Nieuwsbrief 11 september 2017
 
Het programma Regie in de Regio zet zich in voor meer ruimte en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen wij samen met hen, met hun naastbetrokkenen, met belangenorganisaties en met raden en sleutelpersonen in de regio. In deze nieuwsbrief vind je informatie over relevante ontwikkelingen voor mensen die op regionaal niveau actief zijn. De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar.
 
 
Hersteleuroprijzen uitgereikt: winnaars van harte gefeliciteerd!
Op 7 september werden de jaarlijkse VGZ Hersteleuroprijzen uitgereikt. Vier prachtige initiatieven die bijdragen aan herstel van mensen met psychische problemen kregen maar liefst 25.000 euro. Juryvoorzitter Wilma Boevink benadrukte de indrukwekkende kwaliteit van alle nominaties. 
Samen met zorgverzekeraar VGZ organiseert MIND jaarlijks deze prijs, die is genoemd naar de (één) euro die GGZ-instellingen per DBC afstaan voor initiatieven die bijdragen aan herstel van mensen met psychische problemen.
Dit jaar zijn de volgende initiatieven in de prijzen gevallen:
Will Hawkins Foundation
Stadskamer
Stichting Straat Consulaat met project de Achterban werkt
Stichting Zelfregiecentra Nederland met het Herstelhotel
Ook genomineerd waren:
Kompassie
Stichting informele zorg Twente
Markieza met het project Out of the box
Stichting Zelfregiecentrum Leiden
 
Binnenkort start subsidieronde regionale initiatieven cliënten- en familieorganisaties
Er komt een vervolg op het succesvolle programma van Regie in de Regio, waarbij een subsidie verstrekt wordt aan regionale cliënten- en familieorganisaties die zich richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid. De doelstelling is om de regionale stem van deze cliënten- en familie-organisaties te versterken. Vorig jaar ging het daarbij om projecten die een bijdrage leverden aan regionale samenwerking, of trainingen die het werk van cliënten- en familie-organisaties konden versterken. Projecten waar de stem van cliënten- en familie-organisaties nog minder sterk was, kregen daarbij voorrang. In totaal zijn vorig jaar 15 projecten ondersteund.
We gaan in de tweede helft van 2017 deze call herhalen. Naast lopende activiteiten willen we vernieuwende projecten die ook interessant zijn voor andere organisaties financieren.
Op dit moment worden de randvoorwaarden, criteria  en procedure uitgewerkt. Later in september gaan we de regionale organisaties informeren hoe ze een subsidieaanvraag in kunnen dienen voor dit programma. Het streven is om eind oktober alle aanvragen binnen te hebben, zodat we begin december een besluit kunnen nemen over de toekenning.
 
Stand van zaken wachtlijsten; ook relevant in de regio
Het afgelopen jaar heeft MIND het probleem van de wachttijden hoog op de agenda gezet. Zo organiseerden we op 24 juni het evenement Last Man Standing om aandacht te vragen voor mensen die maanden, soms zelfs jaren moeten wachten op passende zorg. Ook zijn we met onder meer Caleidoscoop en Stichting Strakx een meldactie gestart over wachttijden voor mensen met een vroegkinderlijk trauma. En natuurlijk hebben we de politiek bestookt met feiten, cijfers en ervaringsverhalen. In het kader van terugdringen wachtlijsten worden regionale taskforces gestart.
 
Conferentie 'Cliënt in de hoofdrol' in Flevoland 14 september;
ondertekening convenant 'Stip op de horizon 2021'
CLIP-GGZ, STIP GGz, EigenWijze Saskia en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid organiseren op 14 september een bijeenkomst voor belangstellenden in Flevoland. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend met diverse partijen om door samenwerking te komen tot de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment voor mensen met psychische en psychosociale problemen. De overeenkomst wordt gesloten voor 4 jaar en betreft afspraken op het gebied van samenwerking, individuele ontwikkeling en versterking van de eigen rol vanuit cliëntenparticipatie. Organisaties en ook individuele personen worden uitgenodigd om mee te doen aan deze beweging. Aanmelden en informatie: almere@stip-flevoland.nl
 
Inspirerende werkbezoeken Tweede Kamerleden aan regionale organisaties
Onlangs organiseerden we samen met regionale organisaties onlangs een tweetal werkbezoeken van Tweede Kamerleden. Mensen uit de dagelijkse praktijk en ervaringsdeskundigen en naasten gaven de kamerleden een inkijkje in hun dagelijks leven en hun werkpraktijk.
Zo ging op 24 augustus Corinne Ellemeet van GroenLinks op werkbezoek naar Steunpunt GGz Utrecht. Het bezoek vond plaats bij Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn. Dit werkbezoek stond in het teken van ambulantisering in de praktijk en de rol van ervaringsdeskundigen, zelfregiecentra en herstelacademies. 
Op 4 september waren Lisa Westerveld van Groen Links en Zohair El Yassini van de VVD te gast bij Kernkracht in Gouda. Thema was ‘Jeugdhulp in de praktijk’ over het belang van goede zorg, lokale tegenkracht en zelfregie. Het gezelschap ging ook op werkbezoek bij de opvang voor dakloze jongeren van het Leger des Heils. 
De kamerleden waren erg onder de indruk en blij met de enorme hoeveelheid informatie die zij kregen uit de praktijk. Van het eerste werkbezoek verschijnt binnenkort een inspiratiedocument. 
 
Regionale plannen Beschermd Wonen en Opvang
Voor 1 januari 2018 moet elke regio in Nederland een beleidsplan Beschermd Wonen en Opvang hebben vastgesteld waar de handtekeningen van alle betrokken gemeenten onder staan. MIND gaat samen met Federatie Opvang, RIBW-Alliantie en GGZ Nederland de komende tijd alle regionale plannen verzamelen en analyseren. Nic Vos de Wael heeft voor regionale cliënten- en familieorganisaties een en ander op een rij gezet. 
 
Kennisbank en MIND atlas in ontwikkeling
Bij MIND werken we momenteel hard aan de ontwikkeling van een kennisbank, waarin veel bruikbare informatie wordt ontsloten. Ook worden cliënten- en familieorganisaties straks beter vindbaar met de MIND atlas. Beiden zullen ondersteunend zijn aan het werk van cliënten- en familieorganisaties. 
 
Stopplaatsen Socialrun gezocht in Heerhugowaard en Woerden
Team MIND doet ook dit jaar weer mee met de Socialrun. De Socialrun is een non-stop estafetteloop voor het goede doel. Van 22 tot 24 september 2017 lopen verschillende teams van acht lopers en 16 begeleiders 555 kilometer in 48 uur met als doel openheid te stimuleren rondom psychische aandoeningen. Elke kilometer die wordt afgelegd kun je sponsoren voor 5 euro. De opbrengsten komen ten goede aan projecten die openheid stimuleren en zo vooroordelen over mensen met psychische aandoeningen verminderen.
In de regio’s Heerhugowaard en Woerden zoeken we nog stopplaatsen om daar basiskampen te realiseren. Een kampplek moet zoveel mogelijk voldoen aan de volgende criteria: douches, elektriciteit, zoveel mogelijk buiten de stad, goed bereikbaar met campers en niet al te ver van de route van de Socialrun.
Weet je plekken in de buurt van Heerhugowaard en Woerden die mogelijk geschikt zijn? Neem dan contact op met theobianchi@tiscali.nl (denk aan kennissen met veel grond, Stayokay, sportparken, GGZ, Rode Kruis, zorgboerderijen, terreinen voor dagrecreatie etc).
 
Uitgelicht: UW Ouderplatform
In de nieuwsbrief tonen we regelmatig concrete voorbeelden van zaken die zijn gefinancierd door de call van Regie in de Regio ‘Versterking Cliënten- en Familieparticipatie’. Een van de initiatieven die gefinancierd is betreft de ouderbijeenkomsten van UW Ouderplatform in de regio De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden. 
 
Subsidieregeling 'Armoede en schulden' verlengd
De subsidie voor projecten tegen armoede en schulden is verlengd naar 2018 en 2019, speciaal voor maatschappelijke organisaties. Ook wordt de regeling verbreed naar mensen die moeite hebben om mee te doen in de maatschappij en de begeleiding van jongeren voor en na 18 jaar. Er is 8 miljoen beschikbaar voor 2 jaar.
Zorg en Welzijn schreef een artikel met wat meer informatie. 
 
Agenda
vanaf 12 september: trainingen 'Maak je sterk voor werk!' Deze training is voor iedereen die geïnteresseerd is in arbeidsparticipatie en zich betrokken voelt bij mensen met een fysieke beperking of psychische aandoening. De training is gratis. Info en aanmelden
14 september: Masterclass duurzame financiering innovaties van het programma Nieuwe Wegen in GGz en Opvang.  Aanmelden en info
14 september: Conferentie 'Cliënt in de hoofdrol' en tekenen samenwerkingsovereenkomst, zie artikel eerder in deze nieuwsbrief.
15, 16 en 17 september: Festival Willibrordus draait door ‘voeding voor de geest’ in Heilo. Info en tickets.
21 september t/m 1 oktober: Week tegen Eenzaamheid. Meedoen of jouw activiteit/project dat mensen verbindt in de schijnwerpers zetten? Heel interessant voor lokale cliënten- en familieorganisaties! Meer info op www.samentegeneenzaamheid.nl 
22 september: Masterclass Landelijk HART College in Amstelveen voor mensen met jeugdtrauma’s en hun naasten. Meer informatie
27 september: 12,5 jarig bestaan cliënteninitiatief Umah-Hai in Driebergen-Rijsenburg
27 september Landelijke bijeenkomst peer-initiatieven in Utrecht, door Werkplaats Herstelondersteuning.  Aanmelden en info
28 september: Event Stress to impress over studeren zonder stress in Amsterdam
30 september: Landelijke MIND-familiedag voor familie en naasten in Amersfoort. Thema ‘Naasten in kracht’. Info en aanmelden
20 oktober: ‘De rij voorbij’ in Delft. Door cliëntenraad GGZ Delfland en LOC. Aftrap van reeks werkconferenties over oplossingen wachttijden in de GGZ. Aanmelden en info.
31 oktober: congres multideskundigheid in de Nieuwe GGZ in Ede door Stichting Sympopna. Er zijn een aantal tickets voor gereduceerd tarief (€35,-).
4 november: ‘Kind van dag 2017’ thema innerlijk kind door Stichting Labyrinth In Perspectief in Amersfoort. Info en aanmelden.
 
Interessante bijeenkomsten voor onze agenda? Laat het ons weten! info@wijzijnmind.nl
 
 
Wil je je aan-of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link.
 
Heb je nieuws uit jouw regio dat je graag met anderen wilt delen? Meld het dan aan Jenny de Jeu, jenny.dejeu@wijzijnmind.nl. 
Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033-3032 2400