Nieuwsbrief 18 juli 2017
 
Het programma Regie in de Regio zet zich in voor meer ruimte en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen wij samen met hen, met hun naastbetrokkenen, met belangenorganisaties en met raden en sleutelpersonen in de regio. In deze nieuwsbrief vind je informatie over relevante ontwikkelingen voor mensen die op regionaal niveau actief zijn. De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar. 
 
 
Regie in de Regio maakt pamflet 'Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen'
Met hulp van achterbanorganisaties en de beleidsafdeling van MIND maakte Regie in de Regio het pamflet ‘Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018’. In dit pamflet zijn speerpunten vanuit cliënten- en familieperspectief verzameld rondom een aantal actuele thema’s en knelpunten. 
Op dit moment zijn veel lokale politieke partijen druk bezig om een verkiezingsprogramma vorm te geven voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Een goed moment om als lokale cliënten- of familieorganisatie actief input te geven aan de programmacommissies die deze programma’s maken. Wacht dus niet te lang! Dit pamflet is gemaakt om hierbij te helpen. Het beschrijft een aantal belangrijke zaken die mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten nodig hebben. 
 
Taskforce 'GGz van zorg naar zelfregie' 
De Taskforce GGz heeft per 1 juli conform planning de werkzaamheden beëindigd. Het project is afgelopen, maar het verbinden van cliënt- en familieorganisaties en gemeenten is nog lang niet voltooid. Aan een doorstart wordt gewerkt.
Documenten naar aanleiding van de Reisconferentie:
Op 22 juni was de afsluitende Reisconferentie van de Taskforce. De verslagen en foto’s van deze bijeenkomst staan hier op de website. Op het eind van de dag kregen alle deelnemers een koffertje mee met een link naar een webpagina. Op deze pagina staan alle documenten en links verzameld die van pas komen om als cliënten- en familieorganisaties en gemeente de verbinding met elkaar aan te gaan.  
Verslagen jeugdsymposium Taskforce:
Op 29 mei vond het jeugdsymposium ‘Selfruggie, mam heb ik dat?’ plaats. De verslagen hiervan staan inmiddels ook op de website. 
 
Ervaring met ondersteuning bij verward gedrag?
Heb jij of heeft iemand in jouw omgeving te maken (gehad) met 'verward gedrag'? Het Schakelteam Personen met verward gedrag wil graag weten hoe jij de zorg of ondersteuning hebt ervaren. Met jouw input onderzoekt het Schakelteam hoe de aanpak van de verschillende gemeenten bij verward gedrag is en hoe deze beter kan. 
Wil jij het Schakelteam helpen om de zorg en ondersteuning bij verward gedrag te verbeteren? Vul dan de vragenlijst hieronder in en mail dit naar monitor@significant.nl. Het duurt ongeveer 5 minuten.
 
Financiering initiatieven rondom verward gedrag
Eind juli zal wederom een subsidieronde opengesteld worden voor het thema ‘mensen met verward gedrag’. Houd de website www.zonmw.nl in de gaten. 
Inmiddels zijn reeds diverse initiatieven in het hele land gefinancierd vanuit het actieprogramma ‘Lokale initiatieven mensen met verward gedrag’. Cliënten- en familieorganisaties zijn een belangrijke partner in deze projecten. Voorbeelden van gehonoreerde projecten vind je hierMocht je in contact willen komen met lokale cliënten- en familieorganisaties of kunnen we gericht  meedenken rondom dit onderwerp, neem contact op met Nic Vos de Wael of Jenny de Jeu. Nic.vosdewael@wijzijnmind.nl of jenny.dejeu@wijzijnmind.nl
 
Handboek 'Zelfregie Werkt!'
Zelfregieorganisaties vervullen op steeds meer plekken een belangrijke rol in participatie en herstel van mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. Zeven organisaties hebben het initiatief genomen om, in samenwerking met Movisie, hun werkwijze op papier te zetten. Samen hebben ze gebouwd aan een werkwijze. Het eerste hoofdstuk “Visie” is nu hier te lezen en gaat over de aanleiding voor zelfregiecentra. Een inspiratiebron voor zelfregieorganisaties én beleidsmakers van gemeenten om de meerwaarde van deze werkwijze in te zien. 
 
Effectieve aanpak 'Housing First'
Met het oog op het groeiend aantal daklozen in Nederland is het belangrijk dat er meer gedaan wordt met de aanpak van Housing First als effectief antwoord op het terugdringen van dakloosheid. Regionale cliënten- en familieorganisaties kunnen dit onder de aandacht brengen van hun gemeenten. Wil je in jouw regio ook meer doen met Housing First? Op de website www.housingfirstnederland.nl vind je veel bruikbare informatie bij het onderdeel gids. Eind 2016 werden in Nederland 2 mini-symposia georganiseerd over Housing First. Deze info vind je hier.
Onlangs vond in Nederland het International Social Housing Festival (ISHF) plaats. Een meerdaags internationaal festival. Het thema dakloosheid kwam hierbij ook aan bod. Onder andere in de workshop ‘Housing first – support for making it work’. Voorbeelden uit Frankrijk, Engeland en Nederland werden toegelicht. Er is internationale samenwerking via ‘Housing First Europe Hub’ om Housing First in heel Europa steviger op weg te helpen. Het doel is dat uiteindelijk meer mensen die nu dak- of thuisloos zijn snel en goed gehuisvest kunnen worden. 
 
Nu ook opleiding voor ervaringsdeskundigen in basis-ggz en sociaal domein
Initiatiefnemers Indigo, Fameus, Rino Zuid en Markieza willen herstel van cliënten verhogen door de inzet van ervaringsdeskundigen in de basis-ggz en het sociaal domein. Deze cliënten kunnen snel gaan profiteren van de voordelen van een ervaringsdeskundige bij hun behandeling. Als het aan de initiatiefnemers ligt, start er in september 2017 een opleiding voor ervaringsdeskundigen in de basis-ggz en in het sociaal domein. Tot nu toe is er in de opleiding voor ervaringsdeskundigen alleen aandacht voor cliënten in de specialistische ggz.
 
Denk mee over zorg en hulp in Nederland
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft de regering en het parlement advies over zorg en hulp in Nederland. Op 21 april 2017 presenteerde de RVS De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Op de agenda staan zes onderwerpen over zorg en hulp in Nederland die de RVS voor de komende jaren belangrijk vindt. Onderwerpen, waar niet zomaar één oplossing voor is, maar waar de RVS wel graag advies over wil geven. Wil jij meedenken en enkele vragen hierover beantwoorden?
Ga naar de vragenlijst. (Invullen kan tot 28 augustus 2017). 
 
Hersteleuro-prijs: aanmelden kan tot 1 augustus en ANBI-status is niet nodig
De afgelopen weken hebben we een flink aantal mooie aanmeldingen ontvangen voor de hersteleuroprijs. Er zaten echter ook aanmeldingen bij die niet konden voldoen aan de voorwaarde 'in bezit zijn van ANBI-status'. Deze randvoorwaarde is dit jaar toegevoegd als een kwaliteitskeurmerk om te borgen dat deelnemende organisaties zowel administratief als financieel op orde zijn.
Er zijn echter organisaties die graag willen meedingen naar de hersteleuro prijs en financieel en administratief op orde zijn, maar niet in het bezit zijn van de ANBI-status. Om deze initiatieven toch mee te laten doen, hebben we besloten dat deze organisaties ook met een jaarrekening 2016 met samenstelverklaring of accountantsverklaring kunnen aantonen administratief en financieel op orde te zijn. Indien dit jaarverslag met de aanmelding voor de hersteleuro wordt meegezonden, zullen wij deze als gelijkwaardig aan de ANBI-status beschouwen. De aanmeldtermijn is verlengd met twee weken, tot en met 31 juli a.s..
We hopen op deze manier iedereen een gelijke kans te geven om in aanmerking te komen voor de hersteleuro-prijs en zien graag nog een aantal prachtige initiatieven tegemoet!
Meer info of vragen? Mail steven.makkink@wijzijnmind.nl. 
 
Agenda
31 augustus: themabijeenkomst in Utrecht over ervaringsdeskundigheid in adviesraden. Door de Koepel Adviesraden sociaal domein. Kijk hier voor meer informatie
3 september: Inside Out symposium suïcidepreventie en omgaan met / voorkomen van depressie. 
Meer informatie
14 september: Save the date: Masterclass duurzame financiering innovaties van het programma Nieuwe Wegen in GGz en Opvang. Info volgt.
22 september: Masterclass Landelijk HART College in Amstelveen voor mensen met jeugdtrauma’s en hun naasten. Meer informatie
27 september: 12,5 jarig bestaan cliënteninitiatief Umah-Hai in Driebergen-Rijsenburg
28 september: Event Stress to impress over studeren zonder stress in Amsterdam
30 september: Landelijke MIND-dag voor familie en naasten – info volgt 
Interessante bijeenkomsten voor onze agenda? Laat het ons weten! info@wijzijnmind.nl
 
Wil je je aan-of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link.
 
Heb je nieuws uit jouw regio dat je graag met anderen wilt delen? Meld het dan aan Jenny de Jeu, jenny.dejeu@wijzijnmind.nl
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033-3032 2400