Nieuwsflits 10 mei 2017
 
Reisconferentie 22 juni 'Van zorg naar zelfregie': inschrijving geopend!
Hoe kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid meepraten in de gemeente?
Deze vraag staat centraal in de reisconferentie die de Taskforce GGz organiseert op donderdag 22 juni 2017 in Congrescentrum De Reehorst in Ede van 13.00 tot 17.00 uur.
De afgelopen twee jaar is de Taskforce GGz actief aan de slag geweest in meer dan twintig gemeenten om belangenbehartigers van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan tafel te krijgen bij de gemeente. De ervaringen die we hebben opgedaan, de goede voorbeelden die we hebben gezien, de vragen en kernthema's die leven, presenteren we in deze afsluitende conferentie. De Taskforce stopt er binnenkort mee, maar voor de gemeenten en belangenbehartigers is de reis pas net begonnen. Wij zijn op deze conferentie uw touroperator en openen de weg naar veelbelovende bestemmingen!

Voor wie? 
 Er is plaats voor 220 deelnemers (deelname is gratis):
• Beleidsambtenaren en wethouders (WMO, Arbeid en Inkomen, Jeugd); adviesraden sociaal domein; gemeenteraadsleden.
• Cliënten- en familieorganisaties lokaal, regionaal en landelijk, inclusief hun ondersteuners; RCO's, zelfregiecentra en herstelacademies; ervaringsdeskundigen.
• Wijkteams; instellingen voor Beschermd Wonen, Opvang en GGZ.
• Landelijke ontwikkel- en kennisinstituten; brancheorganisaties.
• Overige belangstellenden. 

 
Spotlightbijeenkomst 15 juni in het teken van 'Samen beslissen'
Op 15 juni aanstaande wordt in Amersfoort de vierde Spotlightbijeenkomst georganiseerd. Dit keer staat het thema 'Samen beslissen in de praktijk' in de spotlight, dat aan de hand van 3 goede voorbeelden zal worden belicht. 

 
Wil je je aan-of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link.
 
Heb je nieuws uit jouw regio dat je graag met anderen wilt delen? Meld het dan aan Jenny de Jeu: jenny.dejeu@wijzijnmind.nl 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033-3032 2400