Nieuwsbrief 2 mei 2017
 
Het programma Regie in de Regio zet zich in voor meer ruimte en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen wij samen met hen, met hun naastbetrokkenen, met belangenorganisaties en met raden en sleutelpersonen in de regio. In deze nieuwsbrief vind je informatie over relevante ontwikkelingen voor mensen die op regionaal niveau actief zijn. De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar.
 
 
Symposium Taskforce GGz 'Selfruggie. Mam, heb ik dat?'
Maandag 29 mei van 13.00 tot 17.00 uur in de Observant in AmersfoortSymposium over medezeggenschap van ouders en jongeren bij gemeentelijk beleid JeugdGGZ. Meer info en aanmelden
 
Reisconferentie Taskforce
Donderdag 22 juni van 13.00 tot 17.00 uur in de Reehorst in Ede
Reisconferentie met goede voorbeelden van gemeenten die samenwerken met cliënten- en familieorganisaties om tot beter beleid te komen. Thema’s o.a.: beleidsparticipatie; onafhankelijke cliëntondersteuning; zelfregie in wonen; de gemeentelijke beleidscyclus en hoe beïnvloed ik de politiek; stigmabestrijding in de wijk. Met medewerking van Erik Dannenberg.
(Meer informatie en mogelijkheid om aan te melden volgen rond 8 mei)
 
Last Man Standing: aandacht voor wachtlijsten! 
Op 24 juni organiseert MIND de paalstaan-actie ‘Last Man Standing’ om aandacht te vragen voor de wachtlijsten in de ggz. Lees meer 
Regionale cliënten- en familieorganisaties en cliëntenraden vragen al jaren via de collectieve belangenbehartiging aandacht voor de te lange wachtlijsten in hun gemeente of instelling en zitten om tafel met instellingen, gemeenten en zorgverzekeraars. Wat kan er gedaan worden om deze actie nog eens extra kracht bij te zetten? Lees meer
 
Volwassenen met jeugdtrauma's: start meldactie
Er is heel wat mis in de traumabehandeling voor volwassenen met jeugdtrauma’s. STRAKX, Caleidoscoop en MIND zijn op 29 april 2017 gestart met een meldactie. Wij roepen mensen op om bij de toezichthouder in de zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), te melden als ze geen passende traumabehandeling krijgen of te lang moeten wachten. Melden kan via www.strakxisnu.nl. De meldactie heeft als doel een goede traumabehandeling mogelijk te maken voor iedereen die dat nodig heeft en om lange wachtlijsten weg te werken. Oproep aan regionale cliënten- en familieorganisaties: graag deze meldactie onder de aandacht brengen van jullie achterban. Meer informatie
 
Handige tools: Factsheets 'Structurele financiering' en 'Opbrengsten in kaart'
Maatschappelijke initiatieven zijn meestal sterk inhoudelijk gedreven en idealistisch. Voor het behalen van je doelen en voor het voortbestaan van je organisatie is financiering nodig. In een tijd die bol staat van veranderingen is dat niet altijd gemakkelijk. Structurele financiering en zekerheid over meerdere jaren zijn geen vanzelfsprekendheid meer. In deze factsheets vind je tips, strategieën, kennis en ervaringen voor het werken aan structurele financiering en het in kaart brengen van je opbrengsten (ook de niet-financiële). 
 
Financiering projecten rondom thema Mensen met verward gedrag
Vanuit het actieprogramma ‘lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ staan diverse calls open:
  • Ontwikkeling en implementatie interventies gericht op herstel bij verward gedrag – deadline 30 mei
  • Stimuleringssubsidies lokale aanpak verward gedrag – deadline 6 juni
  • Pilotprojecten sluitende aanpak zorg & ondersteuning van mensen met verward gedrag
    – deadline 6 juni
  • Expertimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag – deadline 6 juni.
Lees meer 
Voor meedenkhulp vanuit MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid kun je contact opnemen met Nic Vos de Wael (nic.vosdewael@wijzijnmind.nl) of Jenny de Jeu (jenny.dejeu@wijzijnmind.nl).
 
Subsidieoproep 'Maatschappelijk en persoonlijk herstel bij psychische problemen'
Ook vanuit ZonMw, ditmaal vanuit het onderzoeksprogramma GGz en het kennisprogramma 'Gender en gezondheid’ kunnen organisaties subsidie aanvragen voor praktijkonderzoek rond het thema ‘maatschappelijk en persoonlijk herstel bij psychische problemen’. De deadline voor deze call is 30 mei. 
 
Dag van de Ervaringsdeskundige: wie organiseert de volgende editie?
De tweede Dag van de Ervaringsdeskundige op 31 maart jl. was zeer succesvol. Ook leden van team ‘Regie in de Regio’ waren aanwezig die dag. We hebben die dag veel mensen met regionale vragen een stapje op weg kunnen helpen. Lees het verslag hier

Oproep: wie neemt het stokje over?
Nadat in 2016 Zelfregiecentrum Venlo en in 2017 Stichting Herstelproces de DVDED hebben georganiseerd, zoeken we voor 2018 weer een enthousiaste club die de schouders eronder wil zetten! 
We zoeken een organisatie die zich kan vinden in de doelstelling om met deze dag de verbinding tussen ervaringsdeskundigen te versterken, die een duidelijk beeld heeft bij een thema voor de dag, die ontstaan is vanuit burger- of cliëntperspectief en hoofdzakelijk bezig is met het bieden van participatie- en herstelkansen door en voor mensen met ervaringen op het brede gebied van kwetsbaarheid en verlies van betekenisvolle rollen en activiteiten in het leven. Ben je geïnteresseerd? Schrijf een mail met motivatie naar Sonja Visser (sonjavisser@zelfregie.nl) en Koos de Boed (info@herstelproces.nl). Voldoet je organisatie niet helemaal aan de criteria en wil je toch graag de DVDED 2018 organiseren? Mail dan ook en verras ons!
 
Generieke module acute psychiatrie
Mensen in crisissituaties krijgen vaak niet de zorg die ze nodig hebben. Dit leidt tot schrijnende situaties voor cliënten en naastbetrokkenen. Eind maart is de generieke module acute psychiatrie van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO) gereed gekomen. Daarmee zijn niet alle problemen in de acute ggz direct opgelost, maar de module draagt wel bij aan de oplossing van een aantal belangrijke knelpunten. 
 
Aanbod PGOsupport voor regionale cliënten- en familieorganisaties
PGO-support heeft ook voor regionale cliënten- en familieorganisaties een interessant cursusaanbod. Komende weken staan weer interessante cursussen op de agenda, zoals ‘Interviewen: het hemd van het lijf (11 mei), Gespreksleiding focusgroepen (30 mei) en Opfrisdag belangen behartigen en effectief beïnvloeden (14 juni). Speciaal voor webmasters van cliëntenorganisaties zijn er workshops over Google Analytics (10 mei), Google AdWords (23 mei) en zoekmachineoptimalisatie (13 juni). Voor een compleet overzicht van het cursusaanbod en voorwaarden zie: http://www.pgosupport.nl/page/Academie/Agenda 
 
Agenda
6 mei: Bevrijdingsmanifestatie tegen dwang in de ggz, georganiseerd door Tekeer tegen de isoleer, Mindrights, Mad Pride Nederland en Enik Recovery college. Meer informatie
9 mei: Referaat Mediant over familie-ervaringsdeskundigheid in Enschede. Meer informatie
10 mei: Themabijeenkomst 'Eigen regie en eigen kracht, beheersing of bevrijding?' in Dordrecht. Mogelijk gemaakt door financiering door Regie in de Regio. Meer info via een e-mail naar ouderszhz@gmail.com of de website van Ouderplatform Zuid-Holland Zuid. 
17 mei: Opening nieuw onderkomen AanZet Leeuwarden. Meer informatie
mei, diverse data: regionale bijeenkomsten over wonen en zorg. Meer informatie
mei en juni, diverse data: themabijeenkomsten georganiseerd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein inzake 'Ervaringsdeskundigheid in adviesraden'. Lees meer
29 meiSymposium over invloed van ouders en jongeren op gemeentelijk beleid Jeugd-GGZ
10 juni: Eerste 'Dag van Herstel' in Breda. Meer informatie
15 juni: Masterclass Ervaringsdeskundigheid door Nieuwe wegen voor GGz en opvang', in Utrecht. 
22 juni: Reisconferentie Taskforce GGz 
22 juni: provinciale conferentie 'Mensen met verward gedrag', regio Limburg in Venray
29 juni: congres 'Ervaring werkt' door Howie the Harp. Meer informatie
3 september: Inside Out symposium suïcidepreventie en omgaan met / voorkomen van depressie.
Meer informatie
 
Interessante bijeenkomsten voor onze agenda? Laat het ons weten! info@wijzijnmind.nl
 
Wil je je aan-of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link.
 
Heb je nieuws uit jouw regio dat je graag met anderen wilt delen? Meld het dan aan Marry Mos, marry.mos@wijzijnmind.nl
Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033-3032 2400