Speciale editie
 

September 2019
 
MontClair is onderdeel van de Raetsheren Groep en is gespecialiseerd in Employee Benefits verzekeringen.
 
CONTACT
 
+31 (0)35 5286 120 info@montclair.nl
 
Marathon 6
1213 PK Hilversum
 
Postbus 141
1200 AC Hilversum
 
DEZE NIEUWSBRIEF DOORSTUREN?
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie of geinteresseerde van MontClair.
 
Wil u uw gegevens wijzigen of geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dit kan onderaan deze nieuwsbrief.

Wat verandert er voor u?
 
Velen van u zullen dit najaar beginnen met het opstellen van de begroting voor 2020/2021. Op verzekeringsgebied wijzigt er veel: de premies voor schadeverzekeringen laten een stijgende lijn zien en de lage rente heeft een grote impact op de pensioenregeling en overige werknemersverzekeringen. De regering heeft tijdens Prinsjesdag haar begroting en belastingplannen voor volgend jaar bekend maakt.
 
Voor u is het belangrijk om te weten welke stijgingen of dalingen u kunt verwachten en welke wet- en regelgeving een mogelijke impact heeft op uw bedrijfsvoering. MontClair brengt dat voor u in kaart.
 
In deze speciale editie geven wij u een overzicht van de stand van zaken op het gebied van pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheid.
 
 
Patricia Schellen
Director Employee Benefits
 
Prinsjesdag 2019: van ons allemaal voor ons allemaal

Bekijk hier het overzicht van de stand van zaken op het gebied van pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheid:
 
 
Wijziging in Mijnpensioenoverzicht.nl

Deelnemers die Mijnpensioenoverzicht.nl raadplegen om de hoogte van het toekomstig pensioen te achterhalen, krijgen per 30 september 2019 drie pensioenscenario’s te zien.
 
 
Verlaging korting collectieve zorgverzekering per 01-01-2020

Vanaf 2020 moet de korting op collectieve zorgverzekeringen omlaag: van 10 naar maximaal 5 procent. Dat besloot minister Bruins van Medische Zorg op 28 juni 2018.
 
Deze maximale korting van 5 procent geldt alleen voor de basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen mogen zorgverzekeraars het kortingspercentage nog steeds zelf blijven bepalen.
 
 
Invoeringsdatum compensatie transitievergoeding is definitief

De overheid was voornemens om de compensatie van de transitievergoeding vanaf 1 april 2020 te gaan verlenen aan werkgevers die een werknemer ontslaan i.v.m. langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze datum is nu definitief.