Nieuwsbrief 8 november 2019
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Met de stichting MIND, MIND Korrelatie, 19 lidorganisaties, 40 regionale organisaties, 25 familie- en naastenraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Patiëntenstop bij GGNet: oplossing voor 90 patiënten
 
Zorgaanbieder GGNet heeft op 21 oktober een patiëntenstop afgekondigd voor verzekerden van Zilveren Kruis. Volgens GGNet heeft de zorgverzekeraar onvoldoende zorg ingekocht. In eerste instantie leek de patiëntenstop alleen nieuwe patiënten te treffen, maar al snel bleek dat mensen die al gepland stonden voor een intakegesprek weer werden afgebeld. Dit leidde tot een felle woordenstrijd tussen GGNet en Zilveren Kruis in de media. Lees verder
 
MIND Young Studio zoekt videodeelnemers!
 
MIND Young Studio is een online platform voor en door jongeren, die via vlogs en filmpjes psychische gezondheid bespreekbaar maken. Zij zoeken mensen die hun verhaal over psychische klachten in een video willen delen. Wil jij als jongere met ervaring of als psycholoog in één van onze video’s je verhaal vertellen? Meld je dan aan via dit formulierGraag tot ziens in de MIND Young Studio!
 
Herstelspecial uitgereikt: 100.000 euro voor zestien herstelinitiatieven!
 
Tijdens de jaarlijkse GGZ Herstelspecial op dinsdag 29 oktober ontvingen zestien initiatieven, die volledig afhankelijk zijn van subsidies, een financieel steuntje in de rug. De GGZ Herstelspecial is een initiatief van Coöperatie VGZ en MIND en wordt gefinancierd door 32 GGZ-aanbieders. Zij dragen van elke ingekochte DBC één euro af. Lees verder
 
MIND en RINO Groep stimuleren ervaringskennis in onderwijs
 
MIND zet zich samen met de RINO Groep in om ervaringsdeskundigheid in het onderwijs aan zorgprofessionals te stimuleren. Enerzijds door docenten van de RINO Groep via trainingen de meerwaarde van ervaringsdeskundige docenten te laten zien en ervaren. Anderzijds door uit te wisselen welke thema’s belangrijk zijn om vanuit het cliënten- en naastenperspectief in het onderwijs te verwerken en hoe de achterban van MIND daar een rol in kan spelen. Lees verder
 
Kom je ook naar het MIND Café op 11 december?
 
Op woensdag 11 december organiseren we in Amersfoort (Zandfoort aan de Eem) het tweede MIND Café.
Deze avond staat in het teken van het thema ‘Eenzaamheid; hoe ga je ermee om?’.
Wil jij (andere) mensen ontmoeten die met psychische kwetsbaarheid en eenzaamheid te maken hebben (zelf, als naaste of als professional)? Wil je weten hoe anderen omgaan met eenzaamheid? Kom dan naar het MIND Café!
De toegang is gratis! Meer informatie
 
ABC Altrecht ontvangt Familieminded Ster 3
 
Donderdag 7 november is voor de allereerste keer een Familieminded Ster 3 uitgereikt aan ABC Altrecht, afdeling Vroege Psychose. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd de inzet van het team geprezen. Het doel van de Familieminded Sterren is dat familie en naasten een permanente plek in de behandeling krijgen. Ster 1 en Ster 2 zijn adviestrajecten die afdelingen helpen om familie en naasten een plek te geven. Ster 3 geeft aan dat deze afdelingen goede voorbeelden zijn. ABC Altrecht is een topvoorbeeld, zo blijkt uit het auditrapport.
 
Derde MIND Familie-/Naastendag op 14 maart!
 
Save the date! Na het succes van de vorige twee edities organiseren wij op 14 maart 2020 de derde MIND Familie-/Naastendag in Amersfoort. Een dag die je niet wilt missen als je familie of naaste bent van iemand met een psychische kwetsbaarheid of aandoening. Het thema is dit keer: ‘Geef je grenzen aan?!’ In de ochtend is er evenals bij de vorige edities een plenair deel met interessante sprekers. ’s Middags zijn er informatieve én ontspannende workshops. Meer informatie volgt begin volgend jaar.
 
MIND-Themamiddag 'Herstellen door zingeving' en 'Kwaliteit herstelondersteunende apps' op 15 november
 
 
Herstelling door zingeving
Met medewerking van Marijn Gilhuis, geestelijk verzorger bij de Parnassiagroep 
Herstellen is hard werken en waarom zou je dat doen als je geen lichtpunten ziet? Een werkgroep bestaande uit psychiaters en geestelijk verzorgers wil werk maken van een multidisciplinaire richtlijn 'Zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening'. Op 15 november vertellen zij hier meer over. 
 
Kwaliteit herstelondersteunende apps en GGZ Appwegwijzer
Met medewerking van Rimmert Brandsma, projectleider e-health bij MIND
Er komen steeds meer apps op de Nederlandse markt ter ondersteuning van de psychische gezondheid. Het is helaas vaak een hele zoektocht om tussen al die apps een goed passende te vinden. De GGZ Appwegwijzer moet de zoektocht voor mensen vergemakkelijken. Op de achtergrond wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van de appwegwijzer en we praten je deze middag hierover graag bij. Meer info en aanmelden
 
Depressie Connect: al ruim 600 deelnemers!
 
Afgelopen zomer lanceerde de Depressie Vereniging de digitale community Depressie Connect samen met GGZ-instelling Pro Persona en Radboudumc. Het forum bestaat uit twee online omgevingen; enerzijds een plek voor lotgenoten die ervaring hebben met depressie, anderzijds een forum voor naasten. In korte tijd hebben zich al meer dan 600 deelnemers aangemeld. De behoefte om op deze manier lotgenoten te treffen is groot, zo blijkt. Mensen kunnen zich gratis en eventueel anoniem aanmelden. Lees hier meer over de meerwaarde van Depressie Connect voor mensen met een depressie en hun naasten.
 
Kennisnetwerk Verward gedrag ontsluit kennis
 
Het Kennisnetwerk Verward gedrag draagt met praktische kennis bij aan een effectieve en mensgerichte aanpak van verward gedrag. Dit gebeurt door overzicht en samenhang te bieden in kennis rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag.Wil je een bijdrage leveren of meer weten? Of je aanmelden voor de nieuwsbrief?
 
 
Nieuwe subsidiemogelijkheden
 
Socialrunsubsidie
Heb je een goed idee om inclusie en openheid rondom psychische kwetsbaarheden te bevorderen? Dan heb je nu de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. 
https://www.socialrun.nl/socialrunsubsidie-2019/
 
ZonMw 'Voor Elkaar'-netwerksubsidie
Bij ZonMW kunnen uiterlijk 10 december aanvragen worden ingediend voor de netwerksubsidie Voor Elkaar! 
Het doel van de subsidieoproep is om een impuls te geven aan de samenwerking tussen patiënten-/cliëntenorganisaties onderling of met andere relevante partners. Het maximaal aan te vragen bedrag is 5000,- Hieruit kunnen salariskosten, zaalhuur en bijvoorbeeld vacatie- en reiskosten worden betaald. Aanvragen kan via deze link.
 
In het kort...
 • MIND heeft begin november een brief gestuurd naar de Tweede Kamercommissie inzake het AO Geneesmiddelenbeleid. Lees de brief hier.
 • Tim en Anouk wandelen door Nederland om aandacht te vragen voor psychische problemen. Onlangs waren zij bij de Staatssecretaris op bezoek. Meer info
 • Debat over ervaringsdeskundigheid in de ggz vindt plaats op 14 november in Utrecht. Het debat (tussen Russel Cummins en Jan Derksen) is ook online te volgen.
  Meer informatie vind je hier.
 • De Federatie opvang heeft een kort onderzoek gedaan naar schuldenproblematiek bij mensen in de opvang en beschermd wonen. Deze quick scan heeft een groot aantal belangrijke aanbevelingen opgeleverd  om schuldenproblematiek te voorkomen of eerder te signaleren en de juiste hulp te bieden. Lees meer
 • E-healthprogramma GILL ontwikkeld: Mensen met een psychische aandoening hebben een sterk verhoogd risico op verschillende chronische lichamelijke aandoeningen. Met subsidie van MIND en de Hogeschool Inholland werd een e-healthprogramma ontwikkeld onder de naam GILL. Deze afkorting staat voor Gezond in Lichaam en Leefstijl. Lees meer
 • Op 19 november a.s. wordt de jaarlijkse Shaking Tree Award uitgereikt. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom hierbij te zijn. Meer info en aanmelden
 • 21 november: Dolhuys Haarlem; "De architectuur van de uitsluiting en sociale inclusie / Nederlandse ggz separeervrij'. Meer info en aanmelden
 • Maandag 25 november: symposium 'Vroeger was alles beter? Psychische problemen bij jongeren'. Meer informatie en aanmelden
 • Op 30 november organiseert Naasten in Kracht een schrijfworkshop voor partners, kinderen, ouders, vrienden en andere naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Meer informatie vind je hier.
 • 4 december: 10-17 uur Landelijk Congres Cliëntenraden 'Veerkrachtig samenwerken' in Nieuwegein: Voor iedereen die meer wil weten over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) die volgend jaar ingaat. Meer info en aanmelden
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400