Nieuwsbrief Badhoevedorp
 
Augustus 2017
 
 
Wandelbos verdwijnt, park verschijnt
Op 24 juli zijn de werkzaamheden in het wandelbos gestart en een week later is het resultaat al heel zichtbaar: er zijn al behoorlijk wat bomen gekapt. We zijn met projectmedewerkers gaan kijken en hebben meerdere mensen uit Badhoevedorp hierover gesproken. Naast begrip is er ook teleurstelling over het verdwijnen van de bomen. En dat is heel begrijpelijk. Het wandelbos gaat op de schop en het duurt wel even voordat het nieuw aan te leggen park er aantrekkelijk uitziet en iedereen er weer volop gebruik van kan maken. Graag willen we u informeren over de actuele stand van zaken en leggen we uit waarom deze werkzaamheden nodig zijn en juist in deze periode plaatsvinden.
 
Waarom is dit nodig?
Nu de A9 is omgelegd start er een nieuwe fase voor het dorp. De omlegging van de snelweg biedt veel kansen. We werken samen aan één Badhoevedorp. Er komen nieuwe woonwijken, groengebieden, bedrijventerreinen en sportgebieden. De uitvoering van de plannen is gestart en worden steeds meer zichtbaar. De veranderingen gaan iedereen raken en helaas hoort daar ook bij dat ze soms overlast geven. Om de omlegging van de A9 mede te kunnen financieren komen er nieuwe woonwijken Quatrebras en Schuilhoeve, woningen in het centrum en bedrijven in Lijndenhof. Bekijk hier de animatie van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp.
 
Park Quatrebras 
Het wandelbos verandert van omvang en vorm om ruimte te maken voor de nieuwe woonwijk Quatrebras en park Quatrebras. Park Quatrebras bestaat uit een deel van het huidige wandelbos en het voorzieningengebied. Het nieuwe park vormt een centrale plek voor het hele dorp. De voorzieningen worden onderdeel van het park en zijn ook via het park bereikbaar. Door een aanpassing van de dierenweide komt de kinderboerderij midden in het park te liggen en de  KVB/PUB krijgt nieuwe velden én een nieuw clubgebouw.

Aanleg met een jaar vervroegd
Vanuit de wens van bewoners om zo snel mogelijk het groen te compenseren is besloten om een jaar eerder dan gepland te starten met de aanleg van het nieuwe park. In plaats van een groot deel in plantseizoen 2018/2019 aan te leggen (samen met het bouwrijpmaken) is dit vervroegd naar plantseizoen 2017/2018. Daardoor wordt nu niet alleen het deel bij de Sporthoeve deze winter ingericht (als het weer niet tegenzit), maar ook de westkant van het park, tot de buitenrand van de woonvelden.
 
A9 eruit, park erin
Op dit moment wordt het deel van het park ten noorden van de oude A9 aangelegd. Bekijk het werkgebied van het eerste deel van het park (binnen de rode lijn). De rest van het park volgt nadat de oude A9 verwijderd is en als de woningen aan het park gebouwd zijn. Er komen diverse speelplekken, extra parkeerplaatsen, wandelroutes en zitbankjes. Om alles goed op elkaar te laten aansluiten is voor het park en het voorzieningengebied één ontwerp gemaakt. Het Lint komt door het park en zorgt voor een verbinding met de rest van Badhoevedorp. Bekijk hier de impressie van het nieuwe park.

Het Lint
In Park Quatrebras komt het eerste deel van het Lint, een nieuwe recreatieve langzaam verkeer route met groen en water op de plek van de oude A9. Het is daarmee ook een symbolische herinnering aan de A9 en, nog vroeger aan de Kromme Tocht, die door Badhoevedorp liep. Waar eerst auto’s reden is er straks ruimte voor allerlei activiteiten zoals: wandelen, fietsen, skaten, spelen en honden uitlaten.  
  
Wandelbos tijdelijk dicht
Er worden veel werkzaamheden tegelijk gedaan, zoals het kappen van bomen en het graven van water. Het is tijdens deze werkzaamheden niet veilig om mensen en honden in het gebied toe te laten. Daarom is het wandelbos tijdelijk afgesloten. Deze periode probeert de gemeente zo kort mogelijk te houden. Als alles volgens planning verloopt, kunnen gebruikers al voor de kerst weer een rondje om de vijver lopen. 
  
Waarom worden de bomen in de zomer gekapt?
Het lijkt misschien vreemd om de kapwerkzaamheden in de zomer uit te voeren wanneer de bomen vol in het blad zitten. De aanwezigheid van beschermde vleermuizen en het broeden van de reigers zorgen ervoor dat het kappen juist in de zomer gedaan wordt. De kap moet na het broedseizoen van de reigers én voor het paarseizoen van de vleermuizen plaatsvinden. Om die redenen wordt er in de periode van 24 juli tot half augustus 2017 gekapt.
 
Tijdelijk hondenlosloopgebied
Nu het wandelbos tijdelijk niet toegankelijk is, is er bij het ANWB-terrein een hondenlosloopgebied beschikbaar. Zolang het ANWB terrein niet ontwikkeld wordt blijft dit hondenlosloopgebied in gebruik. 
 
 
Werkzaamheden
Hieronder vindt u een opsomming van de werkzaamheden en de planning hiervan:
• Bomen kappen - maandag 24 juli tot half augustus
• Aanleg velden korfbal/pétanque – juli/augustus
• Aanleg waterpartij Lint– 21 augustus tot medio september (na de bouwvak)
• Transport grond naar de Veldpost – gedurende de aanleg van de waterpartij
• Clubgebouw korfbal/pétanque – medio september tot eind dit jaar
• Water dempen – september tot november (na de aanleg van de nieuwe waterpartij)
• Aanleg park: bruggen, paden en groen – november/december (weersafhankelijk)
 
 
 Colofon 
 
Deze nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp is een maandelijkse uitgave van de gemeente Haarlemmermeer. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.
 
Informatie over de gebiedsontwikkeling in en rond Badhoevedorp:
 
 
Aanmelden/Afmelden voor deze nieuwsbrief
 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.