Nieuwsbrief
 

OKTOBER 2012
 
DEZE MAAND
 
 
 
 
 
UW MENING
 
Assurantiebelasting omhoog van 9,7% naar 21%!
 
Goed alternatief voor de forensentaks of niet? Wij zijn benieuwd naar uw mening: info@montclair.nl

 
CONTACT
 
+31 (0)35 5286 120 info@montclair.nl
 
Marathon 6
1213 PK Hilversum
 
Postbus 141
1200 AC Hilversum
 
DEZE NIEUWSBRIEF DOORSTUREN?
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie of geinteresseerde van MontClair.
 
Wil u uw gegevens wijzigen of de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dit kan onderaan deze nieuwsbrief.

Politiek

2012 kenmerkt zich door de vele politieke bewegingen die er dit jaar zijn geweest. Het vallen van het kabinet, het Kunduz akkoord, de verkiezingen en het herfstakkoord.
 
Daarnaast wordt er ook nog nieuwe wetgeving doorgevoerd zoals de modernisering van de ziektewet en het pensioenakkoord. Zaken die veel invloed gaan hebben op uw bedrijfsvoering, kosten en toekomstige personeels beleid. Zaken waar wij nu en in de toekomst graag aandacht aan geven.

 
Met vriendelijke groet,
 
Arnold Klapwijk
Algemeen Directeur MontClair
 
Verhoging Pensioenleeftijd
 
AOW
De AOW-leeftijd gaat volgens het deel akkoord versneld omhoog. Vanaf 2018 wordt de eerste AOW pas ontvangen wanneer je 66 jaar bent en in 2021 ligt de AOW-leeftijd al op 67 jaar.
 
Tijdpad verhoging AOW-leeftijd
2013  2014  2015  2016 
2017  2018  2019 
2020  2021 
65 +1 mnd 65 +2 mnd 65 +3 mnd 65 +6 mnd 65 +9 mnd 66 jaar
66 +4 mnd 66 +8 mnd 67 jaar
 
Pensioen
In 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen verhoogd naar 67 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de pensioenleeftijd voor werkgeverspensioen in de fiscale wetgeving.
 
 
Wie kijkt er naar uw Data wanneer u niet kijkt?
 
Een gerichte (computer) hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Denk maar aan verlies van klantinformatie of personeelsgegevens, het in verkeerde handen komen van betaalkaartgegevens, schade aan uw netwerk of derving van online inkomsten en reputatieschade. Of het nu gaat om de kosten die u maakt ingeval van diefstal van gegevens of voor het voeren van verweer in verband met de content op uw website ...
 
 
Modernisering Ziektewet
 
Reden voor de nieuwe wet is onder meer de evaluatie van de WIA. Hieruit kwam naar voren dat werknemers met een Ziektewetuitkering onevenredig veel vertegenwoordigd zijn in de WGA.
 
Het gaat dan vooral om de ZW-gerechtigden zonder werkgever (zieke uitzend-krachten, oproepkrachten en werklozen; zieke werknemers met een tijdelijk contract dat is beëindigd; zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd is beëindigd).
 
 
Regres loonschade
 
Loonschade voor de werkgever
 
Als een van uw werknemers letsel oploopt en daardoor niet meer in staat is om te werken, heeft u als werkgever een loondoorbetalings-plicht gedurende de periode van uitval. Er is sprake van loonschade. Uw loondoorbetalings-plicht kan zelfs doorlopen tot twee jaar.
 
Echter, als het letsel van uw werknemer is veroorzaakt door een derde partij die daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld, dan is het mogelijk dat uw (netto) loonschade wordt verhaald. MontClair werkt hiertoe samen met Regres Verzekerd die deze taak op zich kan nemen ...