Onder Windows 8.1 Mail werken sommige links niet!
20ste editie
7 mei 2019
BEZOEK ONZE SITE:
 
 
INHOUDSOPGAVE
Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Wijkraad Overbos, in het kader van het nieuwsbrievenproject van de gemeente Haarlemmermeer.
Technische onder-steuning: Nwsbrf.nl.
 
Belangstellenden ontvangen deze nieuwsbrief per e-mail.
Voor geïnteresseerden zonder e-mail wordt een “papieren” exemplaar beschikbaar gesteld.
 
Contact
E-mail:
 
Postadres:
Muiderbos 212
2134 SZ  Hoofddorp
 
Telefoon: 06-51157854
Sociale media
 
Volg Wijkraad Overbos op Twitter en Facebook
 
     
 
Deel deze nieuwsbrief met anderen
 
Aanleg Jeu de Boules baan schiet op
4 mei 2019: Vrijwilligers van Sportservice Haarlemmermeer, Wijkraad Overbos en Stichting Maatvast zijn op het voorterrein van De Boskern bezig met de voorbereidingen.
 
7 mei 2019: Het hoveniersbedrijf is al flink opgeschoten met de uiteindelijke aanleg.
 
Misdaadcijfers Overbos over 2018
Iets meer woning- en autoinbraken
Veel minder (brom)fietsen gestolen
 
 
Van de wijkagent hebben wij de volgende cijfers ontvangen:
Type 2017 2018
Woninginbraak 27 32
Autoinbraak 11 17
Fietsdiefstal 10 4
Bromfietsdiefstal 10 3
 
Sportpas voor jong en oud
 
Volg vier lessen handbal, hockey of voetbal
 
 
Met de SportPas voor kleuters, jeugd, jongeren en volwassenen kan iedereen in Haarlemmermeer een nieuwe sport ontdekken.
Sport dit voorjaar lekker buiten. In mei start weer een nieuwe blok kennismakingslessen. Ontdek handbal, hockey, korfbal en voetbal voor € 11 voor vier lessen.
 
Sporten is gezond en makkelijker vol te houden als je iets doet wat je écht leuk vindt. Probeer daarom met de SportPas verschillende sporten uit, zoals handbal, hockey, korfbal of voetbal.
 
De lessen vinden altijd plaats bij de sportvereniging. Daardoor kom je in aanraking met ervaren docenten en kan je ook kennismaken met de club.
Na gebruik van de SportPas zit je nergens aan vast, je hoeft dus geen lid te worden van de vereniging.
 
Deelname aan de SportPas bedraagt € 11 voor vier lessen.
Kijk op: www.teamsportservice.nl/haarlemmermeer voor meer informatie en inschrijven.
 
 
35-jarig jubileum De Boskern en scholeneiland
Bron: Haarlems Dagblad 28-01-1984, Jan Bongers
 
1984: “Overbos wordt geen slaapstad”.
 
Een aantal leden van wijkvereniging Overbos-Noord, bijeen in het school-buurtcomplex. Rechts voorzitter Jan Wellinghoff, naast hem Ernst van Norde.
 
Op donderdag 29 maart 1984 opende burgemeester H. de Boer in Overbos een school-buurtcomplex, bestaande uit drie basisscholen en een ontmoetingscentrum, ‘De Boskern’.
Drie dagen later werd in het ontmoetingscentrum een openingsfeest georganiseerd door de net opgerichte wijkvereniging.
 
Graag staan wij even stil bij deze gebeurtenis aan de hand van een krantenartikel uit die tijd.
 
Voorafgaand aan de officiële opening hadden schoolkinderen in deze omgeving bomen geplant, in het kader van ‘Nationale Bomenplantdag’. Zoals Jan Wellinghoff, voorzitter van de wijkvereniging, toen stelde: “Dat zal tijd worden. Al die straten hier eindigen op het woordje ‘bos’, maar in de hele wijk is geen bos te bekennen.”
In de zomer daarna werd pas begonnen met de bouw van het centrumgebied van Overbos, bestaande uit o.m. winkels, een medisch centrum en een kerk.
“Het ontmoetingscentrum moet een herkenningspunt worden in de wijk”, zei Jan Wellinghoff, “een plek waar je binnenstapt om bijvoorbeeld even een pilsje te halen”.
In het jaar ervoor was een enquête gehouden onder de wijkbewoners over hun wensen. Een van de wensen was “sportieve recreatie”. Op initiatief van Ernst van Norde werd een badmintonclub opgericht, die meteen gebruik kon maken van een van de twee opgeleverde gymzalen. Er meldden zich binnen de kortste tijd zo’n vijftig aspirantleden aan.
In het ontmoetingscentrum zelf werd begonnen met klaverjasmiddagen, een vrouwenpraatgroep, activiteiten voor 55-plussers en voor kinderen een hobbyclubje.
 
Wijkvereniging
De wijkvereniging (niet te verwarren met de huidige wijkraad) was voortgekomen uit een aantal wijkbewoners die wilden meewerken aan het beheer van het school-buurtcomplex. Mensen van het eerste uur waren Jan Wellinghoff, Sylvia van der Linde en Jenny Kovascek. Hun hoofddoel was het organiseren van activiteiten voor de wijk. Zij publiceerden ook bulletins en er waren plannen om een nieuwsbrief te gaan verzorgen. Maar deze wijkvereniging zag ook een taak voor zich weggelegd om problemen in de wijk aan te kaarten. Verder wilde men in het ontmoetingscentrum cursussen opzetten “... met een sociaal karakter. Niet het leren, maar de gezelligheid staat voorop”. De wijkvereniging leek dus al aardig op de later opgerichte stichting Wijkraad Overbos. (De huidige wijkraad legt het accent nog meer op het opkomen voor de belangen van de bewoners en het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk en is vaste gesprekspartner van de gemeente, m.n. gebiedsmanagement en -beheer.)
 
“... ze zullen op het raadhuis nog van Overbos horen!”
Zo werd er b.v. te hard gereden op de IJweg, hetgeen geregeld tot ongelukken leidde. (De ‘officiële route’ naar de kruisweg werd toen nog nauwelijks gebruikt, omdat het wegdek door het bouwverkeer erg slecht geworden was.) “De gemeente mag wel oppassen; ze zullen op het raadhuis nog van Overbos horen!”, werd er gesteld. Men riep om verkeersdrempels.
Daarnaast zette de wijkvereniging zich in voor de aanleg van kinderspeelplaatsen, die er toen nog niet waren.
 
“Barre woestenij”
De omgeving van, en de route naar het school-buurtcomplex werden in die tijd, vooral als er sneeuw lag, ervaren als “een barre woestenij”. Doordat nog lang niet alle straatnaambordjes geplaatst waren, was het in dit pre-GPS tijdperk soms heel lastig om de bestemming te bereiken. Jan Wellinghoff vertelde grinnikend: “Je ziet hier ‘s avonds dus politie rondrijden met een hele stoet auto’s erachter die de weg niet kunnen vinden.”
 
Nieuwe beweegles voor vrouwen
 
Op maandag 6 mei start in Hoofddorp, in het kader van het project ‘Overbos Vitaal’, een beweegles voor vrouwen. De sport- en spelles is speciaal voor vrouwen uit de wijk Overbos die graag (meer) willen bewegen. Docente Diane Baas zorgt elke week voor goede begeleiding en biedt een afwisselend programma: “Zo werken we aan de fitheid én hebben we ook veel plezier.”
 
Sportdocent Diane Baas van Team Sportservice is goed bekend in de wijk Overbos en geeft al langere tijd verschillende lessen. “Ik en mijn collega’s merken dat er vraag is naar een sport- en spelles alleen voor vrouwen.”
In de les is het beweegplezier belangrijk. Iedereen moet kunnen deelnemen en naar huis gaan met een tevreden gevoel. “Zo houd je het wekelijks bewegen natuurlijk veel langer vol!”, zegt Diane enthousiast.
 
Overbos Vitaal; beweegles voor vrouwen vindt van 13.15 tot 14.15 uur plaats in Gymzaal de Boskern, Liesbos 24 in Hoofddorp.
Na de les drinken de deelnemers een kopje koffie of thee in het wijkgebouw (voor eigen rekening).
De eerste les is gratis, daarna betaal je € 2,50 per les. De betaling gaat via een strippenkaart van vijf of tien lessen.
Meld je aan voor de les via Diane: dbaas@teamsportservice.nl of 023 – 205 55 00.
 
Overbos vitaal is een project van:
Team Sportservice Haarlemmermeer, Gemeente Haarlemmermeer, Gezondheidscentra Haarlemmermeer, Stichting GALM, Stichting Maatvast Haarlemmermeer, Wijkraad Overbos, BC Meershuttle, TV in den Boogaerd, Pract's, Volleybal Club Hoofddorp (VCH), Hogeschool Inholland.
 
Interview met Gerard van Bourgondiën
Een bijdrage van Eline Haverkort
 
“Alle vlees heeft een verhaal van herkomst.”
 
Gerard van Bourgondiën, onze Keurslager, viert feest! Op 4 april 2019 vond het 25 jarig jubileum plaats onder het genot van een borreltje voor iedereen.
De dag ervoor was er nog even tijd voor een interview met onze keurslager.
 
Gerard neemt spontaan de tijd voor mijn interview en we gaan even aan een tafeltje zitten.
 
Gerard, hoe is dit allemaal begonnen?
“Eigenlijk per toeval, ik had eigenlijk als jonge schoolverlater geen idee... Na mijn vervolgonderwijs ben ik begonnen als kok/kelner, maar toen was ik mijn weekenden kwijt en dat vond ik ook weer zonde. Toen ben ik daar gestopt.
Daarna heb ik op echt totaal verschillende plekken gesolliciteerd, waaronder ook nog bij de Hartenkamp en een fotozaak. En ook bij een slagerij...
Ik werd overal aangenomen en koos voor de slagerij. Mijn moeder was zo slim om contact op te nemen met een consulente van de slagersvakschool en toen is men voor mij geregeld dat dat ik binnen het slagersbedrijf ook echt het vak mocht leren bij het S.V.O. (SlagersVakOnderwijs) te Rijswijk.
 
Hier ben ik zes jaar naar school gegaan. In Noordwijk ben ik toen begonnen bij een zelf-slachtende slager. Daarna ging ik verder bij slagerij Kroezen; die had zowel zaken in Hillegom als Nieuw Vennep. En zo verplaatste ik mij heen en weer tussen deze twee slagerijen.
 
Gerard van Bourgondiën met zijn dochter Donna, die nu ook de SlagersVakOpleiding volgt.
 
In 1986 ging Kroezen uitbreiden met nóg een zaak; dit keer in Overbos. Vanaf dat jaar ben ik hier in dienst gekomen. Vervolgens hebben we voor Kroezen nog een zaak in Toolenburg opgestart.
Op 4 april 1994 heb ik de keurslagerij in Overbos overgenomen, vandaar dat we nu ons 25-jarig bestaan vieren.”
 
Welke dingen in je werk geven je een drijfveer?
“Ik vind innovatie leuk en bedenken van nieuwe producten, de sfeer en de omgang met klanten. Alle vlees heeft een verhaal van herkomst. Ik wil precies weten hoe het van de boer op mijn bord terechtkomt. Mijn werkwijze is zo, dat ik met gesloten ketens werk. Het moet puur zijn, het vleesverhaal moet kloppen. In de afgelopen 25 jaar is er een kentering gekomen in de manier van consumeren. Mensen zijn meer maaltijdgericht en willen toevoegingen bij hun stukje vlees. Wij vinden dat het eten zo puur mogelijk moet zijn en maken maaltijden zonder toevoegingen. Ook pure kruiden. Ook proeven wij eerst zelf wat we verkopen. Pure & Easy is mijn motto en dat kan je terugvinden in mijn producten.”
 
Ik begrijp dat je in je producten ook aandacht hebt voor Beter Leven?
“Gildehoen, Wroetvarken en Beter Leven- kalfs-en rundvlees. We hebben hier welzeker aandacht voor en zijn er mee bezig. Op onze site vlees-en-meer maken we zichtbaar welk soorten vlees we verkopen.”
 
Je komt energiek over en lijkt me niet iemand die na het werk thuis op de bank gaat liggen...
Lachend: “Nee dat is niks voor mij. Mijn vrouw vindt het ook gezellig dat ik thuis nog energiek ben. Heel soms lig ik wel eens op de bank, maar bijna niet. Ik ben naast mijn werk ook altijd actief geweest in het verenigingsleven. 4 jaar geleden zat ik 25 jaar bij de toneelvereniging en ook ben ik al 25 jaar bij de carnavalsvereniging.
Verder ben ik voorzitter van de Keurslagerswerkgroep. Mijn gebied omvat het werk van 26 keurslagers en bestrijkt de regio van Haarlem tot IJmuiden en Noordwijk. Hiervan ben ik tevens vertegenwoordiger in de Landelijke ledenraad voor Keurslagers.”
 
Je werkt met een groot team, hoe is dat?
“Als oudstgediende is het mooi om de processen te zien van mensen die nieuw komen en hoe we er als team weer weer in meegroeien met elkaar. Het zijn veel vrouwen, maar ik ben gewend met vrouwen te werken. Thuis heb ik één vrouw en vijf dochters 😊!
Mijn dochter Donna werkt hier ook. Ze heeft eerst communicatie aan de HvA (Hogeschool van Amsterdam) gestudeerd, maar heeft geen zin om op kantoor te zitten. Nu is ze bij mij komen werken en doet momenteel ook de slagersvakschool. En dat, terwijl ze ook een tweeling heeft gekregen in deze tijd. Inmiddels heeft zij al twee jaar opleiding binnen één jaar afgerond!”
Lachend: “Donna merkte spontaan op dat ze de zaak wel over gaat nemen van mij, maar daar voel ik me nu nog te jong voor hoor!”
 
Mag ik vragen naar je leeftijd en mag dat ook in de wijkkrant worden neergezet?
“Ja hoor,ik ben 52 jaar. Daar maak ik geen geheim van.”
 
Hoe vind je het om in onze wijk te werken?
“Ik vind het leuk om bekende klanten te zien opgroeien. Die hebben weer kinderen en die worden ook weer groter. Dat soort dingen. Je kent de mensen echt langer.
Ik vind het ook fijn om als winkeliersvereniging en wijk dingen met elkaar te doen en regelmatig contact te hebben met elkaar.”
 
Tot slot: Wat vindt je het belangrijkst op je werk?
“Ik wil graag bezieling zien, er voor gaan. Elke dag een finale, er wat van te maken en te verrassen.”
 
Avondfiets4daagse Haarlemmermeer
 
Schrijf je in voor de Avondfiets4daagse Haarlemmermeer
 
 
Van 24 juni tot en met 27 juni 2019 organiseert RTC (Rijwiel Toer Club) Hoofddorp voor de 22e keer met veel enthousiasme de Avondfiets4daagse.
Tijdens de ritten van ongeveer 30 kilometer fietsen de deelnemers langs mooie en bijzondere plekken in en om de Haarlemmermeer.
 
Iedereen met een fiets kan meedoen en de route in zijn of haar eigen tempo rijden. Vooral het genieten van het fietsen en de omgeving staat voorop.
De Avondfiets4daagse brengt de fietsers langs nieuwe en verrassende routes in alle windrichtingen.
Het startpunt is het clubgebouw van RTC, Sportcomplex Toolenburg, Hoofdweg 861 Hoofddorp. De routes worden bij vertrek uitgereikt, maar kunnen ook als GPS-track worden gedownload voor gebruik op een fietsnavigatie.
 
 
Alle fietsen zijn welkom, dus heb je een gewone fiets, een e-bike, een ligfiets, een handbike, een mtb of een racefiets, aarzel niet en doe mee!
Kijk voor meer informatie of het inschrijven op www.rtc-hoofddorp.nl/avondfiets4daagse/.
Het is altijd mogelijk om op de dag zelf ook nog in te schrijven.
 
500ste bezoeker Financieel Café
Op donderdag 25 april heeft het Financieel café Overbos de 500e bezoeker mogen ontvangen.
Deze vorm van dienstverlening vindt iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur plaats in De Boskern.
 
Het café is in mei 2016 van start gegaan en iedere donderdagmiddag zijn er vier vrijwilligers van Humanitas aanwezig om zonder afspraak en anoniem bewoners te ontvangen met hun vragen op administratief en financieel gebied.
 
 
Verschuiving in vraagstelling
De vragen die op de vrijwilligers afgevuurd worden zijn zeer divers, veelal gaat het om het uitleggen van een ontvangen brief, maar ook over belastingen, toeslagen en het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen.
De vragen lijken ook mee te bewegen met de conjunctuur, zo zijn er de laatste maanden meer vragen over huisvesting, hoe kom ik aan een grotere woning?
 
Toename aantal bezoekers
In 2016 bezochten slechts 24 bewoners het café in 2017 waren dat er al 169 en in 2018 groeide dit naar 210. Het eerste kwartaal 2019 waren het er alweer 77.
Momenteel is het aantal bezoekers gemiddeld 5 per middag en de gemiddelde tijdsbesteding is 35 minuten per bezoeker.
 
Overzicht ondersteuningsvragen Financieel Café Overbos
De top tien
 1. Brief lezen, toelichten, schrijven Formulieren invullen 26,9%
 2. Aanvraag (bijzonder) bijstand, voorzieningen 17,2%
 3. Aanvraag wijziging Toeslagen 9,3%
 4. Inkomstenbelasting 8,6%
 5. Aanvragen SVB, UWV 8,0%
 6. Huisvesting 6,8%
 7. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 6,6%
 8. Doorverwijzen i.v.m. schulden 6,3%
 9. Treffen betalingsregeling(en) 5,4%
10. Zorgverzekering/Energieleverancier 4,8%
 
Het Financieel Café is een samenwerkingsverband van de gemeente Haarlemmermeer, de Wijkraad Overbos, Stichting Maatvast en Humanitas afdeling Haarlemmermeer.
 
 
Major Family Obstacle Run Haarlemmermeer
 
 
 
Vorig jaar beleefde de Major Obstacle Run haar 5e editie in recreatiegebied Geestmerambacht, Langedijk.
Nu in 2019, zijn er twee locaties om mee te doen aan de Major Family Obstacle Run. Naast de editie in Langedijk op 7 & 8 september is er een nieuwe uitdagende Major Family Obstacle Run op 16 juni bij de Toolenburgerplas in Hoofddorp.
 
Overwin samen met je kind(eren) de obstakels! Laat je verrassen door hun enthousiasme, door wat ze kunnen en door de trotse gezichten bij het passeren van de finish.
De Major Family Obstacle Run is een off-road parcours van 3 of 6 km met 25 unieke obstakels. Beleef de ultieme (vader)dag op 16 juni. Stel jezelf en je kids op de proef met kracht, behendigheid en natuurlijk baggervette fun.
Kinderen vanaf 5 jaar mogen samen met een volwassene deelnemen.
Bekijk voor alle informatie en om in te schrijven: www.major-run.nl/family.
T/m 31 maart is er een Early Buddy korting. Schrijf jullie snel in en maak hier gebruik van.
 
Sport & Cultuurfair
Er is nog meer te beleven op 16 juni. Dan is er bij de Toolenburgerplas ook de jaarlijkse Sport & Cultuur Fair. Zeer veel sport- en cultuurorganisaties presenteren zich op enthousiaste wijze met activiteiten, optredens en geven informatie. Na de Family Run kunt u en uw kinderen kennis maken met het sport- en cultuuraanbod in Haarlemmermeer.
De toegang tot de Sport & CultuurFair is gratis.
 
Column Lodewijk Kamps
Sinds 1 januari 2018 is de praktijk van de inmiddels gepensioneerde dierenarts René Jansen onderdeel geworden van de Sterklinieken.
 
Mede-eigenaar van de klinieken in Hillegom, Nieuw Vennep en Hoofddorp (Overbos) is Lodewijk Kamps, die niet alleen bekend is als kundige en bewogen dierenarts, maar ook als schrijver van mooie columns over zijn praktijk.
 
 
Wij zijn erg blij dat we zijn schrijfwerk ook in de Nieuwsbrief Overbos mogen plaatsen. Bij deze een van zijn vroegere columns.
 
Lodewijk Kamps,
dierenarts
 
Krantenwijk
 
In de enorme stapel post kom ik een verkreukeld briefje tegen waarin om bezorgers voor een lokaal weekblad wordt gevraagd.
Ik loop gezwind naar boven en geef het papiertje aan onze dochter van 13, voor wie shoppen net zo belangrijk is als eten, drinken en MTV kijken.
Ze stuurt een bloemrijke mail naar het correspondentieadres en wordt per omgaande meteen aangenomen! Haar eerste betaalde werk is een feit!
Enige weken later wordt een waanzinnige pallet met een loodzware stapel kranten bij ons thuis afgeleverd. Ik vroeg of het voor de hele maand was, maar het was alleen de voorraad voor deze week.
Ik had beloofd mee te gaan bij haar eerste bezorgrondje om de huizen en brievenbussen te helpen ontdekken en samen gaan we op pad. Gezellig!
Sommige brievenbussen zijn echt best lastig te vinden, maar dan toon ik haar steeds waar ze staan. Soms doen we allebei een kant van de straat. Omdat er een onweersbui dreigt zijn we op deze manier ook nog sneller klaar! Af en toe beweegt de vitrage of zie ik de contouren van een gezicht achter het gordijn. Spannend!
 
Drie dagen later word ik ’s avonds gebeld voor een kreupele kat. Het arme dier is de weg over gestoken en letterlijk van schrik door een draaiend fietswiel heen gesprongen! De spaken fungeerden als een soort van frietsnijders. Haar rechter voorpoot bungelt erbij. Op de röntgenfoto blijkt het om een zeer gecompliceerde fractuur te gaan. Ik pak haar goed in een beschermend schouder-steunverband in en mail de foto’s met spoed naar de orthopeed. De volgende ochtend kan het meervoudig gebroken pootje met twee pennetjes, een plaatje en nog meer ijzerwerk worden gerepareerd door de orthopedische specialist die bij ons op de kliniek komt. Binnen 24 uur na binnenkomst kan het poesje weer voorzichtig lopend naar huis in haar felroze vervoersmandje. Bij het afrekenen kijkt de eigenares mij zuchtend over haar Dolce en Gabana bril heen aan en zegt: “Mijn man en ik snappen echt niet dat u er ook nog een krantenwijk bij moet hebben ... ”.
 
Avondwandeling in Floriande
 
“Wandelen is gezond en ook nog eens hartstikke gezellig”, zeggen de wandelaars van Team Sportservice Haarlemmermeer unaniem. Ook op donderdagavond is er een groep actief. De deelnemers verzamelen bij Gezondheidscentrum Floriande om de dag sportief af te sluiten met een avondwandeling van drie tot vijf kilometer.
 
Sportief wandelen
Sportief wandelen Sportief wandelen is iets anders dan ‘gewoon’ een stukje wandelen.
Door de begeleiding en verantwoorde trainingsopbouw biedt het meer: Sportief wandelen is stevig doorwandelen in een tempo van vijf tot zeven kilometer per uur, waarbij altijd adem overblijft om een gesprekje te voeren. Soms heb je een steuntje in de rug nodig om daadwerkelijk in beweging te komen.
Trainen met elkaar is gezellig en het is een extra stimulans om je op weg te helpen naar een doel. Samen in de buitenlucht een tochtje maken, draagt ook bij aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van jezelf en anderen. Wekelijks iets doen met een vertrouwd en bekend groepje geeft veel mensen energie.
 
Gratis proefles
In Floriande wandelt Team Sportservice Haarlemmermeer elke donderdag van 19.30 – 20.30 uur. De wandeling start en eindigt bij Gezondheidscentrum Floriande, Waddenweg 1, Hoofddorp.
De eigen bijdrage voor deze wandelgroep is € 2 per keer.
Iedereen is welkom om mee te lopen, de eerste les is gratis.
Neem bij vragen contact op met coördinator Yaël Goudsmit via e-mail: ygoudsmit@teamsportservice.nl of telefoon: 023 – 205 55 00.
 
Zomerfeest 2019
Zet maar vast in uw agenda: Het jaarlijkse wijkfeest is dit keer gepland op zaterdag 29 juni. We zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen. De eerste kramen zijn al weer verhuurd; de rest kan nog via e-mail gereserveerd worden. Het adres is:
 
Verdere mededelingen komen in volgende nieuwsbrieven en bij het facebook event te staan.
Alvast een leuk bericht:
Het uit te delen fruit tijdens het zomerfeest gaat gesponsord worden door JOGG i.s.m. Albert Heijn!
 
 
Agenda’s De Ark en De Boskern
De Ark
De Boskern
Voor nadere details zie: Website De Ark
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Voor nadere details zie: Website De Boskern
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Markt-In
Elke dinsdag 13.30-16.00
Meditatief moment: 14:00
Vrije inloop (drankje, spelletje)
Maandag-vrijdag 09:00-17:00
Wereldwinkel
Elke 1e en 3e zondag vd maand rond kerkdienst
Elke 2e en 4e dinsdag 13.30-16.00
Het Praathuis
(= samen eten)
Elke vrijdag:
inloop 14:00-20:00
eten:  17:30-20:00
Repair Café
Elke 3e woensdag vd maand 13.30-16.00.
Sasa 
Elke dinsdag vrije inloop
13:00-16:00
Zondagen om de 14 dagen
13:00-16:00 (€ 3,00)
Wandelen voor Uganda (2019)
20 km: 25-05,29-06,27-07,31-08,28-09,26-10,30-11,28-12
Wandelen Sportservice
Elke maandag en donderdag
09:30-11:00
Taizévieringen
2019: 29 september 19:00
Bridge (vrije inloop)
Dames bridge
Elke maandag 13:00-17:00
Om de week woensdag 12:30-17:00
Zanggroep 'De Ark'
Repetities: dinsdagavonden
19:30-20:30
Optreden: Meestal tijdens dienst
2de zondag van de maand
Klaverjassen
Elke maandag 19:30-22:00
Elke dinsdag 13:00-17:00
Elke donderedag 19:30-23:00
Creatieve ochtend
Elke woensdag 10:00-12:00
Kickboxen voor vrouwen
Elke maandag en donderdag
18:30-19:30
 
 
Scootmobiel club Elke vrijdag 12:00-14:00
 
 
Huiswerk begeleiding
Elke vrijdag 15:00-17:00
 
 
Hobbyclub
Elke dinsdag 13:30-16:00
 
 
 
Biljarten
Elke dinsdag, woensdag en donderdag 09:00-12:00
Donderdag ook 13:00-16:00
 
 
Darten
Elke donderdag 19:00-23:00
 
 
Handwerkclub
Elke maandag 09:30-12:00
 
 
Chinese groep
Elke woensdag 14:00-17:00
 
 
Meer bewegen voor ouderen
Elke donderdag 09:00-11:30
 
 
Fibro gym
Elke donderdag 10:00-11:00
 
 
Tai Chi Roy
Tai Chi Shui
Elke woensdag 09:30-10:30
Elke woensdag 09:45-10:45
 
 
Erbij horen Sportservice
COPD
Elke woensdag 09:30-10:30
 
Elke vrijdag 09:30-10:30
 
 
Mindfulness
Dinsdag om de week 19:30-22:00
 
 
Financieel Café
(inloopspreekuur)
Elke donderdag 13:00-15:00
   
Pluspunt (Meerwaarde)
T: 06–57619738
E: pluspuntoverbos
@meerwaarde.nl
Elke maandag: 09:30–12:30
Elke dinsdag: 09:30–12:30
Elke donderdag: 13:00–16:00
Op andere dagen/tijden uitsluitend op afspraak.
   
Yoga
Stoelyoga
 
Zumba dansen
Elke vrijdag 10:30-11:30
Elke vrijdag 09:30-10:30
 
Elke maandag 20:00-21:00
Elke woensdag 19:30-20:30
   
Dames Overbos 65+
Vrouwen van Overbos
Elke woensdag 11:00-12:00
Elke vrijdag 10:30-12:00
   
Bingo
Rommelmarkt
Klaverjas drive
18-10  13:00-17:00
09-12  13:00-17:00
16-12  13:00-17:00
    Boskernloket
Elke 3de donderdag van de maand
13:30-15:30
Wijkraad Overbos, Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer