Onder Windows 8.1 Mail werken sommige links niet!
14de editie
16 oktober 2017
BEZOEK ONZE SITE:
 
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF:
Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Wijkraad Overbos, in het kader van het nieuwsbrievenproject van de gemeente Haarlemmermeer.
Technische ondersteuning: Nwsbrf.nl.
 
Belangstellenden ontvangen deze nieuwsbrief per e-mail.
Voor geïnteresseerden zonder e-mail wordt een “papieren” exemplaar beschikbaar gesteld.
 
Contact
E-mail:
 
Postadres:
Muiderbos 212
2134 SZ  Hoofddorp
 
Telefoon: 06-51157854
Sociale media
 
Volg Wijkraad Overbos op Twitter en Facebook
 
    
 
Deel deze nieuwsbrief met anderen
 
ºººººº
Stand van zaken lijn 169
Van kwartier naar half uur
 
 
De geruchten over de opheffing van de laatst overgebleven busdienst die midden door onze wijk loopt, bleken gelukkig niet waar te zijn. Wel wil Connexxion de dienstregeling zodanig aanpassen dat er (m.u.v. de spits) om het half uur gereden wordt. Het nieuwe vervoersplan geldt van 10 december 2017 t/m 9 december 2027.
Een aantal wijkbewoners heeft blijk gegeven van hun teleurstelling over deze ontwikkeling.
Met de komst van de R-Net (voorheen Zuid Tangent) diensten waarvan het traject langs een buitenrand van Overbos loopt, is het aantal lijnen dat de busbaan door de wijk gebruikt, reeds enige tijd gereduceerd tot één: Bus 169 die t/m 9 december 2017 nog elk kwartier tussen het NS-station in Hoofddorp en het Spaarne Gasthuis rijdt (en vanaf het Spaarne Gasthuis elk half uur naar Schiphol-Rijk.) 
De frequentie op het traject door onze wijk wordt vanaf 10 december teruggebracht naar 2x per uur, met uitzondering van de spits, waarin 4x per uur gereden wordt.
Door sommige wijkbewoners wordt bezwaar gemaakt tegen deze wijziging. De meest gebruikte argumenten zijn:
  • Het is zonde van het geld dat een aparte busbaan door de wijk met bijbehorende verkeersregeling via korteafstandsradio (KAR) zo weinig gebruikt wordt.
  • Bij een kwartierdienstregeling maken mensen sneller gebruik van het OV omdat ze dan zonder een tabel te hoeven raadplegen naar de halte kunnen lopen.
Wel is op aandringen van de gemeenteraad besloten deze lijn vanaf 10 december door te trekken naar de halte bij het Sportcomplex Koning-Willem-Alexander (maandag t/m vrijdag 09:00–18:00, 1x per uur).
 
Burgemeester Weterings vertrekt
 
In een brief aan de inwoners van Haarlemmermeer heeft burgemeester Theo Weterings op 2 oktober aangekondigd dat hij is voorgedragen als burgemeester van Tilburg.
 
Hoewel hij zich in Haarlemmermeer erg prettig voelt, kon hij het aanbod om naar zijn geboortestad te gaan, niet weerstaan. Hij beseft dat deze aankondiging velen verrast, maar geeft aan dat hij nog enkele weken bij ons in functie blijft, opdat de overgang soepel geregeld kan worden.
Wie zijn opvolger wordt, was bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet bekend.
Gezien de op handen zijnde fusie met Haarlemmerliede en Spaarnewoude wordt gespeculeerd dat het de huidige burgemeester van die gemeente, Pieter Heiliegers, zou kunnen worden.
 
De brief is te vinden onder:
 
Tussentijdse evaluatie openstelling bussluis
Op 30 mei heeft de afgesproken tussenevaluatie plaatsgevonden van de proef met de openstelling van de bussluis in Floriande (overgang Waddenweg-Deltaweg) tijdens de spitsuren. In onderstaand artikel wordt u over deze zaak bijgepraat.
 
 
Proef van een jaar
Het idee voor deze openstelling kwam destijds van VVD en HAP. Voor de bewoners van Floriande leek dit een goed plan, aangezien het hun veel omrijden bespaart. In Overbos was men minder enthousiast, omdat men een toename van de verkeersdrukte op het Leenderbos vreesde. (Zie ook onze editie van 5 december 2016.)
Afgesproken is toen dat er een proef van een jaar uitgevoerd wordt.
Deze proef bevat twee evaluatiemomenten: 1. halverwege de proef in mei 2017 en 2. na afloop in november 2017. Gedurende de proef worden metingen uitgevoerd om het effect van de openstelling te kunnen vaststellen.
 
Meetmethode
Reeds in januari 2017 had wijkraad Overbos een aantal vragen over de meetmethode. Men wilde graag weten hoe de nulmetingen (de situatie voor de openstelling) waren uitgevoerd: Op welke locaties, wanneer, en wat waren de gevonden waarden? Uit de antwoorden bleek dat voor het bepalen van de beginsituatie reeds bestaande metingen gebruikt werden die in de opvatting de wijkraad minder ideaal zijn voor een zuivere vergelijking (b.v. qua tijdstip).
Los daarvan begonnen reeds toen bij de wijkraad meldingen binnen te komen over toegenomen drukte tijdens de spitsuren. Mede doordat het verkeer op het Leenderbos op veel plaatsen voorrang heeft op het verkeer dat tijdens de ochtendspits de woongebieden uit wil rijden, ontstaan er nogal eens opstoppingen.
 
Tussentijdse stand van zaken
Een rapport van 18 mei 2017 van ingenieursbureau M+P/MBBM vermeldt dat er voor het Leenderbos “geen sprake is van een significante toename” van de geluidsbelasting. Dit rapport vermeldt geen metingen van de verkeersdrukte. De gemeente heeft echter ook tellingen laten uitvoeren. Op basis van zowel het geluidsrapport als deze tellingen ziet de gemeente geen aanleiding om de proef halverwege te stoppen. In een brief van 5 juli 2017 schrijft wethouder Reneman: “Als de resultaten aan het eind van de testperiode onveranderd zijn en er bij de bewoners, ondernemers en scholen voldoende draagvlak is, kan de test omgezet worden in een permanente situatie”. Wel wil hij bij de bussluis het doseerlicht en de versmalling in stand houden, vanwege de “verkeersremmende werking”. Wijkraad Floriande zou graag zien dat dit doseerlicht verdwijnt. Als tussenoplossing wordt overwogen het licht buiten de spits op knipperen te zetten. Verder meldt de wethouder dat hij op grond van de klachten uit Overbos een schouw heeft laten uitvoeren tijdens een kwartier van de spits op de uitrit vanaf het Ravensbos naar het Leenderbos. Daarbij werd geen filevorming geconstateerd. Wijkraad Overbos heeft echter andere berichten ontvangen, ook van het Roekenbos. Op grond hiervan is een nieuwe schouw afgesproken, welke in het bijzijn van vertegenwoordigers van de wijkraad gehouden gaat worden. Het resultaat van die schouw gaat in de eindevaluatie meegenomen worden.
 
De vele kanten van Annet Kock
“Eigenlijk had ik automonteur willen worden”
 
 
Sinds 10 februari van dit jaar is Annet Kock beheerder van sociaal-cultureel centrum 'De Boskern'. Aanvankelijk was er onzekerheid of zij deze functie slechts tijdelijk zou uitoefenen of voor meerdere jaren, maar inmiddels ziet het ernaar uit dat het de tweede optie wordt.
Het wordt dus tijd om eens nader kennis te maken met deze vrouw die kans ziet om in haar persoonlijkheid een zeer praktische kant te combineren met een spirituele inslag.
 
Groningse afkomst
Annet komt oorspronkelijk uit Groningen. “Als ik moe ben keert het accent weer terug”.
Toen zij na de basisschool voor een opleiding moest kiezen wilde zij erg graag MAVO en MTS doen, waarmee zij automonteur kon worden. Haar ouders blokkeerden dit echter; zij vonden dat geen beroep voor meisjes. Dus werd het MAVO en MEAO, waar zij de vaardigheden leerde voor secretaresse, met steno in vier talen.
Van Arnhem tot Lisse
Na een paar jaar caissière bij de Aldi vertrok Annet op haar 21ste naar Arnhem, zowel omwille van de werkgelegenheid als om het ouderlijk milieu achter zich te laten, dat zij als beknellend ervoer. Zij werkte 3 jaar in een foto-ontwikkelcentrale en werd daarna opnieuw caissière bij de Aldi, waar zij zich wist op te werken tot assistent filiaalmanager.
 
 
Column gebiedsmanager
Succesvolle participatie
 
Gebiedsmanager
Jo-Else Seinstra
 
Zaterdag 23 september was het nationale burendag. Een dag waarop het leuk is om je eigen buren maar ook je buurtgenoten te ontmoeten.
 
Stichting Maatvast, de beheerder van veel wijk- en jongerencentra, had op veel plaatsen de deuren open gezet en een leuk programma gemaakt voor jong en oud. Zo ook in de Boskern waar men elkaar kon ontmoeten, een spelletje doen, een workshop volgen of gewoon lekker een kopje koffie drinken. Uiteraard met de nodige inzet van vrijwilligers, buurtgenoten die zich graag voor een ander inzetten.
 
Pluim ‘Meer voor Elkaar’
Om deze vrijwilligers en stichting Maatvast hiervoor te bedanken kwam wethouder Marjolein Steffens-Van de Water langs om de ‘Meer voor Elkaar’- pluim uit te reiken. Zij bracht t-shirts mee om deze pluim te illustreren en sprak haar waardering uit voor de vrijwilligers.
Deze mensen zetten zich niet alleen op burendag in, maar de meesten zijn wekelijks bezig het burengevoel vorm te geven. 
Elke vrijdag wordt er gekookt door vrijwilligers, maar ook voor andere activiteiten kunt u terecht in de Boskern. Zo wordt er gym gegeven, yoga, engels, tekenen etc.
 
Jeugd
Op burendag hebben we ook het nieuwe skatepark in Floriande geopend. Een geweldig feest voor jong en oud. Jongeren hadden zelf het plan opgevat voor een nieuw skatepark, omdat het oorspronkelijke park op het Raadhuisplein weg moest.
 
Uiteindelijk is het een park geworden waar ze zelf hebben meegewerkt aan de ideeën, het ontwerp, het openingsfeest, etc.
Behalve de jongeren waren ook organisaties als MENES, Skate On en Podium Duyker betrokken. Het skatepark is dus een prachtig voorbeeld van jongerenparticipatie.
 
 
Misdaadcijfers Overbos eerste helft 2017
Van onze wijkagent, Marco Burgman, kregen we op 21 juli de volgende getallen toegestuurd:
 
Overbos van 01-01-2017 t/m 30-06-2017
 
Woninginbraken: 14
 
Diefstal bromfiets: 5
 
Diefstal auto: 3
 
Diefstal uit auto: 7
 
 
Nieuw Initiatief: ‘VROUWEN VAN OVERBOS’
Sociaal makelaar Mary van der Drift is met een nieuw initiatief gekomen. Een ontmoetingsgroep voor vrouwen ± 50 tot 65 jaar. Hieronder licht zij het idee toe en doet zij een uitnodiging.
 
Speciale groep
In de afgelopen 2½ jaar waarin ik als sociaal makelaar in deze wijk werk, met als belangrijkste doel bewoners met elkaar te verbinden, heb ik veel mensen ontmoet.
In de gesprekken die ik heb gehad, is mij duidelijk geworden dat er een speciale groep bestaat waaraan de wijk nog niet veel te bieden heeft. Het gaat dan om vrouwen in de leeftijd van ± 50 tot 65 jaar. Vrouwen die in feite nog midden in het leven staan.
 
 
Uitnodiging
Vanaf nu kunnen deze vrouwen elkaar ontmoeten, iedere vrijdagochtend tussen 10.30 – 12.00 uur in De Boskern.
 
Ik nodig ieder die zich hiertoe aangesproken voelt van harte uit om eens langs te komen en onder het genot van een kopje koffie met elkaar kennis te maken en ideeën met elkaar uit te wisselen.
 
Een kleine groep dames is inmiddels een paar keer bij elkaar geweest. Daar zijn al mooie contacten uit ontstaan!
Uiteraard is ieder vrij om te komen en gaan wanneer zij dit wil. Er is dus geen verplichting om iedere week te komen!
 
Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.
 
Hartelijke groet en tot ziens!
Mary van der Drift
Sociaal makelaar
Tel: 06 – 45 00 70 85
 
 
‘Wandelen voor Beginners’ in Overbos
Wandelen in de buitenlucht verbetert niet alleen de conditie, maar verfrist ook de geest en vergroot je sociale netwerk. Beginnende en minder geoefende lopers kunnen elke donderdagochtend om 11.00 uur meedoen met Wandelen voor Beginners in Overbos. Dit wordt georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer.
 
 
Meedoen op eigen niveau
Ook voor mensen die minder goed ter been zijn, met een rollator lopen of weinig uithoudingsvermogen hebben is dit een uitstekende activiteit.
De deelnemers worden begeleid door een professionele docent van Sportservice Haarlemmermeer, die de les aan het niveau van de individuele wandelaars aanpast. Tijdens het wandelen komen verschillende thema’s aan bod, zoals wandelhouding, kracht en conditie.
 
Gratis proefles
Wie een keer mee wil wandelen kan zich opgeven voor een gratis proefles. Deelname kost daarna 2 € per les, inclusief koffie of thee na afloop. Er is ook een strippenkaart van 20 € voor tien lessen.
Aanmelden kan bij Yaël Goudsmit via 023-557059037. De les gaat altijd door, bij erg slecht weer kunnen we uitwijken naar binnen voor een beweegactiviteit.
 
Verzamelen
We verzamelen om 11.00 uur bij kerkgebouw De Ark, gelegen aan Muiderbos 36 in Hoofddorp. Wil je graag meewandelen, maar heb je een minimum inkomen? Neem dan contact op met Meerwaarde voor de mogelijkheden.
 
Persoonlijk beweegadvies
Ook voor persoonlijk sportadvies kun je terecht bij Sportservice Haarlemmermeer. Wij denken graag mee over de mogelijkheden en brengen je in contact met verschillende sportaanbieders.
 
Gratis Buurtwinkeltje
Bron: Persbericht Protestantse Gemeente Hoofddorp
 
Initiatief van De Ark en De Lichtkring
Op wereldvoedseldag, maandag 16 oktober om 16.00 uur, gaat De Ark aan het Muiderbos een gratis buurtwinkeltje openen. De Lichtkring aan de Lunenburgdreef volgt een uur later om 17.00 uur.
René Verhoogt uit Purmerend, oprichter van de stichting SoGoed, verricht de openingshandeling.
 
‘Little Free Pantry’
De ‘little free pantry’ is uit Amerika overgewaaid als het zusje van de ‘minibieb’.
Het is een kastje in een openbare ruimte waarin levensmiddelen staan om te ruilen en/of voor mensen die weinig of geen geld hebben.
Mensen die als goede buur iets kunnen en willen missen, kunnen artikelen in het kastje leggen zoals bijvoorbeeld koekjes, frisdrank, potjes saus, pindakaas, luiers of zeep. Mensen die iets nodig hebben, kunnen een artikel uit het kastje pakken.
Zo help je elkaar!
De voorwaarde is dat de artikelen goed en ongebruikt moeten zijn.
 
Het is niet toegestaan om rookwaren en/of alcoholische dranken in het kastje te leggen!
 
Het doel van de little free pantry is enerzijds het tegengaan van voedselverspilling, anderzijds het helpen van buurtgenoten. Mooi bijproduct is dat zo’n buurtwinkeltje ook vaak een ontmoetingsplek wordt waar leuke gesprekken ontstaan.
 
Nederlandse start in Purmerend
In januari 2017 is René Verhoogt met zo’n winkeltje begonnen in Purmerend en sindsdien breidt het initiatief zich uit in Noord-Holland. René Verhoogt heeft er zelfs een stichting voor opgericht: zie www.stichtingsogoed.nl.
 
Financieel Café
Tijdens de evaluatie van het Financieel Café over het 2de kwartaal is geconstateerd dat er voldoende vraag is om deze vorm van hulp in Overbos voort te zetten.
 
 
Vrije inloop
De medewerkers van het financieel café zijn iedere donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00 aanwezig in De Boskern, Liesbos 24.
 
Overzicht 2de kwartaal
Hieronder treft u een overzicht van de onderwerpen die in de periode april-juni 23017 aan bod zijn gekomen en hoe vaak:
 
Inkomsten belasting 3x   Aanvragen toeslag Gemeente 1x
Kwijtschelding Gemeentelijke belasting 4x   Aanvragen uitkering UWV 2x
Aanvragen of wijzigen toeslagen 6x   Energieleverancier/provider 3x
DigID aanvragen/herstellen 2x   Pensioen/lijfrente 2x
Brief lezen en toelichten 2x   Huisvesting 2x
Formulieren invullen 5x   (Aan)vragen bijstand 8x
Doorverwijzen i.v.m. schulden 1x   WMO 1x
Ontslag 1x   Zorgverzekering 3x
 
Buurtbemiddeling
 
Overlast buurtgenoten: Wat als u er niet met elkaar uitkomt?
 
U heeft reeds geprobeerd tot een oplossing te komen, maar ondanks al uw inspanningen komt u niet verder?
Dan kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling.
 
Opgeleide bemiddelaars ondersteunen bewoners op een onpartijdige en neutrale wijze bij het oplossen van problemen of (dreigende) conflicten.
 
MeerWaarde verzorgt buurtbemiddeling in de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmerliede.
 
Buurtbemiddeling is bestemd voor alle bewoners en wordt gratis aangeboden.
 
Heeft u behoefte aan meer informatie of advies? Neem dan contact op met de coördinator via telefoonnummer 023-5698883 / buurtbemiddeling@meerwaarde.nl
 
Agenda’s De Ark en De Boskern
De Ark
De Boskern
Voor nadere details zie: Website De Ark
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Voor nadere details zie: Website De Boskern
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
   
Markt-In
Elke dinsdag 13.30-16.00
Vrije inloop (drankje, spelletje)
Elke vrijdag 09:00-17:00
Wereldwinkel
Elke 1e en 3e zondag vd maand rond kerkdienst
Elke 2e en 4e dinsdag 13.30-16.00
Het Praathuis
(= samen eten)
Elke vrijdag 17:30-20:00
Repair Café
Elke 3e woensdag vd maand 13.30-16.00.
Gym Sportservice
Elke vrijdag 10:30-11:45
Wandelen voor Uganda
10 km: 21-10, 18-11, 16-12
20 km: 28-10, 25-11, 30-12
Scootmobiel club Elke vrijdag 12:00-14:00
Taizévieringen
2017: 26-11
Bridge (ook les)
Dames bridge
Elke maandag 13:00-17:00
Om de week woensdag 13:00-17:00
 
 
Klaverjassen
Elke maandag 19:30-22:00
Elke dinsdag 12:00-17:00
Elke donderedag 19:00-23:00
 
 
Wandelen Sportservice
Elke maandag, woensdag en donderdag 09:30-11:00
 
 
Computerles senioren (Windows 10)
Elke maandag 13:30-16:00
 
 
Hobbyclub
Elke dinsdag 14:00-16:00
 
 
 
Biljarten
Elke dinsdag, woensdag en donderdag 09:00-12:00
 
 
Darten
Elke donderdag 19:00-23:00
 
 
Naaiclub
Elke maandag 09:00-12:00
 
 
Chinese Dans
Elke woensdag 14:00-17:00
 
 
Meer bewegen voor ouderen
Elke donderdag 09:00-11:30
 
 
Fibro gym
Elke donderdag 09:30-12:00
 
 
Financieel Café
Elke donderdag 13:00-15:00
 
 
Pluspunt (Meerwaarde)
T: 06–57619738
E: pluspuntoverbos
@meerwaarde.nl
Elke maandag: 09:00–12:30
Elke dinsdag: 09:00–12:30
Elke donderdag: 13:00–16:00
Op andere dagen/tijden uitsluitend op afspraak.
 
Vervolg van ‘De vele kanten van Annet Kock’
 
Na 7 jaar werd zij overgeplaatst naar Lisse. Ondertussen had zij, precies op haar 27ste verjaardag, haar latere echtgenoot leren kennen. Toen zij in verwachting raakte van haar eerste kind (zij heeft 2 zoons), kwam zij tot de conclusie dat zij haar functie van assistent filiaalmanager niet zou kunnen combineren met haar moederschap. Binnen hetzelfde bedrijf weer teruggaan naar een minder verantwoordelijke positie leek geen goede optie, dus ging zij parttime werken bij een tuincentrum.
Toen haar zoons eenmaal geboren waren, is zij zo'n 2½ jaar oppasmoeder geweest. Daar tussendoor had zij ook nog andere baantjes, o.m. bij bezorger Sandd, in een strandtent en was zij assistent beheerder van een dierenasiel.
 
Healing en Spirituele Beurzen
In 2007 deed Annet een training 'Intuïtieve Ontwikkeling' en kwam zo in aanraking met haar spirituele kant. Dit bracht haar tot meer inzicht in haar eigen situatie en gaf haar meer innerlijke rust. Vervolgens bleek zij ook goed in staat om andere mensen op dit gebied te helpen. Gedurende ± 6 jaar organiseerde zij 'Spirituele Beurzen' (ook wel 'Tengri Spirituele Beurzen' genoemd) waar alternatieve hulpverleners elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen en waar bezoekers met hulpvragen terecht kunnen. (Het woord 'Tengri' vindt zijn oorsprong in het Siberische Sjamanisme en wordt voor deze beurzen als overkoepelende term gehanteerd). Wie op grond hiervan meent in Annet een aanstellerig, "niet helemaal van deze wereld"- type te herkennen, vergist zich echter. Zij praat over deze zaken met overtuiging, maar toont op dit gebied tegelijkertijd een vrij nuchtere inschatting van haar eigen capaciteiten.
Toen bij het organiseren van deze beurzen het financiële aspect steeds meer begon te overheersen, ging voor Annet de aardigheid van dit werk af. Wel is zij nog geregeld present op dit soort evenementen.
 
Bij Maatvast
Voor haar beurzen huurde zij o.m. het wijkgebouw in Linquenda. Zo kwam zij in contact met haar huidige werkgever, Stichting Maatvast.
Sinds 10 februari 2017 is zij bij hen in dienst als assistent-beheerder van De Boskern. Dit werk doet weer een sterk beroep op haar praktisch, organiserend vermogen.
Bij haar aantreden trof zij onder de vrijwilligers in De Boskern enige onzekerheid en daarmee gepaard gaande onrust aan, die vooral te maken had met het voor hen onverwachte vertrek van Annet’s voorgangster. Ook haar eigen positie (interim of vast) was toen nog onduidelijk. Zij werd ontvangen “met gezonde achterdocht, maar ook met open armen”. Inmiddels is de rust weergekeerd. Annet wil van hen graag een hechte groep maken en samen iets leuks opbouwen in De Boskern. Er zijn nu ± 20 vrijwilligers, waarvan een vaste groep zich bezig houdt met het nog steeds succesvolle ‘Praathuis’.
 
Hoe verder met De Boskern
Graag zou Annet zien dat De Boskern een sociaal-cultureel centrum wordt dat mensen uitnodigt om, naast vaste activiteiten als klaverjassen, biljart en allerhande cursussen, ook spontaan even binnen te lopen voor een praatje en/of een bakje koffie. Zij ziet nu nog een aantal werkpunten, c.q. “uitdagingen”:
  • Het gebouw is van buitenaf niet direct als buurtcentrum herkenbaar. Veel voorbijgangers blijken te denken dat het een school of een bejaardentehuis is.
  • De meeste vrijwilligers zijn op doordeweekse dagen nauwelijks inzetbaar, waardoor het lastig is om voor een doorlopende gastvrije ontvangst te zorgen.
  • Voor jongeren biedt De Boskern nog te weinig om hen deze kant op te lokken.
  • • Annet's taak behoort vooral coördinerend en faciliterend te zijn. Initiatieven tot het opzetten van nieuwe activiteiten, optredens of tentoonstellingen, dienen van de wijkbewoners te komen. Maar de tijd van veel mensen die dit in principe goed zouden kunnen doen, wordt nog grotendeels in beslag genomen door een baan en een gezin.
Overigens is De Boskern er niet alleen voor Overbos, maar ook voor Floriande!
 
Conclusie
Annet blijkt een bijzondere vrouw te zijn die van veel markten thuis is en meerdere kanten heeft aan haar persoonlijkheid. Haar levensmotto is heel toepasselijk:
“Ik ben wat ik ben; ik ben mijn eigen creatie” (Gloria Gaynor).
“Dit geldt zowel voor mezelf als voor alle mensen om me heen: een ieder is wie hij of zij is, en dient dus ook met respect behandeld te worden. Respecteer jezelf, en respecteer dat een ander ook zichzelf is en dus anders kan zijn.”
 
Vervolg van ‘Column gebiedsmanager’
 
Reden te meer waarom de wethouder dit proces “particpatieproof” genoemd heeft. Een initiatief is participatieproof als meedenken, meepraten en meebeslissen is gelukt.
Later die dag was er ook nog een barbecue in Studio Vijf, het Jongerencentrum voor Floriande en Overbos. Al met al was het een heerlijke zonnige dag waarin er veel buurtinitiatieven waren om er samen een mooie dag van te maken.
 
Bussluis
Vlak voor de zomer hebben we de tussenstand opgemaakt van de proef openstelling bussluis. Deze proef heeft uiteraard gevolgen voor het verkeer in Overbos en dan met name het Leenderbos. Reden voor de wijkraad om dit proces goed te volgen. Er is hierbij uiteraard aandacht voor de metingen en tellingen en voor signalen die de gemeente al ontvangen heeft van bewoners. Wilt u ons hierover iets meegeven? Stuur ons dan alvast uw reactie via info@haarlemmermeer.nl o.v.v “bussluis”.
Op 6 november is de evaluatieavond gepland, hierover later meer informatie.
 
Wijkraad Overbos, Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer