15 januari 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 18 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Wilma van der Scheer nieuwe voorzitter van MIND
 
Op donderdag 20 december heeft de Algemene Ledenvergadering van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid Wilma van der Scheer (44) tot nieuwe voorzitter benoemd. Zij volgt Piet Verbraak op, die de afgelopen 3 jaar voorzitter van MIND was.
 
VMDB heet nu 'plusminus | leven met bipolariteit'
 
De Vereniging voor Manisch Depressieven en betrokkenen (VMDB) heeft op 1 januari 2019 haar naam veranderd en gaat verder als plusminus | leven met bipolariteit. 
Tegelijk met deze naamsverandering heeft de vereniging een nieuwe website gelanceerd: www.plusminus.nl
Plusminus is als vereniging voor mensen met een manisch-depressieve aandoening én hun omgeving in 1987 opgericht. Inmiddels telt zij 2.500 leden. De vereniging heeft drie speerpunten: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Behalve de website biedt de vereniging haar leden het kwartaalblad PLUSminus, de mogelijkheid voor lotgenotengroepen en contact via de Lotgenotenlijn (0900 – 5 123 456, € 0,10 per minuut, dagelijks van 11:00 tot 21:00 uur). Daarnaast organiseert plusminus elk kwartaal een thematische bijeenkomst.
 
Maandag 21 januari: Blue Monday Runs in heel Nederland
 
Op maandag 21 januari 2019 is het weer Blue Monday, de dag die bekend staat als de meest deprimerende dag van het jaar. Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer op deze dag een Blue Monday Run op verschillende locaties in het land. 
Met de Blue Monday Runs vragen we aandacht voor depressie. En zamelen we geld voor een app die speciaal gemaakt wordt voor de omgeving van iemand met een depressie. De app zit o.a. vol met tips en informatie om depressie bespreekbaar te maken en om ervoor te zorgen dat iemand met een depressie zich gehoord en gezien voelt. Meedoen? Kijk dan hier voor meer informatie 
 
Meer daklozen door gebrek aan tijdige zorg en woningen
 
Steeds meer mensen met psychische problemen belanden op straat, omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn en omdat ze niet op tijd zorg en hulp krijgen. MIND heeft dit aangekaart bij het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 20 december. Ook na opname in een ggz-instelling krijgen mensen te weinig begeleiding bij schulden, huisvesting en het opbouwen van een sociaal netwerk. 
 
Spoorboekje voor kortere wachttijden ggz
 
In december 2018 heeft de NZa een nieuw overzicht van wachttijden in de ggz gepubliceerd. Er lijkt een heel kleine verbetering te zijn in vergelijking met de cijfers van een half jaar eerder, maar dat kan ook komen omdat de NZa nu van een andere rekenmethode gebruik maakt. In grote lijnen is het beeld nog steeds gelijk: de normen voor aanmeldwachttijden worden over de gehele linie overschreden; de behandelwachttijden variëren sterk per regio en per aandoening en zijn regelmatig nog veel te lang. Het geduld bij MIND raakt op en dat geldt ook voor de Tweede Kamer en staatssecretaris Blokhuis.
 
Cliënt-in-Beeldprijs: voorbeelden gezocht!
 
 
 
De werkelijkheid is rauw als iemand een uitkering ontvangt, in de schulden zit of bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het vinden van een baan. Cliëntenraden zien en horen de situaties vaak. Zij willen en kunnen daar wat aan doen. Door de schrijnende verhalen te vertellen, te proberen de regelgeving te versoepelen of aandacht te vragen voor problemen die mensen ervaren. Die voorbeelden zoekt de LCR voor de Cliënt-in-Beeldprijs 2019. Heb je een voorbeeld of vragen over wat en hoe je kunt inzenden? Kijk op de website of neem dan contact op met de LCR via congres@lcr-suwi.nl of bel met (ma.-do. tussen 9-14.30 uur) met 070-3499790. Meer info
 
Nieuwe publicatie 'Je toekomst zelf inkleuren'
 
 

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft in samenwerking met het programma Zorg Verandert 50 mensen aan het woord gelaten over hun herstel. Zij vertellen over hoe zij zichzelf beter hebben leren kennen en meer zelfvertrouwen hebben gekregen, evenals meer grip op hun leven. En ze geven tips aan mensen in dezelfde situatie en aan zorgverleners. Al deze interviews en tips zijn gebundeld in de publicatie 'Je toekomst zelf inkleuren'. 
 
'Onderweg naar Zelfregie en Herstel'
 
'Onderweg naar Zelfregie en Herstel’ is speciaal ontwikkeld voor alle patiënten- en cliëntenorganisaties in de zorg. Het is een overzicht van 23 instrumenten die patiënten en cliënten helpen bij het nemen van de eigen regie in hun zorgproces. Het dient als denkraam of spiegel voor cliënten-/patiëntenorganisaties en -vertegenwoordigers. Zij kunnen hiermee kijken welke ondersteuning voor de mensen die zij vertegenwoordigen al beschikbaar is en ook wat er mogelijk ontbreekt. De voorbeelden dienen ter inspiratie en als mogelijkheid om een beroep te doen op aanwezige expertise bij anderen. 
 
Toetstheater: relationele zorg in theatervoorstelling
 
 
 
Mensen met een psychische kwetsbaarheid, afhankelijk van zorg vanuit de ggz, willen een hulpverlener die naast en achter hen staat. Ook de inbreng van familie en naasten doet ertoe.
Een aantal cliënten- en familieorganisaties vanuit MIND werkte het afgelopen jaar aan een theatervoorstelling waarmee het belang van zulke ‘relationele zorg’ onder de aandacht gebracht kan worden van (aankomende) hulpverleners/organisaties in de ggz, van cliënten, naasten, etc. Meer informatie en voorbeelden zijn te vinden op de website van Toetstheater.
 
Ervaringsdeskundigen buitenspel bij vervolg op aanpak verward gedrag?
 
 
 
Drie ministeries en de VNG hebben hun plannen bekend gemaakt voor het vervolg op het schakelteam personen met verward gedrag. Wat opvalt is dat zij met geen woord reppen over de rol van mensen met verward gedrag zelf of hun naasten. Wat dat betreft zijn de toekomstplannen een grote stap terug in de tijd. De opdrachtgevers wekken de indruk dat zij hun aanpak kunnen vervolgen over de hoofden van direct belanghebbenden en ervaringsdeskundigen heen.
 
Onderzoek psychische aandoeningen en verslaving
 
 
 
Mark Bench brengt in opdracht van kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland de stand van zaken in kaart over preventie, beschikbare zorg en goede voorbeelden voor het voorkomen en de behandeling van cliënten met een verslaving én psychische aandoeningen. Het is de eerste stap in het ontwikkelen van direct toepasbare handreikingen voor professionals over verslaving én psychische aandoeningen.
Ben je in behandeling of in behandeling geweest voor psychische klachten en/of verslaving? Dan horen we graag uiterlijk 29 januari jouw ervaring! Meer info 
 
'Through the looking glass': 29 januari & 12 februari
 
 
Op weg naar het Voorjaarscongres van de NVvP “De psychiatrie van de toekomst” (3-5 april 2019) organiseert MIND een viertal seminars.
Het tweede seminar 'Gespiegelde inzichten doorbreken impasse in de psychiatrie' zal plaatsvinden op dinsdag 29 januari 2019 van 14.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort.
Floor Scheepers is psychiater en hoogleraar Innovatie in de GGZ aan het UMC Utrecht. Zij zal ingaan op het belang van blended psychiatrie. 
Het derde seminar ‘Wij zijn opgesloten in ons eigen verhaal’ vindt plaats op dinsdag 12 februari 2019 van 14.00-16.00 uur. Forugh Karimi is psychiater en systeemtherapeut. Huub Beijers is sociaal psycholoog en medisch-antropoloog. Transculturele psychiatrie is volgens hen de psychiatrie van de toekomst. 

 
REGIE IN DE REGIO
 
Save the date: Dag van de Ervaringsdeskundige 11 april
 
 
De Dag van de Ervaringsdeskundige is dit jaar op donderdag 11 april in Twente. De exacte locatie wordt nog bekend gemaakt. Wie een workshop wil verzorgen kan contact opnemen met info@dvde.nl
 
Andere interessante data:
 
1 februari: congres All Inclusive
Het congres All Inclusive wordt georganiseerd door het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie in The Colour Kitchen in Utrecht. Een actuele stand van zaken rond destigmatisering en sociale inclusie in Nederland. Meer info
 
8 februari: Ervaringsdeskundigheidsconferentie:
een dans met verschillende petten en posities. In Zwolle bij Hogeschool Windesheim
Meer informatie
 
21 mei: inspiratiedag voor ervaringsdeskundigen die ideeën, plannen of een startend initiatief hebben voor zelfregie- en herstelactiviteiten.
De dag wordt gehouden in The Colour Kitchen in Utrecht. Let voor meer informatie en aanmelden op de volgende MIND (platform-)nieuwsbrieven.
 
Subsidie voor initiatieven van ervaringsdeskundigen
 
 
 
ZonMw heeft een nieuwe subsidie voor kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen. Zij kunnen eventueel samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling. De aanvraag is minder ingewikkeld dan je misschien gewend bent van ZonMw, om zo veel mogelijk ervaringsdeskundigen met goede ideeën de gelegenheid te geven een aanvraag in te dienen. Ook kan ondersteuning worden geboden bij aanvraag en uitvoering van het project. Het gaat om bedragen tot 20.000 euro voor een looptijd tot maximaal 6 maanden. De aanvraag moet worden ingediend vóór 15 februari. Voor dinsdag 29 januari kun je nog inschrijven op een training “Projectaanvraag schrijven” door PGO-support in Utrecht.
 
 
Nieuwsbrief GGZ-beraad Overijssel bestaat 5 jaar
 
 
 
Is het op zichzelf een nieuwsfeit dat een digitale nieuwsbrief 5 jaar bestaat? Als het een met regelmaat verschijnende regionale nieuwsbrief van een onafhankelijke GGZ-cliëntenorganisatie is, zeker wel! Drijvende kracht achter de nieuwsbrief is Sibrand Hofstra, al die tijd secretaris van het GGZ-Beraad Overijssel en werkzaam als ervaringsdeskundige bij een RIBW-organisatie.
 
In het kort...
  • 26 januari: informatiebijeenkomst Van de Wereld over psychosegevoeligheid.
    Meer info en aanmelden
  • Tussenrapportage Jongeren & suïcide beschikbaar. Lees meer
  • Save the date: 11 april congres 'Meer grip op wachttijden'Meer info
  • Juridisch steunpunt Ieder(in) gesloten (vanaf 1 januari jl.). Lees verder
  • Zelfregiecentrum Venlo is verhuisd naar Laurentiusstraat 92 in Blerick. Meer info
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400