Onder Windows 8.1 Mail werken sommige links niet!
23ste editie
22 december 2019
BEZOEK ONZE SITE:
 
 
INHOUDSOPGAVE
Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Wijkraad Overbos, in het kader van het nieuwsbrievenproject van de gemeente Haarlemmermeer.
Technische onder-steuning: Nwsbrf.nl.
 
Belangstellenden ontvangen deze nieuwsbrief per e-mail.
Voor geïnteresseerden zonder e-mail wordt een “papieren” exemplaar beschikbaar gesteld.
 
Contact
E-mail:
 
Postadres:
Muiderbos 212
2134 SZ  Hoofddorp
 
Telefoon: 06-51157854
Sociale media
 
Volg Wijkraad Overbos op Twitter en Facebook
 
     
 
Deel deze nieuwsbrief met anderen
 
Overlast in wijkpark
Bewogen bewonersvergadering
 
De wijkraad-bewonersvergadering van 12 november stond geheel in het teken van de ernstige overlast door jongeren in en rond het wijkpark, die de buurtbewoners al jarenlang met ups en downs ondervinden. Er is sprake van veel geluidsoverlast in de late uren en veel omwonenden voelen zich ‘s avonds onveilig. Met name bij de JOP zouden activiteiten plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen.
Naast een aantal buurtbewoners waren vertegenwoordigers aanwezig van gebiedsmanagement en -beheer, openbare orde & veiligheid gemeente, politie, handhaving, jeugdwerk, wijkraad Overbos, sportservice H’meer.
 
 
De bewoners kregen de gelegenheid hun klachten duidelijk te maken en hun frustraties te uiten over het uitblijven van een bevredigende oplossing. De vertegenwoordigers van de diverse instanties en organisaties gaven inzicht in hoe men de problemen tracht aan te pakken.
 
Muziek, brommers, gillen, dealen en intimidatie
De bewoners vertelden dat hun nachtrust in de warmere tijd van het jaar verstoord wordt door harde muziek, waarbij de stalen constructie van de JOP als een klankkast blijkt te werken. Ook wordt er veel lawaai gemaakt door brommers, een enkele motorfiets, en luide stemmen. Meerdere bewoners zeiden waargenomen te hebben dat er gedeald werd. Opgemerkt werd dat de dichte begroeiing waarachter de JOP deels verscholen ligt, dit soort gedrag in de hand werkt. De gunstige ligging en late openingstijden van de nabije supermarkten maken de aanvoer van alcoholische dranken erg makkelijk. De hoeveelheid afval die wordt achtergelaten noodzaakt Meerlanden om 1 à 2 maal per dag hier te komen opruimen.
Er zijn meerdere groepen jongeren die gebruik maken van de JOP en de nabij gelegen betonnen tafel en banken. De groepen die zich hier op de late uren ophouden, blijken ongevoelig voor verzoeken door bewoners om minder lawaai en hebben soms behoorlijk intimiderend op klagers gereageerd. Er zijn ook autobanden lekgestoken.
 
Tegenmaatregelen en afspraken
De vertegenwoordiger van Handhaving wees erop dat zijn mensen meer doen dan voor de bewoners zichtbaar is, omdat ze ook vaak incognito werken. Een probleem is dat vooral de lastige groepen er een spel van maken de politie en handhavers te ontlopen door zich telkens te verplaatsen.
Het jeugdwerk is vooral gericht op preventie, het voorkomen dat individuele jongeren afglijden naar een (semi)criminele leefwijze. Waar dit wettelijk mogelijk is, worden ook de ouders van uit de bocht vliegende jongeren aangesproken.
Aan het slot van de avond werden de volgende afspraken gemaakt:
  • De inzet van de straatcoaches wordt geïntensiveerd, zij gaan weer volgens hun zomerrooster werken, d.w.z. van zondag t/m donderdag tot 23:30, op vrijdag en zaterdag tot 00:30 uur. Zij zullen aan meldingen uit het gebied rond het wijkpark prioriteit geven.
  • Handhaving en politie gaan strikter controleren en strenger optreden tegen brommmers e.d. die rijden waar dit niet mag.
  • De bewoners gaan een lijst ontvangen met adressen en telefoonnummers voor het maken van meldingen, met een toelichting over welke instantie bij welk probleem benaderd moet worden.
  • Er gaat opnieuw gekeken worden naar het groenonderhoud rond de JOP.
  • Er komt in januari een vervolgbijeenkomst.
Herhaling van zetten
Op 28 september 2016 vond een soortgelijke bijeenkomst plaats. De overeenkomsten met de afgelopen vergadering zijn opvallend en stemmen niet tot groot optimisme over de toekomst.
De toen en nu bedachte tegenmaatregelen lijken erg op elkaar. Het is blijkbaar erg moeilijk om een lange termijnoplossing te bieden voor de telkens weer opduikende problemen.
(Voor wie geïnteresseerd is: Een verslag hierover verscheen in onze nieuwsbrief 10de editie van 5 december 2016 email.nwsbrf.nl/zlv4cm ). 
 
Updates
1. Inmiddels heeft gebiedsmanager Petra van Doorn, samen met enekele collega’s, omwonenden en wijkraadsleden, een kleine schouw gehouden in het gebied. Vervolgens zijn gemeentewerkers onmiddellijk begonnen met het uitdunnen van de bomen en struiken op deze plek. De omwonenden zijn tevreden over deze actie.
 
2. Naar aanleiding van wat in de bewonersvergadering naar voren gekomen is, heeft de HAP vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Via onderstaande link kunt u de vragen en de antwoorden van het gemeentebestuur lezen.
 
‘Overbos Vitaal’ maakt veelbelovende start
Zeer druk bezochte fitheidstest
 
 
Op 12 oktober vond in de gymzaal van ‘De Schulp’ de fitheidstest plaats waarvoor de senioren in Overbos per brief waren uitgenodigd. Voor deze eerste stap richting deelname aan het project ‘Overbos Vitaal’ was de belangstelling bijzonder groot. De testdag was reeds lang van te voren volgeboekt.
 
Begin oktober startte het project ‘Overbos Vitaal’ met het rondsturen van een brief aan alle senioren in de wijk. Hierin werden zij uitgenodigd om deel te nemen aan een fitheidstest, gevolgd door een advies voor bewegingslessen.
De aanmeldingen stroomden binnen. De organisatoren hadden gehoopt op ± 120 kandidaten; het werden er 130.
 
Op de dag zelf heerste een gezellige drukte in de gymzaal. Een groot team van Sportservice Haarlemmermeer, geassisteerd door een uitgebreide groep vrijwilligers, was druk aan de slag.
 
Overal stonden tests opgesteld waarmee de algemene fitheid en de beweeglijkheid van de rug en ledematen vastgesteld konden worden. De deelnemers bewogen zich van test naar test. Verder stonden langs de kanten de nodige tafeltjes waaraan de deelnemers met de organisatoren konden overleggen wat en goed vervolgtraject zou zijn.
 
Vervolgacties
Inmiddels kunnen de senioren van onze wijk deelnemen aan 8 activiteiten:
Badminton, Beweegles voor Vrouwen, Dans Bodyshape, Dans Vitaal, Elektrisch Fietsen, Krachting Fit voor mannen, Valpreventie en Volleybal. Voor zover er nog plaats is, kunnen nieuwe gegadigden alsnog instromen.
De lessen van Overbos Vitaal kosten € 3 per keer. Betalen gaat via een strippenkaart van 10 lessen. Deze strippenkaart is voor alle lessen te gebruiken. Neem bij vragen contact op met Team Sportservice Haarlemmermeer via e-mail of 023 – 205 55 00.
 
Overbos Vitaal is een project dat is opgezet onder de vlag van Sportimpuls. De samenwerkende partijen zijn Team Sportservice Haarlemmermeer, Gemeente Haarlemmermeer, Gezondheidscentra Haarlemmermeer, Stichting Galm, Stichting Maatvast Haarlemmermeer, Wijkraad Overbos, BC Meershuttle, Pract’s Oefentherapie, Volleybal Club Hoofddorp, RTC Hoofddorp, MeerDance en Hogeschool Inholland.
 
Nieuwjaarsborrel van De Boskern
 
 Zondag 5 januari
vanaf 13:00
 
De Boskern
Liesbos 24
 
Deze nieuwjaarsborrel wordt georganiseerd door Maatvast in samenwerking met Stichting Sasa.
 
 
Kerstboominzameling 2020
N.B. De chocolademelk en koeken voor de kinderen worden weer gratis geleverd door Albert Heijn Muiderbos!  
 
Column Lodewijk Kamps
Lodewijk Kamps,
dierenarts
 
 
Waar een pil is, is een weg
 
Net terug van vakantie probeerde ik het ontspannen gevoel zo lang mogelijk vast te houden. Dag één stond al helemaal volgeboekt met patiënten, zodat ik de lunchpauze oversloeg en ik ‘s middags van iemand te horen kreeg: “Ik dacht dat u net op vakantie geweest was, maar u ziet er uit alsof u er juist erg aan toe bent!” Hopelijk was dat grappig bedoeld.
 
De tweede dag werden we gebeld door een vrouw die juist de grens van België over reed. Ze zei dat haar hond bij de oppas allemaal medicijnen had opgegeten.
De oppas woonde in Santpoort-Zuid en dat was een oudere man met hartproblemen, hoge bloeddruk, vaatproblemen, schildklierproblemen, botontkalking en epilepsie. De apotheek bezorgdienst had om onbegrijpelijke redenen een dikke envelop met zestien soorten medicijnen door de brievenbus gegooid (!!).
De hond Rambo was met die envelop aan de haal gegaan. Hij had hem compleet verscheurd en alle pillen lagen door de kamer heen verspreid. De oude man was ook helemaal in paniek:
a) omdat hij nu geen pillen meer had en b) omdat hij niet wist wat de hond allemaal op had.
 
Het zou te lang gaan duren voordat de eigenares uit België terug was om de hond naar de praktijk te brengen en de oppas mocht geen autorijden, zeker niet zonder zijn medicatie. We lieten de dierenambulance Rambo dus ophalen en de eigenares zou rechtstreeks naar de kliniek komen.
Een klein half uur later stopte de gele dierenambulance bus voor de praktijk en kwam Rambo binnen: grote ogen, zwalkende gang en met een lichte tremor (trillend). De bestuurder had de lijst bij zich die in de envelop zat, zodat we wisten welke medicijnen er allemaal opgegeten waren.
Eén arts ging meteen het vergiftigingencentrum bellen om de consequenties van alle pillen op te vragen en om tegengif c.q. behandelmethoden geadviseerd te krijgen. Ik gaf Rambo allereerst een braakopwekkende injectie opdat hij zoveel mogelijk ellende zou uitspugen.
Na de injectie liepen we naar buiten en daar kwamen de braakbewegingen goed op gang. Op verschillende plaatsen legde hij een kwakje neer en we raapten dat allemaal op. Als forensische experts bogen we ons over het braaksel om het te analyseren. Tot onze verrassing kwamen we ook een vaatdoekje en een schuursponsje in drie stukken tegen! En gelukkig ook restanten van allerlei capsules, tabletten en pillen.
Van het vergiftigingencentrum kregen we de weinig geruststellende mededeling dat zeker vier van de zestien medicijnen per tablet al dodelijk zouden zijn. We moesten dus de maag meerdere keren spoelen, norit geven, laxeermiddel toedienen, een infuus aansluiten en symptomatisch de optredende afwijkingen behandelen.
 
Van mijn ontspannen gevoel was niets meer over. Met twee artsen en twee assistentes zijn we de hele middag bezig geweest met Rambo, maar het resultaat vergoedde alles: hij heeft het gered en kon dezelfde avond weer naar zijn (eigen) huis!
 
Voorlopig geen ZoefZoef in Overbos
Onvoldoende financieel en organisatorisch draagvlak
 
 
 
In Sinds oktober 2018 zijn leden van wijkraad Overbos in de weer geweest om uit te zoeken of in onze wijk behoefte is aan aanvullend vervoer op maat.
Het gaat hierbij om vervoer op korte afstanden binnen de wijk voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.
Ook werd uitgezocht of dit organisatorisch en financieel realiseerbaar is binnen Overbos of eventueel Hoofddorp.
 
Voorbeeld was het ‘ZoefZoef’ project waarvan in Haarlem Zuidwest en Schalkwijk pilots draaien.
 
Na meer dan een jaar overleg met diverse instanties en organisaties is men tot de conclusie gekomen dat er in onze wijk wel een doelgroep bestaat voor deze vorm van vervoer, maar dat e.e.a. voorlopig financieel en organisatorisch niet haalbaar is.
Wel kunnen wijkbewoners gebruik maken van de diensten van de stichting SASA.
 
ZoefZoef, Regiorijder en Valys
Diensten als ZoefZoef en Buurtmobiel (Hilversum) zijn bedoeld als aanvulling op het overige aanbod. Regiorijder verzorgt WMO-vervoer (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) op aanvraag over een afstand tot ±25 km en vervoert soms meerdere passagiers tegelijk. Valys neemt de grotere afstanden voor zijn rekening.
ZoefZoef en Buurtmobiel rijden met elektrische golfkarretjes waarin zij 1 passagier (of een stel) tegelijk vervoeren over korte afstanden. Er is sprake van “warme overdracht”, d.w.z. de chauffeur haalt desgewenst de mensen op “van achter de deur” van hun woning of tehuis, helpt met instappen, bevestigt een eventuele rollator en helpt bij aankomst de passagier ook weer tot “achter de deur” van de bestemming. (Voor een beeld van hoe dit in Hilversum toegaat, zie dit filmpje van Eenvandaag.)
 
Geen draagvlak voor Hoofddorp
Leden van wijkraad Overbos zijn in het afgelopen jaar langs geweest bij de organisatoren van ZoefZoef in Haarlem en hebben gesprekken gehad met de gemeente Haarlemmermeer en andere instanties. Hoewel velen deze vorm van vervoer een leuk initiatief vinden, blijkt niemand zich geroepen te voelen om de regie in handen te nemen en concrete plannen te maken. Vaak wordt, niet geheel ten onrechte, gewezen op het feit dat de stichting SASA, ook in onze wijk, vervoer aanbiedt dat enigszins hierop lijkt.
 
SASA als alternatief
Naast andere diensten biedt de stichting SASA vervoer aan (binnen en buiten Hoofddorp).
Het gaat hier om vrijwilligers die met hun eigen auto rijden. Men dient bij SASA geregistreerd te zijn à € 15 per kalenderjaar.
Daarnaast dient men de vrijwilliger een kleine bijdrage, c.q. onkostenvergoeding te geven per verleende dienst.
Meer informatie is te vinden op hun website: www.sasahulpdienst.nl.
SASA is ook telefonisch benaderbaar: 023-5639829.
 
 
Mega Sport- en Spelfestijn
Voor kinderen in de kerstvakantie
 
Op maandag 30 december 2019 organiseert Team Sportservice Haarlemmermeer een Mega Sport- en Spelfestijn in het Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) in Hoofddorp.
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen onder andere meedoen met lasergamen, voetbal en een stormbaan. Voor peuters en kleuters is er een mega bobbelbaan.
 
Samen spelen en sporten is leuk! Daarom toveren de sportdocenten van Team Sportservice het SKWA om tot een groot beweegfestijn. De kinderen kunnen meedoen aan verschillende activiteiten, zoals lasergamen, balsporten en een stormbaan of een bobbelbaan voor de kinderen van 2 tot en met 5 jaar.
 
 
 
Het Mega Sport- en Spelfestijn voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar is van 10.00 tot 16.00 uur, met de gehele dag een open inloop. Deelname kost € 2,50 voor de hele dag en alle deelnemers ontvangen ook nog een leuke goodiebag.
 
Voor de peuters en kleuters zijn er twee rondes. De eerste is van 10.00 tot 12.00 uur en de tweede van 13.00 tot 15.00 uur. Deelname kost € 1,00 per ronde, het is mogelijk om jouw kind voor beide rondes op te geven.
 
Meld jouw kind aan voor het Mega Sport- en Spelfestijn via haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl. Ga naar ‘Activiteiten Sportservice’ en klik vervolgens op ‘Vakantieactiviteiten’.
 
 
De kerstactiviteit vindt plaats op 30 december 2019 in Sportcomplex Koning Willem-Alexander,
Bennebroekerweg 800 in Hoofddorp.
 
Agenda’s De Boskern en De Ark
De Boskern
De Ark
Voor nadere details zie: Website De Boskern
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Voor nadere details zie: Website De Ark
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
 
WEEKDAG DE BOSKERN DE ARK
Maandag 09:30-12:00
Handwerkclub
 
 
  09:30-11:00
Wandelen Sportservice
 
 
  13:00-17:00
Bridge (vrije inloop)
 
 
  19:30-22:00
Klaverjassen
 
 
Dinsdag 09:00-12:00
Biljarten
13:30-16:00 
Markt-In
  13:00-15:00
Mooi Nederlands
14:00
Meditatief moment
  13:30-16:00
Hobby Club
2de en 4de  
13:30-16:00
Wereldwinkel
  13:00-17:00
Klaverjassen
19:30-20:30 
Zanggroep ‘De Ark’
   
 
19:30-20:30 
‘Ark Orkest’
Woensdag 09:00-12:00
Biljarten
3de
13:30-16:00 
Repaircafé
  09:30-10:30
Tai Chi Roy
10:00-12:00
Creatieve ochtend
  09:45-10:45
Tai Chi Shui
 
 
 
09:30-10:30
 
“Erbij horen” Sportservice
 
 
 
11:00-12:00
 
Dames van Overbos 65+
 
 
 
12:30-17:00
 
Dames Bridge (om de week)
 
 
 
13:30-17:00
 
Chinese groep
 
 
 
14:00-17:00
 
Huiswerkbegeleiding
 
 
Donderdag 09:00-12:00
Biljarten
 
 
  09:00-11:30
Meer bewegen voor ouderen
 
 
  09:30-11:00
Wandelen Sportservice
 
 
 
10:00-11:00
 
Fibrogym
 
 
 
13:00-16:00
 
Biljarten
 
 
 
15:00-16:30
 
Mindfulness
 
 
 
13:00-15:00
 
Financieel Café inloopspreekuur
 
 
 
19:30-23:00
 
Klaverjassen en darten
 
 
Vrijdag 09:30-10:30
Stoelyoga
 
 
  10:30-11:30
Yoga
 
 
  10:30-12:00
Vrouwen van Overbos
 
 
 
12:00-13:15
 
Scootmobiel Club
 
 
 
14:00-20:00
 
Praathuis (vrije inloop)
 
 
 
15:00-17:00
 
Huiswerkbegeleiding
 
 
 
17:30-20:00
 
Praathuis (eten)
 
 
Zaterdag
28 december
17:00-20:00
Chinees eten
 28 december
Wandelen voor Uganda
± 20 km.
Zondag
22 december
12:30-17:00
Gezellige middag
1ste en 3de
Rond kerkdiensten 
Wereldwinkel
Wijkraad Overbos, Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer