Nieuwsbrief 17 oktober 2017
 
Het programma Regie in de Regio zet zich in voor meer ruimte en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen wij samen met hen, met hun naastbetrokkenen, met belangenorganisaties en met raden en sleutelpersonen in de regio. In deze nieuwsbrief vind je informatie over relevante ontwikkelingen voor mensen die op regionaal niveau actief zijn. De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar.
 
 
Subsidie voor projecten die cliënten- en familieorganisaties versterken
MIND is op zoek naar projecten die helpen om regionale cliënten- en familieorganisaties te versterken, zodat deze hun stem beter kunnen laten horen. Maak je deel uit van een regionale organisatie voor (familie van) mensen met psychische problemen? En voeren jullie een project uit dat voldoet aan de voorwaarden? Stuur dan uiterlijk 15 november een projectvoorstel naar MIND om in aanmerking te komen voor de subsidie ‘Versterken regionale stem van cliënten- en familieorganisaties’.
 
Subsidieaanvragen Samen Sterk zonder Stigma
Samen Sterk zonder Stigma subsidieert jaarlijks diverse initiatieven die openheid bevorderen rondom psychische aandoeningen en heersende taboes doorbreken. Heb je een goed idee om (zelf)stigma aan te pakken? Dan heb je de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. Wil je voor een bijdrage in aanmerking te komen? Lees dan de Procedure criteria en succesfactoren subsidieaanvragen Socialrun 2017. Stuur je idee in op het aanvraagformulier voor donderdag 16 november 2017.
Lees verder
 
Schakelteam presenteert tussenrapportage
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft op 5 oktober een stevige tussenrapportage gepresenteerd. De conclusie is dat gemeenten veel doen in de aanpak van verward gedrag, maar dat het nog niet genoeg is en dat de problemen nog 'onverminderd urgent' (dit is ook de ondertitel van het rapport) zijn.
Het baart het Schakelteam zorgen dat de focus bij gemeenten steeds meer ligt op het implementeren van aparte bouwstenen, zoals vervoer, melding of informatie-uitwisseling. Het Schakelteam wil een meer fundamentele aanpak vanuit een gedeeld perspectief: persoonsgericht, van systeemwereld naar leefwereld, regie zoveel mogelijk bij de persoon met verward gedrag zelf, alle partners nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid, en de focus op preventie en vroegsignalering. Daarbij ziet het Schakelteam een centrale rol weggelegd voor de mensen die direct rondom de persoon met verward gedrag staan: ‘Naasten, ouders, familieleden, bekenden, ervaringsdeskundigen, dat zijn de krachtbronnen die ontspoorde levens weer tot rust laten komen en mensen in beweging kunnen brengen. Naar hun verhaal moet beter worden geluisterd. MIND onderschrijft de boodschap van het Schakelteam van harte. 
 
Bijeenkomst over thema 'personen met verward gedrag' 27 november
De aanpak personen met verward gedrag raakt belangen van cliënten en familie in de volle breedte. Het is dan ook van belang dat zij in de regio’s nauw betrokken zijn. In veel regio’s is de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en cliënt- of familievertegenwoordigers echter nog gering, omdat ze te weinig ruimte krijgen of te weinig ruimte nemen. De komende maanden maakt voorzitter Onno Hoes van het Schakelteam een ronde langs alle regio’s. Wij zullen jullie over die tour binnenkort informeren en over de mogelijkheden om daar inbreng in te hebben. Vanuit MIND en Regie in de Regio organiseren we een bijeenkomst voor iedereen die in de eigen gemeente of regio actief is op het thema personen met verward gedrag. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 27 november van 13 tot 16 uur in het centrum van het land. Uitnodiging en info over locatie volgt, maar de datum staat vast. Voor reacties of vragen over het thema personen met verward gedrag kun je bij MIND terecht bij Jenny de Jeu, Jenny.dejeu@wijzijnmind.nl en Nic Vos de Wael, Nic.vosdewael@wijzijnmind.nl
 
Kick-off onderzoek naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven
In oktober start, op initiatief van MIND, een onderzoek door het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) naar de waarden van zelfregie- en herstelinitiatieven. De aanleiding van dit onderzoek is de wens van veel zelfregie- en herstelinitiatieven in het land (60 tot 70, rijp en groen) om hun toegevoegde waarde en werkwijze te kunnen laten zien. IPW gaat dit in kaart brengen door middel van interviews met een aantal vertegenwoordigers van initiatieven en hun stakeholders (gemeenten, zorgverzekeraars etc), literatuuronderzoek en tussentijdse feedbackrondes met initiatiefnemers van zelfregie- en herstelinitiatieven. Op 25 oktober om 16.00 uur is er een kick-off bijeenkomst van dit onderzoek; hier zal een uitgebreide toelichting worden gegeven. Ben je betrokken bij een zelfregie- of herstelinitiatief en geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Greetje Senhorst: greetje.senhorst@wijzijnmind.nl Voor meer informatie of reacties kun je ook bellen: 06 – 196 475 21.
 
Vervolg masterclass 'Duurzame financiering van innovaties'
Uit de masterclass die werd gehouden op 14 september door het programma ‘Nieuwe wegen in GGZ en Opvang’ zijn veel nuttige tips naar voren gekomen. Deze zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet bij de masterclass aanwezig waren.
Het verslag vind je hier
 
Trainingsaanbod PGOsupport
Regionale cliënten- en familieorganisaties zijn van harte uitgenodigd om gebruik te maken van het veelzijdige trainingsaanbod van PGOsupport. De trainingen zijn gratis, maar er wordt wel gewerkt met 'statiegeld'. Het aanbod is heel breed, van belangenbehartiging tot communicatie, filmpjes maken, fondsen werven en nog veel meer.
Neem eens een kijkje op www.pgosupport.nl
 
Agenda
25 oktober: Kick-off van onderzoek naar waarden van zelfregie- en herstelinitiatieven.
(info volgt)
31 oktober: congres multideskundigheid in de Nieuwe GGZ in Ede door Stichting Sympopna.
Er is een aantal tickets voor gereduceerd tarief (€35,-).
3 november: Crazywise conference ‘De transformatieve kracht van het buitengewone’ in Amsterdam. Meer info
4 november:  ‘Kind van dag 2017’ thema innerlijk kind door Stichting Labyrinth In Perspectief in Amersfoort. Meer info.
4 november: Participatiedag ‘Meer wegen naar werk’ door Ieder(in), Patiëntenfederatie en MIND.
Meer info
8 november: Studiedag ISPS netwerk Nederland Vlaanderen ‘Over trauma gesproken’door GGZ WB en Resilience+ in Halsteren.
Meer info
9 november: symposium door Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo ‘Wat is er nodig om weer aan het werk te gaan na verzuim door na psychische problemen?
Meer info
22 november: Open MIND festival.
Meer info
23 november: Beautiful distress kunstmanifestatie over waanzin in Amsterdam. Door Stichting Het Vijfde Seizoen en Stichting Beautiful Distress.
Meer info
24 november: ‘Meet the experts V het Alternatief’ door Rokus Loopik en Astare in Radio Kootwijk.
Meer info
27 november: Bijeenkomst rondom thema 'personen met verward gedrag', voor mensen die vanuit cliënten- en familieperspectief in hun regio actief zijn met dit onderwerp.
 
Interessante bijeenkomsten voor onze agenda? Laat het ons weten! info@wijzijnmind.nl
 
Wil je je aan-of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link.
 
Heb je nieuws uit jouw regio dat je graag met anderen wilt delen? Meld het dan aan Jenny de Jeu, jenny.dejeu@wijzijnmind.nl. 
Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033-3032 2400