9 augustus 2018
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 16 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
MIND Familie-/Naastendag 6 oktober

Het thema van de Famile-/Naastendag is: ‘Welke rol speel jij?’
 
Inschrijving geopend!
Na het succes van vorig jaar nodigen we je graag uit voor de tweede MIND Familie-/Naastendag op
6 oktober aanstaande in Amersfoort. Een dag die je niet wilt missen als je familie of naaste bent van iemand met een psychische kwetsbaarheid of aandoening. 
In de ochtend is er een plenair deel met interessante sprekers. ’s Middags zijn er informatieve én ontspannende workshops. Tussendoor en na afloop is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Deze dag komt tot stand door samenwerking van organisaties die verbonden zijn aan MIND, de beweging voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten.
 
Boekje 'Couleur locale': diversiteit van zelfregie en herstel in woord en beeld
 
 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft in aanvulling op het eerder gepubliceerde rapport 'De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven' (door het Instituut voor Publieke Waarden) nog een inspirerend boekje gemaakt, met als titel 'Couleur locale'. Het boekje toont 15 zelfregie- en herstelinitiatieven, verspreid over heel Nederland, die samen de waaier van mogelijkheden laten zien. Deze intitiatieven ontstaan wanneer mensen vanuit zelfregie samen vorm gaan geven aan herstel. Beide publicaties laten elk vanuit hun eigen unieke invalshoek de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven zien en dragen bij aan het realiseren van een duurzame financiering. En natuurlijk hopen we met dit boekje nog meer mensen te stimuleren om dergelijke mooie initiatieven te omarmen of te starten. 
De publicatie is hier te downloaden. 
 
Onderzoek Kwaliteit in de langdurige zorg
 
 
 
MIND wil graag inventariseren hoe bewoners in instellingen voor langdurige zorg en hun familie meepraten over kwaliteit van leven. Wil je jouw ervaringen en menig delen?

Vul dan 10 vragen in op: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/(mee)pratenoverkwaliteit

Samenspraak in de langdurige zorg biedt kansen om 'kwaliteit van leven' met elkaar vorm te geven.
Omdat 'een goed leven’ niet voor iedereen hetzelfde betekent, willen we graag weten wat jij belangrijk vindt. En op welke manier bewoners en naasten bij gesprekken daarover zijn betrokken.
 
Naar de huisarts met psychische klachten... en dan?
 
 
De huisarts is vaak een eerste zorgverlener waar je naartoe gaat als je psychische klachten ervaart. Voor patiënten en hun familie en naasten is passende hulp en ondersteuning van de huisarts dan ook van groot belang. Maar waar vind je vervolgens aanvullende informatie als patiënt of als naaste? Met deze vragen in gedachten hebben we op onze website een speciale themasite ‘Naar de huisarts’ gemaakt: wijzijnmind.nl/thema/naar-de-huisarts
 
Spotlightbijeenkomst 27 sept: Eigen regie: zelf kiezen, samen beslissen
 
 
 
Het is een populair onderwerp in alle soorten en maten van zorg die we in Nederland kunnen vinden: kan ik meepraten over mijn behandeling? Wat heb ik te kiezen, wat vind ik zelf dat goed bij mij past? Waar kan ik terecht en ook: waar wíl ik terecht? 
Er zijn veel hulpmiddelen in opkomst die de zoekende patiënt of cliënt kan helpen om zijn eigen regie te voeren, om zelf te kiezen en om voldoende kennis te krijgen om samen met de hulpverlener te beslissen over het zorgproces. Tijdens deze Spotlightbijeenkomst in Utrecht besteden we hier uitgebreid aandacht aan.
 
 
Website 'Naasten in kracht' zoekt ervaringsverhalen!
 
Ben jij naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid? Deel dan je verhaal, zodat anderen hiervan kunnen leren. Je verhaal wordt onderdeel van de website Naasten in Kracht: een website speciaal voor naasten van mensen met psychische klachten.
Wil jij een bijdrage leveren? Stuur dan een mailtje aan m.martens@rescon.nl met vermelding: Ja, ik deel mijn ervaringsverhaal.
 
In het kort...
  • Wereldcongres Straatdokters 3-6 oktober in Rotterdam. Meer informatie
  • Brabantse ontmoetingsdag 'Op verhaal komen en samen verder!' (Ypsilon & Trialoog)
    Meer informatie
  • Festival Icarus 'Ode aan de imperfectie' op 1 september in Amsterdam. Info en tickets
 
REGIE IN DE REGIO
 
Herstelproject InsideOut nog te bezoeken tot 26 augustus
foto: Sjaak Verboom
 
InsideOut Panorama is een uniek project en onderdeel van Leeuwarden-Friesland | Culturele Hoofdstad 2018. Het is een community art project: 150 Friese schilders / (ex-)cliënten in de psychiatrie hebben een panorama geschilderd onder het motto 'landschap van stemmingen'.
Dit project bestaat naast het panorama van 40 x 2.2 meter ook uit een soundscape met herstelquotes en een gedichtenpad ‘Geluiden uit de Binnenwereld’. Het geheel staat in Franeker (GGZ Friesland, Burg. J. Dijkstraweg 6) en is te bezoeken tot 26 augustus. 
 
Geld voor herstelinitiatieven
De prijs wordt bijeengebracht door GGZ-instellingen die van elke ingekochte DBC door Coöperatie VGZ één euro afdragen.
 
Samen met Coörporatie VGZ reikt MIND elk jaar de herstelspecial uit, een geldprijs (van maximaal 25.000 euro) voor initiatieven of projecten die helpen met herstel bij psychische problemen. Het budget als geheel bedraagt 100.000 euro. Wil je met jouw initiatief kans maken op de herstelspecial? Meld dan nu je project aan via de website van VGZDit kan tot 1 augustus 2018.
De ANBI-status is in eerste instantie niet noodzakelijk.
Eind augustus 2018 maken we de nominaties bekend.
 
Dromen over wonen; wat kan het VN-Verdrag betekenen?
 
 
Maak jij je in jouw gemeente sterk voor mensen met een psychische of lichamelijke aandoening of beperking? En wil je weten hoe je het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking kunt inzetten voor de woonbelangen van deze mensen? Kom dan in september naar een regionale bijeenkomst in Amsterdam, Assen of Eindhoven. 
Jan Troost, voorvechter van het VN-verdrag, zal deze bijeenkomsten leiden. De organisatie is in handen van MIND, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie in afstemming met de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. 
 
Subsidieronde voor regionale projecten
 
Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar voor regionale voor-en-doororganisaties die hun stem beter willen laten horen ten behoeve van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten.
Het gaat om verzoeken tot maximaal 5000 euro voor projecten die in een half jaar afgerond kunnen zijn.
Vanaf 15 augustus gaat de call online en uiterlijk 23 september moeten de aanvragen worden ingediend. Hou de nieuwsberichten op de site www.mindplatform.nl in de gaten. Meer informatie bij Ben Roelands: ben.roelands@wijzijnmind.nl.

 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz). Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400