September 2016
In deze nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Haarlemmermeer en bevat informatie over de voortgang van de ontwikkelingen van het project Hart van Zwanenburg. Hart van Zwanenburg komt samen met bewoners en ondernemers en met medefinanciering van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) tot stand.
 
 
Informatie over het project
Hart van Zwanenburg:
 
 
voor deze nieuwsbrief
 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg
Afgelopen periode is het ontwerp bestemmingsplan afgestemd met de begeleidingsgroep openbare ruimte en beeldkwaliteit en de PCO-leden (dorpsraad, ondernemersvereniging en Stichting Zwanenburg-Halfweg). Het bestemmingsplan omvat de volgende gebieden: het dorpshuis en dorpsplein en het pand van Lidl. Op 30 augustus is het ontwerp bestemmingsplan goedgekeurd door het college van B en W. Vanaf 8 september 2016 ligt het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter visie en kan er een zienswijze worden ingediend. Lees meer
 
Nieuwe pand Lidl
De gemeente en Lidl zijn bijna rond met de afstemming over de verhuizing van Lidl. Binnenkort gaan de gemeente en Lidl een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aan. De plannen voor het nieuwe pand van Lidl zijn voorgelegd aan direct omwonenden en in overleg nog enigszins aangepast. Bekijk hier het ontwerp van het nieuwe gebouw en het binnenterrein.
 
 
Voorlopig Ontwerp dorpshuis gereed
 
Het Voorlopig Ontwerp van het dorpshuis is gereed. Binnenkort start de gemeente met het Definitief Ontwerp, in samenwerking met Stichting Zwanenburg-Halfweg en begeleidingsgroep dorpshuis. Bekijk hier de sfeerimpressies van het dorpshuis ontworpen door heren 5 architecten.
 
Werkzaamheden Domineeslaan en Lindenlaan
De Domineeslaan in Zwanenburg krijgt nieuwe rioleringsbuizen. De werkzaamheden zijn medio oktober gereed en daarna kan er gestart worden met het herstellen van asfalt en groen. De afvoer van de riolen in de Lindenlaan wordt ook verbeterd. Het werk aan de Lindenlaan begint als de Domineeslaan weer in gebruik is. Lees meer
 
 
Digitale nieuwsbrief dorpsraad Zwanenburg-Halfweg
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg gaat binnenkort maandelijks een digitale nieuwsbrief verspreiden. De eerste nieuwsbrief verschijnt in september 2016. Wilt u deze ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door via de website van de Dorpsraad: www.zwanenburg-halfweg.nl of stuur een e-mail naar info@zwanenburg-halfweg.nl, onder vermelding van ‘aanmelding nieuwsbrief’.