Nieuwsbrief 8 juni 2017
 
Het programma Regie in de Regio zet zich in voor meer ruimte en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen wij samen met hen, met hun naastbetrokkenen, met belangenorganisaties en met raden en sleutelpersonen in de regio. In deze nieuwsbrief vind je informatie over relevante ontwikkelingen voor mensen die op regionaal niveau actief zijn. De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. 
 
 
Terugdringen wachtlijsten jeugd-ggz in Algemeen Overleg Jeugd
Vandaag, donderdag 8 juni, vergadert de Vaste Kamercommissie VWS over de zorg en hulp aan kinderen en jongeren. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft de Tweede Kamerleden een brandbrief gestuurd; uit het recente rapport van het Nederlands Jeugdinstituut van 4 mei jl. blijkt dat de toezicht op wachtlijsten en het proactief terugdringen van de wachtlijsten in de jeugd-ggz te wensen overlaat. Lees meer
 
Reisconferentie Taskforce Van zorg naar zelfregie 22 juni
Donderdag 22 juni van 13.00 tot 17.00 uur in de Reehorst in Ede
Inschrijven kan nog! Een middag vol interessante workshops met goede voorbeelden uit o.a. Deventer, Den Haag, Zwolle, Amsterdam, Wageningen en Zeeland. Waar zitten nog knelpunten en hoe ver is de reis van zorg naar zelfregie van burgers met een psychische kwetsbaarheid al gevorderd? Nieuwe reisbestemmingen lonken aan de horizon. We gaan het hebben over persoonsgebonden budget (pgb), de aanpak van stigma en discriminatie, het beïnvloeden van de politiek en het vormgeven van beleidsparticipatie. En hoe staat het nu met het beleid Beschermd Wonen na het rapport Dannenberg? Nieuwsgierig? Meld je dan snel aan! Meer info en aanmelden
 
Spotlightbijeenkomst 15 juni in het teken van 'Samen beslissen'
Op 15 juni aanstaande wordt in Amersfoort de vierde Spotlightbijeenkomst georganiseerd. Dit keer staat het thema 'Samen beslissen in de praktijk' in de spotlight, dat aan de hand van 4 goede voorbeelden zal worden belicht:  
 
Bijeenkomst 23 juni: 'Beweging in Zeeland - cliënt nu écht aan zet' 
23 juni in Middelburg van 10.00 tot 14.00 uur (Het Palet, Johan van Reigersbergstraat 2).
Programma:
10.00 uur - Welkom door Marry Mos (MIND Landelijk Platform), Petra van Buren en Klazine Tuinier
10.15 uur - De parels van Zeeland (in gesprek met Irene van de Giessen (zelfregiecentrum), Judith Koudijzer (Crisiskaart), Leo Kneepkens / Erik Verbart (Dialoogbijeenkomsten Terneuzen / suïcidepreventie), Dennis van den Brink en ervaringsdeskundige (Jeugdparticipatie) en Peter Meulenberg (Arbeidsparticipatie). 
11.45 uur - Pauze
12.00 uur - Op weg naar 2021: wat zijn de kansen en wat is nodig? In gesprek met Tijs van Hoek van CZ, Irene van de Giessen van HerstelTalent, Peter Meulenberg en vertegenwoordigers van de gemeente, ggz-instellingen en de huisartsen. 
13.00 uur - Sluiting, lunch en napraten
Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via een mail naar Moniek.reckman@wijzijnmind.nl
 
Hersteleuroprijs voor initiatieven zelfregie en herstel
Organisaties die zich richten op het faciliteren van herstel/zelfregie, nodigen wij van harte uit om mee te dingen naar de VGZ-hersteleuroprijs 2017 uit het Project Hersteleuro van Zorgverzekeraar VGZ en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. In 2015 lanceerde Zorgverzekeraar VGZ het project Hersteleuro. Een jury nomineerde ingediende voorstellen en koos vier winnaars. Met het prijzengeld konden de winnaars hun projecten vormgeven. De verhalen van deze winnaars vind je hierHet project kreeg een vervolg in 2016. Ook in 2017 wordt de hersteleuro weer uitgereikt. De uiterste datum van inschrijving is 1 juli 2017. De uitreiking staat gepland voor 7 september 2017. 
 
Meldactie Werk
Werken met een beperking of chronische ziekte, hoe staat het ervoor? De meldactie ‘Werk: stand van zaken medio 2017’ moet antwoord geven op die vraag. MIND Landelijk Platform, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland organiseren deze meldactie, die loopt tot 1 juli. 
 
Routekaart psychische aandoeningen en werk 
De Programmaraad (van VNG, Divosa, UWV en Cedris) heeft 18 mei een routekaart gepubliceerd over psychische aandoeningen en werk. De overgrote meerderheid van mensen met psychische aandoeningen wil gewoon meedoen en werken. Maar toch vallen zij vaak buiten het arbeidsproces. Dat is een groot verlies: voor de betrokkene zelf, maar ook voor de maatschappij. Door beter met elkaar samen te werken kunnen professionals uit de GGZ en hun Werk & Inkomen-collega’s van UWV en gemeenten grote stappen zetten op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt en tot een integrale aanpak komen waarin behandelplan en re-integratieplan op elkaar zijn afgestemd. 
 
Summerschool bij PGOsupport
Ook dit jaar kun je weer interessante cursussen volgen tijdens de summerschool van PGOsupport van 10-14 juli. Meer informatie op www.pgosupport.nl 
 
ZOG MH voortaan verder als Stichting KernKracht
De ZOG MH gaat per 1  juni voortaan door het leven als stichting KernKracht! Na 13 jaar is het tijd voor een nieuwe passende naam. Daar horen ook 4 kernwaarden bij:
- (H)erkenning vanuit betrokkenheid en gelijkwaardigheid
- Hoop en perspectief bieden vanuit mogelijkheden en kansen
- Eigenwijze beïnvloeding met lef en passie
- Aansluiten bij eigen koers en kracht
Er is op 1 juni een mooi feestje gevierd. Wat we doen en hoe we het doen blijft hetzelfde maar met een nieuwe naam. We zijn er blij mee! Nieuw webadres: www.kernkracht.nl
 
Publicatie GGZ in de wijk
Movisie maakte met diverse (ervarings-)deskundigen een handige publicatie over GGZ in de wijk. Diverse goede voorbeelden komen aan de orde. Hier kun je de publicatie bekijken.
 
Agenda
juni, diverse data: themabijeenkomsten georganiseerd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein inzake 'Ervaringsdeskundigheid in adviesraden'. Lees meer
9 juni: ‘Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten’ in Utrecht door College voor de Rechten van de Mens. Meer informatie
10 juni: Eerste 'Dag van Herstel' in Breda. Meer informatie
13 juni: 4e Nederlandse Straatdokters Symposium in Den Bosch. Thema ‘Pijn op straat: lichaamsbeleving van dak- en thuislozen’. Meer informatie
13-21 juni: International Social Housing Festival in Amsterdam. Meer informatie
15 juni: Masterclass Ervaringsdeskundigheid door Nieuwe wegen voor GGz en opvang', in Utrecht. Meer informatie
20 juni: VIP dag voor betrokkenen en belangstellenden Zorgbelang Gelderland/Utrecht in Utrecht, thema VN verdrag. Meer informatie
21 juni: Congres ‘Persoonlijke psychiatrie, terug naar de essentie’in Ede. Door: De Nieuwe GGZ
22 juni: Reisconferentie Taskforce GGz Meer informatie
22 juni: provinciale conferentie 'Mensen met verward gedrag', regio Limburg in Venray
22 juni: Lustrumsymposium Nederlands Jeugdinstituut tevens afscheid bestuurder Meer informatie
24 juni: Event Last Man Standing in het Markermeer vraagt aandacht voor de wachtlijsten in de GGz. Je kunt nog meedoen, sponsoren of kom ook! www.lastmanstanding.nl
29 juni: congres 'Ervaring werkt' door Howie the Harp. Meer informatie
3 september: Inside Out symposium suïcidepreventie en omgaan met / voorkomen van depressie. 
Meer informatie
14 september: Save the date: Masterclass duurzame financiering innovaties van het programma Nieuwe Wegen in GGz en Opvang. Info volgt.
22 september: Masterclass Landelijk HART College in Amstelveen voor mensen met jeugdtrauma’s en hun naasten. Meer informatie
 
Interessante bijeenkomsten voor onze agenda? Laat het ons weten! info@wijzijnmind.nl
 
Wil je je aan-of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link.
 
Heb je nieuws uit jouw regio dat je graag met anderen wilt delen? Meld het dan aan Jenny de Jeu, jenny.dejeu@wijzijnmind.nl
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033-3032 2400