Onder Windows 8.1 Mail werken sommige links niet!
16de editie
1 juni 2018
BEZOEK ONZE SITE:
 
 
INHOUDSOPGAVE:
Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Wijkraad Overbos, in het kader van het nieuwsbrievenproject van de gemeente Haarlemmermeer.
Technische ondersteuning: Nwsbrf.nl.
 
Belangstellenden ontvangen deze nieuwsbrief per e-mail.
Voor geïnteresseerden zonder e-mail wordt een “papieren” exemplaar beschikbaar gesteld.
 
Contact
E-mail:
 
Postadres:
Muiderbos 212
2134 SZ  Hoofddorp
 
Telefoon: 06-51157854
Sociale media
 
Volg Wijkraad Overbos op Twitter en Facebook
 
    
 
Deel deze nieuwsbrief met anderen
 
ºººººº
 
Het wijkfeest met de braderie
vindt dit jaar plaats op
zaterdag 30 juni van 10.00-17.00
in het wijkpark en het winkelcentrum
 
Ook dit jaar organiseert Wijkraad Overbos in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer het zomerfeest. Daarnaast gaan de winkeliers een aandeel leveren in 't Paradijs.
Een kraam reserveren voor de braderie kan nog via zomerfeest@wijkraadoverbos.nl.
De huurprijs is € 25,00 per kraam.
Een plattegrond met kraamindeling vindt u op www.wijkraadoverbos.nl/images/Wijkpark_2018_vs2.pdf
 
In de a.s. ZOMERFEESTEDITIE (half juni) volgen nadere details over het programma, etc.
 
Wij hopen u weer te zien op het wijkfeest.
 
 
Het belang van buitenspelen
Buitenspelen is ontzettend belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend.
Daarom organiseren Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon al meer dan tien jaar de nationale Buitenspeeldag.
Team Sportservice Haarlemmermeer zet zich hier ook al jaren voor in en organiseert in Getsewoud (Nieuw-Vennep), Graan voor Visch (Hoofddorp), Overbos (Hoofddorp), Rijsenhout en Zwanenburg verschillende activiteiten voor kinderen. Overbos staat in het teken van oudhollandse spelen, trefspelen en een behendigheidsparcours.
 
 
De activiteiten vinden in de middag plaats van 13.00 – 16.00 uur op het terrein bij De Boskern, Liesbos 24, Hoofddorp. (Dus NIET bij het winkelcentrum!)
 
Kijk voor meer informatie op www.teamsportservice.nl/haarlemmermeer.
 
Flitsbezoek College aan De Boskern
In geprek met organisaties en wijkbewoners 
 
 
Dinsdagmiddag, 29 mei, hebben de burgemeester en een aantal wethouders een kort bezoek gebracht aan ons sociaal-cultureel centrum De Boskern.
In een informele en ontspannen sfeer werd te midden van klaverjassende wijkbewoners gesproken met bezoekers van het centrum en met o.m. vertegenwoordigers van wijkraad Overbos, en Sportservice Haarlemmermeer.
 
Hieronder volgt een korte impressie.
Een fysiek warm onthaal
Buiten schijnt een felle zon op het plein en op het dak van De Boskern. Dat is binnen wel te merken, maar de tegen elkaar opengezette ramen en een voluit draaiende ventilator op de bar weten het wachtende gezelschap nog wel enigszins binnen de temperatuurmarges te houden.
 
De eerste die binnentreedt, is wethouder John Nederstigt, die zich qua kledingstijl uitstekend aan het warme weer aangepast heeft. Iets formeler gekleed, maar zonder stropdas, zijn burgemeester Onno Hoes en wethouders Adam Elzakalai en Tom Horn. Marjolein Steffens-van de Water completeert het gezelschap. Ap Reinders en Derk Reneman ontbreken.
Namens Sportservice Haarlemmermeer zijn Robert van de Graaf en Dennis Govers aanwezig.
De wijkraad wordt vertegenwoordigd door Johan Trompert, Bram Jansen, Eline Havekort, Conny Tegelaars de Lange en Niels Smith.
Annet Kock staat pal voor De Boskern (Maatvast).
 
Terwijl het gebouw volstroomt met een aantal vaste bezoekers, het is o.m. de vaste klaverjasmiddag, verdelen de bestuurders zich over twee lange tafels aan weerskanten van de zaal.
 
 
Column gebiedsmanager
Betrokken Overbos
 
Gebiedsmanager
Barbara Verbeek
 
Sinds 1 januari ben ik aan de slag als gebiedsmanager in Overbos en Floriande. Ik kom van de Provincie Noord-Holland en hield me daar bezig met bestuurlijk strategie. De gemeente en het vak van gebiedsmanager zijn nieuw voor mij. Het voelt als een opgave om een gewaardeerde, gerespecteerde en ervaren collega als Jo-Else Seinstra op te volgen.
 
Prettige samenwerking
Tegelijkertijd is het ook een mooi begin, omdat de ontvangst overal hartelijk en open is, mede op basis van de ervaring met mijn voorgangster.
Ook in Overbos ontvangt iedereen me hartelijk en dat vind ik erg fijn. Ik kom in deze wijk telkens mensen tegen, die zich inzetten om een beetje samenhang in de wijk te brengen en te houden.
Zo ben ik onlangs uitgenodigd, om met ‘de gemeente’ deel te nemen aan het jaarlijkse Zomerfeest. Een happening, zoals ik begrijp, waar heel Overbos voor uitloopt. Daar kom ik met mijn collega’s graag naartoe.
 
Inbreng Gemeente
Ook de gemeente draagt haar steentje bij om samenhang te bevorderen. Zo is dit een van de wijken, waar het initiatief van de gemeente, ‘Meer voor elkaar’, als een van de eerste pilots is gestart. En het loopt hier heel goed!. Eens per maand zoeken alle instanties, die elke dag aan het werk zijn om het welzijn van de bewoners van Overbos te bevorderen, elkaar op. Er zijn veel onderwerpen te bespreken, waarover zij hun kennis met elkaar delen en hun inzet vanuit hun eigen invalshoek bespreken. Samen kijken ze tijdens zo’n bijeenkomst, hoe ze elkaar kunnen aanvullen, om zoveel mogelijk bewoners, die daar behoefte aan hebben, te bereiken.
 
Eenzaamheid
Zo klinkt het een beetje abstract, maar ik zal een voorbeeld noemen. Onlangs hebben we een bijeenkomst gehad over het thema eenzaamheid: Een bijeenkomst voor professionele werkers, waarvoor 18 mensen werden verwacht en er uiteindelijk 30 waren. De wijkagent, de dominee, mensen van Sportservice, van Mantelzorg (en Meer) en nog veel meer instanties.
De cijfers van onderzoek van de GGD Kennemerland werden doorgenomen, over eenzaamheid in Haarlemmermeer. De cijfers kunt u vinden op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl/.
 
 
 
‘Ouderen vitaal in Overbos’
Samenvatting: Eline Haverkort
 
Onder de vlag van ‘De Sportinpuls’ is een project geïnitieerd onder de titel: ‘Ouderen Vitaal in Overbos’. Het project richt zich op een duidelijk omschreven groep ouderen van 65 plus die in onze wijk wonen. Van deze groep is in verschillende belangrijke onderzoeken aangetoond dat een aantal van hen in een sociaal en fysiek isolement verkeert en hier niet of zeer moeizaam uit kan komen.
 
Het gaat globaal omschreven om ouderen die bijvoorbeeld door onzekerheid van bewegen, bv angst om te vallen en/of sociale angst niet uit die vicieuze cirkel van sociale en fysieke immobiliteit kunnen komen en dreigen te vereenzamen.
 
De Sportimpuls, ZonMW, Sport en Bewegen in de Buurt
Het initiatief komt van ‘De Sportimpuls’ dat onderdeel is van het VWS programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Met dit programma wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat “de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt”.
Daarnaast is ook ZonMw een betrokken partij. Deze organisatie is een fusie tussen ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en het gebied Medische Wetenschappen (MW) van NWO. Het is de Nederlandse organisatie voor gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie.
 
Zorgwekkende onderzoekscijfers voor Overbos
Onze wijk is al langer extra onder de aandacht van de gemeente als ‘sport prioritaire wijk’. De onderzoekscijfers naar de sociale en fysieke beleving zijn zorgwekkend. Uit een wijkscan blijkt het volgende:
  • Aantal 65+ers verdubbelt ruim van 1.087 tot 2.337 in 2030.
  • Aantal 75+érs zal bijna verdriedubbelen van 315 naar 864 in 2030.
  • 23% van de ouderen ervaart een slechte gezondheid
  • 49% is eenzaam (waarvan 10% is zeer ernstig)
  • 81% van de ouderen in Overbos heeft één of meer chronische aandoeningen
  • Het percentage ouderen met overgewicht is toegenomen van 56% (2012) naar 62% (2016) waarvan 18% met ernstig overgewicht.
De vergrijzing gaat dus flink toenemen. Het is fijn als er iets gedaan kan worden voor deze groep ouderen. De doelgroep in Overbos bestaat uit 921 bewoners in leeftijd 65 – 74 jaar, en 344 bewoners in leeftijd 75 – 84 jaar. Men hoopt hiervan ± 120 daadwerkelijk te activeren; dat is 10% van de totale doelgroep (1261), een bescheiden streefgetal.
 
Project gericht op duurzaam aanbod
Het te verzorgen aanbod krijgt zowel een revaliderend als sociaal-verbindend karakter. Er wordt o.m. voorzien in een fittest, een cursus valpreventie, en een scala aan mogelijkheden om te sporten. Het resultaat mag niet tijdelijk zijn; het dient zichzelf op den duur ook te bestendigen.
Het project is opgedeeld in 3 fases:
  • Voorbereidingsfase (sept ’18 – feb ’19)
  • Uitvoeringsfase deel 1 (feb ’19 – jul ’19)
  • Uitvoeringsfase deel 2 en verduurzaming (sep ’19 – sep ’20)
Het op 22 februari van dit jaar ingediende projectplan maakt een solide indruk. De hoeveelheid maatschappelijke instanties in Overbos die mee willen werken, laat zien dat dit project zeer breed gedragen wordt.
 
Wij zien de verdere ontwikkelingen met belangstelling tegemoet.
 
‘Overbos Beweegt’
Ook ouderen bewegen tijdens Nationale Buitenspeeldag
 
 
Vooruitlopend op wat ‘Ouderen vitaal in Overbos’ gaat brengen, is Sportservice Haarlemmermeer reeds langere tijd actief in het stimuleren van ouderen om te bewegen.
Op woensdag 13 juni 2018 organiseert Team Sportservice Haarlemmermeer het evenement ‘Overbos Beweegt’.
Met activiteiten als tai chi, kickboksen voor vrouwen en de scootmobielclub staat het samen bewegen, een gezonde leefstijl en plezier centraal voor 60plussers uit de wijk.
 
Team Sportservice Haarlemmermeer organiseert ‘Overbos Beweegt’ op de Nationale Buitenspeeldag voor kinderen. “Al jaren bieden we de jeugd een mooi programma aan op de buitenspeeldag. Dit jaar grijpen we het evenement aan om juist ook de 60-plusser in beweging te krijgen. Hoe meer mensen we die dag bereiken, jong en oud, hoe leuker”, vertelt buurtsportcoach Dennis Govers enthousiast.
 
Gevarieerd programma
‘Overbos Beweegt’ wordt georganiseerd in samenwerking met professionals uit de wijk en omstreken.
Stichting Maatvast biedt het wijkgebouw De Boskern aan en zorgt voor een gezonde lunch en tussendoortjes.
Veilig Verkeer Nederland organiseert een behendigheidsparcour met de scootmobiel. Deelnemers oefenen op een veilige manier voorwaarts en achterwaarts inparkeren, het nemen van stoepjes en hoe je omvallen voorkomt. Govers: “Op deze manier halen we de drempel om de deur uit te gaan weg.”
Govers begeleidt ook de scootmobielclub en ziet hoeveel de wekelijkse les kan opleveren.
 
Naast veilig bewegen en zelfredzaamheid is beweegplezier ook van groot belang.
 
Tijdens ‘Overbos Beweegt’ zijn er oudhollandse spelen, zumba en kickboksen voor vrouwen, tai chi, mooie wandelingen en Meer Bewegen Voor Ouderen. Daarnaast is er speciale aandacht voor volwassenen met mentale klachten of COPD tijdens de groepsles ‘Erbij Horen’ van Team Sportservice Haarlemmermeer. “Het belooft een mooie en veelzijdige ochtend te worden waarin bewegen de mensen bij elkaar brengt.”
 
Kijk voor meer informatie op www.teamsportservice.nl/haarlemmermeer.
Dynamic Tennis voor 50-plussers
 
 
Sportservice Haarlemmermeer biedt in Overbos als eerste uit de regio Dynamic Tennis aan, de racketsport voor 50-plussers.
 
Dit spel wordt in een zaal gespeeld met schuimrubber bal. 
Voor Overbos vindt dit plaats in de gymzaal (2) bij De Boskern.
 
Zie poster links.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op naar een schone Avond4daagse in Hoofddorp!
Overgenomen persbericht
 
 
De Avond4daagsen staan weer voor de deur. Dit jaar wordt in Hoofddorp, net als op circa 170 andere plekken in Nederland, extra aandacht besteed aan een Schone Avond4daagse. Een Avond4daagse waarbij geen zwerfafval wordt achtergelaten, maar alles wordt verzameld in zakken en bakken. Zodat niemand meer ziet dat er een grote stoet kinderen en volwassenen is langsgekomen.
 
Samenwerken voor een schoner milieu
Veel zwerfafval blijft erg lang liggen. Dat is niet alleen een lelijk gezicht. Het is ook schadelijk voor mensen, dieren en de omgeving.
Zo vervuilen we de bodem, kunnen dieren erin verstrikt raken en komt veel zwerfafval uiteindelijk in de zee terecht. In de zee valt plastic uit elkaar in steeds kleinere stukjes waardoor de oceanen veranderen in een plastic soep.
Omdat zeedieren deze stukjes binnenkrijgen, komt het plastic in de voedselketen terecht en zorgt op die manier voor schade aan de gezondheid van zowel dieren als mensen. Genoeg redenen dus om zwerfafval te voorkomen. In Hoofddorp slaat de organisatie van de Schone Avond4daagsen de handen ineen met onder andere NMCX Centrum voor Duurzaamheid en lokale winkeliers. Zo worden er afvalzakken uitgedeeld, extra afvalbakken geplaatst door afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden, trakteren winkeliers deelnemende kinderen op een gezonde snack als dank voor het schoonhouden van de route, en wordt er een ‘zwerfafvalbingo’ georganiseerd.
 
Wat kunnen deelnemers zelf doen?
De organisatoren rekenen bij deze schone editie van de Avond4daagse ook op de hulp van alle wandelaars. Als alle deelnemers hun afval onderweg niet laten vallen, maar verzamelen in afvalbakken en -zakken, dan blijft er na afloop van het wandelevenement geen zwerfafval op de route achter. Ook geeft de organisatie de deelnemers nog wat tips mee om (zwerf)afval tijdens de Avond4daagse te voorkomen: Neem water mee in een beker of bidon, snacks in een herbruikbaar bakje, verzamel je afval onderweg in een afvalzak (die worden uitgedeeld bij de start), of bewaar je afval voor de bakken die je tegenkomt. En zie je onderweg iets liggen op de grond? Pak ’t op en neem ’t mee! Je kunt dan meteen meedoen met de zwerfafvalbingo die wordt georganiseerd door NMCX.
 
Zwerfafvalbingo
De zwerfafvalbingo bestaat uit een boekje met voor elke avond een bingokaart. Op deze kaarten staan verschillende soorten zwerfafval die tijdens de route kunnen worden gezocht en verzameld. Zo worden deelnemers op speelse wijze uitgedaagd om op zoek te gaan naar zwerfafval.
Iedereen die meedoet maakt via een loting elke avond kans op een dinercheque ter waarde van €100! De winnaars worden bekendgemaakt via de website van de betreffende avond4daagse.
   
 
SportFair: voor alle inwoners van Haarlemmermeer
Overgenomen persbericht
 
 
Tijdens de SportFair maken alle inwoners van de gemeente Haarlemmermeer op 10 juni kennis met het sport- en cultuuraanbod in de regio. Verenigingen presenteren op enthousiaste wijze hun activiteiten.
Nieuwsgierig? Dan is dit de kans om te weten wat er allemaal te doen is. Doe mee, beleef en geniet van het sportaanbod.
 
Veel activiteiten
De verenigingen nodigen u uit om mee te doen met hun activiteiten. Een mooie manier om in korte tijd kennis te maken met veel sporten en cultuur in uw omgeving. En wellicht wordt u wel enthousiast om lid te worden van een sport- en cultuurvereniging. Een unieke kans. Laat die niet voorbij gaan. Op de informatiemarkt laat u zich informeren door alle aanwezige sport- en cultuurverenigingen, maar ook door bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 
Twee podia
Er zijn twee podia aanwezig. Op het cultuurpodium is er vooral muziek. Op het sportpodia zijn er mooie dansoptredens en demonstraties van sporten. De podia bieden u een dagvullend programma. Ga er eens lekker voor zitten en geniet van dans, muziek en demonstraties.
 
Kinderprogramma
Voor de kinderen is er een leuk programma. Dit wordt georganiseerd door Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Daarnaast is het Jeugdland vrij toegankelijk. Dit is een avontuurlijke bouwspeelplaats voor kinderen. De kinderen krijgen via school een zeskampkaart of je kan die ophalen bij de informatietent. Doe je mee aan zes activiteiten dan krijg je een mooi aandenken.
 
Het Cultuurgebouw leest voor
In het voorleestheater luisteren kinderen naar spannende verhalen. Vorig jaar was dit een groot succes. De kinderen smulden van de verhalen die boeiend werden verteld.
 
De sterke mannen van de Highland Games
Een van de wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap Highland Games is op de Sport- en CultuurFair. Boomstammen gooien, hamer werpen en nog meer wedstrijden waarvoor vele spieren nodig zijn is er te zien. Dit gebeurt door grote, zware en gespierde mannen. Natuurlijk in een schotse kilt. Het is zeer de moeite waard om hiernaar te komen kijken. En je wordt uitgedaagd om ook eens jouw spierkracht te tonen.
 
Ontdekken – beleven – meedoen
Bent u ook aanwezig op zondag 10 juni bij de Toolenburgerplas. Vanaf 11:00 uur bruist het van sport en cultuur.
Kom ontdekken wat er allemaal te doen is in de gemeente Haarlemmermeer. Beleef veel sporten en Cultuur. Doe mee met hun activiteiten en geniet van de presentaties.
Op www.sportfair.nl staan de deelnemers.
 
De SportFair wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Haarlemmermeer, Team Sportservice Haarlemmermeer, het Cultuurgebouw & Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer.
 
Agenda’s De Ark en De Boskern
De Ark
De Boskern
Voor nadere details zie: Website De Ark
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Voor nadere details zie: Website De Boskern
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Markt-In
Elke dinsdag 13.30-16.00
Vrije inloop (drankje, spelletje)
Elke vrijdag 14:00-20:00
Wereldwinkel
Elke 1e en 3e zondag vd maand rond kerkdienst
Elke 2e en 4e dinsdag 13.30-16.00
Het Praathuis
(= samen eten)
Elke vrijdag 17:30-20:00
Repair Café
Elke 3e woensdag vd maand 13.30-16.00.
Gym Sportservice
Elke vrijdag 09:30-10:30
Wandelen voor Uganda (2018)
20 km: 30-06, 28-07, 25-08, 29-09, 27-10, 24-11, 29-12
Wandelen Sportservice
Elke maandag, woensdag en donderdag 09:30-11:00
Taizévieringen
2018: 30-09, 25-11
Bridge (vrije inloop)
Dames bridge
Elke maandag 13:00-17:00
Om de week woensdag 13:00-17:00
Zanggroep 'De Ark'
Dinsdagavonden 19:30-20:30
Klaverjassen
Elke maandag 19:30-22:00
Elke dinsdag 13:00-17:00
Elke donderedag 19:30-23:00
 
 
Kickboxen voor vrouwen
Elke maandag 18:30-19:30
Elke vrijdag 18:30-19:30
 
 
Scootmobiel club Elke vrijdag 12:00-14:00
 
 
Samen eten
Zondag 17:30 18-02,15-04,20-05
 
 
Hobbyclub
Elke dinsdag 13:30-16:00
 
 
 
Biljarten
Elke dinsdag, woensdag en donderdag 09:00-12:00
 
 
Darten
Elke donderdag 19:00-23:00
 
 
Handwerkclub
Elke maandag 09:30-12:00
 
 
Chinese Dans
Elke woensdag 14:00-17:00
 
 
Meer bewegen voor ouderen
Elke donderdag 09:00-11:30
 
 
Fibro gym
Elke donderdag 10:00-11:00
 
 
Tai Chi Roy
Tai Chi Shui
Woensdag 09:30-10:30
Woensdag 09:45-10:45
 
 
Erbij horen Sportservice
Woensdag 09:30-10:30
 
 
Mindfulness
Dinsdag om de week 19:30-22:00
 
 
Financieel Café
(inloopspreekuur)
Elke donderdag 13:00-15:00
   
Pluspunt (Meerwaarde)
T: 06–57619738
E: pluspuntoverbos
@meerwaarde.nl
Elke maandag: 09:00–12:30
Elke dinsdag: 09:00–12:30
Elke donderdag: 13:00–16:00
Op andere dagen/tijden uitsluitend op afspraak.
   
 
   
   
 
   
 
Vervolg van ‘Flitsbezoek College aan De Boskern’
 
 
Onno Hoes toont zich een meester in het mensen op hun gemak stellen en uitnodigen hun zegje te doen. Dat er tussen de twee gesprekstafels in opgewekt klaverjas gespeeld wordt, draagt zeker ook bij aan de ontspannen sfeer.
 
Balans oud-jong
De resp. geplande en aangevraagde projecten ‘Overbos Beweegt’ (voor 50-plussers) en ‘Ouderen vitaal in Overbos’ (zie betreffende artikelen in deze nieuwsbrief) worden besproken. John Nederstigt vraagt zich af of er binnen de wijk Overbos voldoende balans is tussen het aanbod aan bezigheden voor ouderen en dat voor jongeren. De meeste activiteiten in De Boskern lijken vooral gericht te zijn op ouderen. Dit is op zich niet zo vreemd, aangezien in onze wijk een behoorlijke vergrijzing plaatsgevonden heeft, welke ook problemen als eenzaamheid met zich meebrengt.
Daar staat tegenover dat de jongeren uit onze wijk gebruik kunnen maken van het aanbod van Studio 5. Dit centrum ligt weliswaar in Floriande, maar is ook bedoeld voor jongeren in onze wijk.
 
Scootmobielen
Dennis Govers vertelt enthousiast over zijn werk met scootmobielers. Verbetering van de mobiliteit kan mensen helpen zich makkelijker onder hun medemensen te begeven.
Naar aanleiding van het tijdens ‘Overbos Beweegt’ geplande behendigheidsparcours voor scootmobielers, wordt opgemerkt dat het eigenlijk wel vreemd is dat men een dergelijk voertuig afgeleverd kan krijgen zonder enige verplichte training, laat staan een toets.
 
Onno Hoes vertelt dat men in Limburg de aanschafkosten soms weet te drukken door meerdere gebruikers een scootmobiel te laten delen. Dit werkt vooral goed in (bejaarden)tehuizen.
 
Aan de andere tafel wordt o.m. gepraat over het voortgaande nut van het ‘Financieel Café’ en andere activiteiten in De Boskern. De wethouders worden uitgenodigd om een keer mee te komen eten in ‘Het Praathuis’.
 
“We moeten verder!”
Dan begint Barbara Verbeek er bij de bestuurders op aan te dringen de gesprekken af te ronden.
Er staan deze middag nog meer bezoeken op het programma; het tijdschema geeft zeer weinig ruimte, verontschuldigt zij zich tegenover ons.
   
Zij laat zich door onze protesten niet van de wijs brengen. Zonder iets van haast te laten merken, neemt het College afscheid van alle aanwezigen.
 
Wij praten buiten onder de schaduw van de bomen nog even na. Het drinkwater vloeit rijkelijk. De algemene indruk die deze ontmoeting op ons gemaakt heeft, past bij wat men van een dergelijke korte ontmoeting in positieve zin kan verwachten. We hebben elkaar “van dichtbij” kunnen meemaken en inzichten kunnen uitwisselen waarop verder voortgebouwd kan worden.
 
Vervolg van Column gebiedsmanager
 
Het komt veel voor, eenzaamheid: Ruim 40% van de volwassenen in Haarlemmermeer voelt zich eenzaam en heeft behoefte aan een “betekenisvolle relatie met een bredere groep mensen om zich heen”, dus iemand in je buurt, met wie je af en toe een prettig gesprek hebt. Veel mensen vinden het moeilijk om zelf dat contact te zoeken of iemand te vragen hen daarbij te helpen. Een van de professionals zei: “Als je weinig buiten komt, heb je weinig contact, waardoor je nog minder redenen krijgt om naar buiten te gaan en de kring van mensen om je heen steeds kleiner wordt”.
 
Tegelijkertijd ben je nooit de enige en zijn er veel mensen die aanspraak zoeken en activiteiten om samen te doen. Verschillende professionals die bij de bijeenkomst waren deelden hun aanbod; denk aan de vrouwengroep van MEERwaarde, die vrijdags in de Boskern bij elkaar komt. Of aan de gezamenlijke maaltijd die daar elke vrijdag wordt geserveerd, tegen geringe betaling. Je kunt meer activiteiten vinden op de site van de Boskern of op de sociale kaart van de gemeente, www.socialekaarthaarlemmermeer.nl.
 
Al die goede initiatieven ten spijt, en dat zijn er veel, eenzame mensen voelen een drempel om contact te zoeken, erop uit te gaan. Het is bijvoorbeeld heel lastig om als je alleen bent naar een feestje te gaan. Je kent misschien niet zoveel mensen, heb je wel aanspraak als je al alleen gaat? Dan is het vaak toch makkelijker om maar thuis te blijven…
 
Maar als nu alle actieve inwoners van Overbos, die zich niet eenzaam voelen en hun buurtje en de mensen erin goed kennen, iemand meenemen van wie ze het vermoeden hebben dat deze een drempeltje voelt om zelf naar het Zomerfeest te komen, dan wordt het vanzelf een feest waar mensen elkaar treffen en meer andere mensen leren kennen.
Dus een fijn feest én een mooie activiteit voor al die mensen die tegen contact zoeken aanhikken maar zich wel eenzaam voelen.
 
Ik hoop u te treffen op het Zomerfeest op 30 juni!
 
Wijkraad Overbos, Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer