Mei 2017
In deze nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp is een maandelijkse uitgave van de gemeente Haarlemmermeer. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.
 
Informatie over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp:
 
 
voor deze nieuwsbrief
 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Animatie: Eén mooier en schoner Badhoevedorp
Nu de A9 is omgelegd en er geen verkeer meer door het dorp heen rijdt, start er een nieuwe fase. De oude A9 wordt gesloopt en er komen nieuwe woonwijken, groengebieden, bedrijventerreinen en sportgebieden. De plannen die hiervoor zijn gemaakt zullen steeds tastbaarder worden. Maar het eindresultaat zal er zijn: één mooier én schoner Badhoevedorp. Van alle ontwikkelingen is een animatie gemaakt. Bekijk de animatie.
 
 
Aanbesteding sportverenigingen
De ontwerpen van de gebouwen en sportvelden van de korfbal en pétanquevereniging en van de atletiekvereniging zijn klaar. Momenteel wordt hard gewerkt aan de aanbesteding en de gemeente hoopt deze zomer de aannemers te kunnen selecteren. Na de selectie en als alle vergunningen binnen zijn kan worden begonnen met de aanleg.
 
 
Tweede kapvergunning Quatrebras
 
Een onderdeel van de werkzaamheden in Quatrebras is het kappen van de bomen die zich in het werkgebied bevinden. Voor de tweede fase is de kapvergunning op 10 april 2017 verleend. De termijn om hierop een zienswijze in te dienen verloopt 6 weken later: op 22 mei. Vanwege het broeden van de reigers en de aanwezigheid van beschermde vleermuizen moet het kappen in de zomer gedaan worden. Lees meer
 
Rondje langs de bomen
Net als bij de eerdere kapvergunning voor het gebied rondom de kinderboerderij gaan we samen met bewoners nog heel secuur kijken of we bomen kunnen handhaven. We nodigen u van harte uit om op 17 mei aanstaande met ons mee te lopen en mee te denken. De wandeling start om 19.00 uur bij het dorpshuis aan de Snelliuslaan 35. Meer informatie en  aanmelden
 
 
Bouwkundige opnames sloop A9
 
Rijkswaterstaat en de aannemer gaan ervan uit dat er geen schade wordt veroorzaakt door de sloop van de A9. Uit voorzorg worden er bouwkundige opnames gemaakt van de panden die het dichtst op het te slopen A9 traject staan. Naast het tweewekelijkse inloopspreekuur organiseert Rijkswaterstaat in juni een bijeenkomst over de sloop. Meer informatie