Nieuwsbrief 13 januari 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Met de stichting MIND, MIND Korrelatie, 19 lidorganisaties, 40 regionale organisaties, 25 familie- en naastenraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Bijna 40.000 daklozen in Nederland: noodmaatregelen hard nodig
 
Het laatste debat van 2019 in de Tweede Kamer ging over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In augustus 2019 berichtte het CBS dat Nederland een record aantal dakloze mensen heeft: bijna 40.000. Een belangrijk deel van de dakloze mensen in Nederland kampt met psychische problematiek of een verslaving. Anderzijds lopen mensen met een psychische aandoening of verslaving een extra groot risico om dakloos te worden. MIND heeft aangedrongen bij de Tweede Kamer om actie te ondernemen.
 
Wet langdurige zorg voor ggz komt nu snel dichterbij
 
Ggz-cliënten met een blijvende, intensieve zorgvraag kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz). De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Het CIZ start deze maand al met indicatiestellingen. MIND zet zich in voor goede informatie aan cliënten en naastbetrokkenen en voor cliëntparticipatie in de regio.
 
Serie 'Eetstoornissen Maskers Af' wint MIND Antonie Kamerling Award
 
De serie Eetstoornissen: Maskers Af van Jessica Villerius is medio december de winnaar van de derde editie van de MIND Antonie Kamerling Award geworden. Het Nederlands publiek vond dat deze serie het afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen aan openheid over psychische problemen. Documentairemaker Jessica Villerius en de 4 jonge vrouwen uit de serie kregen de award uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Mariënhof in Amersfoort. Het beeldje werd overhandigd door de winnaar van vorig jaar, presentator Jan Kooijman en hoofdrolspeelster Anne uit de TV-serie #jesuisdepri. Er zijn bijna 5.000 stemmen uitgebracht op de genomineerden.  
 
Nog geen einde aan lange wachttijden
 
Er komt nog geen einde aan de lange wachttijden in de ggz. Vlak voor kerstmis stuurde staatssecretaris Blokhuis nieuwe cijfers naar de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat het in tweeënhalf jaar niet gelukt is om de wachttijden ook maar een beetje terug te dringen. Tegelijk neemt de druk vanuit politiek en samenleving toe. Er is geen excuus meer voor instellingen en verzekeraars die achterblijven in hun aanpak van wachttijden.
 
MIND Café in het teken van Eenzaamheid goed bezocht
 
Op woensdag 11 december vond het tweede MIND Café plaats, dit keer in Zandfoort aan de Eem in Amersfoort. Het thema van de avond was 'Eenzaamheid, hoe ga je ermee om?' Zo'n 30 mensen bezochten deze avond om hun ervaringen te delen en in gesprek te gaan over hoe eenzaamheid bespreekbaar(der) kan worden gemaakt. De avond werd geleid door Ewout van der Weij van Plusminus en Nienke Buijs, peer supportwerker bij Enik Recovery College in Utrecht. Het MIND Café wordt georganiseerd door MIND, Stichting Het Zwarte Gat, Labyrinth- in Perspectief, Plusminus, MIND Ypsilon en GGZ Centraal. 
 
Nieuwe generieke module 'Zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen'
 
Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen van ouders kunnen (ingrijpende) gevolgen hebben voor hun kinderen. Ook als deze kinderen zonder problemen opgroeien, hebben zij later in het leven een verhoogd risico zelf psychische of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen (ernstige) problemen voorkomen. Deze nieuwe generieke module biedt handvatten ter ondersteuning van het kind, de ouder, het gezin en hun leefomgeving in de verschillende fasen van het leven. 
 
Kennisdocument 'Van uitkering naar werken met je eigen ervaring' gepubliceerd
 
Dit kennisdocument is speciaal voor (toekomstige) medewerkers, vrijwilligers en besturen van zelfregieinitiatieven. In dit document geven we informatie over hoe je vanuit een uitkering een zelfregie-initiatief kunt starten of daar kunt gaan werken. Het proces van uitkering naar werk of naar een eigen organisatie vergt flink wat stappen. Hoe doe je dat en waar moet je op letten? We hebben de kennis en de ervaringen van mensen die dezelfde route bewandeld hebben op een rijtje gezet. 
 
Doe mee met de MIND Blue Monday Run!
 
Maandag 20 januari is het zover, de zogenaamd meest sombere dag van het jaar. Daarom organiseren wij de MIND Blue Monday Run. Dit doen we om aandacht te vragen voor depressie en om geld op te halen om psychische problemen te voorkomen bij jongeren, o.a. door de inzet van de MIND Young Studio. De jongeren van de studio gaan met de opbrengst van de MIND Blue Monday Run extra social media campagnes opzetten om jongeren voor te lichten over depressie.
 
Wie wil meedenken in kennissessie over brede zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis? 
 
De zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis is complex. Mensen moeten vaak wachten op een behandeling in de ggz, door verschillende oorzaken.
Hoe kunnen we mensen met een persoonlijkheidsstoornis de juiste zorg en ondersteuning bieden, zowel voor, tijdens als na de behandeling? 
Op 3 maart vindt in Amersfoort (in de Observant) een kennissessie plaats over dit onderwerp. Wil je hieraan deelnemen? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie en meld je aan. 
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning krijgt nieuwe impuls
 
Het Ministerie van VWS nodigt de 20 nieuwe koplopergemeenten uit om vóór 7 februari een plan in te dienen om de functie cliëntondersteuning in hun gemeente te versterken. Lokale cliëntenorganisaties in de betreffende gemeenten die werk willen maken van de cliëntondersteuning kunnen hun gemeente daarop aanspreken. 
VWS wil met name dat de cliëntondersteuning voor de volgende doelgroepen wordt ontwikkeld: jongeren en volwassenen die gebruik maken van maatschappelijke opvang; jongeren met weinig of geen netwerk in de jeugdzorg of met een (licht) verstandelijke beperking om te ondersteunen bij het maken van keuzes; alleenstaande, nog zelfstandig wonende, ouderen zonder sociaal netwerk met toenemende hulpbehoefte.
Als je als cliëntenorganisatie in een koplopergemeente bijvoorbeeld wilt dat in jouw gemeente straatadvocaten gaan werken, kan dit een kans zijn om dit te realiseren. 
 
In het kort...
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400