December 2013
In deze nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Haarlemmermeer en bevat informatie over de voortgang van de ontwikkelingen van het project Hart van Zwanenburg. Hart van Zwanenburg komt samen met bewoners en ondernemers en met medefinanciering van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) tot stand.
 
 
Informatie over het project
Hart van Zwanenburg:
 
 
voor deze nieuwsbrief
 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Publieksenquête ontwerp dorpshuis
Tot 19 december kunnen inwoners van Zwanenburg en Halfweg via een online enquête stemmen op hun favoriete ontwerp voor het nieuwe dorpshuis. De keuze is uit een ontwerp van Onix Architecten en een ontwerp van Heren 5 architecten. Per persoon en per
e-mailadres mag één keer worden gestemd. Laat uw stem voor het Hart van Zwanenburg horen!
 
Hulp bij het stemmen
Voor inwoners zonder computer zijn er op dinsdag 10 december van 13.00 - 17.00 uur en op maandag 16 december van 9.00 - 13.00 uur in De Olm medewerkers van de gemeente aanwezig om te helpen bij het stemmen. Daarnaast staan er bij de tentoonstelling van de ontwerpen in De Olm de gehele stemperiode twee computers klaar om op te stemmen. 
 
Informatieavond over ontwerp dorpshuis en dorpsplein
Op een zeer goed bezochte
informatieavond presenteerden
de twee architecten hun plannen. Was u hierbij niet aanwezig of wilt het nog een keer rustig bekijken? Op de website vindt u de filmpjes van de presentaties, de presentaties zelf en alle
details van de ontwerpen.      Fotografie: Peter Vreeswijk
 
Verplaatsing supermarkt Lidl
De gemeente en Lidl zijn bijna rond met de afstemming over de verhuizing van Lidl. Binnenkort gaan de gemeente en Lidl een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aan. Naar verwachting vindt er in februari/maart 2014 een informatieavond plaats voor direct omwonenden.
 
Zwanenburg viert honderdste verjaardag in Halfweg
Twee dorpen tegenover elkaar aan de Ringvaart, in twee verschillende gemeenten, vormen één dubbeldorp. Op 16 oktober was er een mini-symposium in Sugar City, de silo’s van de voormalige suikerfabriek in Halfweg, in het kader van het 100 jarig bestaan van Zwanenburg. Met als onderwerp de innige band tussen Halfweg en Zwanenburg.