thuis
  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst ZonMw subsidieronde 'Voor elkaar' (op 28 september zijn nog enkele plekken beschikbaar). Meer informatie
 • Landelijke dag VMDB (Ver. voor Manisch Depressieven en Betrokkenen) op
  22 september. Meer informatie en aanmelden
 • Hoe maken we de zorg meer patiëntgericht? Hedda van 't Land schreef er een blog over. 
 • Manifest 'Oog voor elkaar', een warm pleidooi voor meer aandacht voor mensen die afwijkend of verward gedrag vertonen. Lees meer
 • Onderzoek naar 'mensen met een bijzonder brein' door Impuls & Woortblind; betreft o.a. dyslexie, AD(H)D, autisme, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Meedoen? Ga hier naar de vragenlijst of kijk voor meer info op bijzonderebreinen.org of impulsenwoortblind.nl.

 • Meer nieuws vind je op wijzijnmind.nl/nieuws en mindplatform.nl/nieuws
 
REGIE IN DE REGIO
 
Dag van de Participatie 9 oktober
 
 
Op dinsdag 9 oktober 2018 vindt de Dag van de Participatie plaats, een festival met een mini-college, speed- en slowdates en verschillende workshops. Samen op zoek naar sleutels voor participatie in beleid, in onderzoek en dagelijks leven. 
Het programma is gevarieerd en biedt ruimte voor debat, kunst en cultuur. Er is volop de gelegenheid om goede ervaringen met elkaar te delen.
 
Themabijeenkomst over IHT (Intensive Home Treatment)
 
 
Kan Intensive Home Treatment bijdragen aan meer passende zorg, minder dwang en minder suïcides?
Deze vraag staat centraal in de discussiebijeenkomst op
2 oktober van 12.00-14.00 uurWil jij hierover meepraten? Meld je dan aan via een e-mail naar irene.vanzoeren@wijzijnmind.nl.
Locatie: MIND in Amersfoort (Stationsplein 125).
We starten met een gezamenlijke lunch om 11.30 uur.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd met medewerking van E.J.D. (Elnathan) Prinsen, Psychiater Intensive Home Treatment (IHT) en Manager Zorg divisie spoedeisende GGZ Dimence.
 
Dromen over wonen; wat kan het VN-Verdrag betekenen?
 
In Assen, Eindhoven, Gouda en Amsterdam zijn de komende maand regionale bijeenkomsten over het VN-verdrag en Wonen. De bijeenkomst in Eindhoven is vol, voor de andere kun je je nog opgeven.
 
Maak jij je in jouw gemeente sterk voor mensen met een lichamelijke of psychische aandoening of beperking? En wil je weten hoe je het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking kunt inzetten voor de woonbelangen van deze mensen? Kom dan naar een van de regionale bijeenkomsten, die geleid worden door Jan Troost, voorvechter van het VN-verdrag. De organisatie is in handen van MIND, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie. We gaan met elkaar in gesprek over woondromen en hoe die in jouw gemeente gerealiseerd kunnen worden. Vertegenwoordigers van plaatselijke stakeholders als de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen worden tijdens een forumdiscussie uitgenodigd om te reageren. De locaties zijn toegankelijk voor rolstoelen. Deelname is gratis, maar je moet je wel aanmelden en vol is vol.
Woensdag 19 september in Assen, Huis van de buurt De Schulp, 16.30 tot 19.00 uur, voor broodjes wordt gezorgd. Aanmelden: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wonenassen
Donderdag 4 oktober in Gouda, De Driestar, 13.00-16.30 uur. Aanmelden bij Ingrid Lips: lips@zorgbelang-zuidholland.nl
Donderdag  25 oktober in Amsterdam, Huis van de wijk Buitenveldert, 13.30-16.30 uur. Aanmelden: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wonenamsterdam  
 
 
Subsidieronde voor regionale projecten
 
Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar voor regionale voor-en-doororganisaties die hun stem beter willen laten horen ten behoeve van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten.
Het gaat om verzoeken tot maximaal 5000 euro voor projecten die in een half jaar afgerond kunnen zijn.
Uiterlijk 23 september moeten de aanvragen worden ingediend. Hou de nieuwsberichten op de site www.mindplatform.nl in de gaten. Meer informatie bij Ben Roelands: ben.roelands@wijzijnmind.nl.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400