Onder Windows 8.1 Mail werken sommige links niet!
18de editie
9 oktober 2018
BEZOEK ONZE SITE:
 
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF:
Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Wijkraad Overbos, in het kader van het nieuwsbrievenproject van de gemeente Haarlemmermeer.
Technische onder-steuning: Nwsbrf.nl.
 
Belangstellenden ontvangen deze nieuwsbrief per e-mail.
Voor geïnteresseerden zonder e-mail wordt een “papieren” exemplaar beschikbaar gesteld.
 
Contact
E-mail:
 
Postadres:
Muiderbos 212
2134 SZ  Hoofddorp
 
Telefoon: 06-51157854
Sociale media
 
Volg Wijkraad Overbos op Twitter en Facebook
 
     
 
Deel deze nieuwsbrief met anderen
 
Boskernloket gestart
 
Op 20 september werd in De Boskern de eerste sessie gehouden van het ‘Boskernloket’. Dit is een initiatief van Stichting Maatvast om de bewoners van de wijken Overbos en Floriande gelegenheid te geven met hun vragen te komen bij bijvoorbeeld de Gemeente, Team Sportservice Haarlemmermeer, de Wijkraad en verdere sociale dienstverleners die in deze wijken actief zijn.
Het loket is 1x per maand open, telkens op een donderdag van 13:30 tot 15:30De eerstvolgende sessie is op donderdag 18 oktober.
In dit artikel beschrijft wijkraadslid Eline Haverkort hoe zij de eerste sessie ervaren heeft.
 
Op deze eerste middag waren Vera ten Veen en Barbara Verbeek aanwezig als afgevaardigden van de gemeente. Yaël Goudsmit van Team Sportservice Haarlemmermeer was er om inwoners te begeleiden en adviseren op sportgebied. De voorzitter van Humanitas, Jan Schermer, had informatie over het financieel café en over wat Humanitas verder doet, o.m. rouwbegeleiding en kindervakantieweken. Namens Amstelring was Marianne Velders van dagbesteding Bornholm aanwezig.
 
 
Wijkschouw levert karig resultaat
 
Op 13 juli is de jaarlijkse wijkschouw gehouden. De schouwgroep bestond uit vertegenwoordigers van de Gemeente, de Politie en Wijkraad Overbos.
 
De deelnemers verplaatsten zich op deze stralende zomerdag per fiets. Hoewel de onderlinge sfeer prettig en ontspannen was, was het resultaat op deze vrijdag de 13de enigszins teleurstellend. Van de aandachtspunten, met voorgestelde oplossingen, in het door de wijkraad v.t.v. aangeleverde schouwdocument, kon bijna geen enkele aanbeveling door de gemeente opgevolgd worden. Voornaamste opgegeven redenen: Volgens de regelgeving niet noodzakelijk en te hoge kosten.
 
Voor een kort overzicht van de behandelde punten, zie verderop.
 
Een interview met Alex Persijn, onze wijkagent
Een bijdrage van Eline Haverkort
Hoofddorp 1 oktober 2018
 
Alex Persijn
 
Alex Persijn werkt nu alweer acht maanden als wijkagent in Overbos. Dit doet hij samen met de al langer hier werkende wijkagent Marco Burgman.
Marco draagt inmiddels verantwoordelijkheid over meerdere wijken. Alex is er speciaal voor onze wijk Overbos. Hoogste tijd om nader kennis met hem te maken.
 
Ik word door Alex hartelijk ontvangen op het politiebureau en onder genot van een kop koffie komt spontaan en oprecht naar voren wie hij is, wat hem bezighoudt en wat hij in Overbos doet.
 
Zou je wat over jezelf kunnen vertellen en hoe je er toe gekomen bent om wijkagent te worden in Overbos?
“Ik ben Alex , vijftig jaar, ik beteken graag wat voor de mensen door te helpen.”
“Al ruim twintig jaar werk ik bij de politie. Voorheen zat ik bij de Koninklijke marechaussee en wilde toen wat anders. Toen ben ik bij de politie gegaan, heb ook nog een poosje bij de recherche gewerkt en als motoragent. Heb in meerdere “zware” wijken in Den Haag gewerkt. Het was interessant werk, ook gevarieerd, boeven vangen en altijd wat te beleven, maar ik vond het uiteindelijk toch wat aan de repressieve kant, ook al kon dat eigenlijk niet anders. Mensen helpen is echt mijn ding. Uiteindelijk ben ik best wel ‘door de wol geverfd’, maar ik zoek uiteindelijk meer naar werk waarin ik de mensen persoonlijk verder kan helpen. Dit vind ik op een prettige manier terug in mijn rol van wijkagent.”
 
 
Vervolg op eerdere berichten
 • Financieel Café gaat verder
  Jan Schermer van Humanitas heeft bericht dat, met nog een donderdag te gaan, het nu al vaststaat dat het huidige kwartaal de meeste bezoekers heeft getrokken, dit in tegenstelling tot het vorig jaar toen het derde kwartaal het minste bezoekers trok.
  Op 6 september hebben de vrijwilligers gevierd dat de 300ste bezoeker het café heeft bezocht.
  “Vastgesteld is dat het Financieel Café zich in positieve zin heeft ontwikkeld en er dan ook geen enkele reden is om deze activiteit in 2019 niet te continueren, dus we gaan door!”
   
 • Besluit bussluis definitief
  De Gemeente bericht dat er een formeel verkeersbesluit is genomen over de permanente openstelling van de bussluis in de Deltaweg/Waddenweg.
  Het verkeersbesluit is op 13 september gepubliceerd in de Staatscourant en op de website ‘Officiële Bekendmakingen’. Daarmee is het besluit officieel gemaakt.
  Vanaf moment van publicatie is het verkeersbesluit ook in werking getreden. Wel loopt vanaf de datum van publicatie (13 september) nog een termijn van zes weken waarin iemand bezwaar kan maken. Om het genomen verkeersbesluit in te zien kan men naar de volgende webpagina gaan:
   
 • Evaluatie Mysteryland 2018
  Op 25 september is het evenement Mysteryland (24-26 augustus) geëvalueerd door een gezelschap, bestaande uit wijkbewoners en leden van de organisatie en de gemeente. De voornaamste bevindingen waren:
  • In algemeenheid goed verlopen maar helaas slechte weersomstandigheden. Leidde o.m. tot doorgelekte tentjes op de camping.
  • Ongeveer 10% van de festivalbezoekers komt uit Haarlemmermeer. Een kleine stijging bezoekers ten opzichte van vorig jaar, totaal 14.500 campingbezoekers.
  • Geen heftige incidenten, Er waren helaas wat zakkenrollers actief, maar daarvan is ook een aantal aangehouden.
  • Parkeren: Het was druk in de wijken rondom, maar er bleef voldoende parkeerruimte over. Geen ongelukken gebeurd, wel overlast. Speciale parkeerkaarten voor de bewoners klinkt als een aardige oplossing, maar ook daarmee kunnen problemen ontstaan, omdat ze volgens de organisatoren i.v.m. privacy niet op naam gezet zouden kunnen worden. Daardoor kans op doorverkopen, etc.
  • Er zijn 130 verkeersregelaars ingezet. Vanuit de bewoners kwam de klacht dat deze niet allemaal goed Nederlands konden spreken en onbekend waren met de omgeving. De (mogelijkheid tot) communicatie tussen de regelaars zou ook matig geweest zijn.
  • De oplossing om het parkeren op het Mysterylandterrein gratis te maken stuit op het bezwaar dat dit meer auto's zou kunnen aantrekken, terwijl men juist de komst per auto wil ontmoedigen.
  • Taxi’s: Op pad waar deze stonden veel getoeter en overlast. Er zou sprake geweest zij van woekerprijzen en ritweigeringen. Er werd veel te hard gereden op een plaats waar feestgangers in het donker wandelden.
  • Er waren dit jaar veel klachten over achtergelaten rommel.
  • Geluid: De afgesproken geluidsnormen zijn niet overschreden, maar dit wil niet zeggen dat er geen overlast is geweest. Vrijdagnacht was er tot 02:00 uur veel overlast. De organisatoren stellen dat ze ook in die uren een programma moeten aanbieden om te voorkomen dat de bezoekers van de camping af gaan om elders een afterparty te houden. Met de uitbreiding van het aantal bezoekers wordt het geluid niet mee uitgebreid.
  • Volgend jaar (23/24/25 augustus 2019) worden 20.000 campingbezoekers verwacht.
 
Nieuws van de Sociaal Makelaar
N.B. De nieuwsbrief van de sociaal makelaar is hier integraal overgenomen.
 
Nieuwsbrief
 
De sociaal makelaar van MeerWaarde verbindt
 
Mary van der Drift
 
Wat doe ik als sociaal makelaar in Overbos:
 
Vanaf februari 2015 ben ik sociaal makelaar in Overbos. Ik maak vooral contact met bewoners en instanties in de wijk. Uit de gesprekken die hieruit volgen komt veel informatie. Hoe woont u in de wijk, wat bevalt er goed, waar is behoefte aan?
En ook: welke persoonlijke behoeften, ideeën of wensen heeft u en natuurlijk waar bent u goed in?
Een sociaal makelaar werkt relatiegericht, brengt de capaciteiten en kwaliteiten van bewoners in beeld en daarnaast vragen, behoeften en ideeën die leven bij bewoners en koppelt deze, waar mogelijk, aan elkaar.
 
Sinds de pilot in 2015 heb ik de wijk en een groot deel van haar bewoners goed leren kennen. Er zijn daardoor al veel mooie verbindingen ontstaan, zowel tussen bewoners onderling als bewoners met activiteiten.
 
Iedere week komen er weer nieuwe mensen op mijn pad. Dit kan door toevallige ontmoetingen in de wijk of door verwijzingen van collega’s, netwerkpartners of het gezondheidscentrum.
De vragen en behoeften verschillen per persoon, maar de gemeenschappelijke factor hierin is over het algemeen behoefte aan sociale contacten. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend en makkelijk om nieuwe contacten aan te gaan. De drempel is voor velen hoog. Gelukkig kan ik daarin een rol spelen.
 
Een mooie verbinding!
Een mooi voorbeeld van een verbinding tussen twee bewoners: Stef is blind, heeft een geleidehond en weet zich goed te redden in en om het huis. Hij heeft een partner die fulltime werkt en volwassen kinderen die het huis uit zijn. Stef mist sociale contacten en zou vooral graag met zijn hond eens naar De Groene Weelde gaan zodat zijn hond lekker kan rennen. Dit kan hij echter niet alleen.
Ik ben voor hem op zoek gegaan naar iemand die met Stef af en toe op pad zou willen. Via ‘Haarlemmermeer Voor Elkaar’ ben ik in contact gekomen met Jan. Jan gaf aan zich in te willen zetten voor zijn medebewoners en zag het verhaal van Stef wel zitten. Samen zijn we op bezoek geweest bij Stef en sindsdien neemt Jan regelmatig Stef en zijn hond mee naar De Groene Weelde om te wandelen.
 
Vrouwengroep 50 – 65 jaar
Juist omdat ik zoveel mensen ontmoet krijg ik zicht op gezamenlijke behoeften en ideeën. Zo heb ik vorig jaar in de zomerperiode een aantal vrouwen in de leeftijd van 50 – 65 jaar uitgenodigd om met elkaar kennis te maken. Daaruit is een vast moment ontstaan dat ze elkaar kunnen treffen voor een praatje, kopje koffie of datgene waar ze zin in hebben. Iedere vrijdag tussen 10:30 uur en 12:00 uur ontmoeten ze elkaar in De Boskern.
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan de dames wandelen.
De genoemde leeftijd is een richtlijn, dus een ieder die dit leuk lijkt is van harte welkom om aan te sluiten.
 
Scootmobiel- en fietsclub
Door bewoners met dezelfde wens met elkaar te verbinden is de scootmobielclub ontstaan. Dennis Govers van Sportservice begeleidt deze kleine gezellige club, samen met twee vrijwilligers die meefietsen. Er is nog ruimte voor bewoners die het leuk vinden om mee te rijden. Dit kan natuurlijk ook met een driewielerfiets of gewone fiets.
Iedere vrijdag vanaf 12:00 uur ontmoeten de deelnemers elkaar bij De Boskern. Indien het voor iemand te spannend is om meteen met de scootmobiel op pad te gaan, kan diegene onder begeleiding wat extra oefenen om later met de club een mooi ritje te maken.
NIEUW ! Stoel-yoga
Dit is weer zo’n mooi voorbeeld waar de sociaal makelaar verbindt. Tijdens de gesprekken in de hierboven genoemde vrouwengroep bleek de behoefte aan beweging maar speelden fysieke beperkingen een rol.
Vanuit mijn netwerk heb ik contact gelegd met Debby Broekhof, yoga-docente. Zij heeft een proefles gegeven voor stoel-yoga. Dit is zo goed bevallen dat er nu wekelijks een vast uur stoel-yoga is, iedere vrijdag van 09:30 – 10:30 uur.
Daarna is er vanaf 10.30 uur een yogales op matjes.
Locatie: De Boskern.
 
Vrouwengroep 65+
Vanaf heden is er ook een vast inloopmoment voor vrouwen vanaf +/- 65 jaar. Een aantal dames is inmiddels een paar keer bij elkaar geweest en hebben onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers kennis met elkaar gemaakt. Het enthousiasme is groot. U kunt hiervoor iedere woensdag van 11:00 – 12:00 uur in De Boskern binnenlopen.
 
 
 
 
Wie weet heeft u wensen of ideeën maar weet u niet hoe u dat kunt aanpakken. Neemt u dan contact met mij op, dan kunnen we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.
 
Ideeën en vragen zijn van harte welkom!
 
Ik ben dagelijks (behalve maandag) in buurtcentrum De Boskern aan het werk, waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen met vragen of ideeën.
U kunt mij bereiken via telefoonnummer 06-45007085
 
Stichting ‘LiSalaam’ zoekt vrijwilligers
 
Heeft u tijd? Vindt u het fijn om kinderen te helpen bij hun huiswerk? Wij zijn op zoek naar mensen die ons team willen versterken.
 
De Stichting ‘LiSalaam’
Li Salaam is in de jaren ’90 opgericht met als doel: Het bevorderen van integratie en ontwikkeling door middel van educatie in de Gemeente Haarlemmermeer en omgeving. Naast educatie richt de stichting zich op diverse andere activiteiten die het integratie- en ontwikkelproces van migranten en niet-migranten bevorderen.
Iedereen uit de Haarlemmermeer e.o. is welkom voor hulp bij huiswerk, het leren van de Nederlandse taal en andere integratie-activiteiten die LiSalaam organiseert.
Kinderen
Wij helpen kinderen tussen de 6 en 18 jaar met hun huiswerk op woensdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur en Vrijdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur.
U bent van harte welkom. Ook als u maar een paar uurtjes per week heeft.
De lessen zijn in het wijkcentrum De Boskern, Liesbos 24 in de wijk Overbos te Hoofddorp.
Heeft u interesse, dan kunt u bellen met Hilde Eijgenhuijsen, telefoonnummer 06 22 92 35 71.
 
Volwassenen
Werkt u liever met volwassenen? Wij helpen ze als het Taalhuis (in de bibliotheek) geen cursus kan aanbieden.
Kun je zelfstandig één persoon of een klein groepje lesgeven? (Lestijden en lesplaats worden in overleg afgesproken.) Dan kunt u bellen met Petra Visser, telefoonnummer 06 22 54 1020.
 
Welkom.
Nagekomen bericht van Sportservice
HOOFDDORP – Op verzoek van inwoners uit de Haarlemmermeer start Team Sportservice, in samenwerking met Stichting Zorgmanege Stal Starro, met een nieuwe wandelgroep op dinsdagmiddag.
Van 13.30 tot 14.30 uur lopen de deelnemers onder professionele begeleiding tussen de drie en vijf kilometer in het Haarlemmermeerse Bos.
De sportieve wandellessen vinden plaats onder begeleiding van Jolande Baas. Ze biedt verschillende looptempo’s en spierversterkende oefeningen aan. Deze zijn geschikt voor beginnende en ervaren lopers. In zestig minuten legt de groep tussen de drie en de vijf kilometer af waarbij tijdens het wandelen altijd adem overblijft voor een gesprekje.
“Naast dat het gezond is om te bewegen, vind ik het ook belangrijk dat het gezellig is”, zegt Jolande. “Daarom drinken we na afloop altijd een kopje koffie of thee bij Stal Starro.”
 
Wandelen is een van de populairste beweeglessen van Team Sportservice Haarlemmermeer.
De afgelopen jaren is het aanbod uitgegroeid tot tien gevarieerde wandelgroepen op verschillende locaties. De afstanden variëren van één tot zeven kilometer. Er is nog steeds behoefte aan meer lessen; de wandelgroep in het Haarlemmermeerse Bos is ontstaan op verzoek van een aantal inwoners en bewust op de middag gezet.
Coördinator Yaël Goudsmit: “Onze vaste kern wandelaars wordt steeds groter. De deelnemers waarderen de toegankelijkheid van de les, want iedereen kan meedoen, en genieten van de natuur en de buitenlucht. En, het Haarlemmermeerse Bos behoort natuurlijk tot één van de mooiste wandellocaties in de regio.”
Deelnemen: Nieuwe wandelaars zijn welkom en hoeven zich van te voren niet aan te melden. De wandelgroep Haarlemmermeerse Bos vertrekt om 13.30 uur vanaf Stichting Zorgmanege Stal Starro, IJweg 951, 2131 LV in Hoofddorp.
De eigen bijdrage voor het wandelen bedraagt € 2 per les (exclusief koffie of thee).
Neem bij vragen contact op met coördinator Yaël Goudsmit via ygoudsmit@teamsportservice.nl.
 
Agenda’s De Ark en De Boskern
De Ark
De Boskern
Voor nadere details zie: Website De Ark
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Voor nadere details zie: Website De Boskern
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Markt-In
Elke dinsdag 13.30-16.00
Vrije inloop (drankje, spelletje)
Maandag-vrijdag 09:00-17:00
Wereldwinkel
Elke 1e en 3e zondag vd maand rond kerkdienst
Elke 2e en 4e dinsdag 13.30-16.00
Het Praathuis
(= samen eten)
Elke vrijdag:
inloop 14:00-20:00
eten:  17:30-20:00
Repair Café
Elke 3e woensdag vd maand 13.30-16.00.
Sasa (€ 3,00)
14-10;28-10;11-11;25-11
13:00-16:00
Wandelen voor Uganda (2018)
20 km: 27-10, 24-11, 29-12
Wandelen Sportservice
Elke maandag en donderdag
09:30-11:00
Taizévieringen
2018: 25-11
Bridge (vrije inloop)
Dames bridge
Elke maandag 13:00-17:00
Om de week woensdag 12:30-17:00
Zanggroep 'De Ark'
Dinsdagavonden 19:30-20:30
Klaverjassen
Elke maandag 19:30-22:00
Elke dinsdag 13:00-17:00
Elke donderedag 19:30-23:00
 
 
Kickboxen voor vrouwen
Elke maandag en donderdag
18:30-19:30
 
 
Scootmobiel club Elke vrijdag 12:00-14:00
 
 
Huiswerk begeleiding
Elke vrijdag 15:00-17:00
 
 
Hobbyclub
Elke dinsdag 13:30-16:00
 
 
 
Biljarten
Elke dinsdag, woensdag en donderdag 09:00-12:00
Donderdag ook 13:00-16:00
 
 
Darten
Elke donderdag 19:00-23:00
 
 
Handwerkclub
Elke maandag 09:30-12:00
 
 
Chinese groep
Elke woensdag 14:00-17:00
 
 
Meer bewegen voor ouderen
Elke donderdag 09:00-11:30
 
 
Fibro gym
Elke donderdag 10:00-11:00
 
 
Tai Chi Roy
Tai Chi Shui
Elke woensdag 09:30-10:30
Elke woensdag 09:45-10:45
 
 
Erbij horen Sportservice
COPD
Elke woensdag 09:30-10:30
 
Elke vrijdag 09:30-10:30
 
 
Mindfulness
Dinsdag om de week 19:30-22:00
 
 
Financieel Café
(inloopspreekuur)
Elke donderdag 13:00-15:00
   
Pluspunt (Meerwaarde)
T: 06–57619738
E: pluspuntoverbos
@meerwaarde.nl
Elke maandag: 09:30–12:30
Elke dinsdag: 09:30–12:30
Elke donderdag: 13:00–16:00
Op andere dagen/tijden uitsluitend op afspraak.
   
Yoga
Stoelyoga
 
Zumba dansen
Elke vrijdag 10:30-11:30
Elke vrijdag 09:30-10:30
 
Elke maandag 20:00-21:00
Elke woensdag 19:30-20:30
   
Dames Overbos 65+
Vrouwen van Overbos
Elke woensdag 11:00-12:00
Elke vrijdag 10:30-12:00
   
Bingo
Rommelmarkt
Klaverjas drive
18-10  13:00-17:00
09-12  13:00-17:00
16-12  13:00-17:00
    Samen eten  op zondag (€ 5,00)
21-10;04-11;02-12   
Vanaf 17:30
 
Vervolg ‘Boskernloket van start’
 
Marianne vertelde onder meer over de mogelijkheid van Dagbesteding Op Maat. Dit is dagbesteding voor mensen die behoefte hebben aan begeleiding overdag i.v.m. een fysieke beperking of b.v. geheugenproblemen of sociale redenen. Dit kan eventueel op indicatie worden vergoed door zorgverzekeraar of WMO.
 
Wat inloop op deze middag betreft: Het bleef, zoals zo’n eerste keer te verwachten is, vrij rustig. Toch kwamen er al voorzichtig een paar mensen langs. Er kwamen b.v. twee dames die overlast ervoeren van de benedenbuurman en hier graag advies over wilden. Wij hebben hen uitgenodigd om erbij te komen zitten en rustig hun hun verhaal te doen. Als eerste optie hebben wij geadiviseerd om contact op te nemen met de wijkagent. Na afloop lieten de dames weten zich goed geholpen te voelen en dat het vooral erg prettig geweest was om aandacht voor hun verhaal te krijgen. Een deel van de spanning waar zij mee zaten, werd zo (voor even) weggenomen.
Een andere bezoeker vond het interessant om mee te luisteren naar de gesprekken (voor zover deze openbaar waren) en liet zich graag informeren over wat de diverse hier vertegenwoordigde organisaties eigenlijk precies doen. Verder attendeerde iemand ons op “de spinnenwebben onder de bruggen in Overbos” welke als onprettig werden ervaren. Gevraagd werd of de gemeente hier wat aan wilde doen. Gebiedsmanager Barbara Verbeek gaf uitleg over wat de gemeente wèl en niet doet. (Spinnenwebben verwijderen valt hier niet onder.) Maar ook deze bezoeker vond het gesprek prettig en de informatie interessant.
 
Het Boskernloket is een goed initiatief. De komende maanden gaat de praktijk uitwijzen of dit ook bij onze wijkbewoners aanslaat.
 
Vervolg ‘Wijkschouw levert karig resultaat’
 
Onderstaande aandachtspunten zijn besproken en worden hier verkort weergegeven:
 • Leenderbos: Er komt geen voetpad langs het Leenderbos. Gemeente: Bij wet is geregeld dat als er geen voetpad is maar wel een fietspad, de voetganger gebruik mag maken van het fietspad. De kleur van het fietspad zegt niet of het een verplicht of onverplicht fietspad is. Het verplichte fietspad wordt niet gewijzigd in een onverplicht pad, dat wil namelijk zeggen dat fietsers dan ook gebruik mogen gaan maken van de rijbaan op Leenderbos en dat is geen wenselijke situatie.
 • IJweg: Er komt geen voetpad op de plaatsen waar dit ontbreekt. Gemeente: De ruimte ontbreekt om langs de hele IJweg een voetpad aan te leggen, de strook is te smal en ook nog voorzien van lichtmasten waardoor er geen mindervaliden of kinderwagens gebruik van zouden kunnen maken. Er zijn voldoende alternatieven om als voetganger veilig je weg te kunnen volgen. (Het alternatief is om via een andere route door de wijk te gaan.)
 • Het ontbrekende bord ‘einde 30km’ gezien vanaf de IJweg naar Leenderbos: Opdracht is gegeven om dit te plaatsen.
 • Het klopt dat er haaientanden staan op het fietspad voor Kuinderbos. Officieel maak je daar geen deel meer uit van de rotonde maar kom je op de weg terecht van Kuinderbos zelf. Vandaar dat de fietsers daar niet meer in de voorrang zitten. Officieel zou je zelfs borden moeten plaatsen met einde fietspad, Maar ter plaatse is afgesproken om dat niet te doen gezien de veelheid aan borden.
 • Klaterbos: Basketbalveld: Halfverharding zal onkruidvrij gemaakt worden. Momenteel zijn er geen meldingen van overlast hangjongeren. (“Halfverharding” is een veelomvattend begrip. Waar normaal gesproken vaak gekozen wordt voor tegels of stenen voor bestrating in de tuin kun je ook kiezen voor een tussenweg. Materialen zoals grind, split, steenslag, boomschors en houtsnippers vallen bijvoorbeeld onder halfverharding).
 • Liesbos: Te hoog onkruid zal worden verwijderd.
 • Muiderbos: 30 km wederom uitgelegd dat er niets aan de bebording en andere aanduidingen wordt veranderd. Te hard rijden is een kwestie van gedrag.
 • Plein Winkelcentrum: De ruimte die ingenomen wordt door de viskar: Dit is een handhavingszaak.
 • Busbaan onderhoud: Onkruid aan de zijkant wordt binnenkort aangepakt; er is opdracht voor gegeven.
 • Liesbos t.h.v. De Boskern, de verwaarloosd uitziende hekjes. Gemeente: Deze worden vanaf volgend jaar weer onderhouden op beeld. Nu is dat nog op frequentie, twee keer per jaar. Met ingang van volgend jaar speelt dit probleem dus niet meer. Tevens zijn we al op diverse locaties de lage (plantsoen)hekjes aan het verwijderen omdat deze dikwijls geen functie meer hebben. Misschien is het leuk om het spijlenhekwerk te reinigen als burendag activiteit o.i.d.
 • Dassenbos: Meldingen van defecte paaltjes kunnen beter in het meldingensysteem gemaakt worden. Dat gaat sneller dan deze opnemen in het overzicht van B&O.
 • Bomen Dassenbos: In antwoord op de uitgesproken zorg dat de woningen met houtskeletbouw extra kwetsbaar zijn voor omvallende bomen of afbrekende grote takken, zegt de gemeente: De zorgplicht van de gemeente voor bomen is uitgelegd (3 jaarlijkse inspectie of 1 jaarlijks). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen veiligheid van houtskeletbouw- of betonnen woningen.
 
Vervolg ‘Een interview met Alex Persijn, onze wijkagent’
 
Hoe vind je het om in Overbos te werken?
“Ik vind Overbos een aangename wijk met een prettige en grote verscheidenheid aan mensen. Ik ervaar de sfeer als doorgaans warm en open. Een fijne plek om te werken.”
 
Wat valt je op aan deze wijk en waar zijn knelpunten en mogelijke oplossingen?
“De grote verscheidenheid aan mensen siert deze wijk. Er zijn koopwoningen en huurwoningen. Wat mij het meest raakt is de eenzaamheid. Niet alleen onder ouderen, maar ook de stille eenzaamheid onder jongeren. Jongeren doen veel met sociale media en komen normaalgesproken ook nog wel bij elkaar. Maar er is helaas ook een groep die verdwijnt, geïsoleerd raakt en zich beperkt tot internet in huis en verder geen contacten meer heeft daarbuiten. Deze groep valt niet op.. omdat je ze niet ziet. Maar ze zijn er wel. Ik zou graag zien dat deze jongeren onderling weer meer bij elkaar komen.
Ook zie ik veel ouderen die alleen wonen en geïsoleerd raken om verschillende redenen. Bijvoorbeeld waarvan familie in het buitenland of ver weg woont. Eenzaamheid hier in Overbos zie ik als een groot probleem.
Als wijkagent merk je soms ook wel aan het karakter van de meldingen dat er mogelijk ook een stukje eenzaamheid of andere sociale problematiek speelt. Je wilt hier eigenlijk graag ook voldoende aandacht aan geven. Zo hebben we een proactieve en ook signalerende functie naar bijvoorbeeld de GGD en andere instanties in onze wijk. In samenwerking met Sociaal makelaar Mary van der Drift vanuit Stichting Meerwaarde ga ik wel eens terug naar de mensen om te weten hoe het verder met iemand gaat. Mensen weten wie je bent, voelen zich hiermee meer op hun gemak waardoor bepaalde problemen soms meer in de hand kunnen worden gehouden. Verder zijn we ook vaak pro actief bezig door een ronde in de wijk te doen vanuit de meldingen van Politie.nl, of op signalen van de ketenpartners.
Mijn tijd om in de wijk te werken moet ik ook verdelen met de taak om ook naar de noodhulp-meldingen te gaan in de regio, zoals de 112 meldingen. Ook dit hoort bij mijn werk. Vroeger was dit niet het geval en bleef je in je wijk. Toen was de personele bezetting ook wat ruimer waardoor je permanent in je wijk kon blijven. Het beeld van de vroegere wijkagent op de fiets is niet meer zoals vroeger. Ik vind het prettig als men in deze wijk voor elkaar sociaal aanwezig kan zijn, voor en met elkaar. Dat we het samen kunnen doen.”
 
Hoe ervaar je de samenwerking met instanties in Overbos?
“Ik ben erg goed te spreken over de samenwerking met de Ymere, Meerwaarde, het Meerteam en ook de samenwerking met de GGZ en de gebiedsmanager van de gemeente.
Ik merk dat Ymere ook echt betrokken reageert wanneer het woonsituaties betreft voor mensen waar een oplossing voor gevonden moet worden. Het is helaas niet altijd mogelijk om huisvestingsproblemen snel op te lossen. En voor sommige mensen zou je het liefst de woning goed geluids-geïsoleerd willen hebben, maar dat kan allemaal niet altijd, of in één keer. De mensen van Ymere reageren altijd zeer betrokken als ik ze spreek. Ik merk dat zij net als de andere ketenpartners altijd serieus en zo snel mogelijk op mijn oproepjes reageren en er mee aan de slag gaan. Dit vind ik heel erg prettig.”
 
Hoe zie je de samenwerking met onze wijkraad?
“Ik ben nog niet zo heel lang hier om hier precies een definitie hier over te geven, maar ik zie het natuurlijk als iets positiefs. Ik zie de wijkraad hier als een goede afvaardiging van de bewoners van Overbos en hun wensen en dat zij hierin een brug zijn met de gemeente. Het lijkt mij heel leuk om vaker bij een bewonersvergadering aanwezig te zijn. Ons wijkgebouw De Boskern vind ik ook een mooie plek om verschillende instanties te treffen. Ook zou ik graag wat meer naar netwerkbijeenkomsten gaan.
Komend jaar moet ik regelmatig voor studiedagen naar Apeldoorn. Hierdoor is mijn agenda tijdelijk beperkter geworden om overal bij te kunnen zijn, maar ik zou het graag doen. Over een jaar zal er wat meer ruimte komen en kom ik vaker op een vergadering.
Mijn collega Marco Burgman is er natuurlijk ook nog voor Overbos. Over het algemeen vind ik: Je moet het samen doen. Het is fijn wanneer mensen/ketenpartners in de brede zin met elkaar mee willen denken en eventueel wat willen doen voor elkaar. Ook als dat enigszins buiten de kaders valt van je functie. Wel blijf ik altijd wat je noemt: Een ‘diender’. Dat staat in mijn contract. Ik zal ook altijd blijven ingrijpen wanneer de wet gehandhaafd moet blijven. We doen het samen en helpen elkaar.”
 
Alex heeft inmiddels ook een twitter-account: @POL_Persijn. Mocht je hem willen bereiken, dan kan dat heel makkelijk via de website/link: www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/04/c4/alex-persijn-overbos.html.
Hier vind je meteen ook een eenvoudig in te vullen formulier waar je afbeeldingen aan kan koppelen.
 
Terwijl ik het gebouw verlaat lopen we nog even over de gang; “Prachtige collega’s heb ik hier. Stuk voor stuk mooie karakters. Fijn om met ze samen te werken.” Een tevreden en enthousiaste agent!
 
Wijkraad Overbos, Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer