Nieuwsbrief
 

 2 juli 2020
 
MontClair is onderdeel van de Raetsheren Groep en is gespecialiseerd in Corporate Insurance & Employee Benefits.
 
CONTACT
 
+31 (0)35 5286 120 info@montclair.nl
 
Marathon 6
1213 PK Hilversum
 
Postbus 141
1200 AC Hilversum
 
DEZE NIEUWSBRIEF DOORSTUREN?
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie of geinteresseerde van MontClair.
 
Wilt u uw gegevens wijzigen of geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dit kan onderaan deze nieuwsbrief.
Pensioenakkoord: wat betekent het voor u?
 
Na tien jaar onderhandelen ligt er een nieuw pensioenakkoord. Het nieuwe pensioenstelsel heeft verregaande consequenties voor alle pensioenregelingen in Nederland en zal naar verwachting in 2022 ingaan. Uw pensioenregeling zal ook moeten worden aangepast.
 
Covid-19 - Gevolgen van arbeidsduurverkorting of tijdelijke loonsverlaging
 
Covid-19 heeft veel gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Wellicht bent u genoodzaakt om de lonen tijdelijk te verlagen of wordt er met uw medewerkers arbeidsduurverkorting afgesproken. Dit heeft direct gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers en de overige werknemersverzekeringen.
 
 
Wet pensioencommunicatie en uw zorgplicht als werkgever
 
De Wet pensioencommunicatie heeft de informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerders vernieuwd en de zorgplicht voor u als werkgever vergroot. Werknemers hebben behoefte aan vereenvoudiging van de informatie. Hier ligt een belangrijke rol voor u als werkgever.