November 2016
In deze nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp is een maandelijkse uitgave van de gemeente Haarlemmermeer. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.
 
Informatie over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp:
 
 
voor deze nieuwsbrief
 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Informatieavond Park Quatrebras
 
Op 15 november waren ruim 150 belangstellenden aanwezig in het dorpshuis bij de informatieavond over Park Quatrebras en de start van de werkzaamheden in Badhoevedorp. Landschapsarchitect Marc van der Zwet van bureau Copijn lichtte het concept definitief ontwerp toe. Projectmanager Hilke de Vries gaf uitleg over de werkzaamheden die vanaf 2017 gaan starten. Lees meer.
 
Tijdelijke lus A9
Vanaf 3 december rijdt het verkeer over de A9 vanaf knooppunt Raasdorp in de richting van Amstelveen via een tijdelijke slinger onder knooppunt Badhoevedorp door. Deze situatie duurt t/m 16 december en geeft hinder op de A9 vanuit Haarlem en de A4 vanuit beide richtingen. Er is een omleidingsroute. Lees meer.
 
 
Opening A9 richting Amstelveen
 
Op 16 december gaan de hoofdrijbaan van de A9 van Haarlem richting Amstelveen en de verbindingsboog vanuit Haarlem naar de A4 richting Schiphol open. Diezelfde rijbaan van de oude A9 wordt dan gesloten voor verkeer. Dit betekent een halvering van de geluidsoverlast van de A9 in Badhoevedorp! Een aantal bewoners kan bij de feestelijke opening aanwezig zijn. Lees meer.
 
Inloopavond bestemmingsplannen
Op 12 december wordt een inloopavond in het Servicecentrum aan de Sloterweg 22 in Badhoevedorp gehouden over de aanpassingen van de bestemmingsplannen Lijnden-Oost Quatrebras en Schuilhoeve. U kunt tussen 19.30 – 21.00 uur de stukken inzien en vragen stellen aan medewerkers van de Gemeente Haarlemmermeer. Zodra de informatie beschikbaar is kunt u deze volgen via onze website.
 
Nieuwe kaart gebiedsontwikkeling
 
 
De A9 die nu nog door het centrum van Badhoevedorp loopt is bijna omgelegd. Deze omlegging biedt vele kansen voor Badhoevedorp; de leefbaarheid vergroot en het dorpse karakter wordt versterkt. Aan welke projecten wordt er de komende jaren gewerkt? Dat kunt u zien op de nieuwe overzichtskaart van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp.  
 
 
Start werkzaamheden Park Quatrebras
Het verplaatsen van 8 bomen van de weide van de kinderboerderij naar hun nieuwe locatie bij het voormalige dorpshuis staat voor januari 2017 op de agenda. Als alle vergunningen verleend zijn dan kunnen ook de overige werkzaamheden zoals het kappen van bomen, graven van water en het aanleggen van een bouwweg starten. Lees meer.
 
 
Rondje door het park
 
Op 9 december zal met een aantal bewoners een rondje door het wandelbos worden gemaakt. Samen met medewerkers van de gemeente wordt per boom bekeken of deze wel of niet gekapt moet worden. Het werkgebied is inmiddels uitgezet met piketpaaltjes zodat de bewoners voorafgaand kunnen kijken welke bomen zich in de gevarenzone bevinden.
 
Aansluiting Badhoevedorp A9 open
In het weekend van 18 tot en met 20 november zijn de fietstunnel en oprit naar Amsterdam bij de aansluiting Badhoevedorp in gebruik genomen. Dankzij de aanpassingen hoeven fietsers niet meer over te steken en hoeven automobilisten niet meer om te rijden via knooppunt Raasdorp. 
 
 
Wijzigingsbesluit A9 Badhoevedorp
Het ontwerp van het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp is vastgesteld. Van 24 november 2016 tot en met 4 januari 2017 ligt het Wijzigingsbesluit ter inzage. Dit plan gaat over de aanpassing van twee geluidschermen en het toevoegen van een weefvak (een combinatie van een invoegstrook en uitvoegstrook). Wilt u de plannen inzien, of erop reageren? Kijk hier hoe dit in zijn werk gaat. 
 
Participatie ontwerp Park Quatrebras
Het Definitief Ontwerp voor Park Quatrebras en het voorzieningengebied is eind oktober in concept afgerond. Over dit ontwerp is de afgelopen tijd druk overlegd met bewoners en belanghebbenden. Hoe ziet zo’n traject er nu uit en waar vindt u meer informatie? Dat leest u op de website van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp