11 oktober 2018
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 16 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Cliëntparticipatie bij aanpak wachttijden
 
Overal in Nederland vinden activiteiten plaats om wachttijden in de ggz terug te dringen. Het is belangrijk dat cliënt- en familievertegenwoordigers daar goed betrokken bij zijn. Om hun inbreng te faciliteren is een (beperkt) budget beschikbaar.
 
 
 
Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf beschikbaar
 
Graag maken we je nogmaals attent op de werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf. Deze werkwijzer is door GGZ Nederland, ZN, VNG en MIND gezamenlijk ontwikkeld en bevat ‘spelregels’ voor de overgang van kliniek naar thuis of beschermd wonen. 
Regionale partijen hebben tot 1 januari 2019 de tijd om afspraken te maken hoe zij de werkwijzer gezamenlijk gaan implementeren. Cliënten- en familieorganisaties in de regio kunnen hierover contact opnemen met de zorgaanbieder of (centrum)gemeente in de regio. Je kunt ook contact opnemen met MIND, bijvoorbeeld in geval van vragen over de werkwijzer of als je advies wilt over hoe jouw organisatie betrokken kan zijn bij de implementatie, of als je ervaringen met de werkwijzer wil delen met andere regio’s. Contactpersoon bij MIND is: Nic Vos de Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl
 
Subsidieoproep van ZonMw voor implementatieprojecten
 
Heb je als patiënten- en gehandicaptenorganisatie (PG-organisatie) een concreet, gebruiksklaar product ontwikkeld? Maar moet je de stap naar daadwerkelijk gebruik in de praktijk nog maken? Dan kun je binnen het programma 'Voor elkaar' van ZonMW subsidie aanvragen voor je implementatieproject.
Aanvragen kan tot uiterlijk 7 november a.s.
 
Spotlightbijeenkomst over ervaringsdeskundigheid
 
 
 
30 november: De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de zorg
'Ervaring is vaak belangrijker dan kennis’ is een gevleugelde uitspraak in de patiëntenbeweging. De betrokkenheid van mensen met eigen ervaring in de zorg heeft al enige tijd zijn meerwaarde laten blijken. Tijdens deze Spotlightbijeenkomst zetten we een aantal goede voorbeelden in de schijnwerpers. Ze laten zien wat de meerwaarde is van de inzet van ervaringsdeskundigen en welke rol zij (kunnen) vervullen. Daarnaast geven de sprekers je inzicht in de factoren waarmee rekening is gehouden bij de ontwikkeling of implementatie en waarom het een succes is.
 
Cliëntondersteuning: nieuwe koplopers gezocht 
 
 
 
Het Rijk stelt de komende 3 jaar € 55 miljoen extra beschikbaar om een impuls te geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Minister Hugo de Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer onlangs hierover een brief, hij benoemt daarin vier actielijnen. Ook de VNG gaat aan de slag met deze actielijnen. De vier actielijnen zijn:
 • meer inzicht krijgen in de behoefte aan cliëntondersteuning
 • cliëntondersteuning organiseren bij 'de toegang'
 • het verbeteren van de bekendheid met en vindbaarheid van cliëntondersteuning
 • deskundigheid en kwaliteit bevorderen, in het bijzonder om specifieke groepen beter bij te staan
  Meer informatie en aanmelden
 
Laaggeletterdheid en (psychische) gezondheid
 
In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Zij hebben (veel) moeite met lezen, schrijven en rekenen. Uit onderzoek van het CBS (2016) blijkt dat laaggeletterden vaker beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. 
In het opiniestuk ‘De kanaries in de verzorgingsstaat’ schrijven Pieter Hilhorst en Albert Jan Kruiter: "Als de regels ingewikkeld worden en loketten sluiten, raken laaggeletterden het eerst de weg kwijt. Zij haken af en vallen uit omdat ze geen wijs kunnen worden uit de brieven die ze krijgen en online de weg kwijt raken." 
 
REGIE IN DE REGIO
 
Bijeenkomst 'Van beschermd wonen naar beschermd thuis'
 
 
Op dinsdag 6 november organiseert Movisie een tweede landelijke bijeenkomst ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’, waarin opgedane inzichten en kennis met elkaar worden gedeeld. Op 25 juni was de eerste bijeenkomst: het verslag van die bijeenkomst kunt je hier nog eens teruglezen. Deze bijeenkomst gaat verder met een nieuw voorbeeld uit de praktijk. Paola Buitelaar, ervaringsdeskundig projectleider bij Team Kiemuur van RIBW Brabant zal laten zien welke elementen van belang zijn bij een “buurt voor iedereen”. Daarna volgt uitwisseling van kennis in subgroepen.
De bijeenkomst op 6 november is van 15:00 - 17:00 uur (met inloop vanaf 14:45 uur) bij Bartholomeus Gasthuis in Utrecht, adres Lange Smeestraat 40. Vanaf Utrecht Centraal is het ongeveer 10 minuten lopen naar Bartholomeus Gasthuis.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan door vóór 19 oktober een e-mail te sturen naar e.even@movisie.nl.
 
Wat zijn jouw ervaringen met de gemeente?
 
 
MIND Landelijk Platform is samen met de andere koepels betrokken bij de implementatie van het VN-Verdrag voor mensen met een handicap, een psychische kwetsbaarheid. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt een inspiratiebundel samengesteld met tips, goede voorbeelden, ervaringen m.b.t. de wijze waarop Gemeenten proberen om de burgers met een handicap, met een psychische kwetsbaarheid te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van lokaal inclusie beleid.
Heb jij een voorbeeld van een Gemeente die het erg goed doet op dit punt? Of heb jij een voorbeeld van een gemeente die dit niet goed aanpakt?
Graag je reactie naar Bard Briels van Movisie B.Briels@movisie.nl of naar Steven.Makkink@wijzijnmind.nl
 
Dromen over wonen in Amsterdam
 
 
 
Wil je meer weten over het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking? Hoe je het kunt inzetten als je je sterk wilt te maken voor woonbelangen? Kom dan op donderdag 25 oktober naar de regionale bijeenkomst in Amsterdam. Het is van 13.30 tot 17.00 uur in het Huis van de wijk Buitenveldert.
Jan Troost, voorvechter van het VN-verdrag, zal deze bijeenkomst leiden. De organisatie is in handen van MIND, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie. Je gaat met elkaar in gesprek over woondromen en hoe die in je gemeente te realiseren. Vertegenwoordigers van plaatselijke stakeholders als de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen worden tijdens een forumdiscussie uitgenodigd om te reageren.
De locatie is toegankelijk voor rolstoelen. Deelname is gratis, maar je moet je wel aanmelden en vol is vol. Aanmelden: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wonenamsterdam

 
Input leveren voor het zorginkoopbeleid van CZ?
 
Op 31 oktober en 12 december zijn er bijeenkomsten bij CZ in Tilburg in aanloop naar het zorginkoopbeleid.
Op 31 staan 'continuïteit van de ggz-behandeling/begeleiding', 'welkom in de wijk' en 'zinvolle daginvulling' centraal. 10.00 - 15.00 uur. Locatie CZ Warande, Bredasestraatweg 443 in Tilburg. Meer informatie is verkrijgbaar bij: Inge Tra-Wijnakker, Programmamanager Patiëntenparticipatie CZ, Mobiel: 06 10 67 48 37, E-mail: patientenparticipatie@cz.nl
 
In het kort...
 • Eindrapportage Schakelteam Personen met verward gedrag; meer aandacht voor knelpunten in systeem. Lees verder
 • Labyrint-In Perspectief organiseert op 3 november a.s. de jaarlijkse
  Kind van-dag voor volwassen kinderen van ouders met psychische, psychiatrische of verslavingsproblemen. 
  Meer informatie en aanmelden
 • Website Naasten in Kracht gelanceerd op succesvolle tweede MIND Familiedag: https://naasteninkracht.nl/
 • Netwerk Kwaliteitsontwikkeling gaat op in AKWA
  Lees verder
 • Kennisnetwerk Verward gedrag gestartLees verder
 • Bijeenkomst voor patiëntvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen over PGO's. Meer informatie
 • 31 oktober: GGZ Herstelspecial - Meer info en aanmelden
 • Dag van de Mantelzorg 10 november: stuur vóór deze dag een kaartje naar een mantelzorger in je omgeving via een gratis Boomerangkaartje, zie https://dementie.nl/
 • Programma Voor elkaar: 'Het woord is aan... Paul Ulrich'. Lees hier het interview
 • Leergang Maatschappelijk Ondernemen start in oktober. Meer informatie
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400