Nieuwsbrief
 

AUGUSTUS 2012
 
DEZE MAAND
 
 
 
LET OP!!!
 
Is uw medewerker betrokken geraakt bij een ongeval met mogelijk blijvend letsel?

Meld dit altijd binnen 5 werkdagen bij uw contactpersoon of op
Info@montclair.nl

(Bij overlijden als gevolg van een ongeval ontvangen wij graag uw directe melding!)
 
CONTACT
 
+31 (0)35 5286 120 info@montclair.nl
 
Marathon 6
1213 PK Hilversum
 
Postbus 141
1200 AC Hilversum
 
DEZE NIEUWSBRIEF DOORSTUREN?
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie of geinteresseerde van MontClair.
 
Wil u uw gegevens wijzigen of de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dit kan onderaan deze nieuwsbrief.

Komkommertijd

Algemeen beeld is dat er tijdens de zomermaanden weinig “echt” nieuws is. Toch is er begin juli een wetsvoorstel aangenomen dat van groot belang is voor u als werkgever, namelijk:

De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, een zogenaamde “modernisering van de Ziektewet”.

In deze zomerspecial vindt u o.a. meer informatie over de gevolgen van deze wetswijziging.

Wij wensen u een hele fijne zomer!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Arnold Klapwijk
Algemeen Directeur MontClair
 
 Modernisering Ziektewet

Begin Juli is het wetsvoorstel dat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van flexwerkers moet tegengaan besproken in de Tweede Kamer.
 
In de media wordt vooral veel aandacht gegeven aan de wijzigingen waarmee werknemers geconfronteerd worden. Zo kopte nu.nl: ‘flexwerker krijgt waarschijnlijk minder uitkering bij ziekte’ en weet het RTL4 nieuws zelfs te vertellen dat de flexwerker voortaan minder lang een uitkering krijgt bij ziekte. Sterk onderbelicht blijven ...
 
 
 WGA-erd bij overnames en fusies
 
Wij merken dat veel van onze klanten op dit moment bezig zijn met een mogelijke overname of fusie. Het WGA dossier blijft dan vaak onderbelicht terwijl dit grote gevolgen kan hebben.
 
Belangrijk is een goede inventarisatie. Wie van de bedrijven was al Eigenrisicodrager? Komt er nog een schadelast voor rekening van het overgenomen bedrijf? Zijn er nog langdurig zieken of ...