Februari 2018
 
Grote stap voor project Hart van Zwanenburg
Gemeente Haarlemmermeer is opgelucht na de uitspraak van de Raad van State (RvS) over project Hart van Zwanenburg. De bouw van het nieuwe dorpshuis met sporthal en de verplaatsing en verbetering van supermarkt Lidl gaan door.
 
Wel moet beter gemotiveerd worden waarom het plan geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat van omwonenden. Of het plan moet zodanig gewijzigd worden dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat. Daarom kan er nu nog geen exacte startdatum van het project aangegeven worden.

Projectwethouders Marjolein Steffens-van de Water en Adam Elzakalai:
"Wij zijn echt heel blij met de uitspraak. Zeker voor de inwoners en ondernemers van Zwanenburg. Het is een lang traject geweest waarin voor- en tegenstanders hun stem goed hebben laten horen. Enerzijds kijken we positief terug op deze mate van betrokkenheid van inwoners. Anderzijds hopen we nu eensgezind vooruit te kunnen. De uitspraak van de RvS pakken we zorgvuldig op en verwerken we tot een aangepast besluit. Als dit besluit door de gemeenteraad is vastgesteld, gaan we echt starten met de bouw van het hart van Zwanenburg! Een plek waar iedereen welkom is en elkaar kan ontmoeten en waar dorpshuis, bibliotheek en sporthal onder één dak komen. We hebben de afgelopen periode natuurlijk niet stil gezeten. Waar mogelijk zijn voorbereidingen getroffen om na de uitspraak van de RvS snel aan de slag te kunnen."
 
Artist impression van het nieuw te bouwen dorpshuis in Zwanenburg.
Achtergrond informatie
Het definitieve bestemmingsplan lag begin 2017 ter inzage toen beroep werd vastgesteld. Dat betekende uitstel van het project Hart van Zwanenburg. Overleg met de gemeente, de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, de Stichting Zwanenburg-Halfweg en met de Ondernemersvereniging, een handtekeningenactie én huis-aan-huis flyeractie van voorstanders konden de bezwaarmakers toen niet op andere gedachten brengen.Het project Hart van Zwanenburg komt mede tot stand dankzij een subsidie van 8,2 miljoen euro van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Gelukkig bleef het geld al die tijd gereserveerd voor het project. Samen met de stichting kijkt de gemeente uit naar de verbetering van de leefbaarheid in Zwanenburg.
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Haarlemmermeer en bevat informatie over de voortgang van de ontwikkelingen van het project Hart van Zwanenburg. Hart van Zwanenburg komt samen met bewoners en ondernemers en met medefinanciering van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) tot stand.
 
 
Informatie over het project
Hart van Zwanenburg:
 
 
voor deze nieuwsbrief
 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.