Juni 2018
In deze nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp is een maandelijkse uitgave van de gemeente Haarlemmermeer. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.
 
Informatie over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp:
 
 
voor deze nieuwsbrief
 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Gemeente Haarlemmermeer op de braderie!
Aanstaande zaterdag is de jaarlijkse braderie in Badhoevedorp en gemeente Haarlemmermeer is natuurlijk aanwezig. Het team van de gebiedsontwikkeling kan u alles vertellen over de projecten en planning. Er is ook informatie te krijgen over verkeer, groen, participatie, veiligheid, de Sloterbrug, zorg en ondersteuning! We staan op de hoek Zeemanlaan/Sloterweg. Graag tot zaterdag!  

 
 
Sloop viaducten

 
Aannemer CBB is hard op weg de oude A9 te ontmantelen. In maart is het eerste viaduct in Badhoevedorp gesloopt: die van de Plesmanlaan. Van de sloop van het viaduct is een timelapse gemaakt. Op 4 juni is gestart met de sloop van maar liefst twee viaducten: het viaduct over Hoofdvaart en het viaduct aan de PA Verkuijllaan. Volgens de huidige planning starten 9 juli de werkzaamheden voor de sloop van de onderdoorgang  aan de Sloterweg en 13 augustus aan de Kamerlingh Onneslaan.  Meer informatie over de sloop.
 
Kom naar Park Quatrebras!
Een deel van Park Quatrebras is sinds eind mei open. We hopen binnenkort nog meer bouwhekken weg te kunnen halen. Het oogt nu nog kaal, maar de aannemer heeft al veel beplanting aangebracht en het gras ingezaaid. Ook de vogels weten het park al weer te vinden én dat hoor je! Overigens wordt het park nog groter. Als de oude A9 verwijderd is én na de bouw van het eerste deel van de woonwijk Park Quatrebras kan de aannemer het park verder aanleggen. Bekijk de animatie van Quatrebras.
 
 
Luchtfoto's mei 2018
 
In opdracht van Rijkswaterstaat zijn er in mei 2018 weer fraaie luchtfoto’s gemaakt van Badhoevedorp. Heel mooi om te zien hoe snel de sloop van de A9 gaat en ook het nieuwe park Quatrebras is mooi vastgelegd. U kunt deze foto’s bekijken op de Facebookpagina Rijkswaterstaat Omlegging A9. Leuk weetje: Alle taluds en bermen van de A9 zijn inmiddels ingezaaid. Ook de delen van de oude A9 die helemaal klaar zijn worden met kilo's gras- en bloemzaad ingezaaid. De volgende luchtfoto's zullen dan ook heel wat groener zijn. 
 
Vomar verhuist rond de zomer
Vomar verhuist voor een periode van maximaal 10 jaar naar een tijdelijk pand. Het tijdelijke pand komt vlak naast het oude pand. Het is de bedoeling dat de Vomar op termijn een plek krijgt in het huidige centrum van Badhoevedorp. Het huidige pand wordt zodra dit kan gesloopt en omgezet naar parkeerruimte. Na vertrek van de Vomar naar het centrum komt er op de oude locatie van de Vomar ruimte voor woningen.
 
 
Inrichting groenstrook Papegaaistraat van start!

 
Maandag 4 juni was de startbijeenkomst voor het ontwerp van de groenstrook bij de Papegaaistraat. In het najaar legt een hovenier de groenstrook aan. Bewoners, VDB en gemeente bekeken maandagavond ter plekke wat er mogelijk is. Op de jaarmarkt van 9 juni presenteren dorpsraad en gemeente de eerste lijst met ideeën. Bezoekers van de jaarmarkt kunnen deze lijst aanvullen. De inrichting van de groenstrook bij de Papegaaistraat is een uniek samenwerkingsproject van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp en gemeente Haarlemmermeer. Lees meer.
 
Voortgangsrapportage gebiedsontwikkeling
Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd bij het omvangrijke project gebiedsontwikkeling Badhoevedorp? Dat kunt u nu nalezen in de voortgangsrapportage. Centraal staan de omlegging van de A9, de gebiedsontwikkelingen op en rondom het oude A9 tracé en de daaraan gerelateerde ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. Bekijk de rapportage hier: Voortgangsrapportage gebiedsontwikkeling Badhoevedorp 2018