Oktober 2016
In deze nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp is een maandelijkse uitgave van de gemeente Haarlemmermeer. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.
 
Informatie over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp:
 
 
voor deze nieuwsbrief
 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Nieuwe voorzitter klankbordgroep
 
De klankbordgroep Badhoevedorp is het centrale participatie orgaan voor de gebiedsontwikkeling. Hierin worden alle grote thema’s voorgelegd en bekeken vanuit het algemene perspectief. De heer Leo Bosch is onlangs benoemd als nieuwe voorzitter. Leo heeft ervaring in gebieds- en vastgoedontwikkelingen. Hij is woonachtig in Badhoevedorp en zeer begaan met de belangen van haar gemeenschap. Lees meer.
 
Vleermuizen laten zich zien
Op 28 september is een groep van 25 belangstellenden op vleermuisexcursie gegaan in het wandelbos in Badhoevedorp. Er werden tijdens de wandeling maar liefst 3 soorten vleermuizen waargenomen. In het voorjaar van 2017 zal er weer een excursie worden gehouden. Lees hier meer over vleermuizen en welke soorten zich lieten zien.
 
 
Nieuwe gebiedsmanager
 
Matthie Vermeulen is al enige tijd gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord. In december gaat hij met pensioen. Rik Rolleman, nu gebiedsmanager Hoofddorp West, wordt per 1 december zijn opvolger. De komende periode wordt benut voor een geleidelijke overdracht, inwerken in het gebied en het ontmoeten van relaties. Rik Rolleman zal door zijn kennis, ervaring en persoonlijkheid voor een goede opvolging zorgen. Lees meer.
 
Fietstunnel Schipholweg open
Hoewel de officiële opening pas in november plaatsvindt, is de fietstunnel onder de A9 al in gebruik. Het tunneltje is er om een veilige fietsverbinding te garanderen, zonder dat fietsers een busbaan of weg hoeven over te steken. De fietstunnel heeft een boogvorm en is aan de binnenzijde voorzien van een frisse rode kleur. Bekijk hier de foto’s van de fietstunnel.
 
 
College on tour
 
 
Op dinsdag 12 oktober bracht het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan Badhoevedorp. De leden van de Klankbordgroep waren uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Na het bekijken van de maquette werd een bezoek gebracht aan de omlegging van de A9. Bekijk hier meer beelden van het bezoek.
  
 
 
27 oktober informatieavond A9
De verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht is een volgende stap in het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De A9 wordt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht uitgebreid naar 4 rijstroken per rijrichting. Op 27 oktober vanaf 19:30 uur is er een informatieavond in het dorpshuis aan de Snelliuslaan. Meer informatie op de website van Rijikswaterstaat.
 
 
Vooraankondiging: 15 november Informatieavond
 
Op dinsdag 15 november is er een informatieavond over o.a. het Definitief Ontwerp van het park Quatrebras en voorzieningengebied, het voorlopig ontwerp van het buurtpark en ook over de verkaveling van de woonwijk Quatrebras  Daarnaast vertellen we over het Gijzenbergterrein en de Groene AS, nieuwe groengebieden die ten zuiden van de Schipholweg worden gerealiseerd. Locatie dorpshuis Snelliuslaan vanaf 19:30 uur. Zet u de datum alvast in uw agenda? 
 
Motie Sloterbrug
In het verlengde van de op 8 september aangenomen motie van de gemeenteraad over de Sloterbrug werkt de gemeente nu aan een plan van aanpak. Wethouder Reneman heeft aan de raad toegezegd dit plan van aanpak in het 1e kwartaal van 2017 aan te leveren. Meer informatie over de motie vindt u op de website van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp.  
 
Oude dorpshuis maakt plaats voor groen
 
De sloop van het oude dorpshuis is afgerond. Het werk heeft langer geduurd dan oorspronkelijk gepland omdat er extra asbest verwijderd moest worden. De grond die vrijkomt wordt tijdelijk ingezaaid met gras en bloemzaad. De ruimte blijft onbebouwd en wordt onderdeel van het ontwerp van Park Quatrebras. Van de sloop is een kort filmpje gemaakt. Lees en bekijk hier meer.
 
Participatie Badhoevedorp
Bent u benieuwd naar de participatie in Badhoevedorp? Heeft u een vraag of wilt u een  verslag van een bijeenkomst opvragen? Mail ons: participatiebadhoevedorp@haarlemmermeer.nl.