Nieuwsbrief
 

APRIL 2012
 
DEZE MAAND
 
 
 
 
 
 
CONTACT
 
+31 (0)35 5286 120 info@montclair.nl
 
Marathon 6
1213 PK Hilversum
 
Postbus 141
1200 AC Hilversum
 
DEZE NIEUWSBRIEF DOORSTUREN?
 
 
IN DE PERS
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie of geinteresseerde van MontClair.
 
Wil u uw gegevens wijzigen of de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dit kan onderaan deze nieuwsbrief.

Verandering ...

Op dit moment zijn velen van u wellicht genoodzaakt om gezien de huidige economische omstandigheden veranderingen in uw bedrijfsbeleid door te voeren.
 
Deze veranderingen kunnen impact hebben op uw huidige verzekeringsbeleid en de daarmee samenhangende verzekeringen. MontClair staat voor u klaar om uw verzekeringen up-to-date te houden.
 
Ook vanuit de politiek kunnen we verwachten dat er de komende jaren de nodige veranderingen worden doorgevoerd op sociaal en economisch terrein.

Veranderingen die zeker invloed gaan hebben op, onder andere, uw personeelsbeleid. MontClair houdt u actief op de hoogte!
 
Met vriendelijke groet,
 
Arnold Klapwijk
Algemeen Directeur MontClair
 
Uitspraak ZZP’ers geen gevolgen voor aansprakelijkheidsverzekering.

Op 8 februari 2005 verrichtte een ZZP-er in opdracht van en onder supervisie van een onderaannemer, een Nederlands bedrijf, werkzaamheden aan een vezelverwerkingsmachine.
 
In de uitoefening van die werkzaamheden is deze man een ernstig ongeval overkomen als gevolg waarvan zijn rechterbeen boven de knie is geamputeerd. Hij kon geen beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat hij een dergelijke verzekering niet had afgesloten.
 
 
Doorwerken na pensioenleeftijd?
 
In de wet (artikel 7 lid 1b Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid) is geregeld dat een arbeidsverhouding eindigt als op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (eerste maand volgend op 65 jarige leeftijd).
 
In het arbeidscontract of de CAO kan hier positief van worden afgeweken.
 
 
Wet verbetering Poortwachter ook van toepassing bij tijdelijk dienstverband.
 
Sinds 1 juli 2011 is de Wet verbetering Poortwachter ook van toepassing voor werknemer met een tijdelijk dienstverband.
 
Dit betekent voor werknemers met een tijdelijk arbeidscontract en die na 1 juli 2011 ziek zijn geworden, dat de werkgever verplicht is om alle re-integratieverplichtingen uit te voeren zoals deze door de Wet verbetering Poortwachter zijn opgedragen.
 
 
Heftrucks – een gevaar of niet?
 
Iedereen weet inmiddels dat voor een heftruck een verplichte W.A. – verzekering noodzakelijk is. Maar velen vragen zich of waarom dit eigen noodzakelijk is, want 'er gebeurt nooit iets mee'.

Helaas is de werkelijkheid wel anders, want in de afgelopen dertien jaar waren er 1.660 heftruckongevallen met ofwel dodelijke afloop of blijvend letsel en ziekenhuisopname. Per jaar zijn dit 126 ongevallen.