Nieuwsbrief 30 januari
 
Het programma Regie in de Regio zet zich in voor meer ruimte en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen wij samen met hen, met hun naastbetrokkenen, met belangenorganisaties en met raden en sleutelpersonen in de regio. In deze nieuwsbrief vind je informatie over relevante ontwikkelingen voor mensen die op regionaal niveau actief zijn. De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar.
 
 
Politiek besteedt aandacht aan zelfregiecentra, herstelacademies en cliëntenorganisaties!
Om te zien hoe de ambulantisering in de praktijk uitpakt en welke rol zelfregiecentra en herstelacademies kunnen spelen, is Tweede Kamerlid Linda Voortman van de GroenLinksfractie op 13 januari op werkbezoek geweest in Utrecht.Zij startte haar bezoek bij het Steunpunt GGz en ging daarna op bezoek bij Enik Recovery College. 
 
Bouwconferentie Herstelacademies en Zelfregiecentra 
Op vrijdag 24 februari organiseert het project Herstelacademies-Zelfregienetwerken een "bouwconferentie" voor iedereen die betrokken is bij herstel- en zelfregie-initiatieven. Cora Brink neemt die dag afscheid en zal de aanwezigen deelgenoot maken van de bouwstenen die zij de afgelopen twee jaar heeft verzameld. De bouwstenen die nodig zijn voor een goede basis voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en de rol die zelfregiecentra en herstelacademies daarin kunnen vervullen. Naast Cora komen drie sprekers aan het woord vanuit verschillende invalshoeken die laten zien hoe ze in de praktijk bijdragen aan het brede palet van zorg, ondersteuning en ontplooiingsruimte.

Meer informatie bij Greetje Senhorst, g.senhorst@platformggz.nl, tel. 06-19657421. 
 
Call Regie in de Regio levert prachtige regionale initiatieven op!
Op de uitnodiging van Regie in de Regio om initiatieven in te dienen ter versterking van de stem van regionale cliënten- en familieorganisaties zijn 31 aanvragen ingediend. In alle aanvragen zagen wij veel passie voor het werk van cliënten- en familie organisaties in de regio. Dat alleen al was heel mooi om te zien en geeft een rijk beeld van wat er zoal gebeurt in het land. Een onafhankelijke beoordelingscommissie, vanuit cliënten- en familieperspectief, heeft een flinke klus gehad aan het beoordelen van al deze aanvragen. In totaal krijgen 6 lidorganisaties van het Landelijk Platform GGz en 11 cliënten- en familieorganisaties geld om hun mooie plannen waar te maken.
 
Psysalons
In elke nieuwsbrief zetten we één van de gehonoreerde initiatieven in de schijnwerpers. In deze editie staat Ypsilon centraal met de 'Psysalons': een laagdrempelige ontmoetingsgelegenheid, bedoeld voor cliënten, families en naasten om lotgenoten te treffen, contacten te leggen, kennis op te doen en in bijeenkomsten te werken aan eigen empowerment.
 
Zorginkoop GGz 2018 door zorgverzekeraars
Het is nog maar net 2017, maar zorgverzekeraars beginnen al aan hun cyclus voor de zorginkoop 2018. Landelijk Platform GGz heeft deze keer een kort document opgesteld met criteria vanuit cliënt- en familieperspectief voor de zorginkoop. Het document is uiteraard bedoeld voor de zorgverzekeraars, maar ook als hulpmiddel voor cliënt- en familieorganisaties die in hun eigen regio met zorgverzekeraars overleggen over zorginkoop.
 
Nieuwe subsidierondes voor lokale aanpak van verward gedrag
Vanaf 26 januari jl. kunt u weer projectvoorstellen indienen voor: 
 • stimuleringssubsidie voor de implementatie één van de 9 bouwstenen of voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van álle bouwstenen  
 • pilotprojecten voor de implementatie van álle bouwstenen  
 • experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag 
Mogelijk projecten zijn bijvoorbeeld projecten voor zelfregie, crisiskaart, laagdrempelige time-out / opvang, alternatief vervoer etc. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 7 maart 2017 om 14.00 uur. 

LPGGz organiseert een meedenkmiddag op maandag 20 februari van 13-17u. Locatie: LPGGz, Huis voor de Gezondheid. Stationsplein 125 Amersfoort. Opgeven en meer informatie:Jenny de Jeu j.dejeu@platformggz.nl
Inmiddels hebben in de eerste ronde al diverse RCO's projecten ingediend; zij zullen worden gevraagd hun expertise te delen tijdens de meedenkmiddag op 20 februari.  
 
Schakelteam zoekt ervaringsverhalen
Het schakelteam mensen met verward gedrag heeft op zijn site filmpjes staan met persoonlijke verhalen. In die filmpjes vertellen mensen over hun ervaringen met verward gedrag en geven zij tips aan hulpverleners. Het schakelteam is nu op zoek naar nieuwe mensen die bereid zijn om hun persoonlijke verhaal op film te laten vastleggen t.b.v. de website. Soms gebruikt het schakelteam de filmpjes ook bij bijeenkomsten, maar desgewenst kun je afspreken dat dat alleen gebeurt, als je daar apart toestemming voor hebt gegeven. Voorbeelden van reeds gemaakte filmpjes: https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag/persoonlijke-verhalen

Interesse?
Neem contact op met de communicatieadviseur van het schakelteam, Hanneke Hoorneman:  
hanneke.hoorneman@tappan.nl
 
Oproep: schrijvers gezocht
Voor het project rondom arbeid, zie http://monitor.clientperspectief.nl, zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het beschrijven van voorbeelden, methoden, proeftuinen of pilots die mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen om aan het werk te komen of te blijven. Je gaat bij het initiatief langs, neemt interviews af en beschrijft het voorbeeld volgens een format. We bieden een kijkje in allerlei leerzame voorbeelden, ervaring in het schrijven, reiskosten en vacatiegeld. Heb je een vraag of wil je meedoen, neem dan contact op met Margriet Paalvast m.paalvast@platformggz.nl
 
Eerste Health Impact Bond in Nederland gelanceerd
Op 27 januari jl. is in Den Haag de eerste Health Impact Bond (HIB) gelanceerd; "Sociaal Hospitaal, Multiprobleemgezinnen gezonder uit de schulden". De maatschappelijke onderneming Sociaal Hospitaal gaat de komende vijf jaar 250 gezinnen helpen met betere én goedkopere plannen voor het oplossen van hun problemen. Met deze maatwerkaanpak nemen gezinnen zelf de regie in handen om hun situatie duurzaam te verbeteren.
 
Agenda
 • 3 februari: Spotlightbijeenkomst in Amersfoort. Thema 'De kracht van familie en naasten'. 
  Meer info en aanmelden 
 • 8 februari: Dialoogbijeenkomst 'Meedoen in Enschede', 19.00-21.30 uur in Centrale Bibliotheek Enschede.
  Toegang gratis (inclusief consumpties). Aanmelden kan via e-mail naar wmogroepggz.enschede@home.nl  
 • 24 februari: Bouwconferentie Herstelacademies en Zelfregiecentra (zie boven)
 • 31 maart: Save the date: 'De dag van de ervaringsdeskundige' Zie ook: www.ervaringswerkers.org 
  (Medio week 6 meer info via www.dvded.nl)
 • 6 april: Jubileumcongres LCR 'Tot hier en nu verder'. De inschrijving voor het jaarlijkse LCR congres is reeds geopend. Ditmaal een jubileumcongres. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) richt zich op cliëntenraden in de sociale zekerheid. Tijdens het congres wordt ook de Cliënt-in-beeld-prijs uitgereikt. Kosten voor het congres 25 Euro. Leden van een UWV cliëntenraad kunnen de kosten vergoed krijgen. Meer informatie en aanmelding: http://www.landelijkeclientenraad.nl/Congres
 
Wil je je aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link.
 
Heb je nieuws uit jouw regio dat je graag met anderen wilt delen? Meld het dan aan Marry Mos, m.mos@platformggz.nl
Landelijk Platform GGz 
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033-3032 2400