September 2016
In deze nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp is een maandelijkse uitgave van de gemeente Haarlemmermeer. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.
 
Informatie over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp:
 
 
voor deze nieuwsbrief
 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Vleermuizenexcursie
 
In de bomen van het wandelbos en omgeving hangen meer dan 20 vleermuizenkasten. Meer weten over deze schuwe nachtdieren? Meldt u dan direct aan voor de vleermuizenexcursie op woensdagavond 28 september. Ecoloog Carola van den Tempel en polderecoloog Henk Nijenhuis gaan met u op zoek naar vleermuizen die zich schuilhouden in het Wandelbos. Aanmelden
 
 
Inloopavond bomen Quatrebras
 
 
Op maandag 3 oktober is er een inloopavond in het servicecentrum aan de Sloterweg over de werkzaamheden die dit najaar en begin volgend jaar plaats vinden in Park Quatrebras, waar er (mogelijk) bomen worden gekapt of verplant en waarom. De gemeente heeft voor de aanvraag van de kapvergunning een Plan van Aanpak gemaakt.  Het Plan van aanpak kunt u hier vinden.
  
 
 
Planning werkzaamheden wandelbos
In het laatste kwartaal van 2016 wordt het gebied voor de nieuwe velden en het clubhuis van Korfbal, Pétanque en C2000 mast bouwrijp gemaakt. Op onze website maar ook op een aantal locaties in het voorzieningengebied is de planning van de werkzaamheden te bekijken. Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden.
 
 
Bescherming flora en fauna Quatrebras
 
Badhoevedorp is een prachtig groen dorp met veel verschillende diersoorten. Om de flora en fauna te beschermen en te behouden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor de nieuwe wijk Quatrebras is een plan gemaakt. In dat activiteitenplan staan verschillende maatregelen voor het behoud van flora en fauna. Lees meer over de maatregelen.
 
Karpers in het wandelbos
Een deel van de vijver in het wandelbos zal straks worden gedempt en er wordt nieuw water gegraven. In de vijver zitten zo'n 100 karpers en andere vissen. Door aan één kant van de vijver te beginnen met dempen, kunnen de vissen veilig naar het nieuwe gedeelte zwemmen. In de nieuwe situatie is er veel meer doorstroming van het water en dat heeft vermoedelijk een positief effect op de waterkwaliteit.
 
 
Nieuw clubhuis voor KVB/PUB
 
Door een deel van de weide van de kinderboerderij te verplaatsen naar de andere kant van het hoofdgebouw, ontstaat ruimte voor het nieuwe clubhuis van de pétanquevereniging en de korfbalvereniging. De twee sportverenigingen hebben uiteraard een nieuw clubhuis nodig op hun nieuwe locatie. Meer over de sportieve vorderingen in Badhoevedorp.
 
1000e volger op Facebook
 
We have a winner! Onze 1000e volger heeft in het Dorpshuis zijn Badhoevedorpse biertjes in ontvangst genomen. Gebiedsmanager Matthie Vermeulen feliciteerde Pim Hamers namens het projectteam Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Onze meest enthousiaste volger Marianne Mulder hebben we blij gemaakt met ons laatste Krijtje. Proost!