Onder Windows 8.1 Mail werken sommige links niet!
17de editie
23 juni 2018
BEZOEK ONZE SITE:
 
 
INHOUDSOPGAVE:
Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Wijkraad Overbos, in het kader van het nieuwsbrievenproject van de gemeente Haarlemmermeer.
Technische ondersteuning: Nwsbrf.nl.
 
Belangstellenden ontvangen deze nieuwsbrief per e-mail.
Voor geïnteresseerden zonder e-mail wordt een “papieren” exemplaar beschikbaar gesteld.
 
Contact
E-mail:
 
Postadres:
Muiderbos 212
2134 SZ  Hoofddorp
 
Telefoon: 06-51157854
Sociale media
 
Volg Wijkraad Overbos op Twitter en Facebook
 
    
 
Deel deze nieuwsbrief met anderen
 
ºººººº
Zaterdag 30 juni van 10:00 tot 17:00
in het wijkpark en het winkelcentrum
 
VERTROUWDE ONDERDELEN
 
De organisatoren hebben weer een uitgebreid programma samengesteld met voor elk wat wils:
 
 • Een braderie met 100 kramen.
 • De inmiddels vertrouwde optredens van Jos Tipker.
 • Daarnaast Sven Tertainment met zijn kindertheater.
 • Djembé optreden en workshop met Patrick Ngambi.
 • Sport en spel, georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer met workshops en demonstraties van verenigingen.
 • Springkussens, schmink, kano’s.
 • Een gezellige bar met terras midden tussen de activiteiten.
 • Natuurlijk ook de vertrouwde snackcar en suikerspin.
 • Een rode loper verbindt het wijkpark met het winkelcentrum
 • Meerradio verzorgt de hele dag de uitzending vanaf locatie winkelcentrum ‘t Paradijs.
 • Winkeliers pakken uit met diverse verrassende acties.
 
Wij hopen u weer te zien op het wijkfeest.
N.B. ER ZIJN NOG ENKELE KRAMEN TE HUUR!
 
Als u snel bent, kunt u nog een kraam reserveren via:
 
 
Verdraaid, Jos Tipker is al voor de vierde keer op ons feest!
 
 
Entertainment programma in de kleine tent:
 
10:30 -11:00
 
11:00 -11:45
 
11:45 -12:15
 
12:30 -13:00
 
13:00 -14:15
 
14:15 -14:45
 
Jos Tipker
 
Sven Tertainment
 
Jos Tipker
 
Jos Tipker
 
Djembé met Patrick Ngambi
 
afsluiting met Jos Tipker
 
Sport- en Spelprogramma:
Programma Kunstgrasveld 2de helft
 
10:00- 11:00
 
11:00 - 11:30
 
11:30 – 12:00
 
12:00 – 12:30
 
 
12:30 – 13:00
 
12:30 – 14:15
 
14:15 – 14:45
 
15:30 – 16:00
Clinic Tennis TV in den Boogaerd
 
Clinic Tennis TV in den Boogaerd
 
Clinic Tennis TV in den Boogaerd
 
Clinic Zumba (volwassen) Radha Muradin
 
Clinic Tennis TV in den Boogaerd
 
Clinic Tennis TV in den Boogaerd
 
Clinic Tennis TV in den Boogaerd
 
Clinic Tennis TV in den Boogaerd
Programma Kunstgrasveld 1ste helft (Judo matten)
 
 
10:30 – 11:00
 
11:00 – 11:30
 
11:30 – 12:00
 
12:00 – 12:30
 
12:30 – 13:00
 
13:15 – 13:45
 
13:45 – 14:15
 
14:15 – 14:45
 
14:45 – 15:00
 
15:00 – 15:30
 
15:30 – 16:00
Clinic Karate Karate Kenamju
 
Clinic Karate Karate Kenamju
 
Clinic Karate Karate Kenamju
 
Clinic Karate Karate Kenamju
 
Clinic Karate Karate Kenamju
 
Clinic Karate Karate Kenamju
 
Clinic Karate Karate Kenamju
 
Clinic Karate Karate Kenamju
 
Clinic Karate Karate Kenamju
 
Clinic karate Karate Kenamju
 
Clinic Karate Karate Kenamju
Programma grasveld midden (badminton veld)
 
10:30 – 11:00
 
11:00 – 11:30
 
11:30 – 12:00
 
12:00 – 12:30
 
12:30 – 13:00
 
13:15 – 13:30
 
13:45 – 14:15
 
14:15 – 14:45
 
15:00 – 15:30
Clinic Badminton BC Meershuttle
 
Clinic Badminton BC Meershuttle
 
Clinic Badminton BC Meershuttle
 
Clinic Badminton BC Meershuttle
 
Clinic Badminton BC Meershuttle
 
Clinic Badminton BC Meershuttle
 
Clinic Badminton BC Meershuttle
 
Clinic Badminton BC Meershuttle
 
Clinic Badminton BC Meershuttle
 
Programma Grasveld achter kunstgrasveld
 
 
10:00 – 16:00
 
10:00 – 16:00
 
11:00- 11:30
 
11:00 -11:30
 
11:30 -12:00
 
12:30- 13:00
 
10:00-12:00
 
10:00-16:00
Stormbaan/ springkussen Joma
 
Activiteiten scouting Scouting
 
Clinic wandelen Jolande Baas
 
Clinic Joy2bfit
 
Clinic Joy2bfit
 
Clinic wandelen
 
Dynamic tennis Fred Outshoorn
 
Springkussen + spelletjes PICNIC
 
De Wijkraad en de AVG
 
Sinds 25 mei van dit jaar is in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In verband hiermee doen Wijkraad Overbos en de redactie van Nieuwsbrief Overbos de volgende mededeling:
 • Het e-mailadressenbestand van Nieuwsbrief Overbos wordt uitsluitend gebruikt voor het toezenden van onze nieuwsbrief en, incidenteel, mededelingen door de wijkraad. De adressen worden nooit doorgegeven aan derden en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 • Aangezien alle abonnees van Nieuwsbrief Overbos hun e-mailadres (en eventueel naam) uit eigen beweging hebben aangeleverd, achten wij een hernieuwde inschrijving op onze nieuwsbrief overbodig. Uitschrijven is te allen tijde mogelijk.
  Nieuwsbrief Overbos valt verder onder Nwsbrf.nl en YMLP. Beide organisaties hebben verklaard inmiddels AVG-compliant te zijn.
 • De naam en/of portretfoto van een privépersoon wordt in onze nieuwsbrief en andere publicaties van Wijkraad Overbos uitsluitend gebruikt met toestemming van betrokken persoon.
 • Tijdens activiteiten van Wijkraad Overbos, zoals het zomerfeest, de kerstbomeninzameling en bewonersavonden, maken wij graag en vaak foto’s (en soms video’s). Deze zijn bestemd voor fotoalbums op onze website en voor plaatsing bij eventuele berichten over deze activiteit in de sociale media en Nieuwsbrief Overbos.
  Waar dit praktisch haalbaar is wordt v.t.v. toestemming gevraagd. Bij overzichtfoto’s waarop grote groepen mensen voorkomen, is dit niet haalbaar. Desalniettemin heeft u het recht om de wijkraad of nieuwsbriefredactie te verzoeken een specifieke foto niet te plaatsen of deze te verwijderen.
 
Agenda’s De Ark en De Boskern
De Ark
De Boskern
Voor nadere details zie: Website De Ark
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Voor nadere details zie: Website De Boskern
N.B. voor sommige activiteiten dient u zich ingeschreven te hebben!
Markt-In
Elke dinsdag 13.30-16.00
Vrije inloop (drankje, spelletje)
Elke vrijdag 14:00-20:00
Wereldwinkel
Elke 1e en 3e zondag vd maand rond kerkdienst
Elke 2e en 4e dinsdag 13.30-16.00
Het Praathuis
(= samen eten)
Elke vrijdag 17:30-20:00
Repair Café
Elke 3e woensdag vd maand 13.30-16.00.
Gym Sportservice
Elke vrijdag 09:30-10:30
Wandelen voor Uganda (2018)
20 km: 30-06, 28-07, 25-08, 29-09, 27-10, 24-11, 29-12
Wandelen Sportservice
Elke maandag, woensdag en donderdag 09:30-11:00
Taizévieringen
2018: 30-09, 25-11
Bridge (vrije inloop)
Dames bridge
Elke maandag 13:00-17:00
Om de week woensdag 13:00-17:00
Zanggroep 'De Ark'
Dinsdagavonden 19:30-20:30
Klaverjassen
Elke maandag 19:30-22:00
Elke dinsdag 13:00-17:00
Elke donderedag 19:30-23:00
 
 
Kickboxen voor vrouwen
Elke maandag 18:30-19:30
Elke vrijdag 18:30-19:30
 
 
Scootmobiel club Elke vrijdag 12:00-14:00
 
 
Samen eten
Zondag 17:30 18-02,15-04,20-05
 
 
Hobbyclub
Elke dinsdag 13:30-16:00
 
 
 
Biljarten
Elke dinsdag, woensdag en donderdag 09:00-12:00
 
 
Darten
Elke donderdag 19:00-23:00
 
 
Handwerkclub
Elke maandag 09:30-12:00
 
 
Chinese Dans
Elke woensdag 14:00-17:00
 
 
Meer bewegen voor ouderen
Elke donderdag 09:00-11:30
 
 
Fibro gym
Elke donderdag 10:00-11:00
 
 
Tai Chi Roy
Tai Chi Shui
Woensdag 09:30-10:30
Woensdag 09:45-10:45
 
 
Erbij horen Sportservice
Woensdag 09:30-10:30
 
 
Mindfulness
Dinsdag om de week 19:30-22:00
 
 
Financieel Café
(inloopspreekuur)
Elke donderdag 13:00-15:00
   
Pluspunt (Meerwaarde)
T: 06–57619738
E: pluspuntoverbos
@meerwaarde.nl
Elke maandag: 09:00–12:30
Elke dinsdag: 09:00–12:30
Elke donderdag: 13:00–16:00
Op andere dagen/tijden uitsluitend op afspraak.
   
 
   
   
 
   
 
Wijkraad Overbos, Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer