10 december 2018
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 18 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
MIND stuurt brief naar Tweede Kamer: vertraging als antwoord op urgente problemen?
 
Voor het Algemeen Overleg over de ggz in de Tweede Kamer op 6 december jl. stuurde MIND een brief waarin zij vaststelt vast dat de geestelijke gezondheidszorg op een aantal essentiële punten nog steeds slecht functioneert en dat een aanzienlijke groep cliënten en naastbetrokkenen daaronder lijdt. Al sinds de zomer van 2017 liggen er afspraken met de sector om de wachttijden in de ggz terug te dringen. De cijfers laten echter nog steeds geen verbetering zien, zo’n anderhalf jaar (!) na de eerste afspraken nemen de wachttijden zelfs nog iets toe! MIND vindt dit echt onacceptabel. 
 
#Jesuisdepri wint MIND Antonie Kamerling Award
 
De TV-serie #jesuisdepri van KRO-NCRV is de winnaar van de tweede editie van de MIND Antonie Kamerling Award, die donderdag 29 november werd uitgereikt tijdens het Open MIND Diner in De Mariënhof in Amersfoort. Het Nederlands publiek vond dat deze serie het afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen aan openheid over psychische problemen. De 5 jongeren uit de serie, fotografe Rosemary Dekker, de makers en presentator Jan Kooijman kregen de award overhandigd door de winnaar van vorig jaar, psychiater Menno Oosterhoff. Meer dan 5.500 mensen brachten hun stem uit op de drie genomineerden (naast #Jesuisdepri ook TrueSelfie en Alicia).
 
Marijke Groot wint MIND Poëzie Award
 
Naast de uitreiking van de MIND Antonie Kamerling Award vond op 29 november ook de uitreiking van de eerste MIND Poëzie Award plaats in De Mariënhof. Uit niet minder dan 167 gedichten die waren ingezonden voor de MIND Poëziewedstrijd eerder dit jaar selecteerde een jury een Top 8, waar vervolgens door bezoekers van onze websites op gestemd kon worden. Dit leidde tot een Top 3 van dichteressen: Linda Pelt, Monique Damen en Marijke Groot. Laatstgenoemde wist de meeste stemmen te trekken met haar gedicht 'Openheid' en won daarmee de wedstrijd. Zij kreeg ook de eerste MIND Dichtbundel uitgereikt, met daarin de 75 beste gedichten uit de wedstrijd. 
Meer informatie en/of een bundel bestellen? Kijk op deze pagina op de website van MIND Landelijk Platform.
 
 
Ambulantisering: verder kijken dan de gzz
 
 
 
De ambulantisering in de ggz verloopt uiterst moeizaam. Dit blijkt uit twee nieuwe rapporten die staatssecretaris Blokhuis op 4 december jl. naar de Tweede Kamer stuurde. Het is voor mensen met ernstige psychische aandoeningen heel moeilijk om buiten de kliniek een volwaardig leven op te bouwen. Misschien moeten we niet langer naar de ggz kijken voor een oplossing, maar moeten we juist daarbuiten ons heil zoeken.
 
 
Weet biedt handreiking aan ouders van kinderen die door een eetstoornis zijn overleden
 
 

De afgelopen jaren is de aandacht voor eetstoornissen in de media toegenomen. Ondanks deze positieve ontwikkeling, is er nog veel onwetendheid rondom eetstoornissen. Afgelopen maand heeft Weet* met steun van MIND een onderzoeksrapport opgeleverd en een handreiking voor ouders van kinderen die aan een eetstoornis zijn overleden. 
 
Keuzekaarten helpen bij 'Samen beslissen'
 
Een keuzekaart is een overzicht voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Het beschrijft mogelijke interventies rond een bepaald thema langs een vaste set vragen. 'Met de keuzekaarten voor bipolaire stoornissen krijgen cliënten en naasten een goed overzicht van de mogelijkheden die staan beschreven in de zorgstandaard. Er is vaak een woud aan behandelingsopties. De kaarten maken voor de patiënt de bomen zichtbaar.’ Dwayne Meijnckens, projectleider bij MIND vertelt hoe keuzekaarten kunnen helpen bij samen beslissen.
 
Doe mee met de tweede MIND Blue Monday Run!
 
 
 
Op maandag 21 januari 2019 – zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar – organiseert MIND voor de tweede keer de MIND Blue Monday Run. Dit zijn hardloop- en wandelevenementen die iedereen zélf door het hele land kan organiseren. MIND wil hiermee aandacht vragen voor de ernst van een échte depressie. Organiseer jij ook een Blue Monday Run in jouw woonplaats of sluit je liever bij een andere groep aan? Alles kan!
 
 
Rapportage: Kwaliteit van leven in een instelling
 
 
 
MIND en het programma Zorg Verandert deden onderzoek naar kwaliteit van leven in een instelling. Wat vinden mensen belangrijk die langdurig in een instelling wonen? En hoe oefenen ze invloed uit op het kwaliteitsbeleid van de organisatie? De mogelijkheden die bewoners- en familieraden hebben om de kwaliteit te verbeteren, blijven nog te vaak onbenut. MIND inventariseerde onder bewoners en naasten hoe het thema kwaliteit van leven in de instelling aan de orde komt en organiseerde dialogen met bewoners, naasten en medewerkers van instellingen. 
 
REGIE IN DE REGIO
 
Regioprofielen beschermd wonen
 
 
Alle 43 regio’s voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen moeten een regioplan hebben. In dit plan is het beleid vastgelegd van de betreffende centrumgemeente en regiogemeenten. Federatie Opvang, RIBW-Alliantie en GGZ Nederland hebben profielen samengesteld van alle 43 regio’s. De profielen zijn volledig gebaseerd op stukken van de betreffende gemeenten zelf. Ze geven een overzicht van de hoofdlijnen van het beleid, de betrokken wethouders, de beschikbare financiën en de belangrijkste documenten. Het is informatie die ook zeer bruikbaar is voor cliënt- en familievertegenwoordigers die zich bezighouden met belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding.
 
'Gespiegelde inzichten doorbreken impasse in psychiatrie'
 
 
Op 27 november organiseerde MIND het eerste symposium 'Through the looking glass' over 'Het einde van de individualiserende, medicaliserende psychiatrie is in zicht'. Psychiater Niels Mulder verzorgde dit symposium. Op 29 januari vindt de volgende plaats; dan zal hoogleraar Innovatie in de ggz Floor Scheepers een inleiding verzorgen. 
 
Locatie: MIND in Amersfoort, 14-16 uur.
Aanmelden kan via een mail naar secretariaat@wijzijnmind.nl. Deelname is gratis. 
Meer info is te verkrijgen bij steven.makkink@wijzijnmind.nl.
 
 
 
'Wie is hier de ervaringsdeskundige?'
 
Wil je ook jouw ervaringen meegeven aan mensen van je gemeente of andere organisaties die met het VN-verdrag aan de slag? Laat hier je gegevens achter
 
De VNG en Ieder(in) werken aan een handleiding voor gemeenten over de lokale inclusie-agenda. Begin november 2018 is op een werkconferentie de handleiding met ervaringsdeskundigen en beleidsmedewerkers doorgenomen. Ambassadeur, ervaringsdeskundige en burgemeester Otwin van Dijk opende de dag met de vraag: “Wie is hier ervaringsdeskundige?” Een groot aantal handen ging de lucht in.
De inbreng van ervaringen slaat aan. Projectleider Pauline Buurman uit Roermond: “Ik denk dat als je het zelf gaat ervaren en de verhalen hoort van ervaringsdeskundigen, dan wordt het je intrinsieke motivatie om er wat aan te gaan doen.” 
 
 
In het kort...
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400